Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Infrastruktury Telekomunikacyjnej pod kątem ISP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Infrastruktury Telekomunikacyjnej pod kątem ISP"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Infrastruktury Telekomunikacyjnej pod kątem ISP
Wyzwania Obawy 1

2 AGENDA Strategia działalności Pani Prezes Magdaleny Gaj
Jednostki Samorządu Terytorialnego jako konkurencja dla lokalnych ISP, powiązanie z projektem POIG 8.3. Plany związane z raportami inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej - czy będą zmiany, jakie mogą być nowe obowiązki przy składaniu raportu za 2012 rok? 2

3 Wyzwania: Agenda Cyfrowa
Jak sprostać zaleceniom 30Mb/s dla 100% i 100Mb/s dla 50% 8.4 to sieci nie gorsze niż 2Mb/s Konsolidacja rynku(wykup małych przez dużych) Inwentaryzacja infrastruktury narzędziem do poszukiwania rynku 3

4 Obawy JST buduje sieci dostępowe jako konkurencja dla MŚP.
Linia demarkacyjna jest zabezpieczeniem. Po okresie trwałości sieci 8.3 mogą ingerować w lokalny rynek. JST musi się wpisać do rejestru i podlegać PT Brak pomocy finansowej Banków Zalecenia rozporządzenia EU „Łącząc Europę” 4

5 Cele strategiczne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
5 Cele strategiczne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2012 r. 5

6 Cele strategiczne Zdynamizowanie rynku poprzez inwestycje i rozwój infrastruktury, Wspieranie skutecznej konkurencji poprzez stworzenie przyjaznego otoczenia regulacyjnego, Optymalne zagospodarowanie częstotliwości, Polityka prokonsumencka w zakresie jakości i przejrzystości ofert, Aktywne uczestnictwo polskiego regulatora na arenie międzynarodowej . 6

7 Inwestycje i rozwój infrastruktury
Promocja nowych technologii, Zachęty regulacyjne do inwestowania przez operatorów, Monitoring i raportowanie stanu infrastruktury i usług 7

8 Przyjazne otoczenie regulacyjne
Wypracowanie zasad współpracy przedsiębiorcami, Odpowiednie regulacje rynkowe, Wprowadzenie symetrii i redukcja wysokości hurtowych stawek na rynku telekomunikacyjnym 8

9 Zagospodarowanie częstotliwości
9 Zagospodarowanie częstotliwości Rozdysponowanie częstotliwości z zakresu MHz, MHz, MHz, MHz , MHz, Refarming częstotliwości w pasmach 900 i 1800 MHz, MHz, Aktywne wsparcie w procesie przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe, Plany zagospodarowania częstotliwości po wyłączeniu nadawania analogowego 9

10 Polityka prokonsumencka
Zorientowanie na jakość usług, w tym na jej ocenę, Wzmacnianie pozycji konsumenta i ochrony jego praw, Monitoring jakości oraz przejrzystości umów i regulaminów usług telekomunikacyjnych 10

11 Współpraca międzynarodowa
Aktywna działalność w instytucjach Unii Europejskiej, Wzmocnienie pozycji polskiego regulatora w BEREC Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach branżowych, Efektywna współpraca międzypaństwowa 11

12 1212 Pryncypia działania Transparentność jako gwarant regulacyjnej stabilności, Efektywność podstawą spełnienia oczekiwań państwa oraz rynku, Obiektywizm – NIE dla dyskryminacji czy preferencji, Niezależność – być albo nie być Regulatora 12

13 Czy JST stanowi konkurencję dla MŚP?
13

14 Zasada równego traktowania
Samorząd powinien oferować wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, znajdującym się w identycznej sytuacji współkorzystanie lub dostęp do infrastruktury lub sieci na równych i niedyskryminujących zasadach. art. 3 ust. 2

15 Zasada przejrzystości
samorząd ma zapewnić wszelkie informacje dla zainteresowanych dostępem do sieci przedsiębiorców telekomunikacyjnych Obejmuje ogłaszanie i udostępnianie informacji o: zasadach dostępu do sieci specyfikacji technicznej sieci zasad świadczenia usług cenach i warunkach dostępu art. 3 ust. 2

16 Zasada otwartej infrastruktury (sieci)
Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana uwzględnić uzasadnione wnioski przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podmiotów specjalnych oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących. art. 3 ust. 2 art. 13 ust 1

17 Rozwiązywanie sporów o dostęp do infrastruktury
Do rozwiązywania sporów o dostęp do infrastruktury samorządowej stosuje się odpowiednio przepisy o dostępie telekomunikacyjnym z prawa telekomunikacyjnego. Dział I Rozdział 3 ustawy prawo telekomunikacyjne

18 Linia demarkacyjna Na podstawie postanowień Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 8 października 2010 r., przyjętej Uchwałą Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata z dnia 6 sierpnia 2010 r., Urząd Komunikacji Elektronicznej wspiera instytucje zaangażowane we wdrażanie działania 8.4 PO IG oraz RPO w weryfikacji, czy na obszarze budowy sieci dostępowej nie jest planowana realizacja projektów w ramach działania 8.4 PO IG poprzez tworzenie i aktualizację list obszarów, na których jest możliwa budowa sieci dostępowej. 18

19 Działanie 8.3 Kilka faktów
Sieć zamknięta- jeśli zostanie wybudowana ma służyć wyłącznie wykluczonym Darmowy Internet 256 kb/s i jedna godzina Okres trwałości 5 lat. Praktycznie 8 lat Po 3 latach jeśli ktoś uwzględnił możliwość udostępnienia sieci to po tym czasie można podjąć takie działania. Jak do tej nikt o tym nie pomyślał! Dostawca Internetu to może być lokalny PT jeśli wygra przetarg. 19

20 Usługi i warunki dostępu do infrastruktury Telekomunikacyjnej
20

21 SIIS 3+ Co się zmieni w 2012? 21

22 M.Ostanek@uke.gov.pl P.Combik@uke.gov.pl
Dziękuję za uwagę 22


Pobierz ppt "Rozwój Infrastruktury Telekomunikacyjnej pod kątem ISP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google