Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kudowa Zdrój, 2012.11.16 Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia Projekty: LCB HealthcareEcoQUIPRES Hospitals Monika Wróblewska-Polak, Mateusz Lichoń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kudowa Zdrój, 2012.11.16 Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia Projekty: LCB HealthcareEcoQUIPRES Hospitals Monika Wróblewska-Polak, Mateusz Lichoń,"— Zapis prezentacji:

1 Kudowa Zdrój, 2012.11.16 Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia Projekty: LCB HealthcareEcoQUIPRES Hospitals Monika Wróblewska-Polak, Mateusz Lichoń, Marcin Kautsch

2

3 W ramach zamówień publicznych wydawanych jest rocznie 16% produktu krajowego brutto krajów UE (EU GDP = ok. 12 629 bilionów, 2011) ok. 2 020,64 bilionów (= 2 biliardy) TŁO – finanse

4 Zmiany klimatu będą mieć istotny wpływ na zdrowie i dobrostan społeczeństw. UE oczekuje od państw członkowskich zmniejszenia do roku 2020 emisji (różnych) gazów o 20% w stosunku do poziomu z 1990. Ochrona zdrowia działa w budynkach i w oparciu o technologie o ogromnej energochłonności – cena energii i emisji gazów będą rosły. TŁO Moralne Prawne Finansowe

5 Obecne warunki i stosowane narzędzia nie pozwalają wprowadzać zmian w satysfakcjonującej skali i tempie. Konieczne są więc NOWE ROZWIĄZANIA (INNOWACJE). Innowacje następują jednak za wolno, są nieodpowiednie, nieakceptowalne, brzydkie… Brak jest popytu, który byłby w stanie pobudzić podaż. Brak know how dotyczącego zakupu i wprowadzania innowacji. Najlepsze intencje zamawiającego i projektanta na etapie projektowania są tracone na etapie budowy (IDEAŁ a REALIA). Przyjmuje się założenie, że innowacja musi być droga (droższa). … Problemy z innowacjami Skłonność do unikania ryzyka bardzo silnie wpływa na sposób wydawania publicznych środków.

6 Podstawowe informacje o projekcie LCB Healthcare Jeden z trzech projektów w ramach Lead Market Initiative Public Procurement Networks Okres realizacji XI.2009-X.2012 6 partnerów, 4 kraje Department for Business Innovation and Skills (UK) Dutch Centre for Health Assets (Holandia) Directorate for Health Affairs (Norwegia) Szpital Powiatowy w Rawiczu, spółka z o.o. (Polska) Department of Health (UK) European Health Property Network (EuHPN)

7 CO? Działania Analiza dotychczasowych działań / praktyki (zamówienia publiczne) Dzielenia się doświadczeniami (dobre praktyki, wspólne uczenie się) Projekty pilotażowe Rozpowszechnienie wyników Wyniki Raport nt. stosowanych obecnie praktyk – sposobu prowadzenia zamówień Kwartalne eNewsletters Konferencje (4) i warsztaty (4) Przewodnik dotyczący dobrych praktyk do pobrania ze strony www (wersja w języku polskim w przygotowaniu, wkrótce udostępniona) Wspólne projekty innowacyjne (sieć zamówień publicznych w Europie) – Projekt EcoQUIP

8 JAK? Sposób realizacji celów Innowacyjne zamówienie publiczne: przedmiot zakupu określony w oparciu o niezaspokojone potrzeby zamawiającego, a nie w oparciu o produkty istniejące na rynku. Kupujemy to, co jest nam potrzebne, a nie to, co chcą nam sprzedać. Założenia dotyczące przeprowadzenia zamówienia: tryb dialogu konkurencyjnego, uwzględnienie całkowitego kosztu życia produktu, zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez dostarczyciela.

9 Zaangażowanie w zamówienie wszystkich udziałowców (żeby zrozumieć, co, gdzie i ile kosztuje. Wykonanie precyzyjnych wyliczeń. Uwzględnienie różnych źródeł pokrycia kosztów / zysków (koszt ciągniony) = ile to naprawdę kosztuje; w jakich komórkach pojawiają się koszty; kto płaci, korzysta, kto zyskuje Całkowity koszt produktu a koszt początkowy (inwestycji)

10 Erasmus Medical Centre, Rotterdam, NL Cele Modernizacja systemu czyszczenia i dezynfekcji łóżek (70 000 rocznie) Redukcja emisji CO 2 i zużywanej energii (20% do 2020) Efekty Mobilizacja personelu i wsparcie dyrektorów oddziałów do projektu. Stworzenie modelu finansowego dotyczącego kosztów procesu czyszczenia (wg koncepcji całkowitych kosztów życia produktu). Stworzenie zamówienia opisującego potrzebę, nie produkt. Zdobycie wiedzy dotyczącej innowacyjnych rozwiązań rynkowych.

