Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Lato Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006 roku

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
W WYNIKU TRANSFORMACJI USTROJOWEJ NA PRZEŁOMIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH NAJBARDZIEJ DYNAMICZNE I DOTKLIWE ZMIANY DOKONAŁY SIĘ W SFERZE ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY W BARDZO KRÓTKIM CZASIE RYNEK PRACY, KTÓRY W OKRESIE PRL CHARAKTERYZOWAŁ SIĘ W SKALI KRAJU STAŁĄ NADWYŻKĄ POPYTU NA PRACĘ NAD PODAŻĄ ZASOBÓW LUDZKICH, PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W RYNEK POWAŻNEGO NIEDOBORU POPYTU POJAWIŁO SIĘ MASOWE BEZROBOCIE, KTÓRE DOTKNĘŁO RÓŻNE KATEGORIE LUDNOŚCI W MIASTACH I NA WSI

3 GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POWSTANIE BEZROBOCIA
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POWSTANIE BEZROBOCIA Procesy zmian własnościowych w gospodarce Przeobrażenia w przedsiębiorstwach Recesja gospodarcza, w wyniku której nastąpił spadek popytu na siłę roboczą z uwagi na likwidację wielu zakładów produkcyjnych i  usługowych, bądź znaczne ograniczenie ich produkcji Załamanie rynków zbytu w krajach Europy Wschodniej

4 LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990-1998
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH W latach wzrost o osoby, tj. 170,8 % W latach spadek o osób, tj. 35,6 %

5 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 1990 1991 1992 1993 Województwo Liczba bezrobot- nych 1.Katowickie 63.434 2.Łódzkie 47.646 87.240 2.Bydgoskie 97.158 3.Kieleckie 39.483 3.Bydgoskie 78.908 3.Łódzkie 92.205 4.Bydgoskie 39.481 4.Gdańskie 75.452 91.808 5.Olsztyńskie 34.912 5.Kieleckie 72.968 87.646 6.Lubelskie 32.376 6.Olsztyńskie 69.282 6.Kieleckie 85.358 6.Gdańskie 89.706 49.Chełmskie 7.922 11.556 12.752 17.132

6 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW cd.
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW cd. 1994 1995 1996 1997 1998 Województwo Liczba bezrobot- nych 1.Katowickie 2.Kieleckie 91.690 70.854 68.836 3.Łódzkie 3.Olsztyńskie 90.858 3.Bydgoskie 84.162 65.806 64.795 4.Bydgoskie 90.424 4.Olsztyńskie 81.070 61.407 58.555 5.Olsztyńskie 95.889 5.Łódzkie 89.817 77.988 5.Radomskie 55.119 56.895 6.Wałbrzyskie 87.240 6.Gdańskie 77.387 6.Radomskie 67.658 6.Łódzkie 51.148 51.722 49.Chełmskie 18.510 19.195 16.282 13.914 14.542

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON w latach woj. kieleckie w latach woj. świętokrzyskie Rok Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 1992 37.489 1993 45.247 1994 49.653 1995 46.941 1996 55.943 1997 57.059 1998 64.947 Rok Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 1999 81.112 2000 89.129 2001 94.597 2002 99.538 2003 2004 2005 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH Rok Ogółem sektor publiczny sektor prywatny 1999 33.965 2000 29.579 2001 26.124 96.600 2002 23.209 84.856 2003 20.415 82.805 2004 17.678 84.113 Spadek w latach o osób tj. o 29,3 % 2005 17.159 86.108 8 miesięcy 2006 15.025 90.396 Wzrost w latach o osób tj. o 3,6 % Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY W LATACH 1999 – 2005 i 9 MIESIĘCY 2006 ROKU 1999 88 zakładów pracy zwolniło 5.940 osób 2000 102 zakłady pracy zwolniły 4.333 osoby 2001 146 zakładów pracy zwolniło 6.126 osób 2002 101 zakładów pracy zwolniło 5.476 osób 2003 99 zakładów pracy zwolniło 3.144 osoby 2004 44 zakłady pracy zwolniły 1.161 osób 2005 25 zakładów pracy zwolniło 1.170 osób 9 miesięcy 2006 11 zakładów pracy zwolniło 425 osób w latach 1999 – zakładów zwolniło osób na przestrzeni 7 lat średnio jeden zakład zwolnił 45 pracowników

10 WYKAZ ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach WYKAZ ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W LATACH Rok Ilość wniosków o ogłoszenie upadłości 2003 187 2004 111 2005 104 2006 45 Żródło: Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy w Kielcach

11 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKCJI PKD W 2005 ROKU
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKCJI PKD W 2005 ROKU podmiotów Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Urząd Statystyczny w Kielcach, Styczeń 2006 r.

