Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Podsumowanie współdziałania z OSP w roku 2007 r. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Podsumowanie współdziałania z OSP w roku 2007 r. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ."— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Podsumowanie współdziałania z OSP w roku 2007 r. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Podsumowanie współdziałania z OSP w roku 2007 r.

2 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Działania ratowniczo-gaśnicze w woj. wielkopolskim w 2007 r. PowiatPożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ chodzieski czarnkowsko-trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski kępiński kolski koniński kościański krotoszyński leszczyński międzychodzki nowotomyski obornicki

3 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Działania ratowniczo-gaśnicze w woj. wielkopolskim w 2007 r. PowiatPożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski wielkopolskie

4 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Charakterystyka zdarzeń Pożary WielkośćLiczba zdarzeńProcentowo Małe842794,80 Średnie4074,58 Duże450,51 B. duże100,11 Razem8889 Miejscowe zagrożenia RodzajLiczba zdarzeńProcentowo Silne wiatry521819,68 W komunikacji drogowej507219,13 Medyczne18486,97 Opady deszczu17736,69 Na obszarach wodnych3381,27 Przybór wody2891,09 Budowlane2160,81 Opady śniegu1700,64 Infrastruktury komunalnej1540,58 Chemiczne770,29 Ekologiczne600,23 W komunikacji kolejowej300,11 W komunikacji lotniczej30,01 Radiologiczne00,00 Inne ,49 Razem26512

5 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Średnie czasy dojazdów do zdarzeń Powiat Pożary [min] Miejscowe zagrożenia [min] Miejscowe zagrożenia (w komunikacji drogowej) [min] chodzieski766 czarnkowsko-trzcianeck687 gnieźnieński6108 gostyński887 grodziski7108 jarociński9149 kaliski kolski10 koniński kościański688 krotoszyński7108 kępiński8107 leszczyński m. Kalisz696 m. Konin7117 m. Leszno6106 m. Poznań797 międzychodzki10 7 Powiat Pożary [min] Miejscowe zagrożenia [min] Miejscowe zagrożenia (w komunikacji drogowej) [min] nowotomyski81210 obornicki7107 ostrowski10129 ostrzeszowski9107 pilski797 pleszewski8168 poznański8108 rawicki778 szamotulski788 słupecki10129 turecki8109 wolsztyński8127 wrzesiński677 wągrowiecki8119 złotowski10119 średzki797 śremski7107 Średnio8108

6 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Działania prowadzone przez OSP * Dane opracowane na podstawie sprawozdań przesyłanych do Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Poznaniu Powiat Łącznie OSPOSP w KSRGPozostałe Ilość *WyjazdówIlośćWyjazdówIlość *Wyjazdów chodzieski czarnkowsko-trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski kępiński kolski koniński kościański krotoszyński leszczyński międzychodzki nowotomyski obornicki

7 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Działania prowadzone przez OSP * Dane opracowane na podstawie sprawozdań przesyłanych do Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Poznaniu Powiat Łącznie OSPOSP w KSRGPozostałe Ilość *WyjazdówIlośćWyjazdówIlość *Wyjazdów ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski wielkopolskie

8 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Statystyka wyjazdów OSP z KSRG Liczba wyjazdówLiczba OSP% liczba OSP do 10299,45 od 11 do ,85 od 21 do ,26 od 31 do ,70 od 41 do 50299,45 od 51 do 60196,19 od 61 do 70175,54 od 71 do 80154,89 od 81 do 9082,61 od 91 do 10082,61 od 101 do 11041,30 od 111 do 12020,65 od 121 do 13051,63 od 131 do 14061,95 od 141 do 17041,30 pow ,63

9 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Procentowy udział zastępów w działaniach

10 Procentowy udział ratowników w działaniach KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Procentowy udział ratowników w działaniach

11 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Współdziałanie PSP z OSP Samodzielnie PSP Samodzielnie OSP WspólnieRazem Liczba działań Procentowo56,0433,1010,85

12 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Jednostki Operacyjno-Techniczne Uchwałą nr 95/18/2004 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 r. wprowadzono wytyczne w sprawie kategoryzacji Jednostek Operacyjno – Technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych. Uchwałą nr 124/22/2005 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 28 czerwca 2005 r. określono normatywne wyposażenie ratowników ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie z rocznymi raportami OSP, przesłanymi do ZW ZOSP RP, do dnia 29 lutego 2008 r. dokonano kategoryzacji 202 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego. Wskazane jest określenie terminu, w którym nastąpi kategoryzacja pozostałych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego.

13 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Włączanie jednostek OSP do KSRG W roku 2007 wprowadzono zasady weryfikacji i opiniowania wniosków o włączenie do KSRG: 1.Weryfikacja pod kątem formalno – prawnym (weryfikacja dokumentacji - porozumienie, karta jednostki OSP, tabela dot. jednostki ubiegającej się o włączenie), 2. Opinia Wydziału Operacyjnego według ustalonego szablonu (uwzględniająca teren działania, ilość jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie, w tym w KSRG, odległość od najbliższych jednostek, wyszkolenie, wyposażenie, analiza zagrożeń, analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu, statystyka zdarzeń). 3. W uzasadnionych przypadkach przeprowadza się inspekcję gotowości operacyjnej. Włączanie jednostek OSP do KSRG

