Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rychlikach-Gimnazjum Id szkoły: 96/41 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska- szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny I/2009/2010

3

4 Część I

5 ma charakter gospodarczy stanowią go wspólnoty europejskie reguluje kwestie zakresu: unii celnej wspólnego rynku polityki handlowej polityki rolnej polityki transportowej polityki przemysłowej i strukturalnej Unii gospodarczej i walutowej polityki socjalnej ochrony konsumenta obywatelstwa UE edukacji i kultury wspólne instytucje unijne

6 stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktaty z Amsterdamu (1997 r.)

7 wprowadził w pełni otwarty rynek wewnętrzny oraz obywatelstwo UE przewidział jednolitą politykę wizową określił jako sprawy wspólne: politykę azylancką, przekraczanie granic zewnętrznych, politykę imigracyjną wobec państw trzecich włącznie ze zwalczaniem nielegalnej imigracji, nielegalnego pobytu i pracy, zwalczanie narkomanii oraz oszustw międzynarodowych zapoczątkował współpracę prawną w sprawach cywilnych, karnych, w polityce celnej i współpracę policji w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości międzynarodowej, czemu służyć ma Europol

8 stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa UE stopniowo określa wspólną politykę obronną, która może prowadzić do wspólnej obrony został powołany na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozszerzony przez traktaty z Amsterdamu (1997r.), z Nicei (2001r.) oraz z Lizbony (2007r.)

9 19.09.1946r. Winston Churchill w trakcie przemówienia na uniwersytecie w Zurychu wezwał do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy 09.05.1950r. Robert Schumann zgłosił projekt połączenia zasobów węgla i stali należących do Francji i Niemiec 18.04.1951r. w Paryżu utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), do której należały: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy i RFN 25.03.1957r. na mocy traktatów rzymskich powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą(EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom), do której weszły państwa z EWWiS 07.02.1992r. Traktat z Maastricht powołał do życia Unię Europejską, do której obecnie należy 27 państw

10 Belgia (25.03.1957r.) Holandia (25.03.1957r.) Luksemburg (25.03.1957r.) Francja (25.03.1957r.) Włochy (25.03.1957r.) RFN (25.03.1957r.) Wielka Brytania(01.01.1973r.) Irlandia (01.01.1973r.) Dania (01.01.1973r.) Grecja (01.01.1981r.) Hiszpana (01.01.1986r.) Portugalia (01.01.1986r.) Finlandia (01.01.1995r.) Szwecja (01.01.1995r.) Austria (01.01.1995r.) Litwa (01.05.2004r.) Łotwa (01.05.2004r.) Estonia (01.05.2004r.) Cypr (01.05.2004r.) Czechy (01.05.2004r.) Malta (01.05.2004r.) Polska (01.05.2004r.) Słowacja (01.05.2004r.) Słowenia (01.05.2004r.) Węgry (01.05.2004r.) Bułgaria (01.01.2007r.) Rumunia (01.01.2007r.)

11 Deklaracje: 1990.05.25 - wniosek Polski o stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi 1991.12.16 - podpisanie Układu Europejskiego o stowarzyszeniu między Polską a Wspólnotami Europejskimi 1994.04.08 - Polska składa wniosek o członkostwie w Unii Europejskiej Negocjacje: 1998.03.31- p oczątek negocjacji o członkostwo w UE. 2002.12.13 - Kopenhaga: zakończenie negocjacji akcesyjnych Traktat akcesyjny: 2003.04.16 - Ateny: podpisanie traktatu akcesyjnego o przystąpieniu do UE dziesięciu państw, w tym Polski Referendum: odbyło się w sobotę i niedzielę 7-8 czerwca 2003r. uczestniczyło 58,8% Polaków uprawnionych do głosowania za przystąpieniem do UE głosowało 77,45% głosujących

12 Polska w UE 2004.05.01 - przystąpienie Polski do Unii Europejskiej Polska w strefie Schengen 2007.12.21 - Polska w obszarze bez kontroli na granicach wewnętrznych

13 Dokonania: szybszy postęp gospodarczy, a przede wszystkim możliwość wyrównania dysproporcji w poziomie życia między regionami kraju, jak też między miastem a wsią dzięki przyjęciu traktatu o wolnym przepływie towarów (zniesienie ceł, barier ilościowo-jakościowych, a także dotacje unijne dla małych i średnich firm) rodzimi przedsiębiorcy mogą bez problemu poszerzać rynki zbytu dla swoich towarów zbliżenie z innymi narodami europy łatwiejszy dostęp do funduszy strukturalnych, ułatwiających między innymi rozbudowę infrastruktury (drogi, stadiony, lotniska, dworce kolejowe) wyrównanie poziomu produkcji rolniczej Część II

14 Dokonania: Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie Budowa Stadionu w Poznaniu Orlik w Rychlikach Otwarcie Orlika w Rychlikach 10.11.09r.

15 Dokonania: Budowa odcinka autostrady A4Budowa wiaduktu przy trasie E7 koło Elbląga. Projekt dworca kolejowego w Katowicach Projekt lotniska-Kielce

16 Zaniedbania: niewłaściwe wykorzystanie unijnego Funduszu Spójności, który odnosi się do całego kraju (z tego funduszu pieniądze przeznacza się między innymi na przebudowę i rozbudowę transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T) w skład sieci TEN-T wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, porty morskie oraz lotnicze marnowanie funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska brak wykwalifikowanej kadry, która mogłaby tworzyć właściwe projekty w celu wykorzystania środków unijnych złe dostosowanie ustawodawstwa krajowego do prawa unijnego (Janusz Kochanowski)

17 Zaniedbania: Niewłaściwa ochrona środowiskaNieudana segregacja odpadów Dziura w drodze Jelonki- Rychliki Codzienna Polska droga

18 Część III

19

20

21

22 Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w państwach Unii w 2006r.

23

24

25 http://nadjakseruje.blox.pl/resource/polskie_drogi.jpg http://nadjakseruje.blox.pl/resource/polskie_drogi.jpg http://petitkowo.blox.pl/resource/stadion.jpg http://i.wp.pl/a/f/jpeg/19243/stadion_narodowy_jsk_470_kopia.jpeg http://www.glospasleka.pl/g2//2009_11/380463f3cb264400b4c0ae3d c73a00a2.jpg?PHPSESSID=8ee515f760cd45e811fbf8c64885db99 http://www.glospasleka.pl/g2//2009_11/380463f3cb264400b4c0ae3d c73a00a2.jpg?PHPSESSID=8ee515f760cd45e811fbf8c64885db99 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/image.cfm?id=1 061 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/image.cfm?id=1 061 http://www.katowice.eu/uploads/PKP_NEINVER_1.jpg http://torlin.files.wordpress.com/2009/02/kielce1.jpg http://www.blogi.szkolazklasa.pl/privefiles/blog-2968/3.jpg K.Juszczyk, Powstanie i rozwój Unii Europejskiej http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_Unii_Europejskiej http://www.stosunki-miedzynarodowe.umk.pl/index.php?strona=85 http://www.prezydencjaue.gov.pl/ http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/prawo_europejskie _internet_MSZ_a.pdf http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/prawo_europejskie _internet_MSZ_a.pdf

26 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google