Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006 roku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Lato Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

2 W WYNIKU TRANSFORMACJI USTROJOWEJ NA PRZEŁOMIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH NAJBARDZIEJ DYNAMICZNE I DOTKLIWE ZMIANY DOKONAŁY SIĘ W SFERZE ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY W BARDZO KRÓTKIM CZASIE RYNEK PRACY, KTÓRY W OKRESIE PRL CHARAKTERYZOWAŁ SIĘ W SKALI KRAJU STAŁĄ NADWYŻKĄ POPYTU NA PRACĘ NAD PODAŻĄ ZASOBÓW LUDZKICH, PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W RYNEK POWAŻNEGO NIEDOBORU POPYTU POJAWIŁO SIĘ MASOWE BEZROBOCIE, KTÓRE DOTKNĘŁO RÓŻNE KATEGORIE LUDNOŚCI W MIASTACH I NA WSI

3 Procesy zmian własnościowych w gospodarce Przeobrażenia w przedsiębiorstwach Recesja gospodarcza, w wyniku której nastąpił spadek popytu na siłę roboczą z uwagi na likwidację wielu zakładów produkcyjnych i usługowych, bądź znaczne ograniczenie ich produkcji Załamanie rynków zbytu w krajach Europy Wschodniej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POWSTANIE BEZROBOCIA

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990-1998 W latach 1990-1993 wzrost o 67.444 osoby, tj. 170,8 % W latach 1994-1998 spadek o 38.091osób, tj. 35,6 %

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990 - 1998 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW 1990199119921993 Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych 1.Katowickie63.4341.Katowickie116.3131.Katowickie148.2931.Katowickie172.009 2.Łódzkie47.6462.Łódzkie87.2402.Bydgoskie97.1582.Łódzkie107.318 3.Kieleckie39.4833.Bydgoskie78.9083.Łódzkie92.2053.Kieleckie106.927 4.Bydgoskie39.4814.Gdańskie75.4524.Gdańskie91.8084.Bydgoskie105.622 5.Olsztyńskie34.9125.Kieleckie72.9685.Olsztyńskie87.6465.Olsztyńskie104.918 6.Lubelskie32.3766.Olsztyńskie69.2826.Kieleckie85.3586.Gdańskie89.706 49.Chełmskie7.92249.Chełmskie11.55649.Chełmskie12.75249.Chełmskie17.132

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990 - 1998 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW cd. 19941995199619971998 Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych 1.Katowickie172.1841.Katowickie151.3711.Katowickie138.6581.Katowickie103.7201.Katowickie119.234 2.Kieleckie105.4482.Kieleckie101.2282.Kieleckie91.6902.Kieleckie70.8542.Kieleckie68.836 3.Łódzkie102.1393.Olsztyńskie90.8583.Bydgoskie84.1623.Bydgoskie65.8063.Bydgoskie64.795 4.Bydgoskie100.6604.Bydgoskie90.4244.Olsztyńskie81.0704.Olsztyńskie61.4074.Olsztyńskie58.555 5.Olsztyńskie95.8895.Łódzkie89.8175.Łódzkie77.9885.Radomskie55.1195.Radomskie56.895 6.Wałbrzyskie87.2406.Gdańskie77.3876.Radomskie67.6586.Łódzkie51.1486.Łódzkie51.722 49.Chełmskie18.51049.Chełmskie19.19549.Chełmskie16.28249.Chełmskie13.91449.Chełmskie14.542

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w latach 1992-1998 woj. kieleckie Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach RokLiczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 199237.489 199345.247 199449.653 199546.941 199655.943 199757.059 199864.947 RokLiczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 199981.112 200089.129 200194.597 200299.538 2003103.679 2004103.116 2005104.416 w latach 1999-2005 woj. świętokrzyskie PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach RokOgółemsektor publicznysektor prywatny 1999143.90233.965109.937 2000129.85929.579100.280 2001122.72426.12496.600 2002108.06523.20984.856 2003103.22020.41582.805 2004101.79117.67884.113 Spadek w latach 1999-2004 o 42.111 osób tj. o 29,3 % 2005103.26717.15986.108 8 miesięcy 2006105.42115.02590.396 Wzrost w latach 2005-2006 o 3.630 osób tj. o 3,6 % PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 1999 - 2006 Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 199988 zakładów pracy zwolniło5.940 osób 2000102 zakłady pracy zwolniły4.333 osoby 2001146 zakładów pracy zwolniło6.126 osób 2002101 zakładów pracy zwolniło5.476 osób 200399 zakładów pracy zwolniło3.144 osoby 200444 zakłady pracy zwolniły1.161 osób 200525 zakładów pracy zwolniło1.170 osób 9 miesięcy 200611 zakładów pracy zwolniło425 osób ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY W LATACH 1999 – 2005 i 9 MIESIĘCY 2006 ROKU w latach 1999 – 2005 605 zakładów zwolniło 27 350 osób na przestrzeni 7 lat średnio jeden zakład zwolnił 45 pracowników