12 Ludność (w tys.) województwa świętokrzyskiego
według stanu na r. Terytorium: 13 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki (Kielce); gminy powierzchnia km2 3,7% 15 miejsce w kraju liczba ludności 1.288,7 tys. 3,4% 13 miejsce w kraju ludność miejska 45,5 % w kraju 61,5% ludność wiejska 54,5% w kraju 38,5% udział kobiet 51,2 % w kraju 51,6%

13 LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WIEKU
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WIEKU Województwo Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

14 PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W 2005 ROKU
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W 2005 ROKU Liczba pracujących województwo kraj 12.576,281 Sektory województwo kraj Sektor I gospodarki  (rolnictwo) 33,1% 17,0% Sektor II gospodarki  (przemysł  budownictwo) 22,2% 28,0% Sektor III gospodarki  (usługi) 44,7% 55,0% Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

15 PRACUJĄCY WEDŁUG PKD W 2005 ROKU
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACUJĄCY WEDŁUG PKD W 2005 ROKU Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Wrzesień 2006 r.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH W latach 1999 – 2002 wzrost o osoby tj. 54,8% W latach 2003 – IX 2006 spadek o osoby tj. 22,9%

17 CZYNNIKI MAJĄCE NIEKORZYSTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach CZYNNIKI MAJĄCE NIEKORZYSTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach 1999 - 2000 oraz stagnacja gospodarcza w latach 2001 - 2002 Restrukturyzacja gospodarki uwzględniająca racjonalizację zatrudnienia w przedsiębiorstwach Redukcja zatrudnienia w związku z likwidacją i upadłością zakładów oraz „wygaszaniem” pakietów socjalnych gwarantujących zatrudnienie pracowników Wprowadzone reformy w służbie zdrowia, oświacie i administracji powodujące restrukturyzację zatrudnienia Wzrost zasobów siły roboczej w wyniku wchodzenia na rynek pracy kolejnych roczników wyżu demograficznego Wysoki poziom rejestracji osób pragnących poprzez status bezrobotnego uzyskać uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz ubiegających się o prawo do zasiłku rodzinnego

18 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU
WG WOJEWÓDZTW Województwa Liczba bezrobotnych (w tys.) Liczba bezrobotnych w kraju 2 363,6 1 Mazowieckie 294,4 2 Śląskie 244,3 3 Dolnoślaskie 192,8 4 Wielkopolskie 174,3 5 Łódzkie 167,3 6 Kujawsko - Pomorskie 161,0 7 Małopolskie 148,5 8 Podkarpackie 144,3 9 Lubelskie 142,0 10 Zachodniopomorskie 136,9 11 Pomorskie 130,2 12 Warmińsko - Mazurskie 127,1 13 Świętokrzyskie 101,2 14 Lubuskie 76,1 15 Podlaskie 61,8 16 Opolskie 61,5 Kraj 15,2 Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

19 CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W CZERWCU 2006 ROKU
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W CZERWCU 2006 ROKU ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18 – 24 LATA województwo 22,3% - kraj 21,5% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,3% - kraj 16,3% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB POWRACAJĄCYCH PO RAZ KOLEJNY DO REJESTRÓW województwo 78,4% - kraj 76,2% (2005 rok) WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 54,8% - kraj 42,2% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 53,9% - kraj 69,0% ZNACZNY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 52,4% - kraj 55,4% ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne województwo 58,3% - kraj 64,1%

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
LICZBA  BEZROBOTNYCH  NA     ROKU Ogółem – osoby, w tym bezrobotnych: w kraju (sierpień 2006r.) bez prawa do zasiłku 89,7% 87,1% z prawem do zasiłku 10,3% 12,9% kobiet 54,5% 56,8% mężczyzn 45,5% 43,2% zamieszkałych na wsi 54,6% 42,4% do 25 roku życia 23,0% 21,7% 5.044 w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 5,0% 4,0% 2.288 niepełnosprawnych 2,3% 3,0%

