Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Dobry zawód - pewna przyszłość,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Dobry zawód - pewna przyszłość,"— Zapis prezentacji:

1 "Dobry zawód - pewna przyszłość,
program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

2 Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego
w białostockich szkołach zawodowych i dostosowanie go do potrzeb gospodarki miasta i regionu w ciągu 12 miesięcy. Uczestnikiem projektu może być uczeń ze szkół zakwalifikowanych do projektu, który złoży formularz rekrutacyjny i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

3 Wartość projektu – 2 mln zł
Wkład własny Miasta Białegostoku – 300 tyś. zł Dofinansowanie unijne – 1,7 mln zł Realizacja projektu

4 w ramach projektu wsparcie uzyska 950 uczniów z w/w placówek
SZKOŁY SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Białymstoku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku w ramach projektu wsparcie uzyska 950 uczniów z w/w placówek

5 NASTEPUJĄCE DZIAŁANIA
PROJEKT OBEJMUJE NASTEPUJĄCE DZIAŁANIA Zajęcia wyrównawcze dla uczniów Warsztaty rozwoju osobistego i poruszania się po otwartym rynku pracy Kursy kwalifikacyjne Rozwijanie kompetencji kluczowych Targi i wycieczki naukowo-technologiczne Branżowe praktyki zawodowe u pracodawców

6 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów:
* Matematyka * Język angielski

7 Warsztaty rozwoju osobistego i poruszania się po otwartym rynku pracy
Badanie profilu osobowości i predyspozycji zawodowych wykonane online

8 Kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZS nr 16 w Białymstoku

9 Kurs spawania metodą MAG
Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku. Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem Książeczki spawacza, Międzynarodowego świadectwa egzaminu spawacza oraz Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Warunkiem dopuszczającym do udziału w kursie jest dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza Medycyny pracy!

10 Kurs operatora wózków widłowych
Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku. Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami widłowymi. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami. Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych spalinowych i akumulatorowych. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim!

11 Kurs carvingu Wykorzystywanie carvingu do dekoracji potraw
Dekoracje z warzyw i owoców Wykorzystywanie carvingu do dekoracji potraw .

12 Kurs bukieciarza/ florysty
Przygotowywanie kompozycji z kwiatów żywych i sztucznych Wiązanki okolicznościowe Kwiaty jako dekoracje na każdą okazję .

13 Kurs baristy Parzenie kaw różnego rodzaju Dekorowanie kawy
. Podawanie kawy Poznanie różnych gatunków kawy

14 Kurs wizażu i stylizacji
Określanie typów urody Makijaże dzienne, wieczorowe, okolicznościowe Kształtowanie wizerunku . Dobór ubioru do figury Jak się dobrze prezentować

15 Kurs systemu bezpieczeństwa jakości w gastronomii HACCP
postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności Szacowanie ryzyka skażenie żywności .

16 Kurs parkieciarza Poznanie różnych gatunków drewna Podkłady, lakiery
Układanie paneli, parkietów .

17 stylizacja i koloryzacja włosów
Kurs Matrix stylizacja i koloryzacja włosów Rodzaje farb Rodzaje włosów . Podstawy koloryzacji Upięcia, fryzury okazjonalne

18 Kurs sporządzania elementów dekoracyjnych z czekolady
.

19 Kurs sporządzania elementów dekoracyjnych z karmelu
.

20 Kurs organizacji przyjęć typu zasiadanego, po angielsku i mieszanych
Zasady obsługi przyjęć różnych typów Nakrycia do stołu .

21 KRYTERIA REKRUTACJI DO KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
w kolejności: uczniowie o najwyższej średniej ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego; uczniowie o najniższych dochodach netto za 2009r. na osobę w rodzinie; uczniowie zameldowani na obszarach wiejskich. przy kursach na prawo jazdy, kursach spawacza, operatora wózków widłowych; wiek: uczniowie, którzy do końca maja 2011 roku ukończą18 lat, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kursu.

22 PRAKTYKI ZAWODOWE Część uczniów biorących udział w projekcie odbędzie praktyki zawodowe u pracodawców. zgodnie z wybranym przez ucznia kursem kwalifikacyjnym.

23 Targi Motorshow Poznań 18-20 marca 2011r.
SalonLook - Poznań kwiecień 2011r.

24 Targi gastronomiczno – hotelarskie Eurogastro
Styczeń 2011 Targi turystyczne Styczeń 2011

25 naukowo-technologiczne
Wycieczki naukowo-technologiczne Tychy Fiat Auto Poland - fabryka autobusów

26 Wycieczki naukowo – technologiczne:
PRONAR NAREW – fabryka maszyn rolniczych Grajewo Płyty – Suwałki Porta – Sokółka Okna i Drzwi

27 Mrągowo Mercurie – Grajewo Mleczarnia –
Wycieczki naukowo – technologiczne: Mrągowo Mercurie – Grajewo Mleczarnia – Ełk Zakłady Mięsne . Powsin – ogród botaniczny oraz park w Żelazowej Woli

28 Warszawa Hotel Sobieski – Blikle –
Wycieczki naukowo – technologiczne: Warszawa Hotel Sobieski – Blikle – Ossa Rawa Mazowiecka

29 WYJAZDY KRYTERIA REKRUTACJI
w kolejności: uczniowie biorący udział w Projekcie, okazujący zaangażowanie oraz systematyczność udziału w zajęciach w ramach projektu, 2) uczniowie o najwyższej średniej ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego, 3) uczniowie o najniższych dochodach netto za 2009r. na osobę w rodzinie, 4) uczniowie zameldowani na pobyt stały na obszarach wiejskich.

30 Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani
do udziału w Projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia wniosku. Szczegółowy REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego dostępny: u koordynatorów Projektu: Beata Siedlecka, Justyna Szamotuła,

31 Zapraszamy do udziału w projekcie.
"Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku" Zapraszamy do udziału w projekcie. Szkolni koordynatorzy projektu: Beata Siedlecka Justyna Szamotuła


Pobierz ppt ""Dobry zawód - pewna przyszłość,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google