10 Rok Ilość wniosków o ogłoszenie upadłości 2003187 2004111 2005104 200645 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach WYKAZ ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W LATACH 2002-2006 Żródło: Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy w Kielcach

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKCJI PKD W 2005 ROKU 104.416 podmiotów Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Urząd Statystyczny w Kielcach, Styczeń 2006 r.

12 Ludność (w tys.) województwa świętokrzyskiego powierzchnia powierzchnia11.708 km 2 3,7%15 miejsce w kraju liczba ludności liczba ludności1.288,7 tys.3,4%13 miejsce w kraju ludność miejska ludność miejska45,5 %w kraju 61,5% ludność wiejska ludność wiejska54,5%w kraju 38,5% udział kobiet udział kobiet51,2 %w kraju 51,6% Terytorium: 13 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki (Kielce); 102 gminy według stanu na 31.12.2004 r.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WIEKU Województwo Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Liczba pracujących województwokraj 434.83112.576,281 Sektorywojewództwokraj Sektor I gospodarki (rolnictwo)33,1%17,0% Sektor II gospodarki (przemysł budownictwo) 22,2%28,0% Sektor III gospodarki (usługi) 44,7%55,0% PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W 2005 ROKU Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACUJĄCY WEDŁUG PKD W 2005 ROKU Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Wrzesień 2006 r.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1998 - 2006 W latach 1999 – 2002 wzrost o 46 442 osoby tj. 54,8% W latach 2003 – IX 2006 spadek o 30 023 osoby tj. 22,9%

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach 1999 - 2000 oraz stagnacja gospodarcza w latach 2001 - 2002 Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach 1999 - 2000 oraz stagnacja gospodarcza w latach 2001 - 2002 Restrukturyzacja gospodarki uwzględniająca racjonalizację zatrudnienia w przedsiębiorstwach Restrukturyzacja gospodarki uwzględniająca racjonalizację zatrudnienia w przedsiębiorstwach Redukcja zatrudnienia w związku z likwidacją i upadłością zakładów oraz wygaszaniem pakietów socjalnych gwarantujących zatrudnienie pracowników Redukcja zatrudnienia w związku z likwidacją i upadłością zakładów oraz wygaszaniem pakietów socjalnych gwarantujących zatrudnienie pracowników Wprowadzone reformy w służbie zdrowia, oświacie i administracji powodujące restrukturyzację zatrudnienia Wprowadzone reformy w służbie zdrowia, oświacie i administracji powodujące restrukturyzację zatrudnienia Wzrost zasobów siły roboczej w wyniku wchodzenia na rynek pracy kolejnych roczników wyżu demograficznego Wzrost zasobów siły roboczej w wyniku wchodzenia na rynek pracy kolejnych roczników wyżu demograficznego Wysoki poziom rejestracji osób pragnących poprzez status bezrobotnego uzyskać uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz ubiegających się o prawo do zasiłku rodzinnego Wysoki poziom rejestracji osób pragnących poprzez status bezrobotnego uzyskać uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz ubiegających się o prawo do zasiłku rodzinnego CZYNNIKI MAJĄCE NIEKORZYSTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY

18 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WG WOJEWÓDZTW Województwa Liczba bezrobotnych (w tys.) Liczba bezrobotnych w kraju2 363,6 1 Mazowieckie294,4 2 Śląskie244,3 3 Dolnoślaskie192,8 4 Wielkopolskie174,3 5 Łódzkie167,3 6 Kujawsko - Pomorskie161,0 7 Małopolskie148,5 8 Podkarpackie144,3 9 Lubelskie142,0 10 Zachodniopomorskie136,9 11 Pomorskie130,2 12 Warmińsko - Mazurskie 127,1 13 Świętokrzyskie101,2 14 Lubuskie76,1 15 Podlaskie61,8 16 Opolskie61,5 Kraj 15,2 Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18 – 24 LATA województwo 22,3% - kraj 21,5% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,3% - kraj 16,3% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB POWRACAJĄCYCH PO RAZ KOLEJNY DO REJESTRÓW województwo 78,4% - kraj 76,2% (2005 rok) WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 54,8% - kraj 42,2% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 53,9% - kraj 69,0% ZNACZNY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 52,4% - kraj 55,4% ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne województwo 58,3% - kraj 64,1% CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W CZERWCU 2006 ROKU

