Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl JAK BYŁO, JAK JEST I JAK BĘDZIE? SANOK 2006-2010 I DALEJ…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl JAK BYŁO, JAK JEST I JAK BĘDZIE? SANOK 2006-2010 I DALEJ…"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl JAK BYŁO, JAK JEST I JAK BĘDZIE? SANOK 2006-2010 I DALEJ…

2 LUDNOŚĆ SANOKA 40 500 – 42 700 LUDNOŚĆ POWIATU SANOCKIEGO OK. 100.000

3 BUDŻET MIASTA 2006-2010 DOCHODYWYDATKI

4 STOPIEŃ ZADŁUŻENIA MIASTA W STOSUNKU DO BARIERY 60 % Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl

5 ŚRODKI POZABUDŻETOWE POZYSKANE W LATACH 2006-2010

6 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok. Uzyskane dofinansowanie 89 mln zł !!! Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok. Uzyskane dofinansowanie 89 mln zł !!! Największa inwestycja w historii miasta Sanoka. Największa inwestycja w historii miasta Sanoka. Efekty: Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody, Budowa zbiornika rezerwowego wody, Przebudowa sieci wodociągowych, Przebudowa oczyszczalni ścieków, Polepszenie jakości wody

7 Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl Rynek po rewitalizacji ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI 2007 r. DOFINANSOWANIE 2007 R. 3 822 872,69 mln zł Dofinansowanie 75 % WKŁAD WŁASNY 2 338 853,07

8 Zielony rynek – stan obecny

9 Wizualizacja zielonego rynku BRICO MARCHE STACJA BENZYNOWA – INTER MARCHE 88 STANOWISK HANDLOWYCH ZADASZONE CIĄGI KOMUNIKACYJNE

10 Sala Tańca przy Sanockim Domu Kultury Parametry projektowanego segmentu: Powierzchnia: Całkowita-433,94 m 2, Zabudowy-284 m 2, Wyposażenie sali stanowi: -oświetlenie oraz sprzęt elektroakustyczny z systemem zapisu i osprzętem estradowym, -sufit podwieszany w okleinie bukowej o pow. 222,7m 2 z ustrojem akustycznym i obiciem ściennym w postaci luster. Budżet projektu: 1 813 869,94 EUR, w tym: 1 541 789,43 EUR – 85% EFRR; 272 080,51 EUR – 15% współfinansowanie partnerów Termin realizacji: Czerwiec 2009 – Czerwiec 2011

11 MOSIR - WIZUALIZACJA

12 BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH I CHODNIKÓW 2006-2010

13 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 2006-2009

14 NOWE OSIEDLE - PROJEKT UNIJNY NA CIĄGI KOMUNIKACYJNE

15 NOWE ULICE TO KONIECZNOŚĆ ICH OŚWIETLENIA LUB TEŻ MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH – LAMP ULICZNYCH ROKULICEILOŚĆKWOTA w zł 2006 Słowackiego, Iwaszkiewicza, Zapolskiej, Nałkowskiej, Brzechwy, Broniewskiego, Zamenhoffa, Konarskiego, Łany, Dworska- Kalinowa, Kiczury 79 lamp246 641,00 2007 Słowackiego, Iwaszkiewicza, Zapolskiej, Nałkowskiej, Brzechwy, Broniewskiego, Zamenhoffa, Lipińskiego, Stawiska, Polna 25 lamp149 329,00 2008 Słowackiego, Iwaszkiewicza, Zapolskiej, Nałkowskiej, Brzechwy, Broniewskiego, Zamenhoffa, Lipińskiego, Stawiska, Polna, alei w Parku, Lisowskiego-Stankiewicza, iluminacja Rynku, Robotnicza, Stróżowska 118 lamp466 358,00 2009 Iluminacja kościoła Franciszkanów, zamku, Rataja, Witosa, Lisowskiego, Stankiewicza, Zapolskiej, Lipińskiego, os.Słowackiego 124 oprawy 407 078,18 2010 Iluminacja kościoła ul. Lipińskiego, Sowia, Wilcza, Witosa 32 oprawy 223 000,00

