Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK MĄDRZE OSZCZĘDZAĆ ?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK MĄDRZE OSZCZĘDZAĆ ?."— Zapis prezentacji:

1 JAK MĄDRZE OSZCZĘDZAĆ ?

2 DEFINICJE LOKATA TERMINOWA- jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy KAPITALIZACJA ODSETEK – dopisywanie odsetek do kapitału. ODSETKI- koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku ( lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy netto, zwany również marżą odsetkową. Wysokość odsetek zależy od: stopy procentowej (p), wielkości kapitału (k), czasu (t), liczby dni w roku (d).

3 KAŻDA Z GRUP WYKONUJĄCA PROJEKT DYSPONUJE KWOTĄ 10 000 zł.
OPROCENTOWANIE LOKATY- pewien określony procent wypłacany nam przez bank za to, że trzymamy w nim oszczędności. Zakładając lokatę oddajemy swoje oszczędności do dyspozycji banku na określony umową czas. OPROCENTOWANIE STAŁE- wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, które obowiązuje niezmiennie przez cały okres trwania umowy; jest stosowane przeważnie w przypadku lokat i kredytów krótkoterminowych (do 12-u miesięcy). OPROCENTOWANIE ZMIENNE - wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych, którego wysokość może się zmieniać w czasie trwania umowy w wyniku powstania okoliczności przewidzianych w umowie; oprocentowanie zmienne stosuje się najczęściej w przypadku lokat i kredytów długoterminowych. ROR- Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. KAŻDA Z GRUP WYKONUJĄCA PROJEKT DYSPONUJE KWOTĄ zł.

4 E K O B A N Nasz Bank stanowi przykład przedsiębiorstwa, które maksymalnie wykorzystuje swoje atuty i stara się podnosić efektywność i skuteczność swoich działań, tak aby oferowane przezeń produkty i usługi były stale atrakcyjne dla klientów. Bank powstał w 1945 roku jako Gminna Kasa Spółdzielcza, odpowiadając zapotrzebowaniu lokalnej społeczności na usługi bankowe. Do głównych zadań Kasy należało wówczas przyjmowanie wkładów i oszczędności oraz udzielanie kredytów.

5 LOKATA NA 5+ Jest to lokata na okres 5 miesięcy, z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym w stosunku rocznym. Dysponując środkami w wysokości zł. oprocentowanie stałe będzie wynosiło 5,80%, czyli uzyskamy 196,93 złote w ciągu 5 miesięcy (zł) * 153 (dni) * 5,8% = 243,12(zł) (dni) 243,12 – 19% (podatek) = 196,93 (zł)

6 LOKATA 12 MIESIĘCZNA Jak obliczyć kwotę którą zyskamy w ciągu 12 miesięcy przy oprocentowaniu stałym oraz zmiennym podanym poniżej w tabeli? OPROCENTOWANIE STAŁE: OPROCENTOWANIE ZMIENNE : (zł) * 365 (dni) * 5,1 % =510 (zł) (dni) (zł) * 365 (dni) * 4,3 % =430 (zł) (dni) 510 – 19% (podatek) = 413,1 (zł) 430 – 19% (podatek) = 348,3 (zł) LOKATA 12 MIESIĘCZNA Do zł od zł do zł Od zł do zł Pow zł włącznie Zmienna Stała 4,2 % 4,8 % 4,3 % 5,1 % 4,35 % 5,3 % 4,4 % 5,5 %

7 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS
Rachunek oszczędnościowy PLUS umożliwia korzystanie w dowolnym momencie ze zgromadzonych na nim środków pieniężnych, bez utraty odsetek. Dzięki niemu zyskujemy : możliwość obsługi wszystkich funkcji rachunku przez internet , wysokie oprocentowanie bez względu na okres zdeponowania środków pieniężnych na rachunku, raz w miesiącu wypłata gotówkowa i przelew (wew. i zew.) za darmo, a za kolejne płacimy 5 zł. odsetki są dopisywane do rachunku raz na kwartał. (zł) * 91(dni) * 3,85 % =95,98 (zł) (dni) 95, % (podatek)= 77,74 (zł) RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS Do zł od zł do zł Od zł do zł Pow zł włącznie 3,7 % 3,85 % 4,0 % 4,2 %

