Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjny model aktywizacji uczestników WTZ – prospołeczne innowacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjny model aktywizacji uczestników WTZ – prospołeczne innowacje"— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjny model aktywizacji uczestników WTZ – prospołeczne innowacje

2 LICZBY: 53 – liczba Zakładów Aktywności Zawodowej
m LICZBY: 53 – liczba Zakładów Aktywności Zawodowej 1,5 tysiąca – liczba Zakładów Pracy Chronionej 608 – liczba WTZ w Polsce 22 tysiące – liczba uczestników WTZ 127 tysięcy – szacowana liczba osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce

3 z Warsztat Terapii Zajęciowej wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia (art. 10a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

4 brak instrumentów dla WTZ pozwalających przekraczać te bariery;
Problemy: nieefektywność systemu: tylko 0,38% uczestników WTZ podejmuje zatrudnienie na otwartym lub chronionym rynku pracy; liczne bariery dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy (m.in. brak przygotowania pracodawców, brak kompleksowego systemu wsparcia dla ON w miejscu pracy,) brak miejsc na chronionym rynku pracy; brak instrumentów dla WTZ pozwalających przekraczać te bariery; brak silnych międzysektorowych partnerstw lokalnych wspierających WTZ.

5 z Innowacyjny model aktywizacji uczestników WTZ CEL: poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych zatrudniających uczestników WTZ

6 Lider Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
. Lider Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

7 l Partnerzy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Konimpex Sp.z.o.o

8 Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dla biznesu
Opracowanie, wdrożenie, testowanie i włączenie w główny nurt polityki innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą wykorzystać potencjał WTZ Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dla biznesu Wypracowanie partnerstw publiczno-prywatno-społecznych na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych Innowacje dla WTZ: III etapy projektu

9 x Spółdzielnia Socjalna: przedsiębiorstwo funkcjonujące na mocy ustawy o spółdzielniach socjalnych z 2006 r., łączące w swoim działaniu cele gospodarcze ze społecznymi, związanymi z reintegracją społeczną i zawodową swoich członków/pracowników oraz działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

10 Idea partnerstwa trójstronnego NGO na rzecz ON JST biznes

11 Budowanie zaufania społecznego w gminie/powiecie
, JST: dlaczego warto? Budowanie zaufania społecznego w gminie/powiecie Dostarczanie wybranych usług publicznych Generowanie zysków

12 Wzrost kapitału ludzkiego i siły nabywczej w regionie
Biznes: dlaczego warto? Rozwój innowacji Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw Poszukiwanie nowych rynków i grup klientów; Doskonalenie produktów lub usług Outsourcing procesów Wzrost kapitału ludzkiego i siły nabywczej w regionie

13 . Biznes integrujący: Włączanie grup społecznych dotąd wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z udziału w życiu społeczno – ekonomicznym; m.in. osób niepełnosprawnych, uczestników zakładów poprawczych czy osób uzależnionych.

14 Modele inkluzywne - przykłady
] Modele inkluzywne - przykłady

15 1. Krawiectwo, usługi IT (Konimpex Sp. Z.o.o.)
I w Polsce wdrożony model inkluzywny. 90% przychodów SpS pochodzi ze zleceń wykonanych dla Konimpex Zakres usług: Szycie produktów, wykonywanie wszystkich reklamacji ubrań produkowanych w Chinach, prowadzenie sklepu internetowego.

16 2. Produkcja wyrobów z Ceramiki (Kępka Group)
/ 2. Produkcja wyrobów z Ceramiki (Kępka Group) Rezultat współpracy WTZ Gębice i firmy Kępka Group (ceramika) - Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse; wyroby ceramiczne wykonywane na zamówienie firmy.

17 2 3. Pralnia, usługi utrzymania czystości, zielone(Sp. z.o.o Bogdan Schulz) Zlecenia: opieka nad terenami zielonymi w Krainie Zabaw –Bogilu”, pomoc w przygotowaniu imprez plenerowych w Krainie Zabaw – Bogilu” , czyszczenie sprzętu i maszyn w firmie Bogdan Schulz Sp.z.o.o Stowarzyszenie Wioska, którego prezesem jest właściciel w/w firmy jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej Serce.

18 4. Krawiectwo, produkcja, Co-packing (Raben Group)
Produkcja ubrań roboczych dla kierowców, magazynierów, przedstawicieli handlowych Produkcja przedmiotów okazjonalnych, które firma będzie wręczać kluczowym partnerom biznesowym Usługi Co-packing’u

19 / 5. Kawiarnia, przygotowywanie produktów gastronomicznych (Sodexo) Prowadzenie kawiarni, Przygotowywanie gotowych produktów gastronomicznych, Pilotaż zawiera: obieranie warzyw okopowych, przygotowywanie sałatek, obieranie owoców itp.

20 ? 6. Usługi produkcji elementów elektrycznych (El-Cab) ZAKRES WSPÓŁPRACY: łączenie wiązek elektrycznych; CHARAKTER WSPÓŁPRACY: pracownicy firmy przeszkolą przyszłych pracowników spółdzielni.

21 7. Usługi utrzymania czystości, zieleni, co-packing (Saint Gobain)
; 7. Usługi utrzymania czystości, zieleni, co-packing (Saint Gobain) pracownicy przyszłej spółdzielni zostaną przeszkoleni przez pracownika SG jeśli model się uda, zostanie wdrożony w 11 odziałach firmy w całej Polsce.

22 8. Mydlarnia (Konimpex, Saint Gobain, Raben Group, Kompania Piwowarska itd.)
Produkcja mydla tradycyjnego, glicerynowego w formie stałej i płynnej na bazie naturalnych olejów roślinnych Proces produkcyjny oparty na technologii melt and pour

23 , REZULTAT: 8 spółdzielni socjalnych zatrudniających osoby niepełnosprawne intelektualne Strategia tworzenia spółdzielni socjalnych przy WTZ gotowa do wdrożenia w całym kraju.

24 . Dziękuję za uwagę! Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych


Pobierz ppt "Innowacyjny model aktywizacji uczestników WTZ – prospołeczne innowacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google