Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 STYCZEŃ, 2012 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 STYCZEŃ, 2012 R."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 STYCZEŃ, 2012 R.

2 PLAN PREZENTACJI I.WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – WYBRANE ASPEKTY GOSPODARCZE II.WDRAŻANIE RPO WŁ III.PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UE

3 REGION 1/5 OŚRODKI WZROSTU I UKIERUNKOWANIA ROZWOJU

4 GOSPODARKA REGIONU REGION 2/5 200720082009 73 11779 19581 869 PKB OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MLN PLN PKB NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W 2009 ROKU W POLSCE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ (31.XII.2010) - 230 908 SZT. MIKROMAŁEŚREDNIEDUŻE 217 61611 0761 935 281 W 2010 ROKU PRZYBYŁO 10 202 PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW WYSOKIEJ I ŚREDNIO-WYSOKIEJ TECHNIKI W OGÓLNEJ LICZBIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE W 2009 ROKU

5 GOSPODARKA REGIONU GŁÓWNE BRANŻE REGION 3/5

6 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010 ROKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM BYŁO: 25 556,10 KM DRÓG PUBLICZNYCH W TYM: 77,20 KM AUTOSTRAD REGION 4/5 SIEĆ TEN-T NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO KORYTARZ II BERLIN – WARSZAWA – MOSKWA KORYTARZ VI GDAŃSK – ŁÓDŹ/WARSZAWA – ŻYLINA – OSTRAWA

7 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA REGION 5/5

8 KIERUNKI WSPARCIA W RAMACH RPO WŁ Alokacja środków UE w ramach RPO WŁ – 1046 mln EUR; Jest to 9 alokacja pod względem wartości środków UE w ramach wszystkich RPO; Najwięcej środków w ramach RPO WŁ przeznaczono na: I Oś – 258,38 mln EUR oraz III Oś – 286,86 mln EUR RPO WŁ 1/8

9 RPO WŁ wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r. RPO WŁ 2/8 WARTOŚĆ UDZIAŁ DO ALOKACJI OSI UDZIAŁ DO KONTRAKTACJI OSI ALOKACJA EFRR W MLN EUR 1 046,02100%- WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 835,1679,84%100% WARTOŚĆ ROZLICZONYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 387,3337,03%46,38%

10 WARTOŚĆ UDZIAŁ DO ALOKACJI OSI UDZIAŁ DO KONTRAKTACJI OSI ALOKACJA EFRR W MLN EUR 258,38100%- WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 222,1085,96%100% WARTOŚĆ ROZLICZONYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 116,0044,90%52,23% I OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r. RPO WŁ 3/8

11 wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r. RPO WŁ 4/8 WARTOŚĆ UDZIAŁ DO ALOKACJI OSI UDZIAŁ DO KONTRAKTACJI OSI ALOKACJA EFRR W MLN EUR 171,08100%- WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 162,6395,06%100% WARTOŚĆ ROZLICZONYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 74,1943,37%45,62% II OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA

12 III OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WARTOŚĆ UDZIAŁ DO ALOKACJI OSI UDZIAŁ DO KONTRAKTACJI OSI ALOKACJA EFRR W MLN EUR 286,86100%- WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 173,3560,43%100% WARTOŚĆ ROZLICZONYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 106,9937,30%61,72% wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r. RPO WŁ 5/8

13 wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r. RPO WŁ 6/8 WARTOŚĆ UDZIAŁ DO ALOKACJI OSI UDZIAŁ DO KONTRAKTACJI OSI ALOKACJA EFRR W MLN EUR 78,11100%- WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 65,0083,22%100% WARTOŚĆ ROZLICZONYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 19,6925,21%30,29% IV OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

14 wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r. RPO WŁ 7/8 WARTOŚĆ UDZIAŁ DO ALOKACJI OSI UDZIAŁ DO KONTRAKTACJI OSI ALOKACJA EFRR W MLN EUR 120,76100%- WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 116,7696,69%100% WARTOŚĆ ROZLICZONYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 51,2642,45%43,90% V OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

15 wg danych z KSI SIMIK, stan na dzień 31.12.2011 r. RPO WŁ 8/8 WARTOŚĆ UDZIAŁ DO ALOKACJI OSI UDZIAŁ DO KONTRAKTACJI OSI ALOKACJA EFRR W MLN EUR 100,64100%- WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 77,7677,27%100% WARTOŚĆ ROZLICZONYCH ŚRODKÓW UE W MLN EUR 13,2313,15%17,01% VI OŚ PRIORYTETOWA RPO WŁ – ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH

16 PROJEKTY NA TERENIE GMINY SŁAWNO http://www.ugslawno.pl PROJEKTY 1/4 NAZWA PROGRAMU WARTOŚĆ OGÓŁEM INWESTYCJI W MLN PLN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W MLN PLN RPO WŁ11879 PO KL1,931,57 PROW8,254,59

17 PRZYKŁAD PROJEKTU Z TERENU GMINY SŁAWNO W RAMACH RPO WŁ http://www.ugslawno.pl Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów Wartość ogółem: 6,1 MLN PLN; w tym UE: 5 MLN PLN. PROJEKTY 2/4

18 PRZYKŁAD PROJEKTU Z TERENU GMINY SŁAWNO W RAMACH PO KL http://www.ugslawno.pl Razem łatwiej Wartość ogółem: 0,5 MLN PLN; w tym UE: 0,5 MLN PLN. PROJEKTY 3/4 http://www.ugslawno.pl

19 PRZYKŁAD PROJEKTU Z TERENU GMINY SŁAWNO W RAMACH PROW http://www.ugslawno.pl Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami – ETAP I A Wartość ogółem: 6,5 MLN PLN; w tym UE: 3,5 MLN PLN. PROJEKTY 4/4 http://www.ugslawno.pl

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ARTUR STELMACH DYREKTOR DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI tel. 042 663 30 92 mail: pr@lodzkie.pl


Pobierz ppt "ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WDRAŻANIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 STYCZEŃ, 2012 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google