21 NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach POZIOM BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU Liczba bezrobotnych osoby Poziom bezrobocia na koniec września 2006 roku był niższy o: 26.289, tj. o 20,6% do września 2002 roku 30.023, tj. o 22,9% do grudnia 2002 roku 14.079, tj. o 12,2% do września 2005 roku 16.511, tj. o 14,0% do grudnia 2005 roku 1.409, tj. o 1,4% do sierpnia 2006 roku Bezrobocie we wrześniu 2006 roku było najniższe na przestrzeni ostatnich sześciu lat

22 Liczba bezrobotnych w województwie
LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych w województwie 1 powiat kielcecki 17 212 2 m. Kielce 13 457 3 ostrowiecki 10 372 4 konecki 9 777 5 skarżyski 9 017 6 starachowicki 7 919 7 jędrzejowski 5 740 8 sandomierski 5 604 9 staszowski 5 075 10 opatowski 5 050 11 włoszczowski 4 027 12 buski 3 581 13 pińczowski 2 388 14 kazimierski 2 024 PUP Kielce osób, tj. 30,3% Województwo 18,0 %

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ STAN NA KONIEC SIERPNIA 2006

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W LATACH Lata Liczba ofert 1999 19.664 2000 19.183 2001 13.398 2002 16.445 2003 25.762 2004 20.988 2005 24.318 9 miesięcy 2006 21.600 Zmniejszenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
OFERTY PRACY WEDŁUG SEKTORÓW W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W OKRESIE 8 MIESIĘCY 2006 ROKU Oferty Województwo Kraj liczba % Sektor publiczny 8.975 46,2 24,6 Sektor prywatny 10.452 53,8 75,4

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ROKU I W OKRESIE 9 MIESIĘCY ROKU Powiatowy Urząd Pracy Liczba ofert zgłoszonych w 2005 roku: Liczba ofert zgłoszonych w okresie 9 miesięcy: 2006 roku 2005 roku Liczba ofert pracy w województwie 24 318 21 600 20 075 1. Kielce 6 464 5 631 5 531 2. Ostrowiec Św. 3 076 2 643 2 267 3. Skarżysko Kam. 2 296 1 434 1 801 4. Końskie 2 239 2 217 1 933 5. Starachowice 2 182 1 985 1 790 6. Opatów 1 486 1 208 1 096 7. Staszów 1 471 1 036 1 298 8. Jędrzejów 1 116 1 291 974 9. Busko Zdrój 1 086 1 469 891 10. Włoszczowa 1 047 985 952 11. Sandomierz 977 805 794 12. Pińczów 536 639 460 13. Kazimierza Wlk. 342 257 288

28 DLACZEGO SĄ BEZROBOTNI
DLACZEGO SĄ BEZROBOTNI? CO OBECNIE DECYDUJE O TYM, ŻE LUDZIE NIE MAJĄ PRACY, SĄ BEZROBOTNI?

29 BARIERY UTRUDNIAJĄCE ZNALEZIENIE PRACY
MAŁA LICZBA OFERT PRACY WYSOKIE WYMAGANIA PRACODAWCÓW DUŻA KONKURENCJA NA RYNKU PRACY BRAK DOSTĘPNYCH INFORMACJI O FIRMACH BRAK CIEKAWYCH OFERT PRACY NIEDOSTATECZNE KWALIFIKACJE MAŁA AKTYWNOŚĆ WŁASNA MŁODY WIEK BRAK WIEDZY GDZIE I JAK SZUKAĆ PRACY NIEŚMIAŁOŚĆ LĘK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ STRES – TREMA PRZED ROZMOWĄ Z PRACODAWCĄ WSTYD PRZED ZNAJOMYMI, ŻE NIE MAMY PRACY STRACH PRZED NEGATYWNĄ OCENĄ ZNAJOMYCH Pierwsze pięć to bariery zewnętrzne, pozostałe – wewnętrzne.