16 PROBLEMY PARKINGOWE W MIEŚCIE Projekt parkingu Łazienna/Żydowska Parking GALERIA SANOK

17 POWSTAŁE MIEJSCA PARKINGOWE

18 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA W SANOKU Remonty budynków komunalnych 2006 – 2010 Remont 180 lokali mieszkalnych (pustostanów), które zostały zasiedlone Wymiana stolarki komunalnej w 140 mieszkaniach Remont elewacji 12 budynków Wymiana pokryć dachowych w 8 budynkach W ramach rewitalizacji Pl.Św.Jana odremontowano 12 budynków Adaptacja budynku Rynek 14 Remont elewacji budynków MOPS Remont kapitalny budynku Rynek 7 Adaptacje strychów w starych zasobach Budowa nowego kompleksu – budynku socjalnego z dofinansowaniem państwa – 30 % Wykorzystanie działki miejskiej przy ul. Konarskiego na budynek komunalny Nadbudowy na istniejących budynkach np. ul.Orzeszkowa

19 BUDYNEK SOCJALNY

20 PROJEKT EKO - SANOK Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta polega na edukowaniu społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami i kształtowaniu postawy prokonsumenckiej – wyrobieniu właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów. Realizacja projektu Eko-Sanok – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta umożliwi podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się edukacją ekologiczną oraz przyczyni się do powstania trwałych sieci współpracy, wymiany informacji i projektów. Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży – a także wśród dorosłych – przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych, przez co obniżone zostaną koszty odbioru odpadów w Krośnie. PARTNERZY PROJEKTU: GMINA INDEROY GMINA MIASTA SANOKA ZARZĄD OKRĘGU BIESZCZADZKIEGO LOP

21 TERMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH 2006 - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER NR 2 KWOTA 653 173 zł 2008 - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER NR 4 2010 – TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 1 TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 2 KWOTA 1 402 984,94 zł

22 BUDOWA BOISKA ORLIK SP 4 KWOTA 1 355 943,71 zł BOISKA SZKOLNE BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO GIMNAZJUM NR 3 KWOTA 466 289,90 zł BUDOWA BOISKA ORLIK SP 1 KWOTA 1 734 674,97 zł

23 PODMIOTY GOSPODARCZE JAKO POTENCJAŁ GOSPODARCZY MIASTA (PRAWNE I FIZYCZNE) OKOŁO 3500 ŁĄCZNIE

24 STOPA BEZROBOCIA 200320062009 18,71810,4 17,318,814 20,118,912 Sanok 2008-2010 9-12 % w zależności od pory roku

25 NOWE MIEJSCA PRACY

26 MPZP DLA SANOKA Sanok posiada jeden z najwyższych % w województwie Podkarpackim, cały czas aktualizowanych planów zagospodarowania przestrzennego 63 % powierzchni zurbanizowanych przy średniej krajowej poniżej 30 %

27 MIASTO SANOK WSPOMAGA TAKŻE INNE PODMIOTY SAMORZĄDOWE Powiatowa ulica Okulickiego Kwota dofinansowana przez miasto 180 000,00 Powiatowa ulica Jana Pawła II Kwota dofinansowana przez miasto 552 731,97 Powiatowa ulica Sienkiewicza Kwota dofinansowana przez miasto 869 679,92 Powiatowa ulica Biała Góra Kwota dofinansowana przez miasto 133 997,60 ulica Stróżowska/Topolowa Kwota dofinansowana przez miasto 121 228,27 ulice Jagiełły, Wschodnia, K.Bony Kwota dofinansowana przez miasto 29 988,11 Chodniki przy drodze krajowej Ul.Lipińskiego 200 000,00 Chodniki przy drodze krajowej Ul. Królowej Bony 150 000,00

28 MIASTO SANOK WSPOMAGA TAKŻE INNE PODMIOTY Miasto Sanok wspomaga także Szpital Powiatowy w Sanoku KWOTA DOFINANSOWANIA 2006-2010 1 240 000,00 zł