8 KAPITALIZACJA ODSETEK
Jest to doliczanie odsetek do kapitału w stosunku rocznym. Możemy to obliczyć za pomocą wzoru przedstawionego poniżej. Kwota wpłacona + doliczone odsetki = kwota powiększona o odsetki (-19% podatku) KAPITALIZACJA ODSETEK Lokata Oprocentowanie Doliczone odsetki z odliczonym podatkiem Kwota powiększona o odsetki 3 mies. 4,1 % 102,22- 19%=82,80 10 082,80 6 mies. 4,35 % 216,9-19%= 175,70 10 175,70 9 mies. 326,5- 19%= 264,50 10 264,50 12 mies. 5,1 % %= 413,10 10 413,10

9 KWARTALNA KAPITALIZACJA
ODSETEK DLA ROR + Na tym rachunku odsetki są naliczane raz na kwartał, dlatego też, zaprezentujemy poniżej jak policzyć ile pieniędzy trafi na nasze konto po roku. Po czwartym kwartale na naszym koncie będzie ,16 zł. PIERWSZY KWARTAŁ: (zł) * 91(dni) * 3,85 % % = 77,74(zł) (dni) DRUGI KWARTAŁ: 10 077,74 (zł) * 91(dni) * 3,85 % % =78,35 (zł) (dni) TRZECI KWARTAŁ: 10 156,09 (zł) * 92(dni) * 3,85% % = 79,83(zł) (dni) CZWARTY KWARTAŁ: 10 236,57 (zł) * 91(dni) * 3,85% % = 79,59(zł) (dni)

10 PODSUMOWANIE Dla osób, które zamierzają oszczędzać przez dłuższy czas, i mają pewność, iż nie będą potrzebować gotówki, najlepiej będzie ulokować pieniądze na lokacie bankowej (3,6,9,12 miesięcy lub lokata 5+). Dla osób które chcą obracać gotówką proponujemy Rachunek Oszczędnościowy Plus gdyż mogą one korzystać z pieniędzy w każdym czasie, a jednocześnie zyskać oprocentowanie oszczędzając na tym rachunku. Wypłacając pieniądze z ROR Plus nie tracisz odsetek, co dzieje się przy oszczędzaniu na lokacie.

11 IDEA BANK Idea Bank jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej. Idea Bank to bank uniwersalny. Obsługuje zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. Z danych Banku wynika, że obecnie ma ponad 1200 własnych oddziałów, ponad 2400 własnych bankomatów i prowadzi 6,15 mln rachunków. IDEA BANK

12 W jaki sposób mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi?
Lepiej inwestować pieniądze w lokaty, czy może konta oszczędnościowe? Jeśli myślisz o ulokowaniu pieniędzy w banku i ograniczasz wybór do lokaty i konta oszczędnościowego - to nie jest to trudne. Jeżeli zamierzasz oszczędzać przez dłuższy czas i nie będziesz musiał jutro lub za tydzień sięgać po te pieniądze, lokata bankowa wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dającym większe odsetki od rachunku oszczędnościowego. Natomiast konto oszczędnościowe może być dobrą propozycją przede wszystkim dla tych, którzy chcą wypłacać zdeponowane pieniądze w dowolnym momencie bez utraty odsetek.