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH NA 30.09.2006 ROKU Ogółem – 101.243 osoby, w tym bezrobotnych: w kraju (sierpień 2006r.) 90.799 bez prawa do zasiłku 89,7%87,1% 10.444 z prawem do zasiłku 10,3%12,9% 55.170 kobiet 54,5%56,8% 46.073 mężczyzn 45,5%43,2% 55.470 zamieszkałych na wsi 54,6%42,4% 23.242 do 25 roku życia 23,0%21,7% 5.044 w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 5,0%4,0% 2.288 niepełnosprawnych 2,3%3,0%

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Liczba bezrobotnych101.243 osoby Poziom bezrobocia na koniec września 2006 roku był niższy o: 26.289, tj. o 20,6% do września 2002 roku 30.023, tj. o 22,9% do grudnia 2002 roku 14.079, tj. o 12,2% do września 2005 roku 16.511, tj. o 14,0% do grudnia 2005 roku 1.409, tj. o 1,4% do sierpnia 2006 roku Bezrobocie we wrześniu 2006 roku było najniższe na przestrzeni ostatnich sześciu lat POZIOM BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU

22 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych w województwie 101 243 1 powiat kielcecki 17 212 2 m. Kielce 13 457 3 ostrowiecki 10 372 4konecki 9 777 5skarżyski 9 017 6starachowicki 7 919 7jędrzejowski 5 740 8sandomierski 5 604 9staszowski 5 075 10opatowski 5 050 11włoszczowski 4 027 12buski 3 581 13pińczowski 2 388 14kazimierski 2 024 PUP Kielce - 30 669 osób, tj. 30,3% Województwo 18,0 %

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ STAN NA KONIEC SIERPNIA 2006

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W LATACH 1999 - 2006 LataLiczba ofert 199919.664 200019.183 200113.398 200216.445 200325.762 200420.988 200524.318 9 miesięcy 200621.600 Zmniejszenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Oferty WojewództwoKraj liczba% Sektor publiczny8.97546,2 24,6 Sektor prywatny10.45253,8 75,4 OFERTY PRACY WEDŁUG SEKTORÓW W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W OKRESIE 8 MIESIĘCY 2006 ROKU

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W 2005 ROKU I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Liczba ofert zgłoszonych w 2005 roku: Liczba ofert zgłoszonych w okresie 9 miesięcy: 2006 roku2005 roku Liczba ofert pracy w województwie 24 31821 60020 075 1.Kielce6 4645 6315 531 2.Ostrowiec Św.3 0762 6432 267 3.Skarżysko Kam.2 2961 4341 801 4.Końskie2 2392 2171 933 5.Starachowice2 1821 9851 790 6.Opatów1 4861 2081 096 7.Staszów1 4711 0361 298 8.Jędrzejów1 1161 291974 9.Busko Zdrój1 0861 469891 10.Włoszczowa1 047985952 11.Sandomierz977805794 12.Pińczów536639460 13.Kazimierza Wlk.342257288

28 DLACZEGO SĄ BEZROBOTNI? CO OBECNIE DECYDUJE O TYM, ŻE LUDZIE NIE MAJĄ PRACY, SĄ BEZROBOTNI? DLACZEGO SĄ BEZROBOTNI? CO OBECNIE DECYDUJE O TYM, ŻE LUDZIE NIE MAJĄ PRACY, SĄ BEZROBOTNI?

