Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany klimatyczne Paulina Pionko Marta Bączkowska Kl. IId.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany klimatyczne Paulina Pionko Marta Bączkowska Kl. IId."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany klimatyczne Paulina Pionko Marta Bączkowska Kl. IId

2 Co to jest klimat? Klimat to nie to samo, co pogoda. Klimat to średnia warunków pogodowych dla jednego regionu w dłuższym przedziale czasu. Klimat to nie to samo, co pogoda. Klimat to średnia warunków pogodowych dla jednego regionu w dłuższym przedziale czasu. Ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim. Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Standardowy okres to 30 lat. Ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim. Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Standardowy okres to 30 lat. Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m. Klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływających na występowanie i życie organizmów. Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m. Klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływających na występowanie i życie organizmów. Badaniem klimatu zajmuje się klimatologia. Badaniem klimatu zajmuje się klimatologia.

3 Naturalne czynniki zmiany klimatu teoria cykli Milankovitcha zmiany stałej słonecznej wpływ erupcji wulkanów gazy cieplarniane i pyły zawieszone

4 Antropogeniczne czynniki zmiany klimatu Gazy cieplarniane Chmury i efekty pośrednie Aerozole atmosferyczne (pyły zawieszone) Zdjęcie satelitarne zanieczyszczeń spowodowanych pożarami w Chinach

5 Przykładowe powody zmian klimatu Hipoteza tęczówki - efekt pary wodnej Hipoteza tęczówki - efekt pary wodnej Efekt motyla Efekt motyla Hipoteza CLAW Hipoteza CLAW Hipoteza termostatu tropikalnego Hipoteza termostatu tropikalnego Hipoteza gazów cieplarnianych Hipoteza gazów cieplarnianych Hipoteza wpływu aerozoli atmosferycznych Hipoteza wpływu aerozoli atmosferycznych Wpływ temperatury na cyklony tropikalne Wpływ temperatury na cyklony tropikalne

6 Przyczyny Klimat zmieniał się i nadal będzie się zmieniać z przyczyn naturalnych. Zaliczamy do nich nieznaczne zmiany natężenia promieniowania słonecznego czy wybuchy wulkanów, które mogą wtłoczyć do atmosfery pył odbijający z powrotem w kosmos ciepło dostarczane nam przez słońce, a także normalne fluktuacje klimatyczne. Jednakże przyczyny naturalne tylko częściowo tłumaczą obecne ocieplenie. Zdecydowana większość naukowców uważa, że jego powodem jest rosnące stężenie wiążących ciepło gazów cieplarnianych w atmosferze, spowodowane działalnością człowieka.

7 … Energia słońca nagrzewa powierzchnię ziemi. W miarę wzrostu temperatury, ciepło oddawane jest z powrotem do atmosfery w postaci promieniowania podczerwonego. Część tej energii zostaje pochłonięta w atmosferze przez tzw. gazy cieplarniane. Energia słońca nagrzewa powierzchnię ziemi. W miarę wzrostu temperatury, ciepło oddawane jest z powrotem do atmosfery w postaci promieniowania podczerwonego. Część tej energii zostaje pochłonięta w atmosferze przez tzw. gazy cieplarniane.gazy cieplarnianegazy cieplarniane Pod tym względem atmosfera jest więc podobna do ścian i dachu szklarni, ponieważ przepuszcza widzialne światło i pochłania wychodzącą energię w postaci promieniowania podczerwonego, w ten sposób utrzymując ciepło w środku. Ten naturalny proces nazywany jest efektem cieplarnianym; umożliwia on życie na naszej planecie w formie, w jakiej znamy je dzisiaj. Bez niego, średnia temperatura na świecie wynosiłaby -18°C, podczas gdy obecnie wynosi ona +15°C. Pod tym względem atmosfera jest więc podobna do ścian i dachu szklarni, ponieważ przepuszcza widzialne światło i pochłania wychodzącą energię w postaci promieniowania podczerwonego, w ten sposób utrzymując ciepło w środku. Ten naturalny proces nazywany jest efektem cieplarnianym; umożliwia on życie na naszej planecie w formie, w jakiej znamy je dzisiaj. Bez niego, średnia temperatura na świecie wynosiłaby -18°C, podczas gdy obecnie wynosi ona +15°C. Jednak działalność człowieka powoduje zwiększanie się w atmosferze ilości gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu, które wzmacniają efekt cieplarniany, skutkiem czego wzrasta temperatura na ziemi. To spowodowane przez człowieka dodatkowe ocieplenie nazywane jest wzmocnionym efektem cieplarnianym. Jednak działalność człowieka powoduje zwiększanie się w atmosferze ilości gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu, które wzmacniają efekt cieplarniany, skutkiem czego wzrasta temperatura na ziemi. To spowodowane przez człowieka dodatkowe ocieplenie nazywane jest wzmocnionym efektem cieplarnianym.

