Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą BENEFICJENT PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą BENEFICJENT PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."— Zapis prezentacji:

1 POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą BENEFICJENT PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

2 E ŁK Ełk - 123 000 RLM Obszar 21,07 km 2 długość sieci wodociągowej – 128 km długość sieci kanalizacyjnej – 89 km długość sieci deszczowej – 63 km Ełk 2

3 W roku 2006 z satysfakcją odebraliśmy wyróżnienie pierwszego stopnia konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości. Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie pokazuje, że wyróżniamy się doskonałą jakością zarządzania wśród przedsiębiorstw w naszym regionie. Przedsiębiorstwo już od 2004 roku przestrzega norm ISO 9001 i 14001, dbając o klienta i środowisko naturalne. Starania i sumienność doceniono w roku 2005 przyznając dwa certyfikaty naszej firmie. W roku 2007 został przeprowadzony audit zewnętrzny sprawdzający przestrzeganie w/ w warunków oraz podtrzymujący gwarancję jakości. W roku 2008 Centralne laboratorium wody i ścieków osiągnęło certyfikat PCA dla laboratoriów badawczych. 3

4 Z AKRES RZECZOWY PROJEKTU Zbiorcze zestawienie kontraktów Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania w wodę miasta Ełk Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk Przebudowa kolektora tranzytowego Ełk – Centrum Przebudowa głównego kolektora sanitarnego w ulicy Wojska Polskiego Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ełk – Śrdómiescie Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ulicy Krótkiej Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Suwalskiej Osiedle Leśne – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedle Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Budowa kanału deszczowego w obrębie osiedli Centrum i Północ I – ulica Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk 4

5 Z AKRES RZECZOWY PROJEKTU Zbiorcze zestawienie kontraktów Efekty: budowa magistrali drugostronnego zasilania miasta w wodę – 3,1 km budowa około 6 km nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej budowa 4,1 km sieci wodociągowej przebudowa około 2 km istniejącej sieci wodociągowej przebudowa 19 km istniejącej kanalizacji sanitarnej budowę 2 pompowni ścieków i modernizację głównej przepompowni ścieków dla miasta Ełk budowę kanalizacji deszczowej o długości około 6 km Ogółem: ok 40 km sieci 5

6 6

7 Z AKRES RZECZOWY PROJEKTU Część finansowa Wartość budżetu inwestycyjnego wynosi 113,294 mln PLN (brutto) z czego 57% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Koszty zarządzania projektem nie przekraczają 3% kosztów kwalifikowalnych. 7

8 C ELE PROJEKTU Ekologiczne cele projektu Efekty: Zwiększenie niezawodności dostaw wody mieszkańcom aglomeracji Ełk Usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji poprzez przebudowę sieci. Ograniczenie nieszczelności kanałów. Likwidacja niekontorolwanego zrzutu ścieków do wód otwartych Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiornków bezodpływowych) 8

9 P OPRAWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI E Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk stanowi kontynuację realizacji Dyrektywy Rady 91/271 EWG z 21 maja 1991 roku oraz Dyrektywy Rady 98/83/EC z 3 listopada 1998 roku. Wartość projektu to 26 594,84 tys. 475 / Ełczanina Wartość dofinansowania z UE to rząd 1000 zł / Ełczanina 9

10 M AGISTRALA WODOCIĄGOWA Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Ełk Zakres wykonanych prac: Budowa magistrali wodociągowej Ø400 – 3,1 km Wartość kontraktu2 080 000, 00 zł netto 2 537 600, 00 zł brutto 10

11 M AGISTRALA WODOCIĄGOWA Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Ełk Kontrakt realizowany był od października 2009 do września 2010 przez suwalską firmę PI PRESS S.A. Efekty: Poprawa parametrów jakościowych wody na terenie miasta Ełk. Zapewnienie niezawodności dostaw wody. Stabilizacja ciśnienia w systemie wodociągowym. Umożliwienie przyszłego rozwoju sieci wodociągowej w terenach niezabudowanych 11

12 P RZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku Zakres wykonanych prac: Montaż układu pompowego wraz z wymianą armatury i rurociągów technologicznych Wykonanie instalacji dezodoryzacji urzadzeniem do fotokatalitycznego utleniania związków odorogennych wraz z hermetyzacją obiektu Montaż systemu zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń Wartość kontraktu2 020 950, 00 zł netto 2 465 559, 00 zł brutto 12

13 P RZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku Kontrakt realizowany był od listopada 2009 do października 2010 przez białostockie konsorcjum firm REMEX Sp. z o.o. i APS Automatyka Pomiary Sterowanie S.A. Efekty: Jedna z najnowocześniejszych przepompowni w regionie. Stworzenie warunków do przyszłego rozwoju sieci kanalizacyjnej. Stworzenie warunków nowoczesnej eksploatacji i utrzymania posiadanej infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo odbiorców oraz zgodność z obecnymi standardami technicznymi. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta; Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 13

14 O SIEDLE LEŚNE Os. Leśne – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zakres wykonanych prac: Budowa sieci wodociągowej – 0,4 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 2,0 km Budowa kanalizacji deszczowej – 0,4 km Wartość kontraktu 920 000, 00 zł netto 1 122 400, 00 zł brutto 14

15 O SIEDLE LEŚNE Os. Leśne – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Prace budowlane na "Os. Leśnym" były prowadzone od stycznia do października 2010 roku. Wykonawcą inwestycji była ełcka firma PI PRIM S.A.. Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania wpisuje się w KPOŚK. Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) Umożliwienie budowy nawierzchni drogowych i chodników na całym osiedlu Poprawa komfortu życia mieszkańców osiedla 15

