Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK BYŁO, JAK JEST I JAK BĘDZIE? SANOK I DALEJ…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK BYŁO, JAK JEST I JAK BĘDZIE? SANOK I DALEJ…"— Zapis prezentacji:

1 JAK BYŁO, JAK JEST I JAK BĘDZIE? SANOK 2006-2010 I DALEJ…
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 KW „DLA SANOKA” – RADA MIASTA KW- „DLA POWIATU” – RADA POWIATU KANDYDAT NA BURMISTRZA SANOKA WOJCIECH BLECHARCZYK JAK BYŁO, JAK JEST I JAK BĘDZIE? SANOK I DALEJ… Gmina Miasta Sanoka

2 LUDNOŚĆ POWIATU SANOCKIEGO OK. 100.000
LUDNOŚĆ SANOKA LUDNOŚĆ POWIATU SANOCKIEGO OK

3 BUDŻET MIASTA 2010 2009 DOCHODY WYDATKI

4 STOPIEŃ ZADŁUŻENIA MIASTA W STOSUNKU DO BARIERY 60 %
Gmina Miasta Sanoka

5 ŚRODKI POZABUDŻETOWE POZYSKANE W LATACH 2006-2010
ŁĄCZNIE KWOTA ,16 zł + 89 mln oczyszczalnia

6 Największa inwestycja w historii miasta Sanoka.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok . Uzyskane dofinansowanie 89 mln zł !!! Największa inwestycja w historii miasta Sanoka. Efekty: Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody, Budowa zbiornika rezerwowego wody, Przebudowa sieci wodociągowych, Przebudowa oczyszczalni ścieków, Polepszenie jakości wody

7 ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI 2007 r.
DOFINANSOWANIE 2007 R. ,69 mln zł Dofinansowanie 75 % WKŁAD WŁASNY ,07 Rynek po rewitalizacji Gmina Miasta Sanoka

8 Zielony rynek – stan obecny

9 STACJA BENZYNOWA – INTER MARCHE ZADASZONE CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Wizualizacja zielonego rynku BRICO MARCHE STACJA BENZYNOWA – INTER MARCHE 88 STANOWISK HANDLOWYCH ZADASZONE CIĄGI KOMUNIKACYJNE

10 Sala Tańca przy Sanockim Domu Kultury
Parametry projektowanego segmentu: Powierzchnia: Całkowita-433,94 m2, Zabudowy-284 m2, Wyposażenie sali stanowi: -oświetlenie oraz sprzęt elektroakustyczny z systemem zapisu i osprzętem estradowym, -sufit podwieszany w okleinie bukowej o pow. 222,7m2 z ustrojem akustycznym i obiciem ściennym w postaci luster. Budżet projektu: ,94 EUR, w tym: ,43 EUR – 85% EFRR; ,51 EUR – 15% współfinansowanie partnerów Termin realizacji: Czerwiec 2009 – Czerwiec 2011

11 MOSIR - WIZUALIZACJA

12 BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH I CHODNIKÓW 2006-2010
ŁĄCZNA KWOTA ,00 mln zł

13 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 2006-2009

14 NOWE OSIEDLE - PROJEKT UNIJNY NA CIĄGI KOMUNIKACYJNE

15 2006 2007 2008 2009 2010 ROK ULICE ILOŚĆ KWOTA w zł 79 lamp 246 641,00
NOWE ULICE TO KONIECZNOŚĆ ICH OŚWIETLENIA LUB TEŻ MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH – LAMP ULICZNYCH ROK ULICE ILOŚĆ KWOTA w zł 2006 Słowackiego, Iwaszkiewicza, Zapolskiej, Nałkowskiej, Brzechwy, Broniewskiego, Zamenhoffa, Konarskiego, Łany, Dworska-Kalinowa, Kiczury 79 lamp ,00 2007 Słowackiego, Iwaszkiewicza, Zapolskiej, Nałkowskiej, Brzechwy, Broniewskiego, Zamenhoffa, Lipińskiego, Stawiska, Polna 25 lamp ,00 2008 Słowackiego, Iwaszkiewicza, Zapolskiej, Nałkowskiej, Brzechwy, Broniewskiego, Zamenhoffa, Lipińskiego, Stawiska, Polna, alei w Parku, Lisowskiego-Stankiewicza, iluminacja Rynku, Robotnicza, Stróżowska 118 lamp ,00 2009 Iluminacja kościoła Franciszkanów, zamku, Rataja, Witosa, Lisowskiego, Stankiewicza, Zapolskiej, Lipińskiego, os.Słowackiego 124 oprawy ,18 2010 Iluminacja kościoła ul. Lipińskiego, Sowia, Wilcza, Witosa 32 oprawy ,00

