Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Biznesowe wykluczenie cyfrowe małych i średnich przedsiębiorstw. Konsekwencje dla konkurencyjności polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Biznesowe wykluczenie cyfrowe małych i średnich przedsiębiorstw. Konsekwencje dla konkurencyjności polskiej."— Zapis prezentacji:

1 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Biznesowe wykluczenie cyfrowe małych i średnich przedsiębiorstw. Konsekwencje dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Bożena Skibicka Prezes Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą Wrocław, 2.02.2011 r

2 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Dlaczego wygrywają firmy oparte na wiedzy? Współczesne paradygmaty zarządzania Możliwości, które niesie współczesna technologia Sektor mmsp Dostępne badania i płynące z nich wnioski Biznesowe wykluczenie cyfrowe O czym będę mówić?

3 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Dlaczego wygrywają firmy oparte na wiedzy ? Podstawowym zasobem gospodarczym - czyli środkiem produkcji – nie jest już kapitał, nie są zasoby naturalne, nie jest też praca. To jest i będzie wiedza. Peter Drucker Źródło: www.chicagoboyz.net

4 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Współczesne paradygmaty zarządzania Istnieje nie jeden, a wiele sposobów organizacji biznesu Uwaga menadżera powinna być dzisiaj znacznie bardziej skupiona na otoczeniu przedsiębiorstwa niż na samym przedsiębiorstwie Dzisiaj obowiązkiem podwładnego jest wiedzieć dużo więcej w ramach powierzonego mu zakresu obowiązków od menadżera Nie ma ustalonej na zawsze, najlepszej struktury organizacyjnej Rozwój przedsiębiorstwa bierze się z poszukiwania możliwości na styku różnych technologii i różnych rynków

5 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Chmura i SaaS - co to jest i dlaczego nie eliminuje barier Możliwości, które niesie współczesna technologia

6 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Sektor mmsp W Polsce, według danych PARP z 31 grudnia 2009 roku jest zarejestrowanych ponad 3,8 mln podmiotów gospodarczych, ponad 99% to firmy małe i średnie, włączając osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mikro przedsiębiorstwo: zatrudnienie : do 10 pracowników obrót roczny: do 2 mln EURO Małe przedsiębiorstwo : zatrudnienie: do 50 pracowników obrót roczny : do 10 mln EURO Średnie przedsiębiorstwo: zatrudnienie: do 250 pracowników obrót roczny: do 50 mln EURO.

7 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Sektor mmsp

8 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Dostępne badania i płynące z nich wnioski 1.Badania KIGEiT 2.Badania California State University 3.Badania SPZW

9 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Badania KIGEiT Przedsiębiorstwa mmsp: 93% wykorzystujące komputery 90%, posiadające dostęp do Internetu z czego: 46% do Internetu szerokopasmowego dwukrotnie większy udział w wydatkach na IT w krajach Europy Zachodniej ale: wykorzystywanie komputerów z dostępem do Internetu nie oznacza korzystania z zaawansowanych rozwiązań informatycznych bariera finansowa v. bariera świadomości

10 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Badania California State University 700 msp z Centralnej Kalifornii 1100 msp z Europy: Polski (woj.: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie) Portugalia (Region Północny) Hiszpania (region Comarcha de la Mancha

11 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Badania California State University Jaki procent firm z poszczególnych krajów ma dostęp do Internetu? Jaki procent firm w poszczególnych krajach jest wyposażonych w komputery? Jak na ich tle wygląda Polska?