8 Skutki Na ziemi obecnie jest cieplej niż było 1000 lat temu. Do końca tego wieku, jeśli utrzymają się obecne trendy, temperatura na ziemi będzie wyższa niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich dwóch milionów lat. Konsekwencje tych drastycznych wzrostów temperatury, spowodowanych przez spalanie paliw kopalnych będą katastrofalne: masowe wyginięcie gatunków roślin i zwierząt, susze, wzrost poziomu mórz i setki milionów uchodźców z obszarów, które znajdą się pod wodą. Na ziemi obecnie jest cieplej niż było 1000 lat temu. Do końca tego wieku, jeśli utrzymają się obecne trendy, temperatura na ziemi będzie wyższa niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich dwóch milionów lat. Konsekwencje tych drastycznych wzrostów temperatury, spowodowanych przez spalanie paliw kopalnych będą katastrofalne: masowe wyginięcie gatunków roślin i zwierząt, susze, wzrost poziomu mórz i setki milionów uchodźców z obszarów, które znajdą się pod wodą.

9 … zwiększanie liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze, ulewne deszcze, powodzie czy huragany zwiększanie liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze, ulewne deszcze, powodzie czy huragany topnienie lodowców w górach, rozpadanie się pokrywy lodowej na biegunach, wzrost poziomu mórz, wymieranie rafy koralowej, odwilże, zmiany ekosystemów, śmiertelne fale upałów, powodzie – to zjawiska, z którymi mamy do czynienia na coraz większą skalę topnienie lodowców w górach, rozpadanie się pokrywy lodowej na biegunach, wzrost poziomu mórz, wymieranie rafy koralowej, odwilże, zmiany ekosystemów, śmiertelne fale upałów, powodzie – to zjawiska, z którymi mamy do czynienia na coraz większą skalę Niebezpiecznych skutków zmian klimatu doświadczamy już teraz, kiedy temperatura podniosła się zaledwie o 0,6 °C Niebezpiecznych skutków zmian klimatu doświadczamy już teraz, kiedy temperatura podniosła się zaledwie o 0,6 °C

10 Prawdopodobne efekty umiarkowanego ocieplenia Oto prawdopodobne efekty, które mogą wystąpić w przyszłości, jeśli radykalnie nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych: Oto prawdopodobne efekty, które mogą wystąpić w przyszłości, jeśli radykalnie nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych: wzrost poziomu mórz spowodowany topnieniem lodowców i podnoszenie się temperatury oceanów wzrost poziomu mórz spowodowany topnieniem lodowców i podnoszenie się temperatury oceanów masowe uwalnianie do atmosfery gazów cieplarnianych z topniejących zmarzlin i ginących lasów masowe uwalnianie do atmosfery gazów cieplarnianych z topniejących zmarzlin i ginących lasów duże ryzyko częstszego występowania ekstremalnych zjawisk, takich jak upały, susze czy powodzie. Częstotliwość występowania susz podwoiła się w ciągu ostatnich 30 lat duże ryzyko częstszego występowania ekstremalnych zjawisk, takich jak upały, susze czy powodzie. Częstotliwość występowania susz podwoiła się w ciągu ostatnich 30 lat zwiększy się częstotliwość występowania wód z rzek, na terenach przybrzeżnych zwiększy się ryzyko powodzi, erozji, tereny podmokłe zaczną zanikać zwiększy się częstotliwość występowania wód z rzek, na terenach przybrzeżnych zwiększy się ryzyko powodzi, erozji, tereny podmokłe zaczną zanikać Wzrost ryzyka wymierania gatunków i zmniejszania bioróżnorodności Wzrost ryzyka wymierania gatunków i zmniejszania bioróżnorodności