11 Efekty Uzyskanie innowacyjnego produktu. Siedemnastokrotna (17) redukcja emisji CO 2 co oznacza w praktyce siedemnastokrotne obniżenie kosztów energii (wyobraźcie sobie Państwo, że średnia płaca w Polsce to ok. 60 000 zł miesięcznie) (zmniejszenie ilości energii jest efektem zaspokojenia potrzeby (czyste łóżka), a nie kupna lepszego rozwiązania – lepsza myjnia łóżek)` Erasmus MC, Rotterdam Zdjęcia: http://www.asimo.pl/modele/kuka.phphttp://www.asimo.pl/modele/kuka.php

12 The Rotherham NHS Foundation Trust, Anglia (500 łóżek) Cele Stworzenie efektywnego systemu oświetlenia. Redukcja emisji CO 2 i oszczędność pieniędzy, przy zagwarantowaniu doskonałej usługi dla pacjentów. Efekty Wczesne określenie i przekazanie wymogów potencjalnym dostawcom, sprawiło, że oferta była dostosowana do potrzeb szpitala. Rozwiązanie modułowe, ze zintegrowanym bio- dynamicznym oświetleniem i przechowalniami dla pacjentów i personelu. Koszty podjętych innowacyjnych rozwiązań są takie same, jak standardowych rozwiązań, ale korzyści są zdecydowanie większe.

13 Pojedyncza jednostka (moduł) Ultra Efektywne Oświetlenie dla Oddziałów Przyszłości

14

15 Oświetlenie nocą

16 Oświetlenie rano

17 Oświetlenie w południe

18 Oświetlenie wieczorem

19 Szpital Powiatowy w Rawiczu, projekt pilotażowy

20 Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. rozpoczyna sondaż rynku, który ma na celu: Znalezienie metody na ograniczenie kosztów użytkowania odzieży roboczej oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla związanej z użytkowaniem ww. odzieży. Diagnoza Zamówienia ubrań wiązały się z problemami. Najistotniejszymi z nich była jakość odzieży oraz koszty jej eksploatacji. Jakość ubrań, które otrzymywali pracownicy odbiegała od tej, jaka była prezentowana w postaci próbek przedstawianych przez oferentów. Największym problemem był koszt utrzymania odzieży – jej pranie i naprawa. Oświadczenie Starając się zapobiec wzrostowi kosztów funkcjonowania szpitala, wprowadzamy zmiany w sposobie dokonywania zakupów, w tym zakupów odzieży. W obecnym zamówieniu będziemy się kierować kosztami w całym cyklu życia produktu. skrót

21 Chcemy dowiedzieć się, jakie mogłyby być rozwiązania prowadzące do obniżenia kosztów zamawianej odzieży. Jesteśmy skłonni rozważyć długoterminową współpracę z dostawcami, którzy mogą dostarczyć najlepszy produkt, a także pokażą, że są w stanie dokonywać dalszych usprawnień proponowanego produktu. Po konsultacji z naszymi pracownikami zdefiniowaliśmy wymogi, jakie powinny spełniać nowe ubrania. Nasze nowe ubrania muszą być: efektywne kosztowo w całym cyklu życia, funkcjonalne, ładnie wyglądające, przyjazne i wygodne dla użytkownika, łatwe w praniu, suszeniu i utrzymaniu w czystości, higieniczne, przyjazne dla środowiska, trwałe, dobrej jakości, ograniczające emisję dwutlenku węgla w produkcji, użytkowaniu i utylizacji. skrót

22 13 placówek > 8 000 pracowników Szpital Powiatowy w Rawiczu, projekt pilotażowy

23 Dotychczasowe działania Zaproszenia do rozmów 32 firm. Spotkanie z 8 firmami. 7 firm wyraziło zainteresowanie. Dwóch dostawców, przygotowało ubiory do testowania (3, 1). Ubiory zostały przetestowane. Oferty obejmują rozwiązania innowacyjne (włókno z drzewa eukaliptusowego i poliestru), które obecnie testowane jest na rynkach niemieckim, angielskim. Ogłoszono procedurę przetargowej w trybie dialogu konkurencyjnego (koszt jest nadal jest istotnym parametrem – ale całkowity koszt życia produktu). Wybrano dostawcę (01.10.2012). Zadowolenie z odzewu rynku mimo początkowych obaw (tak było przy pozostałych projektach (60 ofert). Szpital Powiatowy w Rawiczu, projekt pilotażowy