29 BARIERY UTRUDNIAJĄCE ZNALEZIENIE PRACY MAŁA LICZBA OFERT PRACY WYSOKIE WYMAGANIA PRACODAWCÓW DUŻA KONKURENCJA NA RYNKU PRACY BRAK DOSTĘPNYCH INFORMACJI O FIRMACH BRAK CIEKAWYCH OFERT PRACY NIEDOSTATECZNE KWALIFIKACJE MAŁA AKTYWNOŚĆ WŁASNA MŁODY WIEK BRAK WIEDZY GDZIE I JAK SZUKAĆ PRACY NIEŚMIAŁOŚĆ LĘK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ STRES – TREMA PRZED ROZMOWĄ Z PRACODAWCĄ WSTYD PRZED ZNAJOMYMI, ŻE NIE MAMY PRACY STRACH PRZED NEGATYWNĄ OCENĄ ZNAJOMYCH Pierwsze pięć to bariery zewnętrzne, pozostałe – wewnętrzne.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 75% respondentów uważa, że bezrobotni jeśli chcą, zawsze mogą znaleźć źródło dochodu 37% pracowników akceptuje pracę na czarno 20% uznaje, że bezrobotni nie są w stanie znaleźć sobie pracy 45% najmłodszych respondentów wyraża na nią zgodę Poglądy zatrudnionych osób wyrażone w badaniach przeprowadzonych dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OPINIE PRACOWNIKÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH NIELEGALNIE NT. PODEJMOWANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ Niewystarczające dochody Brak możliwości znalezienia pracy Pracodawca proponuje wyższe wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o pracę Wynika to z sytuacji rodzinnej bądź życiowej Podatki zniechęcają do rejestrowania dochodów Wysoka składka ubezpieczeniowa Niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy Możliwość utraty niektórych świadczeń przy podjęciu pracy rejestrowanej Źródło: Wyniki badania modułowego BAEL Praca nierejestrowana przeprowadzonego w 2004 roku

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACODAWCY W BADANIACH LEWIATANA OPINIE PRACUJĄCYCH NT. PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY Zdecydowana większość badanych deklaruje, że w ich zakładach przestrzegane są normy kodeksu pracy 86,4% z nich podkreśla, że ich pensje są zawsze regularnie wypłacane 80,9% wskazuje, że ich szef prawidłowo prowadzi dokumentację czasu pracy 64,6% zatrudnionych jest przekonanych, że otrzymują właściwą zapłatę za przepracowane nadgodziny Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

33 TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYW NA OGRANICZENIE BEZROBOCIA ograniczenie kosztów pracy (tzw. klina podatkowego) skutkujące zwiększeniem wysokości i opłacalności zatrudnienia oraz ograniczeniem szarej strefy i zwiększeniem wpływu do budżetu wprowadzenie zachęt (m.in. ulg podatkowych oraz wsparcia instytucjonalnego, np. Funduszu Pożyczkowego) dla inwestorów tworzących większą liczbę miejsc pracy, przyczyniające się do zwiększenia zakresu realizowanych inwestycji oraz wzrostu skłonności do inwestowania, a tym samym wzrostu zatrudnienia deregulacja rynku pracy (uelastycznienie przepisów dot. form zatrudnienia, warunków zatrudnienia oraz zwalniania pracowników) pozytywnie wpływająca na profesjonalne funkcjonowanie firm oraz wzrost zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

34 TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYWNA OGRANICZENIE BEZROBOCIA CD. usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (np. wydłużenie czasu pracy sądów do dwuzmianowego) poprzez skrócenie czasu trwania spraw gospodarczych, mające wpływ na poprawę kondycji finansowej firm z sektora MSP, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia realizowanie nowoczesnych form i kierunków kształcenia przez uczelnie wyższe oraz dopasowanie ich do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw, mające wpływ na wzrost prestiżu uczelni oraz zainteresowania studentów otrzymujących lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy konstruowanie przez Urzędy Pracy skutecznych programów przekwalifikowania bezrobotnych w oparciu o gruntowną analizę potrzeb i oczekiwań firm w tym zakresie, przyczyniające się do wzrostu zainteresowania pracodawców z sektora MSP zatrudnieniem większej liczby bezrobotnych Źródło: Rola sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 2005 r.

35 Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przez Powiatowe Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

36 Zgodnie z art. 109 ust. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa uwzględniających w szczególności: 1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 3) stopę bezrobocia; 4) wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy. Przyjmowane przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Kryteria podziału środków Funduszu Pracy uwzględniają 6 kryteriów: 1. 1. stopę bezrobocia, 2. udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych 3. liczbę bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych 4. wskaźnik płynności rynku pracy (odpływ i napływ z bezrobocia) 5. udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych 6. wskaźnik efektywności instrumentów rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

37 Rok Środki przyznane algorytmem Dodatkowe środki przyznane z rezerwy Ministra Pozostałe środki RAZEM 2002 24.059.500-- 2003 45.931.000 1.071.10018.710.900 1 65.713.000 2004 48.114.400 2.297.4004.143.900 1 54.555.700 2005 72.181.200 8.320.400- 80.501.600 2006 79.637.60012.562.200- 92.199.800 RAZEM269.923.70024.251.10022.854.800317.029.600 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1.Dodatkowe środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na konto Funduszu Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Środki Funduszu Pracy w 2006 w stosunku do 2002 są wyższe o 68.140.300 zł tj. 283,2%

