Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak działa Unia Europejska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak działa Unia Europejska"— Zapis prezentacji:

1 Jak działa Unia Europejska
2012

2 Prezenter zewnętrzny Komisji Europejskiej
Bruksela Dariusz Kozak Prezenter zewnętrzny Komisji Europejskiej Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego Kontakt:

3 Unia Europejska to grupa demokratycznych państw współpracujących na rzecz poprawy warunków życia obywateli oraz budowania lepszego świata

4 Najważaniejsze instytucje i organy Unii Europejskiej
Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Europejski Bank Inwestycyjny Trybunał Obrachunkowy Trybunał Sprawiedliwości Europejski Bank Centralny ( wybory niebezpośrednie) Rada Europejska i Prezydent Dyrektywy Komisja Europejska Direktiv – Er gældende efter indarbejdning i national lovgivning Forordning – Er straks gældende Rozporządzenia Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny Wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i bezpieczeństwa Komitet Regionów (1993)

5 Trzy podstawowe procedury decyzyjne w Unii Europejskiej:
Procedura konsultacji Procedura zgody Procedura współdecyzji – zwykła procedura legislacyjna

6 W jaki sposób Unia Europejska podejmuje decyzje
Dyrektywa - propozycja Problem Kraje UE Zbieranie informacji Rada PE Komisja Studia i analizy Zielona księga Dialog społeczny Transpozycja prawa narodowego Rada PE Zgoda Komuniakat No time limits 6-18 Months 1-2 Years

7 Współpraca administracyjna
Parlament Europejski Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej / Rada Europejska Prezydium Grupy polityczne Sekretariat Prezydencja Sekretariat Generalny Dyrekcje Generalne Komitety Coreper Agencje Kraje Członkowskie

8 Barroso Komisja

9

10

11 Procedura wyboru Komisji Europejskiej:
Przewodniczący Rada w porozumieniu z szefami państw członkowskich lub szefami rządów nominuje przewodniczącego kwalifikowaną większością głosów Parlament Europejski zatwierdza kandydaturę Przewodniczącego Komisarze Państwa członkowskie proponują swoich kandydatów Przewodniczący przygotowuje listę komisarzy, która zatwierdzana jest przez Radę kwalifikowaną większością głosów. Nominowani kandydaci przesłuchiwani są przez parlament Europejski, który zatwierdza cały nowy skład Komisji

12 Koordynacja wewnętrzna pracy Komisji
Decyzja Komisji Europejskiej Właściwy Komisarz Gabinet Właściwa Dyrekcja Generalna Dyrektor Generalny Inni Komisarze I ich Gabinety Dyrekcje Generalne Komisji Sekretariat Generalny Obsługa prawna Obsługa językowa

13 Komisja Europejska – Gabinety Komisarzy
Osobiści asystenci komisarzy Kontakty bezpośrednie komisarzy Komisarze kontaktują się z Parlamentem Europejskim, Radą EKES, Komitetem Regionów etc.

14 The Commissions internal procedures
Propozycja DG konsultacje z pozostalymi DG lub serwisami  konsultacje z serwisem prawnym (mozliwe konsultacje z DG ADMIN i DG Budzet)  możliwe utworzenie specjalnego komitetu  Cotygodniowe posiedzenie Komisji  Propozycja przedłożona Komisji Procedura ustna Procedura pisemna Procedura upoważnienia Dyskusja na cotygodniowym posiedzeniu Konisji Przyjecie propozycji (jeśli nie ma żadnych uwag i propozycji zmian) Uwagi: Zmiany Przesunięcie w czasie decyzji Odrzucenie Zamknięcie procedury Zatwierdzenie przez Komisarza posiadającego upoważnienie Przyjęcie przez Komisję

15 Wydatkowanie środków europejskich przez Komisję Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rolniczy Fundusz Spójności Programy pomocowe

16 Parlament Europejski 736 eurodeputowanych 50 posłów z Polski
od 1979 wybory bezpośrednie PE pracuje w Brukseli i w Strasburgu Zadania: Przyjmuje akty prawa europejskiego (dyrektywy i rozporządzenia) Posiada kompetencje budżetowe Sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami UE

17 Parlament Europejski

18 Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny
Skład: 344 członków Siedziba: Bruksela Zadania: reprezentuje organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tj. w skład jego wchodzą przedstawiciele: pracodawców, pracowników oraz grupy różnych interesów gospodarczo-społecznych.

