Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006 roku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Lato Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

2 W WYNIKU TRANSFORMACJI USTROJOWEJ NA PRZEŁOMIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH NAJBARDZIEJ DYNAMICZNE I DOTKLIWE ZMIANY DOKONAŁY SIĘ W SFERZE ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY W BARDZO KRÓTKIM CZASIE RYNEK PRACY, KTÓRY W OKRESIE PRL CHARAKTERYZOWAŁ SIĘ W SKALI KRAJU STAŁĄ NADWYŻKĄ POPYTU NA PRACĘ NAD PODAŻĄ ZASOBÓW LUDZKICH, PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W RYNEK POWAŻNEGO NIEDOBORU POPYTU POJAWIŁO SIĘ MASOWE BEZROBOCIE, KTÓRE DOTKNĘŁO RÓŻNE KATEGORIE LUDNOŚCI W MIASTACH I NA WSI

3 Procesy zmian własnościowych w gospodarce Przeobrażenia w przedsiębiorstwach Recesja gospodarcza, w wyniku której nastąpił spadek popytu na siłę roboczą z uwagi na likwidację wielu zakładów produkcyjnych i usługowych, bądź znaczne ograniczenie ich produkcji Załamanie rynków zbytu w krajach Europy Wschodniej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POWSTANIE BEZROBOCIA

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH W latach wzrost o osoby, tj. 170,8 % W latach spadek o osób, tj. 35,6 %

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych 1.Katowickie Katowickie Katowickie Katowickie Łódzkie Łódzkie Bydgoskie Łódzkie Kieleckie Bydgoskie Łódzkie Kieleckie Bydgoskie Gdańskie Gdańskie Bydgoskie Olsztyńskie Kieleckie Olsztyńskie Olsztyńskie Lubelskie Olsztyńskie Kieleckie Gdańskie Chełmskie Chełmskie Chełmskie Chełmskie17.132

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW cd Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych Województwo Liczba bezrobot- nych 1.Katowickie Katowickie Katowickie Katowickie Katowickie Kieleckie Kieleckie Kieleckie Kieleckie Kieleckie Łódzkie Olsztyńskie Bydgoskie Bydgoskie Bydgoskie Bydgoskie Bydgoskie Olsztyńskie Olsztyńskie Olsztyńskie Olsztyńskie Łódzkie Łódzkie Radomskie Radomskie Wałbrzyskie Gdańskie Radomskie Łódzkie Łódzkie Chełmskie Chełmskie Chełmskie Chełmskie Chełmskie14.542

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w latach woj. kieleckie Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach RokLiczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych RokLiczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach woj. świętokrzyskie PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach RokOgółemsektor publicznysektor prywatny Spadek w latach o osób tj. o 29,3 % miesięcy Wzrost w latach o osób tj. o 3,6 % PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zakładów pracy zwolniło5.940 osób zakłady pracy zwolniły4.333 osoby zakładów pracy zwolniło6.126 osób zakładów pracy zwolniło5.476 osób zakładów pracy zwolniło3.144 osoby zakłady pracy zwolniły1.161 osób zakładów pracy zwolniło1.170 osób 9 miesięcy zakładów pracy zwolniło425 osób ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY W LATACH 1999 – 2005 i 9 MIESIĘCY 2006 ROKU w latach 1999 – zakładów zwolniło osób na przestrzeni 7 lat średnio jeden zakład zwolnił 45 pracowników

10 Rok Ilość wniosków o ogłoszenie upadłości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach WYKAZ ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W LATACH Żródło: Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy w Kielcach

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKCJI PKD W 2005 ROKU podmiotów Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Urząd Statystyczny w Kielcach, Styczeń 2006 r.

12 Ludność (w tys.) województwa świętokrzyskiego powierzchnia powierzchnia km 2 3,7%15 miejsce w kraju liczba ludności liczba ludności1.288,7 tys.3,4%13 miejsce w kraju ludność miejska ludność miejska45,5 %w kraju 61,5% ludność wiejska ludność wiejska54,5%w kraju 38,5% udział kobiet udział kobiet51,2 %w kraju 51,6% Terytorium: 13 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki (Kielce); 102 gminy według stanu na r.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WIEKU Województwo Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Liczba pracujących województwokraj ,281 Sektorywojewództwokraj Sektor I gospodarki (rolnictwo)33,1%17,0% Sektor II gospodarki (przemysł budownictwo) 22,2%28,0% Sektor III gospodarki (usługi) 44,7%55,0% PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W 2005 ROKU Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACUJĄCY WEDŁUG PKD W 2005 ROKU Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Wrzesień 2006 r.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH W latach 1999 – 2002 wzrost o osoby tj. 54,8% W latach 2003 – IX 2006 spadek o osoby tj. 22,9%