38 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W LATACH 1999 – 2005 I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY lataliczba zaktywizowanych osób 199930 039 200017 536 2001 9 606 200212 011 200322 668 2004 17 789 * 200524 407 9 m-cy 2005 r.18 648 9 m-cy 2006 r.19 308 * zmiana ustawy (20.04.2004 r.) i zmniejszone środki z Funduszu Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

39 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 ROKU ORAZ W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 r. Ogółem: 2005 r. 9 m-cy 2006 r. Liczba osób % 19 308 24 407 rozpoczęcia stażu 9 83940,37 944 rozpoczęcia szkolenia 4 90620,12 551 prace interwencyjne 4 18317,13 481 rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 2 1608,91 623 roboty publiczne 1 6336,7673 podjęcia działalności gospodarczej 8913,71.113 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4952,0494 inne podjęcia pracy 3001,21 429

40 Efektywność poszczególnych form aktywizacji zawodowej w 2005 r. w województwie świętokrzyskim Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach województwo – 43,8% kraj – 47,4%

41 Efektywność zatrudnieniowa aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2005 roku w powiatach Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

42 Lp.Powiatowy Urząd Pracy Efektywność zatrudnieniowa w % 1 Staszów74,2 2 Ostrowiec Św.55,3 3 Busko – Zdrój49,6 4 Starachowice43,5 5 Sandomierz40,5 6 Włoszczowa33,7 7 Końskie32,2 8 Opatów32,1 9 Skarżysko – Kamienna25,6 10 Kazimierza Wlk.21,5 11 Jędrzejów21,3 12 Kielce19,5 13 Pińczów17,4 Świętokrzyskie30,7 Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2005 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

43 PROGRAMY RYNKU PRACY UKIERUNKOWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

44 REGIONALNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA Lp.Nazwa usługi Liczba osób objętych usługą Koszt usługi 1 Szkolenia mające na celu przekwalifikowania oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia 410749.927,71 2 Szkolenia w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 426309.115,00 3 Zorganizowanie okresowego zatrudnienia mającego na celu praktyczną naukę zawodu 116778.267,29 4 Doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 300 80.400,00 5 Udzielanie jednorazowych dotacji osobom fizycznym podejmującym pozarolniczą działalność gospodarczą 213937.200,00 6 Świadczenie usług doradczych samorządom powiatowym 120221.129,40 RAZEM1 5853.076.039,40 Program w całości finansowany był ze środków budżetu państwa.

45 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA Lp.Nazwa usługi Ilość zawartych umów Liczba osób objętych usługą Efektywność zatrudnieniowa usługi (w %) WymaganaOsiągnięta 1Usługi w zakresie szkoleń2464 6924041 2 Centra wspierania przedsiębiorczości 332 510514 3 Usługi w zakresie okresowego zatrudnienia 621 3732049 4Usługi w zakresie zatrudnienia1312 80015 5Planowanie rozwoju lokalnego14--- RAZEM36821 375- Wykorzystane środki - 22.154.328,87 zł (51 % - budżet państwa, 49 % - pożyczka z Banku Światowego)

46 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA LICZBA UCZESTNIKÓW PROGRAMU W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH Źródło: Opracowanie Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz IMC Consulting Polska, 2005 r.

47 Rodzaj usługi liczba osób Wartość projektów (Euro) Phare 2001 Phare 2002 Ogółem szkolenia zawodowe dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem 2 0531 1263 179 PHARE 2001 PHARE 2002 szkolenia z zakresu promocji przedsiębiorczości dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem 551357908 2.379.3901.153.260 szkolenia podwyższające kwalifikacje kadr małych i średnich przedsiębiorstw 824- szkolenia dla nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych, partnerów społecznych w zakresie tworzenia lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia 39365458 Ogółem 3 8211 5485 3693.532.650 PROGRAM PHARE 2001 i 2002 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

48 Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy I. Realizacja Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży w roku 2004 i 2005 2004 2005 poradnictwo zawodowe - 1 890 - 3 781 pośrednictwo pracy - 2 170 - 3 741 szkolenia - 100 - 1 281 subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem - 312 - 333 staże - 2 301 - 4 305 przygotowanie zawodowe - 397 dotacje na podjęcie działalności - 132 Ogółem - 3 433 - 7 057 Środki finansowe:8.160.397 zł 18.816.900 zł (72,57 % środków pochodzi z EFS, 27,43 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystało 10 490 osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty 20.316.000 zł z usług skorzysta 5 977 osób. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