16 PROBLEMY PARKINGOWE W MIEŚCIE
Projekt parkingu Łazienna/Żydowska Parking GALERIA SANOK

17 POWSTAŁE MIEJSCA PARKINGOWE
ŁĄCZNIE 580 MIEJSC POSTOJOWYCH + inne podmioty (ELCOM, INTER Marche, itp. Ok.200) POWSTANIE: 290 - GALERIA SANOK 60 – FELIKSA GIELI – CENTRUM HANDLOWE 100 – ŁAZIENNA/ŻYDOWSKA 80 – BEKSIŃSKIEGO/LIPIŃSKIEGO/DWORCOWA 600 – WSPÓLNE INWESTYCJE UM I SM

18 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA W SANOKU
Remonty budynków komunalnych 2006 – 2010 Remont 180 lokali mieszkalnych (pustostanów), które zostały zasiedlone Wymiana stolarki komunalnej w 140 mieszkaniach Remont elewacji 12 budynków Wymiana pokryć dachowych w 8 budynkach W ramach rewitalizacji Pl.Św.Jana odremontowano 12 budynków Adaptacja budynku Rynek 14 Remont elewacji budynków MOPS Remont kapitalny budynku Rynek 7 Adaptacje strychów w starych zasobach Budowa nowego kompleksu – budynku socjalnego z dofinansowaniem państwa – 30 % Wykorzystanie działki miejskiej przy ul. Konarskiego na budynek komunalny Nadbudowy na istniejących budynkach np. ul.Orzeszkowa

19 BUDYNEK SOCJALNY

20 PROJEKT EKO - SANOK zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta” polega na edukowaniu społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami i kształtowaniu postawy prokonsumenckiej – wyrobieniu właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów. Realizacja projektu „Eko-Sanok – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta” umożliwi podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się edukacją ekologiczną oraz przyczyni się do powstania trwałych sieci współpracy, wymiany informacji i projektów. Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży – a także wśród dorosłych – przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych, przez co obniżone zostaną koszty odbioru odpadów w Krośnie. PARTNERZY PROJEKTU: ZARZĄD OKRĘGU BIESZCZADZKIEGO LOP GMINA MIASTA SANOKA GMINA INDEROY Gmina Miasta Sanoka

21 TERMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER NR KWOTA zł - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER NR 4 2010 – TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 1 TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 2 KWOTA ,94 zł

22 BOISKA SZKOLNE BUDOWA BOISKA ORLIK SP 1 KWOTA 1 734 674,97 zł
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO GIMNAZJUM NR 3 KWOTA ,90 zł

23 PODMIOTY GOSPODARCZE JAKO POTENCJAŁ GOSPODARCZY MIASTA (PRAWNE I FIZYCZNE) OKOŁO 3500 ŁĄCZNIE

24 Sanok 2008-2010 9-12 % w zależności od pory roku
STOPA BEZROBOCIA 2003 2006 2009 18,7 18 10,4 17,3 18,8 14 20,1 18,9 12 Sanok % w zależności od pory roku

25 NOWE MIEJSCA PRACY PASS – POL – 300 miejsc pracy
GALERIA SANOK – ok.100 miejsc pracy BRIKO MARCHE – 60 miejsc pracy FELIKSA GIELI – 60 miejsc pracy McDonald’s – 35 miejsc pracy 3 STACJE PALIW – 25 miejsc pracy

26 MPZP DLA SANOKA Sanok posiada jeden z najwyższych % w województwie Podkarpackim, cały czas aktualizowanych planów zagospodarowania przestrzennego 63 % powierzchni zurbanizowanych przy średniej krajowej poniżej 30 %

27 MIASTO SANOK WSPOMAGA TAKŻE INNE PODMIOTY SAMORZĄDOWE
Chodniki przy drodze krajowej Ul.Lipińskiego ,00 Ul. Królowej Bony ,00 Powiatowa ulica Jana Pawła II Kwota dofinansowana przez miasto ,97 Powiatowa ulica Sienkiewicza Kwota dofinansowana przez miasto ,92 Powiatowa ulica Okulickiego Kwota dofinansowana przez miasto ,00 Powiatowa ulica Biała Góra Kwota dofinansowana przez miasto ,60 ulica Stróżowska/Topolowa Kwota dofinansowana przez miasto ,27 ulice Jagiełły, Wschodnia, K.Bony Kwota dofinansowana przez miasto ,11

