Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 CELE TEMATU PROJEKTOWEGO Poszerzenie wiadomości dotyczących: wody – najpopularniejszego związku chemicznego, występowania wody w przyrodzie, właściwości fizycznych wody, procesów składających się na obieg wody w przyrodzie, rozpuszczalności różnych substancji w wodzie, wyrażania stężeń roztworów, czystości wód w naszej okolicy. Postawy: uświadomienie potrzeby ochrony wód na Ziemi, wykazanie potrzeby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym, podjęcie odpowiedzialności za wykonaną pracę. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie ID grupy: 96/26_mp_g1 Opiekun: Mariola Pijanowska Kompetencja: matematyczno – przyrodnicza Temat projektowy: Sitem wody nie nabierzesz Sitem wody nie nabierzesz Semestr/rok szkolny: IV/2011/2012 DANE INFORMACYJNE

3 BUDOWA CZĄSTECZKI WODY Woda to związek chemiczny wodoru i tlenu, zwany także tlenkiem wodoru. W skład cząsteczki wody wchodzą 2 atomy wodoru i 1 atom tlenu. Wzór sumaryczny H 2 O

4 Model cząsteczki wody O HH Wzór elektronowy O H H Wzór strukturalny (kreskowy) Dipol H H O +-+-

5 OTRZYMYWANIE WODY Woda jest produktem spalania wodoru w tlenie. 2 H 2 + O 2 ---> 2 H 2 O To mieszanina piorunująca, mieszanina tlenowodorowa; dawniej powietrze grzmiące (nazwa osiemnastowieczna obecnie nieużywana) – wybuchowa mieszanina gazowa wodoru z tlenem (2:1 objętościowo, 1:8 wagowo) lub powietrzem (2:5 objętościowo). Nazwa mieszanina piorunująca nawiązuje do jej właściwości wybuchowych. Po jej zapaleniu następuje gwałtowne spalanie wodoru (wybuch), produktem tej reakcji jest woda.

6 GŁÓWNE ZNACZENIE WODY: jest składnikiem organizmów żywych, to środowisko procesów życiowych, jest środowiskiem i reagentem wielu reakcji chemicznych, to najważniejszy rozpuszczalnik, jest jednym z czynników powodujących przeobrażanie skał.

7 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY Bezbarwna, nie ma smaku i zapachu, przezroczysta – umożliwia dostęp światła na głębokość do 100 m, wrze w temperaturze 100 0 C, pod ciśnieniem 1013 hPa, krzepnie w temperaturze 0 0 C, ma dużą pojemność cieplną – potrafi magazynować ogromne ilości ciepła, w temperaturze 4 0 C gęstość wody jest największa i wynosi d = 1 g/cm 3

8 Woda znajduje się wszędzie na kuli ziemskiej. Może występować w stanie wolnym lub związanym (chemicznie przyłączona). WYSTĘPOWANIE WODY W PRZYRODZIE W stanie wolnym występuje jako: ciecz: a) ciecz: - w morzach i oceanach, - na lądach w postaci jezior, rzek, strumieni, - w skorupie ziemskiej jako wody gruntowe, podziemne i mineralne, - stanowi składnik organizmów żywych, ) jako para wodna: b) jako para wodna: - w atmosferze, jako ciało stałe: c) jako ciało stałe: - w lodowcach. ciekła woda para wodna lód topnienie krzepnięcie resublimacja parowanie skraplanie H2OH2OH2OH2O

9 OrganizmyUdział wody w % człowiek, w tym:60 kości20 mózg85 krew90 glony95 meduzado 98 soczyste owoce90 liście roślin80 - 90 drewno50 ZAWARTOŚĆ WODY W WYBRANYCH ORGANIZMACH

10 BADANIE ROZPUSZCZALNOŚCI SUBSTANCJI W WODZIE W czasie zajęć badaliśmy rozpuszczalność w wodzie: chlorku sodu, cukru, mąki, białka jaja kurzego, oleju, octu.

11 Wnioski z przeprowadzonych badań: Sól kuchenna, cukier i ocet dobrze rozpuszczają się w wodzie. Pozostałe substancje się nie rozpuszczają. Olej pływa po powierzchni wody, mąka opada na dno naczynia, a białko tworzy roztwór nieprzezroczysty. BADANIE ROZPUSZCZALNOŚCI SUBSTANCJI W WODZIE

12 Podział badanych substancji ze względu na rozpuszczanie Substancje rozpuszczalne w wodzie: cukier, sól kuchenna, ocet, spirytus, manganianu (VII) potasu. Substancje nierozpuszczalne w wodzie: mąka, olej, białko jaja kurzego, benzyna, piasek. Rozpuszczanie substancji można przyspieszyć poprzez: podwyższenie temperatury rozpuszczalnika, mieszanie, rozdrobnienia substancji rozpuszczonej.

