Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez."— Zapis prezentacji:

1 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. E – URZĄD – PRZYJAZNA ADMINISTRACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

2 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. PROJEKT NR Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006

3 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi: 438 073,95 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 290 697,34 zł.

4 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Głównym założeniem projektu była realizacja strategii wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Stargardzie Szczecińskim. Projekt zakładał działania w zakresie koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania informacji oraz tworzenia usług dostępnych elektronicznie, obejmujących lokalną społeczność.

5 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Główne cele projektu: 1.Użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja). 2. Rozwój e-usług publicznych spełniających potrzeby obywateli. 3. Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych dla potrzeb realizacji usług publicznych. 4. Rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej.

6 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem Projektu było 1.Budowa Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów. 2.Wdrożenie systemu Infrastruktury Klucza Publicznego. 3.Przygotowanie infrastruktury Biura Obsługi Interesanta. 4. Połączenie budynku Urzędu i Ratusza łączem światłowodowym.

7 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentu obejmowało zakup i implementację oprogramowania El-DOK System dzięki któremu możliwe jest tworzenie centralnej bazy wszystkich dokumentów urzędu przechowywanych w formie elektronicznej – plików wszelkich formatów udostępnionych użytkownikom za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

8 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja wdrożenia została przeprowadzona na platformie serwerowej współpracującej z certyfikatami podpisu elektronicznego X.509 umiejscowionymi zarówno w systemie operacyjnym jak i na nośnikach zewnętrznych. Stanowią ją dwa serwery DELL PowerEdge 2850 wraz z oprogramowaniem systemowym Windows Serwer 2003 SBS. Dla wprowadzania dokumentacji i danych do systemu zostało zakupionych skanery (20 sztuk) drukarki laserowe (30 sztuk) zestawy komputerowe (40 sztuk) wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym

9 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów El-Dok System to przede wszystkim racjonalizacja kosztów gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentów.

10 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inne korzyści : redukcja kosztów administracji, drukowania i przesyłania dokumentów, zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię biurową przeznaczoną do składowania dokumentów. Na jednym krążku CD można umieścić obrazy kilkunastu tysięcy stron dokumentów, łatwe zabezpieczenie informacji przed zniszczeniem, utratą lub manipulacja, sterowanie przepływem dokumentów zgodnie z ustaloną kolejnością, uzyskiwanie bieżącej informacji o stanie realizacji spraw i zadań oraz sygnalizowanie zagrożeń, automatyzację wielu powtarzalnych i żmudnych dla pracowników czynności,

11 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. zatwierdzanie dokumentu podpisem elektronicznym w sposób równoważny formie pisemnej, standaryzację dokumentów wychodzących i wewnętrznych urzędu, integrację w zakresie przetwarzanych dokumentów z innymi systemami informatycznymi, ułatwienie opracowanie i aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej. Umożliwia eksportowanie dokumentów i danych o stanie realizacji spraw do BIP. użytkownicy pracują zawsze z aktualnym i kompletnym zestawem dokumentów, pracownicy nie tracą czasu na wyszukiwanie informacji. Dokumenty są szybko i bezbłędnie wyszukiwane i udostępniane, kierownictwo ma zawsze pełne i aktualne informacje o stanie prowadzonych spraw, dzięki czemu może podejmować szybkie i optymalne decyzje.

12 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wdrożony przez UM system El-Dok jest głównym komponentem rozwijanego obecnie systemu - El-Urzędu. System ten realizuje kompleksową obsługę interesanta w urzędzie z wykorzystaniem Internetu jako kanału komunikacji i wymiany danych. W architekturze systemu el-Urząd wykorzystano koncepcję internetowych, bezpiecznych kont klienckich porównywalnych do internetowych kont bankowych. Interesant wchodząc na stronę WWW systemu el-Urząd loguje się na swoje personalne konto, z którego m.in. może złożyć wniosek do Urzędu. Korespondencja taka trafia bezpośrednio do Elektronicznej Skrzynki Podawczej el-Agent, a stamtąd jest pobierana do systemu obiegu dokumentów - np. el-Dok System.

13 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. System el-Urząd w szczególności zapewnia: dostęp Interesantów do informacji - za pośrednictwem Internetu - o stanie swoich spraw obsługiwanych przez Urząd, składanie elektronicznych wniosków za pośrednictwem bezpiecznych formularzy XML opatrzonych podpisem kwalifikowanym realizację funkcji Elektronicznej Skrzynki Podawczej w adresie internetowym Urzędu i generowanie UPO - tj. Urzędowego Poświadczenia Odbioru za pośrednictwem modułu HSM, dostarczanie Interesantom odpowiedzi urzędowej w postaci elektronicznej oraz generowanie Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru.

14 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kolejnym etapem realizacji projektu było przygotowanie infrastruktury Biura Obsługi Interesanta poprzez: -Rozbudowę i modernizację istniejącej sieci logicznej i energetycznej w budynku Ratusza i Urzędu Miejskiego. -Połączenie Ratusza i Urzędu Miejskiego łączem światłowodowym. ( długość ok. 3000 m) -Zakup 2 multimedialnych kiosków informacyjnych ( infomatów)

15 Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim współfinansowany p przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google