28 MIASTO SANOK WSPOMAGA TAKŻE INNE PODMIOTY
Szpital Powiatowy w Sanoku KWOTA DOFINANSOWANIA ,00 zł

29 WKŁAD SANOKA W ROZWÓJ PRZEMYSŁU na Podkarpaciu

30 Wkład Sanoka w rozwój przemysłu na Podkarpaciu
UMOWA MIASTA Z AUTOSANEM NA 7 NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH KWOTA OK ZŁ

31 GALERIA SANOK (zaakceptowany projekt)

32 McDonald’s - wizualizacja

33 SKATEPARK I MISTECZKO RUCHU DROGOWEGO

34 Ich ranga jest bardzo wysoka i świetnie promują Sanok!
Wkład Sanoka w promocję Podkarpacia – Imprezy organizowane na obiektach MOSIR Sanok Ice Racing – oglądalność w Polsce 5 mln widzów, w Europie 22 mln widzów!!! Impr.sport.i kultr.ktore organizujemy, wykraczaja swoim oddzialywaniem daleko poza granice miasta,wojewodztwa i kraju!!!! Ich ranga jest bardzo wysoka i świetnie promują Sanok!

35 Wkład Sanoka w promocję Podkarpacia -Festiwale muzyczne
Festiwal im. Adama Didura Międzynarodowe Forum Pianistyczne Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe i Gitarowe Jazz Bez… - Festiwal Jazzowy Festiwal Mediawave

36 NAJWIĘKSZE IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE 2006 - 2010
Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Europy ICE RACING Międzynarodowy Turniej Hokejowy o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka Sanok Maraton MTB EURO ICE HOCKEY CHALLENGE Koncert zespołu BIG CYC Koncert zespołu Oddział Zamknięty

37 CO PLANOWALIŚMY A JESZCZE JEST NIEZREALIZOWANE Z RÓŻNYCH POWODÓW
Kotłownia Boisko przy SG Kładka pieszo - rowerowa Stadion z trybuną zadaszoną na 4 tys. miejsc

38 OBWODNICA POŁUDNIOWA SANOKA
SUGEROWANY PRZEZ URZĄD MIASTA PRZEBIEG OBWODNICY Projekt wpisany w inwestycje rządowe na lata O co zabiegamy: Rozpoczęcie obwodnicy od drogi wojewódzkiej do Rzeszowa Połączenie z ul. Okulickiego Połączenie z Rondem Beksińskiego Połączenie z ul. Stróżowską Przebieg III odcinka poza osiedlem Sowia/Rysia Bezpieczna odległość obwodnicy od zabudowań

39 Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl

40 NASZE NAJWIĘKSZE WYZWANIA – ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Obwodnica południowa miasta Rewitalizacja Pl Św. Michała Nowe miejsca parkingowe w śródmieściu (Galeria Sanok, ul.F.Gieli) Parking Łazienna/Żydowska Aquapark – Partnerstwo Publiczno - Prywatne Internet szerokopasmowy Ogródek Jordanowski przy ulicy Łaziennej Śródmiejska droga południowa Budowa dróg miejskich na osiedlach mieszkaniowych Poprawa gospodarki odpadami Realizacja projektu – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody Dalsza termomodernizacja obiektów oświatowych Aktywizacja inwestycyjna Miasta Budowa stadionu miejskiego Boisko przy każdej szkole Realizacja wnioskowanych ścieżek rowerowych Skytepark Miasteczko rowerowe Budownictwo socjalne i komunalne (nowe i pod adaptacje) Wspólne inwestycje z powiatem Pomoc dla sanockiego szpitalnictwa

41 Przed nami wiele do zrobienia, dlatego kandydujemy
Przed nami wiele do zrobienia, dlatego kandydujemy!!! Mamy projekty – dokumentację, tereny. Wszelkie inwestycje, projekty, plany, marzenia wymagają pieniędzy i czasu, dlatego chcemy to dzieło zmieniania Sanoka kontynuować! Prosimy o zaufanie i wsparcie! KONTYNUACJA ROZWOJU POPRZEZ REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO! Gmina Miasta Sanoka

42 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "JAK BYŁO, JAK JEST I JAK BĘDZIE? SANOK I DALEJ…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google