11 … Naturalne ekosystemy, włączając w to lodowce, rafy koralowe, namorzyny, arktyczne ekosystemy, alpejskie ekosystemy, lasy północne, lasy tropikalne, prerie, środowiska podmokłe i lokalne użytki zielone będą poważnie zagrożone Naturalne ekosystemy, włączając w to lodowce, rafy koralowe, namorzyny, arktyczne ekosystemy, alpejskie ekosystemy, lasy północne, lasy tropikalne, prerie, środowiska podmokłe i lokalne użytki zielone będą poważnie zagrożone Najpoważniejsze skutki będą widoczne w krajach biedniejszych, które nie będą w stanie bronić się przed rosnącym poziomem mórz, rozprzestrzenianiem chorób, zmniejszaniem zasobów wody pitnej i spadkiem produkcji rolnej. Będą to rozwijające się kraje Afryki, Azji i Pacyfiku, np. Mozambik, Singapur czy Malediwy na Oceanie Indyjskim. Małe kraje wyspiarskie odpowiadają za mniej niż 1% emisji gazów cieplarnianych, ale poniosą najwyższą cenę za zmiany klimatu. Malediwy mogą znaleźć się pod wodą już za 30 lat Najpoważniejsze skutki będą widoczne w krajach biedniejszych, które nie będą w stanie bronić się przed rosnącym poziomem mórz, rozprzestrzenianiem chorób, zmniejszaniem zasobów wody pitnej i spadkiem produkcji rolnej. Będą to rozwijające się kraje Afryki, Azji i Pacyfiku, np. Mozambik, Singapur czy Malediwy na Oceanie Indyjskim. Małe kraje wyspiarskie odpowiadają za mniej niż 1% emisji gazów cieplarnianych, ale poniosą najwyższą cenę za zmiany klimatu. Malediwy mogą znaleźć się pod wodą już za 30 lat

12 Długoterminowe, katastrofalne skutki postępującego globalnego ocieplenia: Pokrywa lodowcowa Grenlandii i Antarktydy zacznie topnieć. Stopnienie lodów Grenlandii spowoduje wzrost poziomu mórz o 7 metrów Pokrywa lodowcowa Grenlandii i Antarktydy zacznie topnieć. Stopnienie lodów Grenlandii spowoduje wzrost poziomu mórz o 7 metrów Golfsztrom, Prąd Zatokowy Atlantyku zacznie słabnąć lub zmieniać swój tor, przez co przestanie ogrzewać nasz kontynent, przynosząc dramatyczne skutki w Europie. Wywoła zaburzenia cyrkulacji oceanów Golfsztrom, Prąd Zatokowy Atlantyku zacznie słabnąć lub zmieniać swój tor, przez co przestanie ogrzewać nasz kontynent, przynosząc dramatyczne skutki w Europie. Wywoła zaburzenia cyrkulacji oceanów Zwiększone emisje metanu z oceanów prowadzące do gwałtownego wzrostu jego ilości w atmosferze, czego konsekwencją będzie dalsze ocieplanie Zwiększone emisje metanu z oceanów prowadzące do gwałtownego wzrostu jego ilości w atmosferze, czego konsekwencją będzie dalsze ocieplanie

13 Metody badań zmian klimatu Przyczyny zmian klimatu są badane za pomocą: numerycznych modeli ogólnej cyrkulacji Ziemi (ang. General Circulation Models, w skrócie GCM) numerycznych modeli ogólnej cyrkulacji Ziemi (ang. General Circulation Models, w skrócie GCM) badań paleoklimatycznych badań paleoklimatycznych pomiarów bezpośrednich w atmosferze i prac polowych pomiarów bezpośrednich w atmosferze i prac polowych reanalizy istniejących danych reanalizy istniejących danych