19 Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny
kraj Liczba mandatów Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania 24 Polska, Hiszpania 21 Rumunia 15 Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Holandia, Austria, Portugalia, Szwecja 12 Dania, Irlandia, Litwa, Słowacja, Finlandia 9 Estonia, Łotwa, Słowenia 7 Cypr, Luksemburg 6 Malta 5 suma 344 Mandaty w Komitecie rozdzielone są w następujący sposób: Steffan Nilsson – Przewodniczący EKES Jacek Krawczyk – Vice-przewodniczacy odpowiedzialny za budżet Anna Darmanin – Vice-przewodnicząca odpowiedzialna za komunikacje

20 Komitet Regionów Skład: 344 członków Siedziba: Bruksela
Zadania: reprezentuje władze regionalne i lokalne

21 Komitet Regionów kraj Liczba mandatów Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania 24 Polska, Hiszpania 21 Rumunia 15 Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Holandia, Austria, Portugalia, Szwecja 12 Dania, Irlandia, Litwa, Słowacja, Finlandia 9 Estonia, Łotwa, Słowenia 7 Cypr, Luksemburg 6 Malta 5 suma 344 Mandaty w Komitecie rozdzielone są w następujący sposób: Mercedes Bresso – Przewodnicząca Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso – Vice-przewodniczący Komitetu Regionów

22 Polska w UE Polskie biura regionalne – 16 przedstawicielstw polskich województw Polskie przedstawicielstwa (Poczta Polska, PKP, Polskie Organizacje Rolnicze, Krajowa Rada Radców Prawnych, PKPP Lewiatan, PGNiG, Biuro Promocji Nauki, Gaz System, Telekomunikacja Polska)

23 Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej
Pierwsze historyczne przewodnictwo rozpoczynające do 1 lipca 2011 na okres pół roku Trio: Polska, Dania, Cypr - wspólny Program prac 18. miesięcznej Prezydencji Tria

24 Prezydencja w liczbach
184 dni 30 konsultacji na poziomie ministerialnym 20 nieformalnych spotkań Rady UE 300 spotkań eksperckich w Polsce 1940 spotkań w Brukseli 30 tys. delegatów 2150 dziennikarzy akredytowanych 4000 koncertów Europejski Kongres Kultury – 200 tys. widzów 1200 urzędników

25 Zadania Rady UE Istnieją następujące konfiguracje Rady:
Głównym zadaniem Rady jest przyjmowanie, wraz z Parlamentem, aktów prawa UE. Rada reprezentuje państwa członkowskie Unii. Rada nie ma swojego stałego składu: w posiedzeniach Rady uczestniczy zawsze jeden minister z każdego kraju Unii w zależności od poruszanej na posiedzeniu tematyki. Istnieją następujące konfiguracje Rady: Rada ds. Zagranicznych (FAC) Rada ds. Ogólnych (GAC) Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów (EPSCO) Rada ds. Konkurencyjności (COMPET) Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFish) Rada ds. Środowiska (ENVI) Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury (EYC)

26 Głowne zadania Prezydencji
Koordynacja spotkań (formalnych i nieformalnych) Reprezentowanie Rady UE przed instytucjami europejskimi (Parlamentem i Komisją Europejską) Prezydencja wspiera: Przewodniczącego Rady Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Wspólpracy Zagranicznej i Polityki Bezpieczeńtwa

27 Priorytety Polskiej Prezydencji
Integracja europejska jako źródło wzrostu Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność Europa korzystająca na otwartości

28 Priorytety Polskiej Prezydencji
Integracja europejska jako źródło wzrostu: GŁÓWNE ZADANIA: rozpocznie się formalna dyskusja nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE praca nad dokończeniem jednolitego rynku wewnętrznego UE Single Market Act (organizacja Forum Rynku Wewnętrznego) - MŚP - system patentowy

29 Priorytety Polskiej Prezydencji
Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność GŁÓWNE ZADANIA: wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej zrębów zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej reforma Wspólnej Polityki Rolnej, efektywnie wykorzystującej środki unijne dążenie do zakończenia prac nad zmianą rozporządzenia o Fronteksie wspieranie dialogu UE i NATO

30 Priorytety Polskiej Prezydencji
Europa korzystająca na otwartości GŁÓWNE ZADANIA: Partnerstwo Wschodnie finalizacja negocjacji akcesyjnych z Chorwacją i podpisanie z nią Traktatu Akcesyjnego Kontynuacja negocjacji z Turcją, Islandią, krajami Bałkanów Zachodnich Kolejna runda Doha Nowe ramy współpracy międzu UE a Rosją

31 Działania w ramach Prezydencji
Koordynacja prac - organizacja posiedzeń rady - Bruksela, nieformalnych spotkań i konferencji – Polska (Sopot, Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa) Kalendarz kulturalny - Imprezy organizowane przez Narodowy Instytut Audiowizualny (Polska), Instytut Adama Mickiewicza (Bruksela, Paryż, Londyn, Moskwa, Kijów) Działania pod patronatem Polskiej Prezydencji - Wydarzenia organizowane przez przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli: 4 konferencje + Polskie Przyjęcie Wigilijne


Pobierz ppt "Jak działa Unia Europejska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google