49 II. Realizacja Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w roku 2004 i 2005 2004 2005 poradnictwo zawodowe - 1 951 - 2 320 pośrednictwo pracy - 2 013 - 2 029 szkolenia - 1 539 - 1 091 subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem - 1 633 - 1 424 przygotowanie zawodowe - 391 dotacje na podjęcie działalności - 348 Ogółem - 3 885 - 3 830 Środki finansowe:6.273.603 zł 12.385.702 zł (73,74 % środków pochodzi z EFS, 26,26 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystały 7 715 osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty 12.405.721 zł z form wsparcia skorzysta 3 328 osób. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

50 Powiat Działanie 1.2Działanie 1.3 Liczba uczestników Podjęcia pracy Efektywność w % Liczba uczestników Podjęcia pracy Efektywność w % buski 24380331144640 jędrzejowski 634137381784827 kazimierski 1131614812328 kielecki, m. Kielce 262665425134638529 konecki 4221653934717751 opatowski 3262891242016 ostrowiecki 7462122844417439 pińczowski 13552391053533 sandomierski 30759191355239 skarżyski 5471472734711433 starachowicki 662145222626826 staszowski 29882281778649 włoszczowski 2688833844655 Ogółem70571865263744127434 REZULTATY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3 SPO RZLW POWIATACH w 2005 r. najwyższa efektywność zatrudnieniowa najniższa efektywność zatrudnieniowa

51 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO PRIORYTET 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie Środki Liczba zawartych umów Liczba uczestni- ków OgółemEFS budżet państwa 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 39.919.580,7429.939.685,569.979.895,184625 507 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 15.402.503,5911.551.877,693.850.625,90193 550 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 10.895.770,638.171.827,972.723.942,66111 490 Ogółem66.217.854,9649.663.391,2216.554.463,747630 547 Zakontraktowane zostały wszystkie środki dostępne z alokacji 2004 – 2006 w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR. STAN REALIZACJI PROGRAMU

52 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013 Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele operacyjne: dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa, wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa, wzrost spójności terytorialnej. Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach następujących działań Priorytetu 6 Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach następujących działań Priorytetu 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej - 6.1Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - 6.2 W - 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

53 POŚREDNICTWO PRACY I MIGRACJE ZAROBKOWE Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

54 ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W NIEMCZECH W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Rok Umowy sezonowe Umowy długoterminowe Praktyki studenckie Otwarte naboryRAZEM 200219 7983469919 910 200319 98124601920 084 200420 86524321120 932 200522 15768371222 274 200610 153*3134910 227 SUMA 2002-2006 92 9541812326093 427 * Wojewódzki Urząd Pracy wydawał umowy do pracy sezonowej do końca kwietnia 2006 r.

55 RokWielka BrytaniaFrancjaNorwegiaIrlandiaCyprHiszpania 200240892--35 20033016-11-487 20043226-511435 2005-16---407 2006-7---165 RAZEM102154216111 529 ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W POZOSTAŁYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

56 Rok 2004 (maj – grudzień) Rok 2005Rok 2006 (styczeń – wrzesień) Razem (2004 – 2006) Ilość pozyskanych ofert pracy przez WUP w Kielcach w ramach sieci EURES 3294222348 Ilość stanowisk pracy dostępnych w ramach powyższych ofert 1661 5193 3395 024 Ilość podań o pracę przekazanych do pracodawców z krajów Unii Europejskiej 105472352929 Oferty pracy dotyczyły branż: budowlanej, gastronomicznej, hotelarskiej, socjalnej, medycznej, transportowej, informatycznej, edukacyjnej, usługowej. EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji międzynarodowych, której celem jest wymiana informacji między partnerami na temat rynków pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

57 Zagraniczne pośrednictwo pracy zrealizowane przez służby EURES w woj. świętokrzyskim Realizując zadania EURES związane z identyfikacją zasobów ludzkich i mobilnością pracowników przeprowadzono analizę rynku pracy w powiatach woj. świętokrzyskiego w oparciu o dane zebrane przez asystentów EURES w ramach Branżowych baz danych Województwo świętokrzyskie razem: 1513 osób (stan na kwiecień 2006).

58 Wg danych z województwa świętokrzyskiego wynika, iż największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz w budownictwie (22%). Trzecią z kolei branżą jest opieka społeczna, w której jako opiekunowie do osób starszych, au-pair oraz przedszkolanki gotowych jest podjąć pracę ok. 10% spośród wszystkich zainteresowanych. Branże: hotelarstwo, gastronomia, transport, przemysł i produkcja oraz inne cieszą się podobnym zainteresowaniem (6-8%).

