Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rychlikach-Gimnazjum Id szkoły: 96/41 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska- szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny I/2009/2010

3

4 Część I

5 ma charakter gospodarczy stanowią go wspólnoty europejskie reguluje kwestie zakresu: unii celnej wspólnego rynku polityki handlowej polityki rolnej polityki transportowej polityki przemysłowej i strukturalnej Unii gospodarczej i walutowej polityki socjalnej ochrony konsumenta obywatelstwa UE edukacji i kultury wspólne instytucje unijne

6 stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktaty z Amsterdamu (1997 r.)

7 wprowadził w pełni otwarty rynek wewnętrzny oraz obywatelstwo UE przewidział jednolitą politykę wizową określił jako sprawy wspólne: politykę azylancką, przekraczanie granic zewnętrznych, politykę imigracyjną wobec państw trzecich włącznie ze zwalczaniem nielegalnej imigracji, nielegalnego pobytu i pracy, zwalczanie narkomanii oraz oszustw międzynarodowych zapoczątkował współpracę prawną w sprawach cywilnych, karnych, w polityce celnej i współpracę policji w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości międzynarodowej, czemu służyć ma Europol

8 stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa UE stopniowo określa wspólną politykę obronną, która może prowadzić do wspólnej obrony został powołany na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozszerzony przez traktaty z Amsterdamu (1997r.), z Nicei (2001r.) oraz z Lizbony (2007r.)

9 r. Winston Churchill w trakcie przemówienia na uniwersytecie w Zurychu wezwał do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy r. Robert Schumann zgłosił projekt połączenia zasobów węgla i stali należących do Francji i Niemiec r. w Paryżu utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), do której należały: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy i RFN r. na mocy traktatów rzymskich powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą(EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom), do której weszły państwa z EWWiS r. Traktat z Maastricht powołał do życia Unię Europejską, do której obecnie należy 27 państw

10 Belgia ( r.) Holandia ( r.) Luksemburg ( r.) Francja ( r.) Włochy ( r.) RFN ( r.) Wielka Brytania( r.) Irlandia ( r.) Dania ( r.) Grecja ( r.) Hiszpana ( r.) Portugalia ( r.) Finlandia ( r.) Szwecja ( r.) Austria ( r.) Litwa ( r.) Łotwa ( r.) Estonia ( r.) Cypr ( r.) Czechy ( r.) Malta ( r.) Polska ( r.) Słowacja ( r.) Słowenia ( r.) Węgry ( r.) Bułgaria ( r.) Rumunia ( r.)

11 Deklaracje: wniosek Polski o stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi podpisanie Układu Europejskiego o stowarzyszeniu między Polską a Wspólnotami Europejskimi Polska składa wniosek o członkostwie w Unii Europejskiej Negocjacje: p oczątek negocjacji o członkostwo w UE Kopenhaga: zakończenie negocjacji akcesyjnych Traktat akcesyjny: Ateny: podpisanie traktatu akcesyjnego o przystąpieniu do UE dziesięciu państw, w tym Polski Referendum: odbyło się w sobotę i niedzielę 7-8 czerwca 2003r. uczestniczyło 58,8% Polaków uprawnionych do głosowania za przystąpieniem do UE głosowało 77,45% głosujących

12 Polska w UE przystąpienie Polski do Unii Europejskiej Polska w strefie Schengen Polska w obszarze bez kontroli na granicach wewnętrznych

13 Dokonania: szybszy postęp gospodarczy, a przede wszystkim możliwość wyrównania dysproporcji w poziomie życia między regionami kraju, jak też między miastem a wsią dzięki przyjęciu traktatu o wolnym przepływie towarów (zniesienie ceł, barier ilościowo-jakościowych, a także dotacje unijne dla małych i średnich firm) rodzimi przedsiębiorcy mogą bez problemu poszerzać rynki zbytu dla swoich towarów zbliżenie z innymi narodami europy łatwiejszy dostęp do funduszy strukturalnych, ułatwiających między innymi rozbudowę infrastruktury (drogi, stadiony, lotniska, dworce kolejowe) wyrównanie poziomu produkcji rolniczej Część II

14 Dokonania: Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie Budowa Stadionu w Poznaniu Orlik w Rychlikach Otwarcie Orlika w Rychlikach r.

15 Dokonania: Budowa odcinka autostrady A4Budowa wiaduktu przy trasie E7 koło Elbląga. Projekt dworca kolejowego w Katowicach Projekt lotniska-Kielce

16 Zaniedbania: niewłaściwe wykorzystanie unijnego Funduszu Spójności, który odnosi się do całego kraju (z tego funduszu pieniądze przeznacza się między innymi na przebudowę i rozbudowę transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T) w skład sieci TEN-T wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, porty morskie oraz lotnicze marnowanie funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska brak wykwalifikowanej kadry, która mogłaby tworzyć właściwe projekty w celu wykorzystania środków unijnych złe dostosowanie ustawodawstwa krajowego do prawa unijnego (Janusz Kochanowski)

17 Zaniedbania: Niewłaściwa ochrona środowiskaNieudana segregacja odpadów Dziura w drodze Jelonki- Rychliki Codzienna Polska droga

18 Część III

19

20

21

22 Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w państwach Unii w 2006r.

23

24

25 c73a00a2.jpg?PHPSESSID=8ee515f760cd45e811fbf8c64885db99 c73a00a2.jpg?PHPSESSID=8ee515f760cd45e811fbf8c64885db K.Juszczyk, Powstanie i rozwój Unii Europejskiej _internet_MSZ_a.pdf _internet_MSZ_a.pdf

26 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google