14 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Włączanie jednostek OSP do KSRG JEŻELI OPINIA JEST POZYTYWNA, A INSPEKCJA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ POTWIERDZA ZASADNOŚC WŁĄCZENIA JEDNOSTKI PRZYGOTOWYWANY JEST WNIOSEK DO KG O WŁĄCZENIE JEDNOSTKI DO KSRG JEŻELI WYSTĘPUJĄ BRAKI SPRZĘTOWO – SZKOLENIOWE WYSTOSOWYWANE JEST PISMO DO WÓJTA / BURMISTRZA INFORMUJĄCE O POWYŻSZYCH BRAKACH Z PROŚBĄO ZAJĘCIE STANOWISKA. Włączanie jednostek OSP do KSRG

15 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Włączanie jednostek OSP do KSRG JEŻELI WYSTĘPUJĄ BŁĘDY FORMALNO – PRAWNE W DOKUMENTACJI WYSTOSOWYWANE JEST PISMO DO KOMENDANT MIEJSKIEGO / POWIATOWEGO INFORMUJĄCE O POWYŻSZYCH BŁĘDACH Z PROŚBĄ O PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO WYELIMINOWANIA BŁĘDÓW. JEŻELI OPINIA JEST NEGATYWNA LUB JEDNOSTKA UZYSKAŁA NEGATYWNĄ OCENĘ PODCZAS INSPEKCJI GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ WYSTOSOWYWANE JEST PISMO DO KOMENDANTA MIEJSKIEGO / POWIATOWEGO INFORMUJĄCE O BRAKU PRZESŁANEK DO WŁĄCZENIA JEDNOSTKI DO KSRG Z ODPOWIEDNIM UZASADNIENIEM. Włączanie jednostek OSP do KSRG

16 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Instrument Finansowy Ochrony Ludności (Civil Protection Financial Instrument CPFI) Ustanowiony Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 5 marca 2007 r. w ramach którego możliwe jest udzielanie pomocy finansowej, stanowiącej wkład w poprawę skuteczności reagowania, a także usprawnienie działań prewencyjnych na wypadek wszelkich sytuacji nadzwyczajnych takich jak klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka akty terroryzmu, w tym terroryzmu chemicznego, biologicznego, radiologicznego i nuklearnego, oraz katastrof technicznych, radiologicznych i ekologicznych. Instrument Finansowy Ochrony Ludności (Civil Protection Financial Instrument CPFI)

17 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Budżet CPFI Całkowity budżet CPFI na lata wynosi EUR. Środki mogą być przeznaczone na: Ćwiczenia Działania prewencyjne Przygotowanie do działań Projekty o dofinansowanie może składać każdy podmiot prywaty i publiczny państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw kandydujących do UE. W praktyce mogą to być: PSP, OSP, jednostki samorządu terytorialnego Budżet CPFI

18 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Beneficjenci otrzymują dofinansowanie z CPFI w postaci tzw. grantów. Wynosi ono do 75% kosztów, z zastrzeżeniami iż: -na organizację ćwiczeń można uzyskać max EUR i muszą je organizować min. 2 państwa. Ponadto, do projektu wymagane jest włączenie podmiotu ustawowo zobowiązanego do danych działań. Scenariusz ćwiczeń musi respektować procedury Mechanizmu Wspólnotowego, -na projekty w zakresie przygotowania i prewencji nie zostały określone konkretne priorytety jak również górna granica dofinansowania, jednak muszą one spełniać 2 główne kryteria: a) uzupełniać projekty już realizowane przez inne państwa, b) być realizowane wspólnie z dwoma lub trzema partnerami zagranicznymi.

19 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Procedura aplikacyjna Zaproszenia do składania ofert (tzw. Call for proposals) zostaną opublikowane prawdopodobnie w marcu/kwietniu br. w Dzienniku Urzędowym UE oraz na stronie Dyrekcji Generalnej ds. środowiska. Czas na złożenie projektu od czasu opublikowania wezwania będzie wynosił min. 45 dni (z doświadczenia wynika, że będzie to ok. 2,5 m-ca). Projekty składa się w języku angielskim do Komisji Europejskiej Szczegóły dotyczące ww. instrumentu dostępne są w KM/KP (pisma z KW i KG). Procedura aplikacyjna

20 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Inspekcje Gotowości Bojowej OSP włączonych do KSRG

21 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Podstawa prawna Art. 10 ust. 5 oraz 5a, 5b i 5c oraz art. 13 ust. 7 punkt 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG, Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 września 2007r. zmieniające poprzednie w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG, Wytyczne Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 listopada 2007r. Podstawa prawna

22 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Zestawienie ilościowe jednostek OSP włączonych do KSRG poddanych inspekcji

23 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Sposób oceniania Poziom przygotowania do działań jednostek OSP nie podlega ocenie cyfrowej lecz opisowej; poszczególne elementy poddane inspekcji zostają opisywane w jak najszerszym zakresie odzwierciedlając stan rzeczywisty. Sposób oceniania

24 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Podsumowanie Reasumując wyniki przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG zauważyć można, iż poziom przygotowania do działań ratowniczych w kontrolowanych jednostkach jest bardzo zróżnicowany. Ponadto ich wyposażenie zarówno pod względem posiadanego sprzętu jak i środków ochrony indywidualnej ratowników jest diametralnie różne. Wystosowane do władz samorządowych wystąpienia skutkowały doposażeniem jednostek w sprzęt niezbędny do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W związku z powyższym stwierdzić można, iż przyniosły one wymierny efekt w postaci podwyższenia stopnia przygotowania tych podmiotów do działań ratowniczych. Podsumowanie


Pobierz ppt "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Podsumowanie współdziałania z OSP w roku 2007 r. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google