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach oraz stagnacja gospodarcza w latach Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach oraz stagnacja gospodarcza w latach Restrukturyzacja gospodarki uwzględniająca racjonalizację zatrudnienia w przedsiębiorstwach Restrukturyzacja gospodarki uwzględniająca racjonalizację zatrudnienia w przedsiębiorstwach Redukcja zatrudnienia w związku z likwidacją i upadłością zakładów oraz wygaszaniem pakietów socjalnych gwarantujących zatrudnienie pracowników Redukcja zatrudnienia w związku z likwidacją i upadłością zakładów oraz wygaszaniem pakietów socjalnych gwarantujących zatrudnienie pracowników Wprowadzone reformy w służbie zdrowia, oświacie i administracji powodujące restrukturyzację zatrudnienia Wprowadzone reformy w służbie zdrowia, oświacie i administracji powodujące restrukturyzację zatrudnienia Wzrost zasobów siły roboczej w wyniku wchodzenia na rynek pracy kolejnych roczników wyżu demograficznego Wzrost zasobów siły roboczej w wyniku wchodzenia na rynek pracy kolejnych roczników wyżu demograficznego Wysoki poziom rejestracji osób pragnących poprzez status bezrobotnego uzyskać uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz ubiegających się o prawo do zasiłku rodzinnego Wysoki poziom rejestracji osób pragnących poprzez status bezrobotnego uzyskać uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz ubiegających się o prawo do zasiłku rodzinnego CZYNNIKI MAJĄCE NIEKORZYSTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY

18 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WG WOJEWÓDZTW Województwa Liczba bezrobotnych (w tys.) Liczba bezrobotnych w kraju2 363,6 1 Mazowieckie294,4 2 Śląskie244,3 3 Dolnoślaskie192,8 4 Wielkopolskie174,3 5 Łódzkie167,3 6 Kujawsko - Pomorskie161,0 7 Małopolskie148,5 8 Podkarpackie144,3 9 Lubelskie142,0 10 Zachodniopomorskie136,9 11 Pomorskie130,2 12 Warmińsko - Mazurskie 127,1 13 Świętokrzyskie101,2 14 Lubuskie76,1 15 Podlaskie61,8 16 Opolskie61,5 Kraj 15,2 Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18 – 24 LATA województwo 22,3% - kraj 21,5% BEZROBOTNI BEZ ZAWODU województwo 24,3% - kraj 16,3% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB POWRACAJĄCYCH PO RAZ KOLEJNY DO REJESTRÓW województwo 78,4% - kraj 76,2% (2005 rok) WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH województwo 54,8% - kraj 42,2% WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH województwo 53,9% - kraj 69,0% ZNACZNY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET województwo 52,4% - kraj 55,4% ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne województwo 58,3% - kraj 64,1% CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W CZERWCU 2006 ROKU

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA BEZROBOTNYCH NA ROKU Ogółem – osoby, w tym bezrobotnych: w kraju (sierpień 2006r.) bez prawa do zasiłku 89,7%87,1% z prawem do zasiłku 10,3%12,9% kobiet 54,5%56,8% mężczyzn 45,5%43,2% zamieszkałych na wsi 54,6%42,4% do 25 roku życia 23,0%21,7% w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 5,0%4,0% niepełnosprawnych 2,3%3,0%

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Liczba bezrobotnych osoby Poziom bezrobocia na koniec września 2006 roku był niższy o: , tj. o 20,6% do września 2002 roku , tj. o 22,9% do grudnia 2002 roku , tj. o 12,2% do września 2005 roku , tj. o 14,0% do grudnia 2005 roku 1.409, tj. o 1,4% do sierpnia 2006 roku Bezrobocie we wrześniu 2006 roku było najniższe na przestrzeni ostatnich sześciu lat POZIOM BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU

22 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW Powiaty Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych w województwie powiat kielcecki m. Kielce ostrowiecki konecki skarżyski starachowicki jędrzejowski sandomierski staszowski opatowski włoszczowski buski pińczowski kazimierski PUP Kielce osób, tj. 30,3% Województwo 18,0 %

