Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczne włączenie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji zawodowej i rynek pracy- sieć SOS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczne włączenie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji zawodowej i rynek pracy- sieć SOS."— Zapis prezentacji:

1 Społeczne włączenie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji zawodowej i rynek pracy- sieć SOS.

2 W ostatnich latach środowisko nauczycieli edukacji zawodowej w Europie doświadcza podobnego problemu: uczniowie porzucają szkołę lub praktykę zawodową. Większość wyżej wymienionych zmaga się ze społecznymi lub edukacyjnymi barierami, wielu z nich wypada z rynku edukacji, a także nie ma zatrudnienia. W nowoczesnych społeczeństwach z wyzwaniami w zakresie demografii, ekonomii i polityki społecznej, powyższa sytuacja nie jest satysfakcjonująca.

3 Potrzeba wiedzy i doświadczenia, żeby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. System edukacji zawodowej wymaga dobrze udokumentowanych metod, które pomogą nauczycielowi dotrzeć do problematycznych uczniów; narzędzi, które pozwolą zrozumieć potrzeby młodych ludzi. Natomiast uczeń potrzebuje systemu, który widzi w nim jednostkę indywidualną ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, ale także z zasobami oraz potencjałem.

4 Sieć SOS- Społeczne Włączenie Uczniów ze Specyficznymi Potrzebami Edukacyjnymi w Główny Nurt Edukacji Zawodowej i Rynek Pracy- jednoczy Europę w poszukiwaniu odpowiedzi na problem wczesnego opuszczania szkoły. 14 partnerów z 12 krajów Unii Europejskiej spotkało się w tym projekcie, w celu wyszukania najlepszych metod i sposobów podejścia do zagadnienia.

5 Jak osiągnąć cel? Poprzez zaangażowanie nauczycieli i uczniów w lokalnych grupach odniesienia, SOS-sieć zapewni sobie trójstronne podejście do problematyki społecznego włączenia, jak też wskaże potwierdzone i innowacyjne rozwiązania korzystne dla edukacji zawodowej, uczniów i rynku pracy.

6 Obecnie rozwijamy: SOS-portal, europejski sklep internetowy dla wszystkich zainteresowanych pracą z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. SOS – mapę rozmieszczenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi- europejską ankietę na temat postrzegania uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. SOS -katalog interesujących przypadków ze wszystkich partnerskich krajów, 50 szczegółowo opisanych przypadków. SOS- 15 wiarygodnych metod i narzędzi, do wykorzystania w codziennej pracy z uczniem.

7 Sieć SOS bierze pod uwagę holistyczne podejście do ucznia, które podkreśla potrzebę spojrzenia na wczesne opuszczanie szkoły w kontekście, który angażuje różnorodne instytucje w proces edukacji zawodowej. Dlatego też nasze główne cele to: Zredukowanie wczesnego opuszczanie szkoły. Zmniejszenie ilość opuszczanych przez uczniów zajęć już we wczesnym etapie edukacji, np. gimnazjum. Zapewnienie uczniom płynnego przejścia z rynku edukacji na rynek pracy.

8 Zredukowanie wczesnego opuszczanie szkoły, zostanie uzyskane poprzez osiągniecie następujących celów operacyjnych: Dostarczenie wiedzy odnoszącej się do specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia i społecznego wykluczenia, poprzez jej poszerzenie o tematykę szczególnych umiejętności, potencjału i silnych stron ucznia. Zapewnienie dostępu do metod i narzędzi, które sprawdzone i uznane za efektywne w wielu europejskich krajach, będą mogły być z łatwością przeniesione i wykorzystane w codziennym nauczaniu w całej Europie. Zbudowanie platformy współpracy dla wszystkich pracujących z powyższymi kwestiami, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Zrozumienie dla wymagań rynku pracy, jego potrzeb i oczekiwań

9 SOS-Sieć wpłynie na trzy grupy docelowe : Nauczycieli i trenerów edukacji zawodowej. Uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wśród których można wymienić cztery podstawowe grupy: -uczniów zdiagnozowanych pod względem medycznym (Asperger, ADHD) -uczniów z problemami dostosowania społecznego ( brak pozytywnego modelu wychowania) -uczniów o ograniczonych umiejętnościach w zakresie pisania, czytania, liczenia i rozumowania. -uczniów z problemami integracji ( emigranci, mniejszości etniczne). Pracodawców i partnerów społecznych zaangażowanych w edukację i praktykę zawodową.

10 PARTNERZY PRACUJĄCY W PROJEKCIE: Koordynator-Central Denmark EU Office Viborg-Dania Koordynator naukowy-Partner Green Academy Beder- Dania City College Norwich Norwich -Wielka Brytania Centro Studi Cultura Sviluppo Pistoia- Włochy Verein für Europäische Soziealarbeit, Bildung und Erziehung Hennef (Hauptsitz)-Niemcy Confederación Española de Centros de Enseñanza Madrid -Hiszpania Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Copenhagen -Dania queraum. cultural & social research Giedenbacher Stadler-Vida Vienna -Austria ASOCIAŢIA EUROED Bucharest -Rumunia Ballymon Job Centre Dublin- Irlandia Stiftelsen Kursverksamhed vid Lund Universitet/Folkuniversitet Kristianstad -Szwecja Association de Préfiguration de Internet of Subjects Poitiers -Francja Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej- Wrocław -Polska LAMK University of Applied Science Jyväskylä -Finlandia

11 Innowacyjne elementy projektu to: Identyfikowanie, wprowadzanie i przekazywanie nowej idei i nowatorskiego podejścia do problemu. Oczekuje się, że powyższe działania zaakcentują potencjał i mocne strony ucznia. Pozyskanie lokalnych grup odniesienia, tak aby zaangażować rynek pracy i inne instytucje kształcenia zawodowego we wszystkich krajach partnerskich do uzyskania informacji zwrotnej, a także do ustanowienia kanałów użytkowania i rozpowszechniania wiedzy. Ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy i doświadczenia wszystkim zainteresowanym, poprzez sklep internetowy- portal innowacyjnej wymiany i transferu informacji z kraju do kraju. Ustanowienie paneuropejskiej sieci społecznego włączenia uczniów w główny nurt edukacji zawodowej. Jak dotąd, sieć tego typu została powołana dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich - http://grou.ps/uptothenines/homehttp://grou.ps/uptothenines/home

12 NASZ ADRES: www.sosnetwork.eu 01/11/2011 Data rozpoczęcia projektu 30/04/2014 Data zakończenia projektu


Pobierz ppt "Społeczne włączenie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji zawodowej i rynek pracy- sieć SOS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google