30 75% 37% 20% 45% Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Poglądy zatrudnionych osób wyrażone w badaniach przeprowadzonych dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 75% respondentów uważa, że bezrobotni jeśli chcą, zawsze mogą znaleźć źródło dochodu 37% pracowników akceptuje pracę na czarno 20% uznaje, że bezrobotni nie są w stanie znaleźć sobie pracy 45% najmłodszych respondentów wyraża na nią zgodę Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

31 OPINIE PRACOWNIKÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH NIELEGALNIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OPINIE PRACOWNIKÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH NIELEGALNIE NT. PODEJMOWANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ Niewystarczające dochody Brak możliwości znalezienia pracy Pracodawca proponuje wyższe wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o pracę Wynika to z sytuacji rodzinnej bądź życiowej Podatki zniechęcają do rejestrowania dochodów Wysoka składka ubezpieczeniowa Niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy Możliwość utraty niektórych świadczeń przy podjęciu pracy rejestrowanej Źródło: Wyniki badania modułowego BAEL „Praca nierejestrowana” przeprowadzonego w 2004 roku

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
PRACODAWCY W BADANIACH LEWIATANA OPINIE PRACUJĄCYCH NT. PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY Zdecydowana większość badanych deklaruje, że w ich zakładach przestrzegane są normy kodeksu pracy 86,4% z nich podkreśla, że ich pensje są zawsze regularnie wypłacane 80,9% wskazuje, że ich szef prawidłowo prowadzi dokumentację czasu pracy 64,6% zatrudnionych jest przekonanych, że otrzymują właściwą zapłatę za przepracowane nadgodziny Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYW NA OGRANICZENIE BEZROBOCIA ograniczenie kosztów pracy (tzw. klina podatkowego) skutkujące zwiększeniem wysokości i opłacalności zatrudnienia oraz ograniczeniem szarej strefy i zwiększeniem wpływu do budżetu wprowadzenie zachęt (m.in. ulg podatkowych oraz wsparcia instytucjonalnego, np. Funduszu Pożyczkowego) dla inwestorów tworzących większą liczbę miejsc pracy, przyczyniające się do zwiększenia zakresu realizowanych inwestycji oraz wzrostu skłonności do inwestowania, a tym samym wzrostu zatrudnienia deregulacja rynku pracy (uelastycznienie przepisów dot. form zatrudnienia, warunków zatrudnienia oraz zwalniania pracowników) pozytywnie wpływająca na profesjonalne funkcjonowanie firm oraz wzrost zatrudnienia

34 TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYWNA OGRANICZENIE BEZROBOCIA CD.
usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (np. wydłużenie czasu pracy sądów do dwuzmianowego) poprzez skrócenie czasu trwania spraw gospodarczych, mające wpływ na poprawę kondycji finansowej firm z sektora MSP, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia realizowanie nowoczesnych form i kierunków kształcenia przez uczelnie wyższe oraz dopasowanie ich do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw, mające wpływ na wzrost prestiżu uczelni oraz zainteresowania studentów otrzymujących lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy konstruowanie przez Urzędy Pracy skutecznych programów przekwalifikowania bezrobotnych w oparciu o gruntowną analizę potrzeb i  oczekiwań firm w tym zakresie, przyczyniające się do wzrostu zainteresowania pracodawców z sektora MSP zatrudnieniem większej liczby bezrobotnych Źródło: „Rola sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy”, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 2005 r.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przez Powiatowe Urzędy Pracy

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Zgodnie z art. 109 ust. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa uwzględniających w szczególności: 1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 3) stopę bezrobocia; 4) wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy. Przyjmowane przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Kryteria podziału środków Funduszu Pracy uwzględniają 6 kryteriów: stopę bezrobocia, udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych liczbę bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych wskaźnik płynności rynku pracy (odpływ i napływ z bezrobocia) udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych wskaźnik efektywności instrumentów rynku pracy.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rok Środki przyznane algorytmem Dodatkowe środki przyznane z rezerwy Ministra Pozostałe środki RAZEM 2002 - 2003 2004 2005 2006 Dodatkowe środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na konto Funduszu Pracy. Środki Funduszu Pracy w 2006 w stosunku do 2002 są wyższe o zł tj. 283,2%

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W LATACH 1999 – 2005 I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY lata liczba zaktywizowanych osób * 9 m-cy 2005 r 9 m-cy 2006 r * zmiana ustawy ( r.) i zmniejszone środki z Funduszu Pracy

39 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 ROKU ORAZ W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 r.
Ogółem: 2005 r. 9 m-cy 2006 r. Liczba osób % 19 308 24 407 rozpoczęcia stażu 9 839 40,3 7 944 rozpoczęcia szkolenia 4 906 20,1 2 551 prace interwencyjne 4 183 17,1 3 481 rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 2 160 8,9 1 623 roboty publiczne 1 633 6,7 673 podjęcia działalności gospodarczej 891 3,7 1.113 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 495 2,0 494 inne podjęcia pracy 300 1,2 1 429