29 WKŁAD SANOKA W ROZWÓJ PRZEMYSŁU na Podkarpaciu

30 Wkład Sanoka w rozwój przemysłu na Podkarpaciu UMOWA MIASTA Z AUTOSANEM NA 7 NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH KWOTA OK. 6 000 000 ZŁ

31 GALERIA SANOK (zaakceptowany projekt)

32 McDonalds - wizualizacja

33 SKATEPARK I MISTECZKO RUCHU DROGOWEGO

34 Wkład Sanoka w promocję Podkarpacia – Imprezy organizowane na obiektach MOSIR Sanok Ice Racing – oglądalność w Polsce 5 mln widzów, w Europie 22 mln widzów!!! Impr.sport.i kultr.ktore organizujemy, wykraczaja swoim oddzialywaniem daleko poza granice miasta,wojewodztwa i kraju!!!! Ich ranga jest bardzo wysoka i świetnie promują Sanok!

35 Wkład Sanoka w promocję Podkarpacia -Festiwale muzyczne Festiwal im. Adama Didura Międzynarodowe Forum Pianistyczne Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe i Gitarowe Jazz Bez… - Festiwal Jazzowy Festiwal Mediawave

36 NAJWIĘKSZE IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE 2006 - 2010 2010 Eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Europy ICE RACING Międzynarodowy Turniej Hokejowy o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka Sanok Maraton MTB EURO ICE HOCKEY CHALLENGE Koncert zespołu BIG CYC Koncert zespołu Oddział Zamknięty

37 CO PLANOWALIŚMY A JESZCZE JEST NIEZREALIZOWANE Z RÓŻNYCH POWODÓW Kotłownia Boisko przy SG Kładka pieszo - rowerowa Stadion z trybuną zadaszoną na 4 tys. miejsc

38 OBWODNICA POŁUDNIOWA SANOKA Projekt wpisany w inwestycje rządowe na lata 2007-2013 O co zabiegamy: Rozpoczęcie obwodnicy od drogi wojewódzkiej do Rzeszowa Połączenie z ul. Okulickiego Połączenie z Rondem Beksińskiego Połączenie z ul. Stróżowską Przebieg III odcinka poza osiedlem Sowia/Rysia Bezpieczna odległość obwodnicy od zabudowań SUGEROWANY PRZEZ URZĄD MIASTA PRZEBIEG OBWODNICY

39 Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl

40 NASZE NAJWIĘKSZE WYZWANIA – ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Obwodnica południowa miasta Rewitalizacja Pl Św. Michała Nowe miejsca parkingowe w śródmieściu (Galeria Sanok, ul.F.Gieli) Parking Łazienna/Żydowska Aquapark – Partnerstwo Publiczno - Prywatne Internet szerokopasmowy Ogródek Jordanowski przy ulicy Łaziennej Śródmiejska droga południowa Budowa dróg miejskich na osiedlach mieszkaniowych Poprawa gospodarki odpadami Realizacja projektu – oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody Dalsza termomodernizacja obiektów oświatowych Aktywizacja inwestycyjna Miasta Budowa stadionu miejskiego Boisko przy każdej szkole Realizacja wnioskowanych ścieżek rowerowych Skytepark Miasteczko rowerowe Budownictwo socjalne i komunalne (nowe i pod adaptacje) Wspólne inwestycje z powiatem Pomoc dla sanockiego szpitalnictwa

41 Przed nami wiele do zrobienia, dlatego kandydujemy!!! Mamy projekty – dokumentację, tereny. Wszelkie inwestycje, projekty, plany, marzenia wymagają pieniędzy i czasu, dlatego chcemy to dzieło zmieniania Sanoka kontynuować! Prosimy o zaufanie i wsparcie! KONTYNUACJA ROZWOJU POPRZEZ REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO! Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl

42 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Gmina Miasta Sanoka www.sanok.pl JAK BYŁO, JAK JEST I JAK BĘDZIE? SANOK 2006-2010 I DALEJ…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google