13 PODZIAŁ MIESZANIN Przykłady koloidów

14 METODY ROZDZIELANIA MIESZANIN destylacja krystalizacja odparowanie chromatografia Mieszanina jednorodnaMieszanina niejednorodna sączenie dekantacja sedymentacja przy użyciu rozdzielacza metody mechaniczne

15 Sporządzaliśmy mieszaniny różnych substancji i postępując zgodnie z instrukcją rozdzielaliśmy składniki mieszanin Stosowaliśmy metody: sedymentacja, wyciąganie magnesem, zastosowanie rozdzielacza, odparowanie wody.

16 Rozwiązywaliśmy zadania testowe dotyczące stężeń procentowych

17 STĘŻENIA PROCENTOWE ROZTWORU Zadanie Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego po rozpuszczeniu 120g soli w 400g wody. Szukane:Dane: C p – stężenie procentowe roztworu m s – masa substancji m r - masa roztworu m s =120g m rozp. = 400g m r = 520g C p = ? Rozwiązanie: Ponieważ stężenie % to wielkość dotycząca roztworów, należy obliczyć masę roztworu m r = m s + m rozpu. = 120g + 400g = 520g Odp: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 23%.

18 Zadanie Oblicz, jaką ilość cukru i wody należy zmieszać, aby otrzymać 200g 5 – procentowego roztworu. Dane:Szukane: Rozwiązanie: m t =200g C p = 5% m s = ? m rozp. = ? Obliczamy masę rozpuszczalnika m r = m s + m rozpu m rozpu = m r = m s m rozpu = 200g – 10g = 190 g wody cukru Odp: Aby otrzymać 200g 5-procentowego roztworu cukru, należy zmieszać 10g cukru i 190g wody. m cukru = m s = ? m wody = m rozp. = ? C p = 5% m t =200g

19 ZANIECZYSZCZENIA WÓD Zanieczyszczenie wód jest problemem wagi światowej. Wraz ze wzrostem zaludnienia Ziemi i rozwojem przemysłu rośnie także ilość zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia wody są bardzo niebezpieczne dla środowiska. Przyczyniają się do zanieczyszczenia czystej wody, której jest i tak mało. Dlatego każdy człowiek powinien działać na rzecz ochrony wód.

20 ścieki środki piorące substancje organiczne (np. zanieczyszczenia fizjologiczne) katastrofy tankowców ścieki z kopalni pierwiastki promieniotwórcze wycieki substancji toksycznych metale ciężkie katastrofy tankowców ścieki z kopalni pierwiastki promieniotwórcze wycieki substancji toksycznych metale ciężkie nadmiar nawozów stosowanie środków ochrony roślin pyły i gazy wulkaniczne rozwój pasożytów wirusy i bakterie substancje organiczne

21 Wizyta w miejskiej oczyszczalni ścieków Podczas wycieczki zapoznaliśmy się ze sposobami oczyszczania ścieków. Dowiedzieliśmy się, że trafiające tam ścieki miejskie po wstępnym, mechanicznym, oczyszczeniu rozkładane są przez szczepy bakterii tlenowych. Jakość oczyszczonej wody pozwala na wtórne wprowadzenie jej do rzeki Ełk i dalej do Biebrzy.

22 ETAPY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI 1. Oczyszczanie mechaniczne – podczas tego etapu usuwa się stałe nierozpuszczalne zanieczyszczenia. Odbywa się to za pomocą krat i sit, ale także za pomocą piaskownic, gdzie usuwane są zawiesiny ziarniste. 2. Oczyszczanie biologiczne, biofiltracja, usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych przy wykorzystaniu procesów biologicznych przebiegających w warunkach tlenowych, a prowadzących do utleniania i mineralizacji substancji zawartych w ściekach. 3. Oczyszczanie chemiczne – polega na dodaniu związków chemicznych wiążących związki fosforu.