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Efektywność poszczególnych form aktywizacji zawodowej w 2005 r. w województwie świętokrzyskim województwo – 43,8% kraj – 47,4% Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Efektywność zatrudnieniowa aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2005 roku w powiatach Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2005 roku Lp. Powiatowy Urząd Pracy Efektywność zatrudnieniowa w % 1 Staszów 74,2 2 Ostrowiec Św. 55,3 3 Busko – Zdrój 49,6 4 Starachowice 43,5 5 Sandomierz 40,5 6 Włoszczowa 33,7 7 Końskie 32,2 8 Opatów 32,1 9 Skarżysko – Kamienna 25,6 10 Kazimierza Wlk. 21,5 11 Jędrzejów 21,3 12 Kielce 19,5 13 Pińczów 17,4 Świętokrzyskie 30,7

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
PROGRAMY RYNKU PRACY UKIERUNKOWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

44 REGIONALNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
Lp. Nazwa usługi Liczba osób objętych usługą Koszt usługi 1 Szkolenia mające na celu przekwalifikowania oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia 410 ,71 2 Szkolenia w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 426 ,00 3 Zorganizowanie okresowego zatrudnienia mającego na celu praktyczną naukę zawodu 116 ,29 4 Doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 300 80.400,00 5 Udzielanie jednorazowych dotacji osobom fizycznym podejmującym pozarolniczą działalność gospodarczą 213 ,00 6 Świadczenie usług doradczych samorządom powiatowym 120 ,40 RAZEM 1 585 ,40 Program w całości finansowany był ze środków budżetu państwa.

45 Liczba osób objętych usługą Efektywność zatrudnieniowa usługi (w %)
PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA Lp. Nazwa usługi Ilość zawartych umów Liczba osób objętych usługą Efektywność zatrudnieniowa usługi (w %) Wymagana Osiągnięta 1 Usługi w zakresie szkoleń 246 4 692 40 41 2 Centra wspierania przedsiębiorczości 33 2 510 5 14 3 Usługi w zakresie okresowego zatrudnienia 62 1 373 20 49 4 Usługi w zakresie zatrudnienia 13 12 800 15 Planowanie rozwoju lokalnego - RAZEM 368 21 375 Wykorzystane środki ,87 zł (51 % - budżet państwa, 49 % - pożyczka z Banku Światowego)

46 LICZBA UCZESTNIKÓW PROGRAMU W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH
PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA LICZBA UCZESTNIKÓW PROGRAMU W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH Źródło: Opracowanie Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz IMC Consulting Polska, 2005 r.

47 Wartość projektów (Euro)
PROGRAM PHARE 2001 i 2002 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Rodzaj usługi liczba osób Wartość projektów (Euro) Phare 2001 Phare 2002 Ogółem szkolenia zawodowe dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem 2 053 1 126 3 179 PHARE 2001 PHARE 2002 szkolenia z zakresu promocji przedsiębiorczości dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem 551 357 908 szkolenia podwyższające kwalifikacje kadr małych i średnich przedsiębiorstw 824 - szkolenia dla nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych, partnerów społecznych w zakresie tworzenia lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia 393 65 458 3 821 1 548 5 369

48 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy I. Realizacja Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” w roku 2004 i 2005 poradnictwo zawodowe pośrednictwo pracy szkolenia subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem staże przygotowanie zawodowe dotacje na podjęcie działalności Ogółem Środki finansowe: zł zł (72,57 % środków pochodzi z EFS, 27,43 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystało osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty zł z usług skorzysta osób.

49 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
II. Realizacja Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” w roku 2004 i 2005 poradnictwo zawodowe pośrednictwo pracy szkolenia subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem przygotowanie zawodowe dotacje na podjęcie działalności Ogółem Środki finansowe: zł zł (73,74 % środków pochodzi z EFS, 26,26 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystały osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty zł z form wsparcia skorzysta osób.