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ STAN NA KONIEC SIERPNIA 2006

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W LATACH LataLiczba ofert miesięcy Zmniejszenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Oferty WojewództwoKraj liczba% Sektor publiczny ,2 24,6 Sektor prywatny ,8 75,4 OFERTY PRACY WEDŁUG SEKTORÓW W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W OKRESIE 8 MIESIĘCY 2006 ROKU

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W 2005 ROKU I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Liczba ofert zgłoszonych w 2005 roku: Liczba ofert zgłoszonych w okresie 9 miesięcy: 2006 roku2005 roku Liczba ofert pracy w województwie Kielce Ostrowiec Św Skarżysko Kam Końskie Starachowice Opatów Staszów Jędrzejów Busko Zdrój Włoszczowa Sandomierz Pińczów Kazimierza Wlk

28 DLACZEGO SĄ BEZROBOTNI? CO OBECNIE DECYDUJE O TYM, ŻE LUDZIE NIE MAJĄ PRACY, SĄ BEZROBOTNI? DLACZEGO SĄ BEZROBOTNI? CO OBECNIE DECYDUJE O TYM, ŻE LUDZIE NIE MAJĄ PRACY, SĄ BEZROBOTNI?

29 BARIERY UTRUDNIAJĄCE ZNALEZIENIE PRACY MAŁA LICZBA OFERT PRACY WYSOKIE WYMAGANIA PRACODAWCÓW DUŻA KONKURENCJA NA RYNKU PRACY BRAK DOSTĘPNYCH INFORMACJI O FIRMACH BRAK CIEKAWYCH OFERT PRACY NIEDOSTATECZNE KWALIFIKACJE MAŁA AKTYWNOŚĆ WŁASNA MŁODY WIEK BRAK WIEDZY GDZIE I JAK SZUKAĆ PRACY NIEŚMIAŁOŚĆ LĘK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ STRES – TREMA PRZED ROZMOWĄ Z PRACODAWCĄ WSTYD PRZED ZNAJOMYMI, ŻE NIE MAMY PRACY STRACH PRZED NEGATYWNĄ OCENĄ ZNAJOMYCH Pierwsze pięć to bariery zewnętrzne, pozostałe – wewnętrzne.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 75% respondentów uważa, że bezrobotni jeśli chcą, zawsze mogą znaleźć źródło dochodu 37% pracowników akceptuje pracę na czarno 20% uznaje, że bezrobotni nie są w stanie znaleźć sobie pracy 45% najmłodszych respondentów wyraża na nią zgodę Poglądy zatrudnionych osób wyrażone w badaniach przeprowadzonych dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach OPINIE PRACOWNIKÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH NIELEGALNIE NT. PODEJMOWANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ Niewystarczające dochody Brak możliwości znalezienia pracy Pracodawca proponuje wyższe wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o pracę Wynika to z sytuacji rodzinnej bądź życiowej Podatki zniechęcają do rejestrowania dochodów Wysoka składka ubezpieczeniowa Niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy Możliwość utraty niektórych świadczeń przy podjęciu pracy rejestrowanej Źródło: Wyniki badania modułowego BAEL Praca nierejestrowana przeprowadzonego w 2004 roku

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRACODAWCY W BADANIACH LEWIATANA OPINIE PRACUJĄCYCH NT. PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY Zdecydowana większość badanych deklaruje, że w ich zakładach przestrzegane są normy kodeksu pracy 86,4% z nich podkreśla, że ich pensje są zawsze regularnie wypłacane 80,9% wskazuje, że ich szef prawidłowo prowadzi dokumentację czasu pracy 64,6% zatrudnionych jest przekonanych, że otrzymują właściwą zapłatę za przepracowane nadgodziny Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006

33 TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYW NA OGRANICZENIE BEZROBOCIA ograniczenie kosztów pracy (tzw. klina podatkowego) skutkujące zwiększeniem wysokości i opłacalności zatrudnienia oraz ograniczeniem szarej strefy i zwiększeniem wpływu do budżetu wprowadzenie zachęt (m.in. ulg podatkowych oraz wsparcia instytucjonalnego, np. Funduszu Pożyczkowego) dla inwestorów tworzących większą liczbę miejsc pracy, przyczyniające się do zwiększenia zakresu realizowanych inwestycji oraz wzrostu skłonności do inwestowania, a tym samym wzrostu zatrudnienia deregulacja rynku pracy (uelastycznienie przepisów dot. form zatrudnienia, warunków zatrudnienia oraz zwalniania pracowników) pozytywnie wpływająca na profesjonalne funkcjonowanie firm oraz wzrost zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