23 Miejsca poboru próbek wody do badań

24 Badanie próbek wody

25 WYNIKI BADAŃ PRÓBEK WODY Z OCZKA WODNEGO, RZEKI I POMPY barwazapachmętnośćodczyn woda z przydrożnej pompy w środku miasta bezbarwnabez zapachuprzezroczystaobojętny woda z oczka wodnego w parku żółtawasłabyprzeźroczystość zadowalająca zasadowy woda z rzeki Ełk lekko żółtawasłaby zapach dobrazasadowy

26 OBIEG WODY W PRZYRODZIE Wody występujące na Ziemi tworzą hydrosferę, czyli wodną powłokę Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską. Hydrosfera obejmuje wody występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej. Hydrosferę stanowią: oceany, morza, jeziora, rzeki, bagna, pokrywa śnieżna, lodowce kontynentalne (lądolody), lodowce górskie, lód gruntowy (trwała marzłoć), wody podziemne oraz para wodna występująca w atmosferze (w troposferze) i skorupie ziemskiej.

27 PODZIAŁ WÓD

28 Zasoby wodne Polski Zasoby wodne w Polsce są stosunkowo małe. Na tle Europy pod względem ilości wody na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę 26 państw, znajdujemy się na 22 miejscu. 22 km 2 zasobów wodnych ocenia się jako możliwe do wykorzystania, przeliczając to na 1 mieszkańca jest to około 1500 m 3 /rok. Przeciętnie, mieszkaniec miasta wykorzystuje 20% zasobów wodnych między innymi na: higienę osobistą, toaletę - 68%, posiłki - 20%, inne cele - 13%.

29 SPOSOBY NA OSZCZĘDZANIE WODY 1.Długą kąpiel w wannie zastąp szybkim prysznicem. 2.Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można jej użyć np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania. 3.Napraw kapiące krany wymieniając uszczelki. Jeżeli kran kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę można oczekiwać utraty 11935 litrów wody rocznie. 4.Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy ją uzupełnisz lub ustaw na program oszczędnościowy, zużywający wodę w ilości adekwatnej do wielkości załadunku. 5.Kiedy myjesz zęby, wodę do płukania nabierz do kubeczka. 6.Przed myciem naczyń usuwaj resztki jedzenia z talerzy. 7.Unikaj zbędnego spłukiwania toalety. Chusteczki, owady i inne tego typu śmieci wynieś raczej do kosza na odpadki, niż do toalety. 8.Zbieraj wodę deszczową, którą można wykorzystać do podlewania trawnika, roślin w ogrodzie czy sprzątania podwórka.

30 Przysłowia i powiedzenia związane z wodą chleb i woda, nie ma głoda cicha woda brzegi rwie dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie gość w dom, woda do zupy patykiem na wodzie pisane spływa jak woda po kaczce z suchej studni wody nie naczerpiesz robić wodę z mózgu rzucić kogoś na głęboką wodę wtedy się wodę szanuje, kiedy jej w studni brakuje

31 ŹRÓDŁA 1)M.B. Szczepaniak, B. Kupczyk, W. Nowak Chemia. Podręcznik dla gimnazjum wyd. Operon. 2)J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin Chemia Nowej Ery – podręcznik z płytą CD- ROM, wyd. Nowa Era. 3)B. Kupczyk, W. Nowak, M. B. Szczepaniak Chemia Vademecum Egzamin gimnazjalny 2011 z płytą CD wyd. Operon 4)http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda 5)http://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Przys%C5%82owia_polskie_-_woda 6)http://info.zdrowa-woda.pl/o_wodzie/ciekawostki 7)www.bryk.pl 8)http://maps.google.pl 9)http://pl.shvoong.com 10)http://geografia_liceum.republika.pl/hydrosfera/obiegwody.htm 11)http://www.oczyszczalnie-sciekow.e26.eu/ 12)www.google.pl

32 Zespół realizujący projekt 1.Przeprowadzenie badań - P. Merchelski, F. Wojciechowski, P. Sosnowski, A. Koniecko, P. Polkowski 2.Opracowanie wyników – J. Laszczkowska,, P. Polkowski, P. Żbikowski, K. Obrycka. 3.Wyszukiwanie informacji – K. Szemkiewicz, A. Antoniak, M. Bobrowski, S. Krajewska, P. Merchelski 4.Zdjęcia – K. Obrycka, J. Laszczkowska 5.Wykonanie plakatów – P. Szemkiewicz, M. Bobrowki, K. Obrycka, J. Laszczkowska, P. Polkowski 6.Przygotowanie prezentacji multimedialnej – K. Obrycka, J. Laszczkowska, P. Merchelski, P. Sosnowski, P. Żbikowski

33 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google