59 robotnik budowlany (murarz, cieśla, zbrojarz, betoniarz i inni) pracownik produkcji pielęgniarka, opiekunka operator wózka widłowego robotnik pomocniczy obsługa hotelowa i gastronomiczna personel sprzątający pracownik rolny, ogrodnik. W województwie jest zarejestrowanych 18 agencji pośrednictwa pracy za granicą. Za ich pośrednictwem osoby zainteresowane najczęściej podejmują pracę w następujących zawodach: Wyjazdy do pracy za granicę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (liczba osób) Kraj200420052006Razem Włochy2943464061 046 Wielka Brytania335465152 Irlandia059564 Niemcy14200 Czechy0055 Holandia0034 Grecja0016 Belgia0099 Cypr0066 USA0066 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

60 SZACUNKI LICZBY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW MPiPSKościół katolicki MediaEksperciRaport organizacji ECAS* 660 tys.1 mln2-4 mln1,2 mln1,12 mln *ECAS (European Citizen Action Service) – europejska organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli (www.ecas.org) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Źródło: Infos nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych

61 Główne kierunki emigracji zarobkowej Polaków Źródło: Infos nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Największą grupę migrantów stanowią osoby młode, które są dobrze wykształcone (60% wszystkich migrantów to osoby z co najmniej średnim wykształceniem); 95% Polaków, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu zatrudnienia wykonuje prace nie wymagające kwalifikacji; 80% osób, które opuściły Polskę w poszukiwaniu zatrudnienia ma nie więcej niż 34 lata; Częściej migrują mężczyźni, którzy stanowią 57% wszystkich wyjeżdżających. Migracje zarobkowe Polaków Źródło: prof. dr hab. Marek Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

63 Podsumowanie korzyści i kosztów emigracji PLUSYMINUSY CO ZROBIĆ, ŻEBY EMIGRANCI WRÓCILI DO POLSKI (POD WARUNKIEM, ŻE WYJEŻDŻAJĄCY WRÓCĄ DO KRAJU) (JEŚLI EMIGRANCI NIE WRÓCĄ DO KRAJU) NOWE KWALIFIKACJE, WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PRZEZ EMIGRANTÓW POGORSZENIE SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ POLSKI TWORZYĆ WARUNKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU TRANSFERY ZAROBIONYCH PIENIĘDZY DO POLSKI ZAGROŻENIE WYPŁACALNOŚCI SYSTEMU EMERYTALNEGO POPRAWIAĆ WARUNKI FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW MOŻLIWOŚĆ ZAINWESTOWANIA PRZYWIEZIONEGO MAJĄTKU W POLSCE OSŁABIENIE RELACJI MIĘDZY OSOBAMI PRACUJĄCYMI, A OTRZYMUJĄCYMI ŚWIADCZENIA PO ODEJŚCIU Z RYNKU PRACY UŁATWIAĆ PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZMNIEJSZENIE WSKAŹNIKA POLSKIEGO BEZROBOCIA UTRATA SPECJALISTÓW I FACHOWCÓW – GOSPODARKA NIE ODZYSKA NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA ICH EDUKACJĘ PODNIEŚĆ PŁACE NETTO M. IN. PRZEZ OBNIŻENIE POZAPŁACOWYCH KOSZTÓW PRACY WZROST DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH KOSZTY RODZINNE EMIGRACJI, NP. ROZŁĄKA Z RODZINĄ, TUŁACZKA, NIEPEWNOŚĆ Źródło: Infos nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych

64 Migracje z Polski będą tak długo, jak będzie popyt na polską siłę roboczą za granicą, oraz tak długo, jak będą występowały duże różnice płac pomiędzy wynagrodzeniem osiąganym za granicą a w kraju. Dla przykładu płaca minimalna w Holandii wynosi 1273 Euro miesięcznie, we Francji 1218 Euro miesięcznie, w Wielkiej Brytanii 850 Funtów miesięcznie (w przeliczeniu 1269 Euro), a w Polsce 234 Euro miesięcznie. Źródło: Europejski Urząd Statystyczny Eurostat (dane z 2005 r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