13 KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PLUS
Konto Oszczędnościowe Plus łączy zalety lokaty i konta osobistego. Pozwala zarabiać jak na lokacie, mając jednocześnie swobodę dysponowania pieniędzmi jak na koncie osobistym.  Korzyści: -Oszczędzasz juz od pierwszej złotówki. (Oprocentowanie wynosi 3,90% w skali roku ) -Łatwy dostęp do pieniędzy w każdej chwili.  -Pierwsza wypłata w każdym miesiącu bez opłat -Brak opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Oszczędnościowego Plus oraz za korzystanie z usług bankowości elektronicznej. -Wygoda i swobodny dostęp ZYSK: 3,90% * zł * 365 dni = zł 365 dni 390 zł – 19% podatku od kwoty = 315,9 zł Nasz komentarz : Wydaję się nam, że dobrym rozwiązaniem jest to, że bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego do założenia konta oszczędnościowego. Dodatkowo możemy wpłacać i wypłacać dowolną ilość środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym bez utraty odsetek. Jedynym ograniczeniem jest opłata naliczana przez bank od realizacji drugiej wypłaty z rachunku. 

14 LOKATA 6+6 Lokata 6+6 przeznaczona jest dla Klientów, którzy
chcą ulokować swoje pieniądze w bezpieczny sposób uzyskując przy tym gwarancję wysokiego oprocentowania. Korzyści: -Nie musisz się zastanawiać, czy ulokować swoje środki na dłużej, czy na krócej. -Po upływie pierwszych 6 miesięcy trwania lokaty możesz zakończyć oszczędzanie i otrzymasz 4,10% w skali roku. Jeżeli zechcesz oszczędzać przez kolejne 6 miesięcy, oprocentowanie Twojej lokaty wzrośnie do 4,30% w skali roku.  -Pewny zysk  -Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty. ZYSK: 6 miesięcy: miesięcy: 4,10% * * 182 dni ,30% * * 365dni = 204,4 zł = 430 zł 365 dni dni 204,4 zł – 19% podatku od kwoty = 165,6 zł zł – 19% podatku od kwoty = 348,3 zł Nasz komentarz: Klient może zdecydować czy oszczędzać przez 6 czy też przez 12 miesięcy. Otrzymuje gwarancje pewnego zysku od zaraz, niezależnie od tego czy zakończy oszczędzanie po 6 miesiącach, czy utrzyma swoje środki przez cały okres oszczędzania. Naszym zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie. 

15 KWARTALNA KAPITALIZACJA ODSETEK
Kapitalizacja odsetek- kwartalna - Kwotę zł deponujesz na lokacie 6+6 o oprocentowaniu 4,3% w skali roku i kapitalizacji kwartalnej. Co kwartał bank będzie naliczał odsetki w wysokości 1,075% (4,3%:4) i doliczał je - po pierwszym kwartale do ulokowanej przez ciebie kwoty, a po kolejnych - do kwoty powiększonej o uzyskane w poprzednich kwartałach odsetki. W ten sposób zyskasz 353,8 zł odsetek. Obliczenia : zł * 4,3% * 91 dni = 107,2 zł 107,2 zł - 19% podatku = 86,8 zł 365 dni ,8 zł * 4,3% * 91 dni = 108,1 zł 108,1 - 19% podatku = 87,6 zł ,4 zł * 4,3% * 92 dni = 110,2 zł 110,2 – 19% podatku = 89,3 zł ,7 zł * 4,3 * 92 dni = 111,2 zł 111,2 – 19% podatku = 90,1 zł 86,8 + 87,6+ 89,3+ 90,1 = 353,8 (zł)

16 LOKATA NA 12 MIESIĘCY Lokata terminowa na 12 miesięcy przeznaczona jest dla osób, które chcą ulokować swoje pieniądze w pewny i bezpieczny sposób uzyskując przy tym atrakcyjne oprocentowanie. Korzyści: -Stałe i pewne oprocentowanie w całym okresie oszczędzania - 3,35% w skali roku. -Wystarczy jedynie 1000 PLN, by otrzymać wysokie zyski. -Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty. ZYSK: 3,35% * zł * 365 dni = zł 365 dni 335 zł – 19% podatku od kwoty = 271,4 zł Nasz komentarz: Lokata ta jest dobra dla osób, które na dłuższy czas mają wolne środki i chcą je zainwestować. Plusem jest to, że bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty. Dla wielu osób problemem będzie fakt, że w okresie umownym nie wolno dokonywać żadnych wpłat i wypłat z rachunku lokaty. Dlatego ta lokata jest dobra dla osób, które będą miały pewność, że podczas trwania lokaty nie będą potrzebowały wpłaconych środków.