24

25

26

27 (Testowane ubiory, w środku bawełna) Szpital Powiatowy w Rawiczu, projekt pilotażowy

28 Wstępne ustalenia Koszt jednostkowy zakupu: 21,6 tys. (tradycyjne – T) vs. 29,2 tys. (innowacyjne – I) Koszt użytkowania stanowi ok. 80% kosztów całkowitych (w obu przypadkach). Zakładany cykl życia nowego ubioru 24 (T) vs. 36 (I) miesięcy. Po trzymiesięcznym (36 prań) testowaniu ubiór nie ma żadnych śladów użytkowania. Ubiór schnie bardzo szybko. Pielęgniarki, które nosiły nowe ubiory nie chcą słyszeć o tym, by nosić bawełniane. Szpital Powiatowy w Rawiczu, projekt pilotażowy

29 TITITI IleKoszt jednostkowyKoszt całkowity Zakup3221 59929 17664 79658 351 Użytkowanie2436101 990122 688305 971245 376 Utylizacja323592881 076575 SUMA 371 843304 302 Koszty tradycyjnego (T) i innowacyjnego (I) zakupu (6 letni okres analizy) Szpital Powiatowy w Rawiczu, projekt pilotażowy Wstępnie – oszczędności sięgają 18%. W związku z tym, że ubiór bardzo szybko schnie, przy następnym przetargu na pranie (i suszenie) szpital zażąda niższej ceny za ww. czynności. Powyższe wyliczenia NIE uwzględniają wzrostu kosztów energii i kar za emisję gazów cieplarnianych. Czynniki mają zasadnicze znaczenie dla kosztów użytkowania. Oznacza to, że ww. oszczędności powinny być jeszcze wyższe.

30 Dalsze plany Zakup ubiorów dla wszystkich pracowników. Jeżeli wyniki będą zachęcające, próba zorganizowania przetargu na ww. ubiory dla większej liczby szpitali. Przy kolejnym przetargu na pranie uzyskanie niższej ceny (w związku z krótszym czasem suszenia). Zainteresowanie wyraził już ZOZ Sucha Beskidzka, partner projektu EcoQUIP. Szpital Powiatowy w Rawiczu, projekt pilotażowy

31 2012

32 Kontynuacja projektu LCB Healthcare, ale… Szerszy zakres możliwego zamówienia: Nie tylko budynki, ale też łańcuch dostaw, transport… Bardziej ambitne cele: Przeprowadzenie innowacyjnego przetargu – przedmiot przetargu pozostaje do ustalenia Otrzymanie produktu spełniającego trzy kryteria: o efektywności, o jakości, o zrównoważonego rozwoju. Bardziej ambitne / wymierne rezultaty: Szpitale wiodące (liderzy) dostają środki nie tylko przygotowanie przetargu, ale też zakup innowacyjnego produktu. Projekt EcoQUIP

33 Partnerzy Główny partner: Departament Biznesu, Innowacji i Umiejętności (UK) Kraje Członkowskie: Holandia, Polska, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Struktura projektu EcoQUIP

34 Szpitale partnerskie: ZOZ Sucha Beskidzka (lider), ZZOZ w Wadowicach, Szpital Wojewódzki w Opolu, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Państwa szpital? Projekt EcoQUIP w Polsce

35 Plany: Spotkanie z przedstawicielem szpitala w Rawiczu nt. innowacyjnego zamówienia na odzież roboczą (listopad 2012). Szkolenie z metodologii innowacyjnych zamówień dla ZOZ Sucha Beskidzka (grudzień 2012). Wizyta studialna w Wielkiej Brytanii (luty 2013). Zdefiniowanie potrzeby (marzec 2013). Szkolenia z metodologii innowacyjnych zamówień dla przedstawicieli szpitali zainteresowanych stosowaniem tej metody (2013). Projekt EcoQUIP w Polsce

36

37 Cele projektu 1)Stworzenie planu modernizacji (technicznej i organizacyjnej) szpitali partnerskich mającego na celu zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do 50% i redukcji emisji CO 2 do 2020 roku. 2)Stworzenie narzędzi (w oparciu o doświadczenia szpitali partnerskich) przeznaczonych dla europejskiego sektora szpitalnego umożliwiających pozyskanie 20% energii z odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Projekt RES Hospitals

38 Struktura projektu RES Hospitals Francja Hiszpania Holandia Polska Węgry Włochy Zjednoczone Królestwo

39 Szpitale partnerskie w Polsce ZOZ Sucha Beskidzka (lider projektu) ZZOZ w Wadowicach SPZOZ w Myślenicach

40 Okres realizacji projektu: VI 2011 – X 2013 Polski partner dołączył 20 VII 2012 Do X 2012 roku polski partner w 2 miesiące wykonał pracę przewidzianą na 16 miesięcy Projekt RES Hospitals