65 ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WYDANE PRZEZ WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Rok Ilość wydanych zezwoleń Liczba krajów, z których pochodzili zatrudnieni cudzoziemcy 2004 14325 2005 11821 III kw. 2006r. 5419 Zezwolenia na pracę w większości wydawane były na okres: powyżej 3 miesięcy – 109 osób, do 3 miesięcy – 9 osób. W 2005 roku wydano 10 304 zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terenie Polski (w tym zezwolenia otrzymało 1 786 kobiet). Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

66 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2005 r. 1. Zatrudnieni obcokrajowcy pochodzili z 21 krajów: 75 osób z krajów europejskich, w tym najwięcej z Ukrainy – 42, 35 osób to mieszkańcy Azji, 3 osoby z Ameryki Północnej, 3 osoby z Ameryki Południowej, 2 osoby z Afryki. 2. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę jako: przedstawiciele kadry kierowniczej, doradcy i eksperci – 78 osób, robotnicy wykwalifikowani – 40 osób. 3. Według sekcji PKD: najwięcej cudzoziemców zatrudniono w przetwórstwie przemysłowym – 56 osób, najmniej w pośrednictwie finansowym i obsłudze nieruchomości – 4 osoby. 4. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę: w dużych przedsiębiorstwach powyżej 250 pracowników – 49 osób, w przedsiębiorstwach do 9 pracowników – 37 osób. Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

67 PRACODAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ CYKLICZNIE O ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW ZWM SHL S.A. Kielce, ul. Zagnańska 27, CONSTAR S.A. Starachowice, ul. Krańcowa 4, TEMA POLSKA S.A. Kielce, ul. Zagnańska 27, BTBB Sp. z o.o. Grzybów, Staszów, NSK ISKRA S.A. Kielce, ul. Jagiellońska 109, PPH Precyzja Sp. z o.o. Staszów, ul. Oględowska 15, MAN STAR TRUCKS & BUSSES Sp. z o.o. Starachowice, ul. 1 Maja 12, Szkoła Języków Obcych GLOBAL VILLAGE Sp. z o.o. Kielce, al. Legionów 42, CEMENTOWNIA Małogoszcz S.A.,inne (szkoły, kluby sportowe, restauracje). Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

68 Publiczne służby zatrudnienia w województwie świętokrzyskim: Wojewódzki Urząd Pracy 13 powiatowych urzędów pracy Na jednego pośrednika pracy przypada: -w województwie świętokrzyskim 1 850 osób bezrobotnych -w Polsce 1 600 - ll - -w europejskich służbach zatrudnienia ok. 300 - ll - INSTYTUCJE I PARTNERZY RYNKU PRACY Instytucje rynku pracy: Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia: Agencje Doradztwa Personalnego - 14 Agencje Pośrednictwa Pracy w Kraju - 21 Agencje Pośrednictwa Pracy za Granicą - 18 Agencje Poradnictwa Zawodowego - 12 Agencje Pracy Tymczasowej - 15 Instytucje szkoleniowe – 155 (wpisane do RIS) Akademickie Biura Karier - 6 Gminne Centra Informacji - 36 Partnerzy rynku pracy: Związki zawodowe i organizacje tych związków Społeczno-zawodowe organizacje rolników Organizacje pracodawców Organizacje pozarządowe Szkoły i wyższe uczelnie Samorządy gminne inne Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

69 Zasoby Ludzkie Województwa Świętokrzyskiego – stan – uwarunkowania – perspektywy, 2003 rok Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim za rok 2002, 2003, 2004, 2005 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w województwie świętokrzyskim w roku 2002/2003 Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2003 i 2005 roku Kobiety na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2003 roku Bezrobotni według zawodów i specjalności za rok 2002, 2003 i 2004 Informator o szkoleniach i jednostkach szkolących województwa świętokrzyskiego, 2003 rok Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 1999 - 2004 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim w I półroczu 2005 oraz 2005 roku Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponent B-1 Reorientacja / Przekwalifikowania - podsumowanie Programu realizowanego w latach 2002 - 2004 MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2003 - 2006

70 MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY LATACH 2003 - 2006 Program PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza. Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie świętokrzyskim - podsumowanie Programu realizowanego w latach 2003 - 2005 Biuletyn Informacyjny nr 1, 2 i 3 dotyczący działań w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Biuletyn nr 1 i 2 z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w regionie świętokrzyskim Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2005 i 2006 Sprawozdanie z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2005

71 ul. Witosa 86 25-561 Kielce tel. /0-41/ 36-41-600 fax. /0-41/ 36-41-666 http://www.wup.kielce.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach http://www.eures.europa.euhttp://www.eures.praca.gov.plhttp://www.wup.kielce.pl/eures

72 Dziękuję za uwagę Andrzej Lato Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google