17

18 O nas: Jesteśmy bankiem który powstał 1854r. założony przez Jakuba Chmiela znanego matematyka, stratega oraz ekonomisty który posiadał wiele dóbr materialnych. Obecnie bank posiada około 100 milionów klientów (indywidualnych, korporacyjnych, instytucjonalnych), w ponad 50 państwach oraz zatrudniamy około 200 tyś pracowników. Głowna siedziba znajduję się w Polsce, w Katowicach obok placu Wolności.

19 Fundamentem naszej strategii jest Zespół!
Podstawą działania RP His-U jest budowa trwałych i wartościowych relacji z klientami. Te same wartości przenosimy na relacje z pracownikami. Przywiązujemy dużą wagę do tworzenia kultury organizacyjnej opartej na uczciwości, szacunku i otwartości. Istotne jest, aby pracownicy utożsamiali się z wartościami Banku, jego misją i wizją oraz znali swoją organizację, czuli się jej częścią. Jednym z priorytetów Banku jest dbałość i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich rozwój zawodowy.

20 Korzyści lokat: Dostępność lokat w PLN, EUR lub USD
Atrakcyjne, stałe oprocentowanie: do 5,00% Czas trwania lokaty w PLN: 6 lub 12 miesiące, w EUR i USD Gwarancja zwrotu zainwestowanych środków wraz z odsetkami Możliwość przelewania odsetek z lokaty na dowolny rachunek w Banku Minimalna wpłata: PLN / EUR / USD Możliwość automatycznego odnawiania lokaty W przypadku lokaty 12-miesięcznej, odsetki dopisywane są po każdych 6 miesiącach

21 LOKATA 6-Miesięczna Jest to lokata na okres 6 miesięcy, z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym w stosunku rocznym. Dysponując środkami w wysokości zł. oprocentowanie stałe będzie wynosiło 4,00%, czyli uzyskamy 135,88 złote w ciągu 6 miesięcy. (zł) x 153 (dni) x 4,00% = 167,76(zł) (dni) 167,76 – 19% (podatek) = 135,88 (zł) 21

22 LOKATA 12-Miesięczna Jest to lokata na okres 12 miesięcy, z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym w stosunku rocznym. Dysponując środkami w wysokości zł. oprocentowanie stałe będzie wynosiło 6,00%, czyli uzyskamy złote w ciągu 12 miesięcy. (zł) x 365 (dni) x 6,00% = (zł) (dni) – 19% (podatek) = (zł)

23 Oprocentowanie: Czas trwania Kwota Oprocentowanie
Lokata standardowa w PLN 6 miesięcy od zł 4,00% 12 miesięcy 6,00% Lokata standardowa w EUR od EUR 2,00% 2,50% Lokata standardowa w USD od USD Oprocentowanie środków na rachunkach lokat standardowych wypłacanych przed upływem okresu umownego dla lokat prowadzonych w PLN 0% dla lokat prowadzonych w EUR dla lokat prowadzonych w USD

24 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY NA CHMIELA
Możliwość dodatkowej korzyści w postaci podwyższonego oprocentowania środków na koncie. Wystarczy, że na Twoje konto osobiste będą regularnie wpływały środki z tytułu wynagrodzenia (min zł w formie odrębnego przelewu za co najmniej dwa miesiące w danym kwartale kalendarzowym). NA CHMIELA jest szczególnie atrakcyjne dla osób, które posiadają Konto w RP HIS-ie (prowadzone jako rachunek indywidualny) i jednocześnie korzystają z systemu bankowości internetowej RP HIS BankOnLine: atrakcyjne oprocentowanie: teraz w ramach oferty Bonus na start 8,00% i więcej szansa na bonus w postaci dodatkowego oprocentowania 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta. wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek. bezpłatne przelewy przez internet. odsetki są dopisywane do rachunku raz na kwartał. (zł) * 91(dni) * 8,00 % =199,45 (zł) (dni) 199,45 – 19% (podatek)= 161,55 (zł)