50 najwyższa efektywność zatrudnieniowa
REZULTATY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3 SPO RZLW POWIATACH w 2005 r. Powiat Działanie 1.2 Działanie 1.3 Liczba uczestników Podjęcia pracy Efektywność w % buski 243 80 33 114 46 40 jędrzejowski 634 137 38 178 48 27 kazimierski 113 16 14 81 23 28 kielecki, m. Kielce 2626 654 25 1346 385 29 konecki 422 165 39 347 177 51 opatowski 326 9 124 20 ostrowiecki 746 212 444 174 pińczowski 135 52 105 35 sandomierski 307 59 19 skarżyski 547 147 starachowicki 662 145 22 262 68 26 staszowski 298 82 86 49 włoszczowski 268 88 84 55 Ogółem 7057 1865 3744 1274 34 najwyższa efektywność zatrudnieniowa najniższa efektywność zatrudnieniowa

51 STAN REALIZACJI PROGRAMU
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO PRIORYTET 2 „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” STAN REALIZACJI PROGRAMU Działanie Środki Liczba zawartych umów Liczba uczestni-ków Ogółem EFS budżet państwa 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ,74 ,56 ,18 46 25 507 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ,59 ,69 ,90 19 3 550 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ,63 ,97 ,66 11 1 490 ,96 ,22 ,74 76 30 547 Zakontraktowane zostały wszystkie środki dostępne z alokacji 2004 – w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR.

52 Cel główny: Cele operacyjne:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Cel główny: „Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej” Cele operacyjne: dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa, wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa, wzrost spójności terytorialnej. Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach następujących działań Priorytetu 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej” - 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

53 POŚREDNICTWO PRACY I MIGRACJE ZAROBKOWE
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach POŚREDNICTWO PRACY I MIGRACJE ZAROBKOWE

54 * Wojewódzki Urząd Pracy wydawał umowy do pracy sezonowej
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W NIEMCZECH W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Rok Umowy sezonowe długoterminowe Praktyki studenckie Otwarte nabory RAZEM 2002 19 798 34 69 9 19 910 2003 19 981 24 60 19 20 084 2004 20 865 32 11 20 932 2005 22 157 68 37 12 22 274 2006 10 153* 31 10 227 SUMA 92 954 181 232 93 427 * Wojewódzki Urząd Pracy wydawał umowy do pracy sezonowej do końca kwietnia 2006 r.

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W POZOSTAŁYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Rok Wielka Brytania Francja Norwegia Irlandia Cypr Hiszpania 2002 40 89 2 - 35 2003 30 16 11 487 2004 32 26 5 435 2005 407 2006 7 165 RAZEM 102 154 1 529

56 EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia
EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji międzynarodowych, której celem jest wymiana informacji między partnerami na temat rynków pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Rok (maj – grudzień) Rok 2005 Rok 2006 (styczeń – wrzesień) Razem (2004 – 2006) Ilość pozyskanych ofert pracy przez WUP w Kielcach w ramach sieci EURES 32 94 222 348 Ilość stanowisk pracy dostępnych w ramach powyższych ofert 166 1 519 3 339 5 024 Ilość podań o pracę przekazanych do pracodawców z krajów Unii Europejskiej 105 472 352 929 Oferty pracy dotyczyły branż: budowlanej, gastronomicznej, hotelarskiej, socjalnej, medycznej, transportowej, informatycznej, edukacyjnej, usługowej.

57 Województwo świętokrzyskie razem: 1513 osób (stan na kwiecień 2006).
Zagraniczne pośrednictwo pracy zrealizowane przez służby EURES w woj. świętokrzyskim Realizując zadania EURES związane z identyfikacją zasobów ludzkich i mobilnością pracowników przeprowadzono analizę rynku pracy w powiatach woj. świętokrzyskiego w oparciu o dane zebrane przez asystentów EURES w ramach „Branżowych baz danych” Województwo świętokrzyskie razem: 1513 osób (stan na kwiecień 2006).

58 Wg danych z województwa świętokrzyskiego wynika, iż największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz w budownictwie (22%). Trzecią z kolei branżą jest opieka społeczna, w której jako opiekunowie do osób starszych, au-pair oraz przedszkolanki gotowych jest podjąć pracę ok. 10% spośród wszystkich zainteresowanych. Branże: hotelarstwo, gastronomia, transport, przemysł i produkcja oraz inne cieszą się podobnym zainteresowaniem (6-8%).