16 O SIEDLE G RUNWALDZKIE Os. Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zakres wykonanych prac: Budowa sieci wodociągowej – 3,7 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 4,0 km Budowa kanalizacji deszczowej – 2,0 km Wartość kontraktu3 277 395, 86 zł netto 4 007 453, 15 zł brutto 16

17 O SIEDLE G RUNWALDZKIE Os. Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zakończenie prac budowlanych na "Os. Grunwaldzkim" planowane jest na grudzień 2011 roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm - PI PRIM S.A., PU-H Gajek Józef oraz PW "Zieja". Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania wpisuje się w KPOŚK. Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) Umożliwienie budowy nawierzchni drogowych i chodników na całym osiedlu Poprawa komfortu życia mieszkańców osiedla 17

18 K ANAŁ DZECZOWY Budowa kanału deszczowego w obrębie os. Centrum i Północ I w Ełku – ul. Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk. W ramach kontraktu zostanie wybudowany 3,4 km kanału deszczowego wraz z systemem podczyszczania scieków opadowych. Wartość kontraktu7 977 597, 07 zł netto 9 787 487, 86 zł brutto 18

19 K ANAŁ DZECZOWY Budowa kanału deszczowego w obrębie os. Centrum i Północ I w Ełku – ul. Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk. Prace budowlane zakończą się w grudniu 2012 roku. Wykonawcą jest olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa PRIB Sp. z o.o. Efekty: Głównym celem budowy kanału deszczowego jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Ełk a tym samym likwidacja podtopień. Budowany system podczyszczania ścieków opadowych w znacznym stopniu ograniczy zanieczyszczenie rzeki i jeziora ełckiego. 19

20 K OLEKTORY WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA E ŁK Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk. To pierwsze zadanie, które w całości wykonywane będzie metodą bezwykopową. Zostanie zmodernizowane 4,6 km kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze wschodniej części miasta. Wartość kontraktu3 907 272, 00 zł netto 4 805 944, 56 zł brutto 20

21 K OLEKTORY WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA E ŁK Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk. Prace budowlane ruszą w maju i zakończą się w grudni br. Wykonawcą będzie wrocławska firma TECO Sp. z o.o. Efekty: Eliminacja zjawiska rozsączania ścieków do gruntu przyczyniającego się do zanieczyszczenia podziemnych zbiorników wody. Likwidacja nieszczelności sieci sanitarnych Dostosowanie stanu technicznego kanalizacji do aktualnych standadów. 21

22 G ŁÓWNY KOLEKTOR SANITARNY Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk W ramach kontraktu zostanie przebudowany główny kolektor sanitarny o długości 4,6 km. Wartość kontraktu16 675 000, 00 zł netto 20 510 250, 00 zł brutto 22

23 G ŁÓWNY KOLEKTOR SANITARNY Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozstrzygnęło przetarg na kolejne zadanie, które będzie realizowane metoda bezwykopową – Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk. Wykonawcą inwestycji będzie PER AARSLEFF. Prace będą trwały do końca 2012 roku. 23

24 H ARMONOGRAM Nazwa zadaniaKwota zaplanowana Kwota w umowieNakłady poniesione do 31.03.2011 Wykonanie w % Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku 2 640 000, 002 020 950, 00 100 Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Ełk 3 372 600, 002 080 000, 00 100 Osiedle Leśne – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 2 934 800, 00920 000, 00 100 Osiedle Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 9 561 200, 003 277 395, 862 794 283, 5885,26 Budowa kanału deszczowego w obrębie osiedli Centrum i Północ I w Ełku – ul. Wileńska – Dąbrowskiego – rz. Ełk 11 105 600, 007 977 597, 073 254 653, 3740,68 Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk 10 505 000, 003 907 272, 000,000 Przebudowa głównego kolektora sanitarnego w Ełku26 345 000, 0016 675 000, 000,000 Pomoc techniczna JRP i nadzór inwestorski nad robotami budowlano montażowymi 3 259 000, 00708 000, 00211 112, 5029,82 Realizacja zadań wg stanu na 31.03.2011 r. (kwoty wyrażone w cenach netto) Kwoty umowne: 37 566 214,93 zł (netto) – 46 206 444,36 zł (brutto) Zrealizowano:11 271 999,45 zł (netto) – w tym dotacja NFOŚ 7,9 mln Pozostało do zrealizowania w 2011r. 16 117 000,00 zł (netto) – 19 823 910,00 zł (brutto) Nakłady do 12.2011r. (2010+2011)27 389 000,00 zł (netto) 24

25 H ARMONOGRAM Kontrakt201120122013 Przebudowa kolektora tranzytowego Ełk-Centrum Przebudowa kolektora sanitarnego w ul. Wojska Polskiego w Ełku Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ełk-Śródmieście Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Suwalskiej w Ełku W latach 2012-2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planuje zrealizować pozostałe zadania tj.: 25

26 C ELE PROJEKTU Społeczne cele projektu Inne cele projektu Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę Podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i likwidację szamb Ożywienie turystyczne regionu dzięki czystej wodzie Stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego Umożliwienie rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Wypełnienie zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym Uzyskanie wysokiej sprawności systemu wodno – ściekowego Ochrona podziemnych zasobów wody pitnej Dziękuję za uwagę PODSUMOWANIE 26


Pobierz ppt "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą BENEFICJENT PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google