25 KAPITALIZACJA ODSETEK
Jest to doliczanie odsetek do kapitału w stosunku rocznym. Na tym rachunku odsetki są naliczane raz na kwartał, dlatego też, zaprezentujemy poniżej jak policzyć ile pieniędzy trafi na nasze konto po roku. Po czwartym kwartale na naszym koncie będzie ,91 zł. (Przy założeniu że zaokrąglamy wyniki oraz iż jest to rok przestępny) (zł) * 91(dni) * 8,00 % % = 199,45 (zł) -19% = 161,55 (zł) (dni) Pierwszy Kwartał 10.161,55 (zł) * 91(dni) * 8,00 % % = 202,67 (zł) -19% = 164,17 (zł) (dni) Drugi Kwartał 10.325,72 (zł) * 91(dni) * 8,00 % % = 205,95 (zł) -19% = 166,82 (zł) (dni) Trzeci Kwartał 10.492,54 (zł) * 92(dni) * 8,00 % % = 211,57 (zł) -19% = 171,37 (zł) (dni) Czwarty Kwartał

26 PODSUMOWANIE Wszyscy klienci którzy chcą oszczędzać gotówkę przez dłuższy czas, i mają pewność, iż nie będą potrzebować gotówki, proponujemy ulokować pieniądze na lokacie bankowej na (6 lub12 miesięcy ). Zaletą naszego rachunku oszczędnościowego NA HMIELA to duży zysk i bezpieczny sposób oszczędzania swoich pieniędzy. Oszczędzamy i jednocześnie zarabiamy na wysokim oprocentowaniu konta oszczędnościowego. Nasz bank zawsze broni się przed inflacją i utratą wartości oszczędności naszych klientów dzięki czemu nasi klienci mogą czuć się bezpieczni o swoje oszczędności Jeśli wypłacisz pieniądze z ROR-u NA CHMIELA nie tracisz odsetek, co dzieje się przy oszczędzaniu na lokacie.

27 Dodatkowe elementy, na które powinieneś zwrócić uwagę przy zakładaniu lokaty:
-ZERWANIE LOKATY Sprawdź, na jakich warunkach możesz zerwać lokatę i wypłacić pieniądze oraz z jakimi konsekwencjami ewentualnie możesz się spotkać. Najczęściej stosowana praktyka to utrata części lub nawet całości odsetek. -OKRES, W KTÓRYM OBOWIĄZUJE PODANA STAWKA OPROCENTOWANIA Jeżeli udało Ci się znaleźć korzystną dla siebie pod względem oprocentowania lokatę, sprawdź, jak długo będą obowiązywały zaproponowane Ci warunki. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że wysokie oprocentowanie będzie obowiązywało tylko przez dany okres czasu, a potem spadnie do standardowego poziomu. -KONTROLOWANIE OSZCZĘDNOŚCI Co kilka miesięcy powinieneś sprawdzić, czy warunki, na których przechowujesz swoje pieniądze są takie, jak myślałeś. Nawet jeżeli przeoczyłeś jakieś istotne fakty przy zakładaniu lokaty lub bank zmienił warunki w trakcie jej trwania, to lepiej zorientować się po kilku miesiącach niż na koniec trwania lokaty – wtedy jest jeszcze czas na reakcje i szukanie innych rozwiązań (negocjowanie z bankiem lub przeniesienie oszczędności do innego banku). -PODATEK Pamiętaj, że zyski z oszczędności podlegają opodatkowaniu – kwota wypracowanych odsetek zostanie pomniejszona o 19% (aktualnie obowiązująca stawka podatkowa).

28 PROJEKT WYKONALI: MILENA BUCZAK ANNA GRUCZA JESSICA JAROSZ KAROLINA KOCOT ADAM GWIAZDOWICZ MATEUSZ SUCHORAB


Pobierz ppt "JAK MĄDRZE OSZCZĘDZAĆ ?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google