Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W EUROPIE WYBRANE PRZYKŁADY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W EUROPIE WYBRANE PRZYKŁADY"— Zapis prezentacji:

1 STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W EUROPIE WYBRANE PRZYKŁADY

2 STATUS NAUCZYCIELA - KATEGORIE
W opracowaniach Sieci Eurydice wyróżniamy trzy kategorie statusu zatrudnienia nauczycieli: Status urzędnika państwowego (civil servant) Status urzędnika państwowego w zawodzie (career civil servant) Status kontraktowego pracownika sektora publicznego (public sector employee)

3

4 STATUS NAUCZYCIELA - DEFINICJE
Status urzędnika państwowego (civil servant) – dotyczy nauczyciela zatrudnionego przez władze państwowe (na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym) zgodnie z ustawodawstwem odrębnym od przepisów prawa pracy w sektorze publicznym lub prywatnym. Status ten występuje w 7 państwach: w „czystej postaci” w 4 państwach (FI, HU, SI, LI) oraz współistnieje z innym statusem w 3 (IS, BE, TR) Status urzędnika państwowego w zawodzie (career civil servant) lub zbliżony – dotyczy nauczyciela (a) zatrudnionego na podstawie odrębnej legislacji właściwej dla zawodu nauczyciela, (b) zatrudnionego/mianowanego przez centralne lub regionalne władze oświatowe, (c) zatrudnionego na podstawie mianowania na całe życie. Status ten występuje w 12 państwach: w „czystej postaci” w 7 państwach (PT, ES, FR, EL, CY, MT, LU) oraz współistnieje z innym statusem w 5 (BE, NL, DE, AT, PL) Kontraktowy pracownik sektora publicznego (public sector employee) – to nauczyciel zatrudniony przez władze lokalne lub szkolne na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ogólnym prawem pracy. Status ten występuje w 20 państwach: w „czystej postaci” w 14 państwach (UK/EN, UK/SCT, IE, DK, NO, SE, LT, LV, EE, IT, CZ, SK, RO, BG) oraz współistnieje z innym statusem w 6 (IS, NL, DE, AT, PL, TR)

5 REGULACJE PRAWNE ZAWODU NAUCZYCIELA PORTUGALIA
Ustawa o systemie edukacji – określa zasady regulujące awans zawodowy nauczycieli i innych pracowników oświaty zarobki odpowiadające ich kwalifikacjom obowiązki służbowe sposób oceniania nauczycieli Statut Zawodowy Nauczycieli – opublikowany w 1990 roku w wyniku konsultacji ze związkami zawodowymi nauczycieli, nowelizowany w latach 1997, 1998 oraz 2005 reguluje szczegółowo warunki pracy nauczycieli sektora publicznego na poziomie przedszkola, szkoły obowiązkowej ensino basico oraz szkoły średniej II stopnia do dokumentu dołączone są regulacje dot. wymaganych kwalifikacji, naboru i zatrudniania, oceny pracy nauczycieli, kwestii urlopów i rozwiązywania umów, nieobecności i zastępstw

6 REGULACJE PRAWNE ZAWODU NAUCZYCIELA HISZPANIA
Warunki pracy różnią się w poszczególnych wspólnotach autonomicznych, które w ramach swojej jurysdykcji ustalają własne regulacje dla nauczycieli. Na poziomie centralnym zawód nauczyciela regulują następujące akty prawne: Ustawa o systemie edukacji Ustawa o statusie urzędników państwowych i pracowników administracji państwowej z 2007 roku Określa podstawowe zasady pracy w sektorze administracji państwowej Gwarantuje możliwość wprowadzania odrębnych regulacji dla poszczególnych grup zawodowych (zgodnie z ich specyfiką), w tym nauczycieli Statut dla nauczycieli w ramach służby cywilnej

7 REGULACJE PRAWNE ZAWODU NAUCZYCIELA HISZPANIA (c.d.)
Statut nauczyciela w ramach służby cywilnej powstał w październiku 2007 roku był wynikiem "intensywnych" konsultacji między Ministerstwem Edukacji a związkami zawodowymi uporządkował poprzednie regulacje dot. warunków pracy wprowadził nowe regulacje dla zawodu nauczyciela Statut reguluje m.in. następujące kwestie: kategorie nauczycieli w ramach służby cywilnej procedury awansu zawodowego prawa i obowiązki nauczycieli czas pracy, wakacje skala/poziomy zarobków kwestie dyscyplinarne kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przed chorobami zawodowymi

8 STRONY INTERNETOWE EURYDICE
Strona europejska [EACEA P9] Strona Polskiego Biura Eurydice w FRSE

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W EUROPIE WYBRANE PRZYKŁADY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google