Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demokratki.pl. Julia HoffmannJoanna Róża Musiał Jesteśmy uczennicami klasy drugiej Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie. Interesujemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demokratki.pl. Julia HoffmannJoanna Róża Musiał Jesteśmy uczennicami klasy drugiej Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie. Interesujemy."— Zapis prezentacji:

1 demokratki.pl

2 Julia HoffmannJoanna Róża Musiał

3 Jesteśmy uczennicami klasy drugiej Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie. Interesujemy się otaczającym nas światem – chcemy decydować o swoich sprawach, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, propagować postawy obywatelskie w swoich małych społecznościach lokalnych – Goleniowie i Przybiernowie.

4 PRELEKCJA Po co nam demokracja Wojciech Dorżynkiewicz Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

5 absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki US, były przewodniczący koła Szczecin regionu zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, asystent posła do Parlamentu Europejskiego Sławomira Nitrasa

6

7 DEBATA Z UDZIAŁEM GOŚCIA Sławomir Nitras Poseł do Parlamentu Europejskiego

8 polski polityk, politolog, działacz Platformy Obywatelskiej; w latach 1998–2002 był radnym sejmiku zachodniopomorskiego, a w latach 2005–2009 posłem na Sejm V i VI kadencji, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego

9

10 WYWIAD Robert Krupowicz Burmistrz Goleniowa

11 polski urzędnik państwowy i samorządowy, magister nauk politycznych, w latach 2005–2007 wojewoda zachodniopomorski, w 2010 wybrany na burmistrza Goleniowa

12

13 WYWIAD Tomasz Stanisławski Starosta Goleniowski

14 polski samorządowiec, drugą kadencję pełni funkcję Starosty Goleniowskiego, jest członkiem Platformy Obywatelskiej

15

16 WYKŁADY Demokracja wczoraj i dziś Rola samorządności we współczesnym świecie Dr Jacek Jartyś Dr Sebastian Kaniewski Instytut Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego

17 INSTYTUT POLITOLOGII I EUROPEISTYKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki

18 INSTYTUT POLITOLOGII I EUROPEISTYKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki im. Jeana Monneta Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of EU

19

20 DEBATA Z UDZIAŁEM GOŚCIA Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski

21

22 polski urzędnik państwowy, ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2007 wojewoda zachodniopomorski, należy do Platformy Obywatelskiej

23

24 PRELEKCJA Jak przeprowadzić demokratyczne wybory? Waldemar Gorzycki Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

25 polski urzędnik, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

26

27 WYCIECZKA Tajemnice Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Damian Orlik Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

28

29

30 WYWIAD Magdalena Kochan Posłanka na Sejm RP

31 polska polityk i muzyk, posiada wykształcenie wyższe muzyczne i pedagogiczne posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji, należy do Platformy Obywatelskiej

32 WYWIAD Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

33 polski samorządowiec, prawnik, w 2006 i 2010 był wybierany na radnego sejmiku zachodniopomorskiego, w 2008 objął stanowisko przewodniczącego sejmiku III kadencji, a od 7 grudnia 2010 roku marszałek województwa zachodniopomorskiego, członek Platformy Obywatelskiej

34

35 LEKCJA WOSu W PRAKTYCE Udział w XIV Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

36

37 DYSKUSJA PANELOWA z udziałem Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji Szkoły, Opiekuna SU, uczniów i zaproszonych gości

38

39 1. SU będzie aktywizował młodzież poprzez udział w różnych projektach, angażując całą społeczność szkolną 2. Program SU będzie uwzględniał potrzeby społeczności uczniowskiej i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych 3. Każdy uczeń ma prawo zwrócić się do SU 4. SU zobowiązuje się publicznie głosić swoje zamiary 5. SU powoła Rzecznika Praw Uczniów dbającego o interesy uczniów w relacjach z nauczycielami 6. SU weźmie udział w warsztatach (15.05.2012) nt. pozyskiwania środków na działalność SU

40

41 plakatów na korytarzach spotkań z uczniami w ramach lekcji wychowawczych, podczas których zachęcałyśmy uczniów i całe społeczności klasowe do większej aktywności w życiu szkoły spotkania z Dyrekcją szkoły i opiekunem SU informacji na stronie internetowej szkoły notatki prasowej w gazetce szkolnej SZPILA

42 Praca metodą projektową w działalności samorządu uczniowskiego oraz pozyskiwanie środków na inicjatywy młodzieżowe WARSZTATY

43 Celem programu Sekretariatu ds. Młodzieży jest rozwój kompetencji młodych osób zaangażowanych w działania społeczne w samorządach, a także nawiązanie bliższej współpracy ze szkołami.

44 Z uwagi na krotki termin realizacji projektu szkoła – a dokładniej Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie został zgłoszony do projektu Sekretariatu do Spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędą się 15 maja br.

45 Powyższe zdjęcia nie są fotomontażem – naprawdę w tak krótkim czasie udało nam się spotkać tak wielu wybitnych ludzi, którzy zgodzili się porozmawiać z nami, poświęcić swój cenny czas, aby podzielić się swoim doświadczeniem z zakresu demokracji.

46 Pani Dyrektor – Małgorzacie Wojtysiak Panu Wojciechowi Dorżynkiewiczowi Panu prof.US dr hab. Januszowi Ruszkowskiemu i wszystkim, którzy nam pomagali… DZIĘKUJEMY!!!


Pobierz ppt "Demokratki.pl. Julia HoffmannJoanna Róża Musiał Jesteśmy uczennicami klasy drugiej Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie. Interesujemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google