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
W województwie jest zarejestrowanych 18 agencji pośrednictwa pracy za granicą. Za ich pośrednictwem osoby zainteresowane najczęściej podejmują pracę w następujących zawodach: Wyjazdy do pracy za granicę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (liczba osób) Kraj 2004 2005 2006 Razem Włochy 294 346 406 1 046 Wielka Brytania 33 54 65 152 Irlandia 59 5 64 Niemcy 142 Czechy 55 Holandia 34 Grecja 16 Belgia 9 Cypr 6 USA robotnik budowlany (murarz, cieśla, zbrojarz, betoniarz i inni) pracownik produkcji pielęgniarka, opiekunka operator wózka widłowego robotnik pomocniczy obsługa hotelowa i gastronomiczna personel sprzątający pracownik rolny, ogrodnik.

60 SZACUNKI LICZBY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach SZACUNKI LICZBY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW MPiPS Kościół katolicki Media Eksperci Raport organizacji ECAS* 660 tys. 1 mln 2-4 mln 1,2 mln 1,12 mln *ECAS (European Citizen Action Service) – europejska organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli (www.ecas.org) Źródło: „Infos” nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych

61 Główne kierunki emigracji zarobkowej Polaków
Źródło: „Infos” nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych

62 Migracje zarobkowe Polaków
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Migracje zarobkowe Polaków Największą grupę migrantów stanowią osoby młode, które są dobrze wykształcone (60% wszystkich migrantów to osoby z co najmniej średnim wykształceniem); 95% Polaków, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu zatrudnienia wykonuje prace nie wymagające kwalifikacji; 80% osób, które opuściły Polskę w poszukiwaniu zatrudnienia ma nie więcej niż 34 lata; Częściej migrują mężczyźni, którzy stanowią 57% wszystkich wyjeżdżających. Źródło: prof. dr hab. Marek Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

63 Podsumowanie korzyści i kosztów emigracji
PLUSY MINUSY CO ZROBIĆ, ŻEBY EMIGRANCI WRÓCILI DO POLSKI (POD WARUNKIEM, ŻE WYJEŻDŻAJĄCY WRÓCĄ DO KRAJU) (JEŚLI EMIGRANCI NIE WRÓCĄ DO KRAJU) NOWE KWALIFIKACJE, WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PRZEZ EMIGRANTÓW POGORSZENIE SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ POLSKI TWORZYĆ WARUNKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU TRANSFERY ZAROBIONYCH PIENIĘDZY DO POLSKI ZAGROŻENIE WYPŁACALNOŚCI SYSTEMU EMERYTALNEGO POPRAWIAĆ WARUNKI FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW MOŻLIWOŚĆ ZAINWESTOWANIA PRZYWIEZIONEGO MAJĄTKU W POLSCE OSŁABIENIE RELACJI MIĘDZY OSOBAMI PRACUJĄCYMI, A OTRZYMUJĄCYMI ŚWIADCZENIA PO ODEJŚCIU Z RYNKU PRACY UŁATWIAĆ PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZMNIEJSZENIE WSKAŹNIKA POLSKIEGO BEZROBOCIA UTRATA SPECJALISTÓW I FACHOWCÓW – GOSPODARKA NIE ODZYSKA NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA ICH EDUKACJĘ PODNIEŚĆ PŁACE NETTO M. IN. PRZEZ OBNIŻENIE POZAPŁACOWYCH KOSZTÓW PRACY WZROST DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH KOSZTY RODZINNE EMIGRACJI, NP. ROZŁĄKA Z RODZINĄ, TUŁACZKA, NIEPEWNOŚĆ Źródło: „Infos” nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych

64 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Migracje z Polski będą tak długo, jak będzie popyt na polską siłę roboczą za granicą, oraz tak długo, jak będą występowały duże różnice płac pomiędzy wynagrodzeniem osiąganym za granicą a w kraju. Dla przykładu płaca minimalna w Holandii wynosi 1273 Euro miesięcznie, we Francji 1218 Euro miesięcznie, w Wielkiej Brytanii 850 Funtów miesięcznie (w przeliczeniu 1269 Euro), a w Polsce 234 Euro miesięcznie. Źródło: Europejski Urząd Statystyczny Eurostat (dane z 2005 r.)