34 TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYWNA OGRANICZENIE BEZROBOCIA CD. usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (np. wydłużenie czasu pracy sądów do dwuzmianowego) poprzez skrócenie czasu trwania spraw gospodarczych, mające wpływ na poprawę kondycji finansowej firm z sektora MSP, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia realizowanie nowoczesnych form i kierunków kształcenia przez uczelnie wyższe oraz dopasowanie ich do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw, mające wpływ na wzrost prestiżu uczelni oraz zainteresowania studentów otrzymujących lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy konstruowanie przez Urzędy Pracy skutecznych programów przekwalifikowania bezrobotnych w oparciu o gruntowną analizę potrzeb i oczekiwań firm w tym zakresie, przyczyniające się do wzrostu zainteresowania pracodawców z sektora MSP zatrudnieniem większej liczby bezrobotnych Źródło: Rola sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 2005 r.

35 Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przez Powiatowe Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

36 Zgodnie z art. 109 ust. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa uwzględniających w szczególności: 1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 3) stopę bezrobocia; 4) wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy. Przyjmowane przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Kryteria podziału środków Funduszu Pracy uwzględniają 6 kryteriów: stopę bezrobocia, 2. udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych 3. liczbę bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych 4. wskaźnik płynności rynku pracy (odpływ i napływ z bezrobocia) 5. udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych 6. wskaźnik efektywności instrumentów rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

37 Rok Środki przyznane algorytmem Dodatkowe środki przyznane z rezerwy Ministra Pozostałe środki RAZEM RAZEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1.Dodatkowe środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na konto Funduszu Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Środki Funduszu Pracy w 2006 w stosunku do 2002 są wyższe o zł tj. 283,2%

38 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W LATACH 1999 – 2005 I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY lataliczba zaktywizowanych osób * m-cy 2005 r m-cy 2006 r * zmiana ustawy ( r.) i zmniejszone środki z Funduszu Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

39 REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 ROKU ORAZ W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 r. Ogółem: 2005 r. 9 m-cy 2006 r. Liczba osób % rozpoczęcia stażu , rozpoczęcia szkolenia , prace interwencyjne , rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy , roboty publiczne ,7673 podjęcia działalności gospodarczej 8913, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4952,0494 inne podjęcia pracy 3001,21 429

40 Efektywność poszczególnych form aktywizacji zawodowej w 2005 r. w województwie świętokrzyskim Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach województwo – 43,8% kraj – 47,4%

41 Efektywność zatrudnieniowa aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2005 roku w powiatach Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

42 Lp.Powiatowy Urząd Pracy Efektywność zatrudnieniowa w % 1 Staszów74,2 2 Ostrowiec Św.55,3 3 Busko – Zdrój49,6 4 Starachowice43,5 5 Sandomierz40,5 6 Włoszczowa33,7 7 Końskie32,2 8 Opatów32,1 9 Skarżysko – Kamienna25,6 10 Kazimierza Wlk.21,5 11 Jędrzejów21,3 12 Kielce19,5 13 Pińczów17,4 Świętokrzyskie30,7 Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2005 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

43 PROGRAMY RYNKU PRACY UKIERUNKOWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH REALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

44 REGIONALNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA Lp.Nazwa usługi Liczba osób objętych usługą Koszt usługi 1 Szkolenia mające na celu przekwalifikowania oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia ,71 2 Szkolenia w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ,00 3 Zorganizowanie okresowego zatrudnienia mającego na celu praktyczną naukę zawodu ,29 4 Doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ,00 5 Udzielanie jednorazowych dotacji osobom fizycznym podejmującym pozarolniczą działalność gospodarczą ,00 6 Świadczenie usług doradczych samorządom powiatowym ,40 RAZEM ,40 Program w całości finansowany był ze środków budżetu państwa.

45 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA Lp.Nazwa usługi Ilość zawartych umów Liczba osób objętych usługą Efektywność zatrudnieniowa usługi (w %) WymaganaOsiągnięta 1Usługi w zakresie szkoleń Centra wspierania przedsiębiorczości Usługi w zakresie okresowego zatrudnienia Usługi w zakresie zatrudnienia Planowanie rozwoju lokalnego14--- RAZEM Wykorzystane środki ,87 zł (51 % - budżet państwa, 49 % - pożyczka z Banku Światowego)

46 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA LICZBA UCZESTNIKÓW PROGRAMU W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH Źródło: Opracowanie Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz IMC Consulting Polska, 2005 r.