14 Sposoby ratowania Ziemi Zaciemnienie Ziemi (najdroższy i najambitniejszy pomysł), polega na skonstruowaniu gigantycznego szklanego parasola. Ma on rozwiązać problem globalnego ocieplenia. Parasol miał się znajdować w punkcie L1. Zaciemnienie Ziemi (najdroższy i najambitniejszy pomysł), polega na skonstruowaniu gigantycznego szklanego parasola. Ma on rozwiązać problem globalnego ocieplenia. Parasol miał się znajdować w punkcie L1. Zmodyfikowanie chmur, które odbijały fotony. Specjalny statek zapylał chmury wodą morską (500l wody na sekundę). Zmodyfikowanie chmur, które odbijały fotony. Specjalny statek zapylał chmury wodą morską (500l wody na sekundę). Setki rakiet wypełnionych siarką (1mln ton siarki) wysłanych w stratosferę. Może mieć to również negatywny wpływ na środowisko (dziura ozonowa). Setki rakiet wypełnionych siarką (1mln ton siarki) wysłanych w stratosferę. Może mieć to również negatywny wpływ na środowisko (dziura ozonowa). Nawożenie oceanu mocznikiem, aby zwiększyć liczbę fitoplanktonu, który przyswaja dwutlenek węgla i uwalnia tlen. Nawożenie oceanu mocznikiem, aby zwiększyć liczbę fitoplanktonu, który przyswaja dwutlenek węgla i uwalnia tlen. Uwięzienie dwutlenku węgla pod powierzchnią ziemi. Uwięzienie dwutlenku węgla pod powierzchnią ziemi. Sztuczne drzewa (1 sztuczne drzewo usuwa 90 tys. ton dwutlenku węgla). Sztuczne drzewa (1 sztuczne drzewo usuwa 90 tys. ton dwutlenku węgla).

15 Szczyt klimatyczny Od 1 grudnia w Poznaniu trwa XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - znana pod skrótową nazwą jako COP 14. To największe tegoroczne tego typu wydarzenie na świecie i najbardziej prestiżowe międzynarodowe spotkanie jakie zorganizowano w III RP. Zjechały się delegacje rządowe z ponad 190 państw, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze - w sumie ponad 8 tys. osób. Na COP 14, obradującym pod przewodnictwem polskiego ministra środowiska, muszą powstać zręby nowego światowego porozumienia o redukcji emisji dwutlenku węgla, które zastąpi umowę z Kioto. Oczy świata patrzą na stolicę Wielkopolski.

16 Godzina dla Ziemi 2009 Setki milionów ludzi na całym świecie w sobotę wyraziło swoje poparcie dla walki z globalnym ociepleniem. Rozmach akcji przerósł oczekiwania WWF – organizatora ogólnoświatowego wydarzenia. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy w Polsce włączyli się do akcji i wyłączyli na godzinę światło. Setki milionów ludzi na całym świecie w sobotę wyraziło swoje poparcie dla walki z globalnym ociepleniem. Rozmach akcji przerósł oczekiwania WWF – organizatora ogólnoświatowego wydarzenia. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy w Polsce włączyli się do akcji i wyłączyli na godzinę światło. Chociaż w dalszym ciągu zbierane są dane dotyczące Godziny dla Ziemi WWF, już dziś wiadomo, że w ubiegłą sobotę o godz. 20.30 czasu lokalnego światła zgasły w 3943 miejscowościach, 88 krajach i 25 strefach czasowych. Chociaż w dalszym ciągu zbierane są dane dotyczące Godziny dla Ziemi WWF, już dziś wiadomo, że w ubiegłą sobotę o godz. 20.30 czasu lokalnego światła zgasły w 3943 miejscowościach, 88 krajach i 25 strefach czasowych.

17 Dzień Ziemi Dzień Ziemi, znany też jako Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi, to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co wiąże się z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych. Światowy Dzień Ziemi, to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co wiąże się z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych. Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT to hasło Dnia Ziemi, wokół którego koncentrować się będą wydarzenia tegorocznego święta: sesje i konferencje popularnonaukowe, konkursy, wystawy i finałowy festyn - 26 kwietnia 2009 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie. Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT to hasło Dnia Ziemi, wokół którego koncentrować się będą wydarzenia tegorocznego święta: sesje i konferencje popularnonaukowe, konkursy, wystawy i finałowy festyn - 26 kwietnia 2009 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie.

18 Co Ty możesz zrobić? Nie czekając na posunięcia rządu, Ty również możesz zadbać o klimat. Niewielkie zmiany w codziennym zachowaniu pomagają oszczędzać energię i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Korzystając z transportu publicznego zamiast samochodu, rezygnując z podróży samolotem na rzecz kolei, dbając o dobrą izolację domu, kupując produkty lokalne, zamiast z odległych krajów, zmieniając oświetlenie na energooszczędne i korzystając z niego tylko wtedy, kiedy go potrzebujesz pomagasz chronić klimat.