41 Najważniejsze zadania wykonane do X 2012: Przeprowadzenie ekspertyzy energetycznej w trzech szpitalach partnerskich (pierwszy etap mapy drogowej). Zaangażowanie personelu szpitali partnerskich poprzez warsztaty poświęcone możliwościom oszczędzania energii w miejscu pracy. Przeprowadzenie badania polskich jednostek ochrony zdrowia dotyczącego ich sytuacji energetycznej. Przygotowanie dokumentów dotyczących sytuacji energetycznej polskiej ochrony zdrowia. Projekt RES Hospitals w Polsce

42 Ekspertyza energetyczna szpitali partnerskich Projekt RES Hospitals w Polsce Przygotowanie wstępnego raportu z ekspertyzy energetycznej (wrzesień 2012). Wnioski ze spotkania szpitali: końcowy raport powinien być uzupełniony o innowacyjne rozwiązania: techniczne (np. zbieranie wody deszczowej, bezwodne pisuary, panele solarne/fotowoltaiczne w charakterze markiz), organizacyjne (np. zdalna praca części personelu administracyjnego, bardziej efektywne wykorzystanie pomieszczeń). Tłumaczenie raportu, opinie eksprtów Ostateczna wersja raportu: 15.12.2012

43 Zaangażowanie personelu szpitali partnerskich Projekt RES Hospitals w Polsce Duże zainteresowanie personelu, ludzie są zadowoleni, że ich szpital robi coś nowego / interesującego. Chcą mieć poczucie, że szuka sposobów na znalezienie oszczędności na kosztach nieosobowych. (Planowane są warsztaty w ZZOZ w Wadowicach) Tematyka spotkań: Udział szpitala w projekcie RES Hospitals Możliwości oszczędzania energii w miejscu pracy 18 spotkań w Suchej Beskidzkiej 16 spotkań w Myślenicach

44 Zaangażowanie personelu szpitali partnerskich Pomysły pracowników: wyłączanie światła (w trakcie spotkań trzykrotnie któryś z uczestników wychodził, aby zgasić światło w nieużywanym pomieszczeniu), gotowanie wody na kawę i herbatę dla kilku pracowników, odłączanie z kontaktów nieużywanych ładowarek telefonów komórkowych czy laptopów, gaszenie nieużywanych monitorów komputerowych. Poruszony problem – rosnąca konsumpcja energii przez pacjentów!!! Projekt RES Hospitals w Polsce

45 Badania sytuacji energetycznej szpitali. Projekt RES Hospitals w Polsce Do tej pory w badaniu wzięło udział 46 szpitali. Jednostki zróżnicowane pod względem województwa, organu założycielskiego, statusu. Badanie trwa do końca listopada. Zapraszamy do udziału. Respondenci otrzymają raport z badania jako formę podziękowania za udział.

46 Projekt RES Hospitals w Polsce WSTĘPNE WYNIKI badania sytuacji energetycznej szpitali.

47 Projekt RES Hospitals w Polsce WSTĘPNE WYNIKI badania sytuacji energetycznej szpitali.

48 Przygotowanie dokumentów dotyczących sytuacji energetycznej polskiej ochrony zdrowia Projekt RES Hospitals w Polsce National Benchmark Report, zawierający informacje dotyczące: systemu politycznego, sytuacji energetycznej kraju, strategii energetycznej kraju, potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sytuacji energetycznej ochrony zdrowia. Country Case Study: streszczenie National Benchmark Report, informacje dotyczące szpitali partnerskich RES Hospitals.

49 Dalsze plany: Uzupełnienie ekspertyzy o opinie polskich i zagranicznych ekspertów energetycznych (listopad 2012). Przygotowanie mapy drogowej (grudzień 2012). Przeprowadzenie serii szkoleń z personelem szpitali partnerskich (2013). Szerzenie informacji o wynikach projektu (2013). Projekt RES Hospitals w Polsce

50 Zapraszamy do współpracy Kontakt: ecoquip@zozsuchabeskidzka.pl res-hospitals@zozsuchabeskidzka.pl 668 312 900 (strona www w budowie) Nic nie przychodzi łatwo, ale: chcieć – to móc.


Pobierz ppt "Kudowa Zdrój, 2012.11.16 Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia Projekty: LCB HealthcareEcoQUIPRES Hospitals Monika Wróblewska-Polak, Mateusz Lichoń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google