47 Rodzaj usługi liczba osób Wartość projektów (Euro) Phare 2001 Phare 2002 Ogółem szkolenia zawodowe dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem PHARE 2001 PHARE 2002 szkolenia z zakresu promocji przedsiębiorczości dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem szkolenia podwyższające kwalifikacje kadr małych i średnich przedsiębiorstw 824- szkolenia dla nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych, partnerów społecznych w zakresie tworzenia lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia Ogółem PROGRAM PHARE 2001 i 2002 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

48 Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy I. Realizacja Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży w roku 2004 i poradnictwo zawodowe pośrednictwo pracy szkolenia subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem staże przygotowanie zawodowe dotacje na podjęcie działalności Ogółem Środki finansowe: zł zł (72,57 % środków pochodzi z EFS, 27,43 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystało osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty zł z usług skorzysta osób. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

49 II. Realizacja Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w roku 2004 i poradnictwo zawodowe pośrednictwo pracy szkolenia subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem przygotowanie zawodowe dotacje na podjęcie działalności Ogółem Środki finansowe: zł zł (73,74 % środków pochodzi z EFS, 26,26 % - wkład budżetu państwa) Ogółem z form wsparcia skorzystały osób (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia) W roku 2006 w ramach kwoty zł z form wsparcia skorzysta osób. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

50 Powiat Działanie 1.2Działanie 1.3 Liczba uczestników Podjęcia pracy Efektywność w % Liczba uczestników Podjęcia pracy Efektywność w % buski jędrzejowski kazimierski kielecki, m. Kielce konecki opatowski ostrowiecki pińczowski sandomierski skarżyski starachowicki staszowski włoszczowski Ogółem REZULTATY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3 SPO RZLW POWIATACH w 2005 r. najwyższa efektywność zatrudnieniowa najniższa efektywność zatrudnieniowa

51 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO PRIORYTET 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie Środki Liczba zawartych umów Liczba uczestni- ków OgółemEFS budżet państwa 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie , , , Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa , , , Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi , , , Ogółem , , , Zakontraktowane zostały wszystkie środki dostępne z alokacji 2004 – 2006 w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR. STAN REALIZACJI PROGRAMU

52 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele operacyjne: dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa, wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa, wzrost spójności terytorialnej. Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach następujących działań Priorytetu 6 Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach następujących działań Priorytetu 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej - 6.1Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie W Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

53 POŚREDNICTWO PRACY I MIGRACJE ZAROBKOWE Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

54 ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W NIEMCZECH W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Rok Umowy sezonowe Umowy długoterminowe Praktyki studenckie Otwarte naboryRAZEM * SUMA * Wojewódzki Urząd Pracy wydawał umowy do pracy sezonowej do końca kwietnia 2006 r.

55 RokWielka BrytaniaFrancjaNorwegiaIrlandiaCyprHiszpania RAZEM ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W POZOSTAŁYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

56 Rok 2004 (maj – grudzień) Rok 2005Rok 2006 (styczeń – wrzesień) Razem (2004 – 2006) Ilość pozyskanych ofert pracy przez WUP w Kielcach w ramach sieci EURES Ilość stanowisk pracy dostępnych w ramach powyższych ofert Ilość podań o pracę przekazanych do pracodawców z krajów Unii Europejskiej Oferty pracy dotyczyły branż: budowlanej, gastronomicznej, hotelarskiej, socjalnej, medycznej, transportowej, informatycznej, edukacyjnej, usługowej. EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji międzynarodowych, której celem jest wymiana informacji między partnerami na temat rynków pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

57 Zagraniczne pośrednictwo pracy zrealizowane przez służby EURES w woj. świętokrzyskim Realizując zadania EURES związane z identyfikacją zasobów ludzkich i mobilnością pracowników przeprowadzono analizę rynku pracy w powiatach woj. świętokrzyskiego w oparciu o dane zebrane przez asystentów EURES w ramach Branżowych baz danych Województwo świętokrzyskie razem: 1513 osób (stan na kwiecień 2006).