65 Liczba krajów, z których pochodzili zatrudnieni cudzoziemcy
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WYDANE PRZEZ WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Rok Ilość wydanych zezwoleń Liczba krajów, z których pochodzili zatrudnieni cudzoziemcy 2004 143 25 2005 118 21 III kw. 2006r. 54 19 Zezwolenia na pracę w większości wydawane były na okres: powyżej 3 miesięcy – 109 osób, do 3 miesięcy – 9 osób. W 2005 roku wydano zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terenie Polski (w tym zezwolenia otrzymało kobiet). Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej

66 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2005 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2005 r. 1. Zatrudnieni obcokrajowcy pochodzili z 21 krajów: 75 osób z krajów europejskich, w tym najwięcej z Ukrainy – 42, 35 osób to mieszkańcy Azji, 3 osoby z Ameryki Północnej, 3 osoby z Ameryki Południowej, 2 osoby z Afryki. 2. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę jako: przedstawiciele kadry kierowniczej, doradcy i eksperci – 78 osób, robotnicy wykwalifikowani – 40 osób. 3. Według sekcji PKD: najwięcej cudzoziemców zatrudniono w przetwórstwie przemysłowym – 56 osób, najmniej w pośrednictwie finansowym i obsłudze nieruchomości – 4 osoby. 4. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę: w dużych przedsiębiorstwach powyżej 250 pracowników – 49 osób, w przedsiębiorstwach do 9 pracowników – 37 osób. Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej

67 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
PRACODAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ CYKLICZNIE O ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW ZWM „SHL” S.A. Kielce, ul. Zagnańska 27, CONSTAR S.A. Starachowice, ul. Krańcowa 4, TEMA POLSKA S.A. BTBB Sp. z o.o. Grzybów, Staszów, NSK ISKRA S.A. Kielce, ul. Jagiellońska 109, PPH „Precyzja” Sp. z o.o. Staszów, ul. Oględowska 15, MAN STAR TRUCKS & BUSSES Sp. z o.o. Starachowice, ul. 1 Maja 12, Szkoła Języków Obcych „GLOBAL VILLAGE” Sp. z o.o. Kielce, al. Legionów 42, CEMENTOWNIA Małogoszcz S.A., inne (szkoły, kluby sportowe, restauracje). Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej

68 INSTYTUCJE I PARTNERZY RYNKU PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach INSTYTUCJE I PARTNERZY RYNKU PRACY Publiczne służby zatrudnienia w województwie świętokrzyskim: Wojewódzki Urząd Pracy 13 powiatowych urzędów pracy Na jednego pośrednika pracy przypada: w województwie świętokrzyskim osób bezrobotnych w Polsce ll - w europejskich służbach zatrudnienia ok ll - Instytucje rynku pracy: Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia: Agencje Doradztwa Personalnego - 14 Agencje Pośrednictwa Pracy w Kraju - 21 Agencje Pośrednictwa Pracy za Granicą - 18 Agencje Poradnictwa Zawodowego - 12 Agencje Pracy Tymczasowej - 15 Instytucje szkoleniowe – 155 (wpisane do RIS) Akademickie Biura Karier - 6 Gminne Centra Informacji - 36 Partnerzy rynku pracy: Związki zawodowe i organizacje tych związków Społeczno-zawodowe organizacje rolników Organizacje pracodawców Organizacje pozarządowe Szkoły i wyższe uczelnie Samorządy gminne inne

69 MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2003 - 2006
„Zasoby Ludzkie Województwa Świętokrzyskiego – stan – uwarunkowania   – perspektywy”, 2003 rok „Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim”   za rok 2002, 2003, 2004, 2005 „Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w województwie   świętokrzyskim w roku 2002/2003” „Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim” w 2003 i 2005 roku „Kobiety na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2003 roku” „Bezrobotni według zawodów i specjalności” za rok 2002, 2003 i 2004 „Informator o szkoleniach i jednostkach szkolących województwa   świętokrzyskiego”, 2003 rok „Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach ” „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie   świętokrzyskim” w I półroczu 2005 oraz 2005 roku „Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponent B-1  Reorientacja / Przekwalifikowania” - podsumowanie Programu realizowanego  w latach

70 MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY LATACH 2003 - 2006
Program PHARE „Spójność Społeczno-Gospodarcza. Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie świętokrzyskim” - podsumowanie Programu realizowanego w latach 2003 - 2005 Biuletyn Informacyjny nr 1, 2 i 3 dotyczący działań w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Biuletyn nr 1 i 2 z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w regionie świętokrzyskim „Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia” na rok 2005 i 2006 „Sprawozdanie z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia   za rok 2005”

71 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86 Kielce tel. /0-41/ fax. /0-41/

72 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Dziękuję za uwagę Andrzej Lato Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google