19 … oszczędzaj wyłączaj odzyskuj idź na pieszo

20 Efekt cieplarniany Zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia. Zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

21 Ciekawostki Rośliny używają dwutlenku węgla by rosnąć. Czy większa jego ilość nie sprawiłaby, że rośliny rosłyby szybciej – mielibyśmy więcej lasów, większe plony i żadnych zmian klimatycznych? Niestety nie. Nawożenie węglem może pomóc w pewnym stopniu, ale na krótką metę. Poza dwutlenkiem węgla są jeszcze inne czynniki decydujące o tempie wzrostu roślin, np. sole mineralne czy woda. Natomiast efekt cieplarniany powoduje, że zasoby wody się kurczą, fale upałów zagrażają roślinom, a wyższa średnia temperatura powietrza sprzyja pojawianiu się nowych szkodników, co w konsekwencji wywoła negatywne skutki dla rolnictwa.

22 Galeria zdjęć powodzie

23 … topnienie lodowców

24 … Symulacja poziomu wód oceanów za 100-150 lat w obliczu narastających zmian klimatycznych i całkowitego stopnienia lodowców i lądolodów

25 … cyklony i huragany

26 … Zmniejszenie pokrywy śnieżnej na Kilimandżaro

27 … susze

28 … pożary

29 Spis treści Co to jest klimat? Co to jest klimat? Co to jest klimat? Co to jest klimat? Naturalne czynniki zmiany klimatu Naturalne czynniki zmiany klimatu Naturalne czynniki zmiany klimatu Naturalne czynniki zmiany klimatu Antropogeniczne czynniki zmiany klimatu Antropogeniczne czynniki zmiany klimatu Antropogeniczne czynniki zmiany klimatu Antropogeniczne czynniki zmiany klimatu Przykładowe powody zmian klimatu Przykładowe powody zmian klimatu Przykładowe powody zmian klimatu Przykładowe powody zmian klimatu Przyczyny Przyczyny Przyczyny … … Skutki Skutki Skutki … … Prawdopodobne efekty umiarkowanego ocieplenia Prawdopodobne efekty umiarkowanego ocieplenia Prawdopodobne efekty umiarkowanego ocieplenia Prawdopodobne efekty umiarkowanego ocieplenia … … Długoterminowe, katastrofalne skutki postępującego globalnego ocieplenia: Długoterminowe, katastrofalne skutki postępującego globalnego ocieplenia: Długoterminowe, katastrofalne skutki postępującego globalnego ocieplenia: Długoterminowe, katastrofalne skutki postępującego globalnego ocieplenia: Metody badań zmian klimatu Metody badań zmian klimatu Metody badań zmian klimatu Metody badań zmian klimatu Sposoby ratowania Ziemi Sposoby ratowania Ziemi Sposoby ratowania Ziemi Sposoby ratowania Ziemi Szczyt klimatyczny Szczyt klimatyczny Szczyt klimatyczny Szczyt klimatyczny Godzina dla Ziemi 2009 Godzina dla Ziemi 2009 Godzina dla Ziemi 2009 Godzina dla Ziemi 2009 Dzień Ziemi Dzień Ziemi Dzień Ziemi Dzień Ziemi Co Ty możesz zrobić? Co Ty możesz zrobić? Co Ty możesz zrobić? Co Ty możesz zrobić? … … Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany Ciekawostki Ciekawostki Ciekawostki Galeria zdjęć Galeria zdjęć Galeria zdjęć Galeria zdjęć … … … … … … …

30 Źródła www.wikipedia.org www.wikipedia.org www.wikipedia.org www.google.pl www.google.pl www.google.pl www.greenpeace.org www.greenpeace.org www.greenpeace.org www.dlaklimatu.pl www.dlaklimatu.pl www.dlaklimatu.pl www.wiadomosci24.pl www.wiadomosci24.pl www.wiadomosci24.pl www.ec.europa.eu/environment/climat/campai gn/index_pl.htm www.ec.europa.eu/environment/climat/campai gn/index_pl.htm www.ec.europa.eu/environment/climat/campai gn/index_pl.htm www.ec.europa.eu/environment/climat/campai gn/index_pl.htm


Pobierz ppt "Zmiany klimatyczne Paulina Pionko Marta Bączkowska Kl. IId."

Podobne prezentacje


Reklamy Google