58 Wg danych z województwa świętokrzyskiego wynika, iż największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz w budownictwie (22%). Trzecią z kolei branżą jest opieka społeczna, w której jako opiekunowie do osób starszych, au-pair oraz przedszkolanki gotowych jest podjąć pracę ok. 10% spośród wszystkich zainteresowanych. Branże: hotelarstwo, gastronomia, transport, przemysł i produkcja oraz inne cieszą się podobnym zainteresowaniem (6-8%).

59 robotnik budowlany (murarz, cieśla, zbrojarz, betoniarz i inni) pracownik produkcji pielęgniarka, opiekunka operator wózka widłowego robotnik pomocniczy obsługa hotelowa i gastronomiczna personel sprzątający pracownik rolny, ogrodnik. W województwie jest zarejestrowanych 18 agencji pośrednictwa pracy za granicą. Za ich pośrednictwem osoby zainteresowane najczęściej podejmują pracę w następujących zawodach: Wyjazdy do pracy za granicę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (liczba osób) Kraj Razem Włochy Wielka Brytania Irlandia Niemcy14200 Czechy0055 Holandia0034 Grecja0016 Belgia0099 Cypr0066 USA0066 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

60 SZACUNKI LICZBY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW MPiPSKościół katolicki MediaEksperciRaport organizacji ECAS* 660 tys.1 mln2-4 mln1,2 mln1,12 mln *ECAS (European Citizen Action Service) – europejska organizacja pozarządowa z siedzibą w Brukseli (www.ecas.org) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Źródło: Infos nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych

61 Główne kierunki emigracji zarobkowej Polaków Źródło: Infos nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Największą grupę migrantów stanowią osoby młode, które są dobrze wykształcone (60% wszystkich migrantów to osoby z co najmniej średnim wykształceniem); 95% Polaków, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu zatrudnienia wykonuje prace nie wymagające kwalifikacji; 80% osób, które opuściły Polskę w poszukiwaniu zatrudnienia ma nie więcej niż 34 lata; Częściej migrują mężczyźni, którzy stanowią 57% wszystkich wyjeżdżających. Migracje zarobkowe Polaków Źródło: prof. dr hab. Marek Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

63 Podsumowanie korzyści i kosztów emigracji PLUSYMINUSY CO ZROBIĆ, ŻEBY EMIGRANCI WRÓCILI DO POLSKI (POD WARUNKIEM, ŻE WYJEŻDŻAJĄCY WRÓCĄ DO KRAJU) (JEŚLI EMIGRANCI NIE WRÓCĄ DO KRAJU) NOWE KWALIFIKACJE, WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PRZEZ EMIGRANTÓW POGORSZENIE SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ POLSKI TWORZYĆ WARUNKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU TRANSFERY ZAROBIONYCH PIENIĘDZY DO POLSKI ZAGROŻENIE WYPŁACALNOŚCI SYSTEMU EMERYTALNEGO POPRAWIAĆ WARUNKI FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW MOŻLIWOŚĆ ZAINWESTOWANIA PRZYWIEZIONEGO MAJĄTKU W POLSCE OSŁABIENIE RELACJI MIĘDZY OSOBAMI PRACUJĄCYMI, A OTRZYMUJĄCYMI ŚWIADCZENIA PO ODEJŚCIU Z RYNKU PRACY UŁATWIAĆ PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZMNIEJSZENIE WSKAŹNIKA POLSKIEGO BEZROBOCIA UTRATA SPECJALISTÓW I FACHOWCÓW – GOSPODARKA NIE ODZYSKA NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA ICH EDUKACJĘ PODNIEŚĆ PŁACE NETTO M. IN. PRZEZ OBNIŻENIE POZAPŁACOWYCH KOSZTÓW PRACY WZROST DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH KOSZTY RODZINNE EMIGRACJI, NP. ROZŁĄKA Z RODZINĄ, TUŁACZKA, NIEPEWNOŚĆ Źródło: Infos nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych

64 Migracje z Polski będą tak długo, jak będzie popyt na polską siłę roboczą za granicą, oraz tak długo, jak będą występowały duże różnice płac pomiędzy wynagrodzeniem osiąganym za granicą a w kraju. Dla przykładu płaca minimalna w Holandii wynosi 1273 Euro miesięcznie, we Francji 1218 Euro miesięcznie, w Wielkiej Brytanii 850 Funtów miesięcznie (w przeliczeniu 1269 Euro), a w Polsce 234 Euro miesięcznie. Źródło: Europejski Urząd Statystyczny Eurostat (dane z 2005 r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

