Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRONIKA Czy każda kwestia jest warta demokratycznych rozstrzygnięć – o czym powinniśmy decydować wspólnie? demokratki.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRONIKA Czy każda kwestia jest warta demokratycznych rozstrzygnięć – o czym powinniśmy decydować wspólnie? demokratki.pl."— Zapis prezentacji:

1 KRONIKA Czy każda kwestia jest warta demokratycznych rozstrzygnięć – o czym powinniśmy decydować wspólnie? demokratki.pl

2 Julia Hoffmann Joanna Róża Musiał
demokratki.pl Julia Hoffmann Joanna Róża Musiał

3 demokratki.pl Jesteśmy uczennicami klasy drugiej Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie. Interesujemy się otaczającym nas światem – chcemy decydować o swoich sprawach, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, propagować postawy obywatelskie w swoich małych społecznościach lokalnych – Goleniowie i Przybiernowie.

4 Wojciech Dorżynkiewicz Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”
23 MARCA PRELEKCJA „Po co nam demokracja” Wojciech Dorżynkiewicz Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

5 Wojciech Dorżynkiewicz
absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki US, były przewodniczący koła Szczecin regionu zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, asystent posła do Parlamentu Europejskiego Sławomira Nitrasa

6

7 DEBATA Z UDZIAŁEM GOŚCIA Poseł do Parlamentu Europejskiego
26 MARCA DEBATA Z UDZIAŁEM GOŚCIA Sławomir Nitras Poseł do Parlamentu Europejskiego

8 Sławomir Nitras polski polityk, politolog, działacz Platformy Obywatelskiej; w latach 1998–2002 był radnym sejmiku zachodniopomorskiego, a w latach 2005–2009 posłem na Sejm V i VI kadencji, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego

9

10 27 MARCA WYWIAD Robert Krupowicz Burmistrz Goleniowa

11 Robert Krupowicz polski urzędnik państwowy i samorządowy, magister nauk politycznych, w latach 2005–2007 wojewoda zachodniopomorski, w wybrany na burmistrza Goleniowa

12

13 28 MARCA WYWIAD Tomasz Stanisławski Starosta Goleniowski

14 Tomasz Stanisławski polski samorządowiec, drugą kadencję pełni funkcję Starosty Goleniowskiego, jest członkiem Platformy Obywatelskiej

15

16 29 MARCA „Demokracja wczoraj i dziś”
WYKŁADY „Demokracja wczoraj i dziś” „Rola samorządności we współczesnym świecie” Dr Jacek Jartyś Dr Sebastian Kaniewski Instytut Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego

17 Dr Jacek Jartyś INSTYTUT POLITOLOGII I EUROPEISTYKI
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki

18 Dr Sebastian Kaniewski
INSTYTUT POLITOLOGII I EUROPEISTYKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki im. Jeana Monneta Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of EU

19

20 DEBATA Z UDZIAŁEM GOŚCIA Wojewoda Zachodniopomorski
30 MARCA DEBATA Z UDZIAŁEM GOŚCIA Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski

21

22 Marcin Zydorowicz polski urzędnik państwowy, ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, od wojewoda zachodniopomorski, należy do Platformy Obywatelskiej

23

24 „Jak przeprowadzić demokratyczne wybory?”
30 MARCA PRELEKCJA „Jak przeprowadzić demokratyczne wybory?” Waldemar Gorzycki Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

25 Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie
Waldemar Gorzycki polski urzędnik, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

26

27 30 MARCA „Tajemnice Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego”
WYCIECZKA „Tajemnice Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego” Damian Orlik Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

28 Podziemia Urzędu

29 Sala Maszkaronów Taras widokowy na wieży

30 02 KWIETNIA WYWIAD Magdalena Kochan Posłanka na Sejm RP

31 Magdalena Kochan polska polityk i muzyk, posiada wykształcenie wyższe muzyczne i pedagogiczne posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji, należy do Platformy Obywatelskiej

32 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
03 KWIETNIA WYWIAD Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

33 Olgierd Geblewicz polski samorządowiec, prawnik, w 2006 i 2010 był wybierany na radnego sejmiku zachodniopomorskiego, w objął stanowisko przewodniczącego sejmiku III kadencji, a od 7 grudnia roku marszałek województwa zachodniopomorskiego, członek Platformy Obywatelskiej

34

35 Udział w XIV Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
03 KWIETNIA LEKCJA WOSu W PRAKTYCE Udział w XIV Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

36

37 04 KWIETNIA DYSKUSJA PANELOWA z udziałem Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji Szkoły, Opiekuna SU, uczniów i zaproszonych gości

38

39 WNIOSKI 1. SU będzie aktywizował młodzież poprzez udział w różnych projektach, angażując całą społeczność szkolną 2. Program SU będzie uwzględniał potrzeby społeczności uczniowskiej i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych 3. Każdy uczeń ma prawo zwrócić się do SU 4. SU zobowiązuje się publicznie głosić swoje zamiary 5. SU powoła Rzecznika Praw Uczniów dbającego o interesy uczniów w relacjach z nauczycielami 6. SU weźmie udział w warsztatach ( ) nt. pozyskiwania środków na działalność SU

40

41 WNIOSKI PRZEDSTAWIŁYŚMY W FORMIE:
plakatów na korytarzach spotkań z uczniami w ramach lekcji wychowawczych, podczas których zachęcałyśmy uczniów i całe społeczności klasowe do większej aktywności w życiu szkoły spotkania z Dyrekcją szkoły i opiekunem SU informacji na stronie internetowej szkoły notatki prasowej w gazetce szkolnej SZPILA

42 15 MAJA WARSZTATY Praca metodą projektową w działalności samorządu uczniowskiego oraz pozyskiwanie środków na inicjatywy młodzieżowe

43 Celem programu Sekretariatu ds
Celem programu Sekretariatu ds. Młodzieży jest rozwój kompetencji młodych osób zaangażowanych w działania społeczne w samorządach, a także nawiązanie bliższej współpracy ze szkołami.

44 Z uwagi na krotki termin realizacji projektu szkoła – a dokładniej Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie został zgłoszony do projektu Sekretariatu do Spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędą się 15 maja br.

45 Powyższe zdjęcia nie są fotomontażem – naprawdę w tak krótkim czasie udało nam się spotkać tak wielu wybitnych ludzi, którzy zgodzili się porozmawiać z nami, poświęcić swój cenny czas, aby podzielić się swoim doświadczeniem z zakresu demokracji.

46 PODZIĘKOWANIA Pani Dyrektor – Małgorzacie Wojtysiak Panu Wojciechowi Dorżynkiewiczowi Panu prof.US dr hab. Januszowi Ruszkowskiemu i wszystkim, którzy nam pomagali… DZIĘKUJEMY!!!


Pobierz ppt "KRONIKA Czy każda kwestia jest warta demokratycznych rozstrzygnięć – o czym powinniśmy decydować wspólnie? demokratki.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google