12 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 HiszpaniaPortugaliaPolska Marketing463255 Obsługa klienta615067 Kontakty z klientami598679 Jak Polska stoi w porównaniu z Hiszpanią i Portugalią jeśli chodzi o wspieranie procesów biznesowych technologiami teleinformatycznymi? Zarządzanie finansami555049 Płace354652 Zarządzanie zasobami ludzkimi503622 Szkolenia4456 Logistyka543629 Zarządzanie zasobami395025 Badania California State University

13 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Badania California State University

14 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Wyniki badania polskich małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem wykorzystania profesjonalnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu Badania SPZW listopada 2010

15 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Cel badania: Cc zbadanie czy polskie firmy sektora msp wykorzystują profesjonalne oprogramowanie do wspierania zarządzania swoimi firmami a jeśli wykorzystują, to które obszary działania firmy wspierają aplikacjami informatycznymi jak oceniają wpływ IT do zarządzania firmą na efektywność działania firmy

16 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Co pokazały badania? 48% badanych firm wydaje na IT do zarządzania firmą poniżej 5000 zł rocznie. Więcej wydają firmy średnie niż małe. Jedynie 13% małych firm deklaruje wydatki powyżej 10 000 zł rocznie, podczas gdy takie wydatki deklaruje 47% średnich firm. Dominujące obszary możliwego wykorzystania IT do zarządzania firmą to księgowość (90%), płace (87%) i kadry (84%). Najrzadziej oprogramowanie wykorzystywane jest w obszarach zarządzania ryzykiem (27%), zarządzania projektami (39%). Dominujące obszary możliwego wykorzystania IT w postaci usługi dostępnej przez Internet, to rozliczenia finansowe z organami publicznymi, kadry i CRM. Najczęstszym doradcą w zakresie wykorzystania IT do zarządzania firmą jest wewnętrzny specjalista informatyk. Średnie firmy lepiej niż małe oceniały wzrost efektywności firmy w kontekście zwiększenia wydatków na IT.

17 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Wnioski z badań: Nie wykorzystujemy profesjonalnych narzędzi informatycznych do wsparcia zarządzania. Nie traktujemy możliwości tkwiących w ich wykorzystaniu jako szansy na wzrost wartości firmy. Nie wpisujemy w strategię firmy zmian w zarządzaniu poprzez automatyzację naszych procesów biznesowych za pomocą profesjonalnych narzędzi informatycznych. Ich wybór powierzamy informatykom czyli specjalistom od technologii, a nie konsultantom biznesowym. Jeżeli wierzyć autorytetom to właśnie w wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi informatycznych do wsparcia zarządzania tkwi recepta na zwiększenie efektywności działania naszych firm.

18 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Biznesowe wykluczenie cyfrowe Wykluczenie cyfrowe dotyczy firm, nie ludzi; Wykluczenie cyfrowe nie jest związane z kwestią posiadania, a z kwestią umiejętności; Następna rewolucja wydajności: efektywne i świadome wykorzystywanie teleinformatyki.

19 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 WNIOSKI 1.Wykorzystywanie wiedzy jako zasobu wymaga wykorzystywania narzędzi informatycznych 2.Nowe paradygmaty zarządzania ogłoszone w 1999 roku przez Druckera wskazują na ogromną rolę profesjonalnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu 3.Autorytety mówią, że następna rewolucja wydajności może się wziąć z masowego wykorzystywania narzędzie informatycznych 4.Nowe technologie wyeliminowały barierę kosztową

20 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 WNIOSKI 5.Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 90% gospodarki 6.Jak pokazują badania w bardzo niewielkim stopniu wykorzystują narzędzia informatyczne w zarządzaniu i nie mają świadomości korzyści wynikających z ich zastosowania 7.Przedsiębiorstwom mmsp grozi wykluczenie cyfrowe.

21 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Postulaty Proponuję, byśmy we wszystkich naszych publicznych wystąpieniach związanych z możliwościami rozwoju gospodarczego: 1.Wskazywali rolę sektora mmsp 2.Pokazywali potencjał sektora mmsp 3.Zwracali uwagę na potrzebę programów uświadamiających 4.Nadali rangę programom eliminującym biznesowe wykluczenie cyfrowe

22 © STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Dziękuję za uwagę bozena.skibicka@spzw.ipartner24.eu


Pobierz ppt "© STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 2011 Biznesowe wykluczenie cyfrowe małych i średnich przedsiębiorstw. Konsekwencje dla konkurencyjności polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google