65 ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WYDANE PRZEZ WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Rok Ilość wydanych zezwoleń Liczba krajów, z których pochodzili zatrudnieni cudzoziemcy III kw. 2006r Zezwolenia na pracę w większości wydawane były na okres: powyżej 3 miesięcy – 109 osób, do 3 miesięcy – 9 osób. W 2005 roku wydano zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terenie Polski (w tym zezwolenia otrzymało kobiet). Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

66 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2005 r. 1. Zatrudnieni obcokrajowcy pochodzili z 21 krajów: 75 osób z krajów europejskich, w tym najwięcej z Ukrainy – 42, 35 osób to mieszkańcy Azji, 3 osoby z Ameryki Północnej, 3 osoby z Ameryki Południowej, 2 osoby z Afryki. 2. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę jako: przedstawiciele kadry kierowniczej, doradcy i eksperci – 78 osób, robotnicy wykwalifikowani – 40 osób. 3. Według sekcji PKD: najwięcej cudzoziemców zatrudniono w przetwórstwie przemysłowym – 56 osób, najmniej w pośrednictwie finansowym i obsłudze nieruchomości – 4 osoby. 4. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę: w dużych przedsiębiorstwach powyżej 250 pracowników – 49 osób, w przedsiębiorstwach do 9 pracowników – 37 osób. Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

67 PRACODAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ CYKLICZNIE O ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW ZWM SHL S.A. Kielce, ul. Zagnańska 27, CONSTAR S.A. Starachowice, ul. Krańcowa 4, TEMA POLSKA S.A. Kielce, ul. Zagnańska 27, BTBB Sp. z o.o. Grzybów, Staszów, NSK ISKRA S.A. Kielce, ul. Jagiellońska 109, PPH Precyzja Sp. z o.o. Staszów, ul. Oględowska 15, MAN STAR TRUCKS & BUSSES Sp. z o.o. Starachowice, ul. 1 Maja 12, Szkoła Języków Obcych GLOBAL VILLAGE Sp. z o.o. Kielce, al. Legionów 42, CEMENTOWNIA Małogoszcz S.A.,inne (szkoły, kluby sportowe, restauracje). Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

68 Publiczne służby zatrudnienia w województwie świętokrzyskim: Wojewódzki Urząd Pracy 13 powiatowych urzędów pracy Na jednego pośrednika pracy przypada: -w województwie świętokrzyskim osób bezrobotnych -w Polsce ll - -w europejskich służbach zatrudnienia ok ll - INSTYTUCJE I PARTNERZY RYNKU PRACY Instytucje rynku pracy: Ochotnicze Hufce Pracy Agencje zatrudnienia: Agencje Doradztwa Personalnego - 14 Agencje Pośrednictwa Pracy w Kraju - 21 Agencje Pośrednictwa Pracy za Granicą - 18 Agencje Poradnictwa Zawodowego - 12 Agencje Pracy Tymczasowej - 15 Instytucje szkoleniowe – 155 (wpisane do RIS) Akademickie Biura Karier - 6 Gminne Centra Informacji - 36 Partnerzy rynku pracy: Związki zawodowe i organizacje tych związków Społeczno-zawodowe organizacje rolników Organizacje pracodawców Organizacje pozarządowe Szkoły i wyższe uczelnie Samorządy gminne inne Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

69 Zasoby Ludzkie Województwa Świętokrzyskiego – stan – uwarunkowania – perspektywy, 2003 rok Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim za rok 2002, 2003, 2004, 2005 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w województwie świętokrzyskim w roku 2002/2003 Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2003 i 2005 roku Kobiety na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2003 roku Bezrobotni według zawodów i specjalności za rok 2002, 2003 i 2004 Informator o szkoleniach i jednostkach szkolących województwa świętokrzyskiego, 2003 rok Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie świętokrzyskim w I półroczu 2005 oraz 2005 roku Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponent B-1 Reorientacja / Przekwalifikowania - podsumowanie Programu realizowanego w latach MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH

70 MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY LATACH Program PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza. Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie świętokrzyskim - podsumowanie Programu realizowanego w latach Biuletyn Informacyjny nr 1, 2 i 3 dotyczący działań w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Biuletyn nr 1 i 2 z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w regionie świętokrzyskim Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2005 i 2006 Sprawozdanie z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2005

71 ul. Witosa Kielce tel. /0-41/ fax. /0-41/ Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

72 Dziękuję za uwagę Andrzej Lato Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google