Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwa Zachodniopomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwa Zachodniopomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Województwa Zachodniopomorskiego
Stolica Województwa Zachodniopomorskiego i Euroregionu Pomerania

2 Stolica Regionu Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta
Szczecin

3 Główne Dane: 411 000 301 km2 1370 Klimat LUDNOŚĆ POWIERZCHNIA
LUDNOŚĆ NA 1 km2 Klimat Moskwa Szczecin Bruksela Paryż Lipiec –średnia maks. temp. 23 24 25 Styczeń – średnia min. temp. -16 -3 -1 1 Roczne opady deszczu (mm) 624 546 855 619

4 Największy Zespół Portowy Nad Południowym Bałtykiem
Obecność kilku stoczni i firm żeglugowych Atrakcyjne terminale Połączenie z krajami skandynawskimi Centrum logistyczne

5 Położenie Geograficzne
Szczecin

6 Położenie w Europie 130 km BERLIN 380 km KOPENHAGA 507 km PRAGA
560 km WARSZAWA 900 km BRUKSELA 1200 km PARYŻ 1230 km LONDYN 1600 km RZYM 1700 km MOSKWA

7 Źródło: www.pomerania.org.pl
Euroregion Pomerania Źródło: Euroregion Pomerania tworzą regiony przygraniczne trzech państw: Niemiec, Szwecji, Polski. W skład strony niemieckiej wchodzi osiem powiatów i trzy miasta na prawach powiatu zrzeszone w Związku Komunalnym Europaregion Pomerania. Stronę szwedzką tworzą 33 gminy regionu Skania, tworzące Związek Gmin Skanii. Stronę polską tworzy Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (większość gmin zachodniopomorskich). Cały region obejmuje powierzchnię km2 oraz liczącą ponad 3,8 milionów osób ludność.

8 Szczeciński Obszar Metropolitalny
Szczecin - ma szansę stać się ośrodkiem metropolitalnym, ze względu na: unikalne położenie w Polsce, węzłowe położenie w systemie komunikacji europejskiej (węzeł autostradowy, kolejowy, telekomunikacyjny, lotniczy, żeglugowy), potencjał demograficzny - wraz z gminami ościennymi (Police, Goleniów, Kobylanka, Stare Czarnowo, Gryfino, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska), liczy 550 tysięcy mieszkańców, potencjał naukowo–badawczy i kulturalny, potencjał gospodarczy.

9 Inwestycje Komunalne 2003 2004 2005 2006 20,78 € 20,66 € 29,30 €
Lata 2003 2004 2005 2006 Wydatki na inwestycje strategiczne (w mln EURO) 20,78 € 20,66 € 29,30 € 58,08 € Sfera transportowa (w mln EURO) 11,49 € 12,07 € 15,04 € 27,34 € Program Poprawy Jakości Wody (w mln EURO) 1,37 € 12,50 € 31,60 € 41,78 €

10 Inwestycje Komunalne Inwestycje zrealizowane:
Przeprawa mostowa przez rzekę Regalicę Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę Droga krajowa w centrum miasta (nr 13) Inwestycje zrealizowane: Poprawa Jakości Wody Obwodnica Śródmiejska Przebudowa ul. Autostrada Poznańska Przebudowa drogi krajowej nr 10 Inwestycje w trakcie realizacji: Szczeciński Szybki Tramwaj Hala widowiskowo-sportowa Filharmonia Szczecińska Zagospodarowanie Międzyodrza Inwestycje planowane:

11 Inwestycje Zewnętrzne Ważne dla Rozwoju Miasta
Zachodnie obejście drogowe miasta Nowe połączenie kolejowe Berlin-Szczecin Zachodnie obejście kolejowe Droga ekspresowa S3 Inwestycje planowane:

12 Większe Inwestycje Komercyjne
Zachodniopomorskie centrum logistyczne w Zespole Portów Szczecin-Świnoujście Terminal kontenerowy Ostrów Grabowski Obiekty mieszkalno-usługowe MODEHPOLMO Inwestycje w trakcie realizacji: Galeria handlowa – CR Sp. z o.o. Centrum logistyczne Poczta Polska Galeria Kaskada – ECE Park Wodny Gontynka Planowane inwestycje:

13 Kapitał Zagraniczny w Mieście
Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 1343 1374 1445 1517 1600 200 400 600 800 1000 1200 1400 1800 liczba spółek 2001 2002 2003 2004 2005 lata Struktura kapitału zagranicznego 2003 r. 2005 r.

14 Transport:

15 ... Drogowy Ważny międzynarodowy węzeł transportowy w transeuropejskim korytarzu transportowym Północ-Południe, z południowej Skandynawii wzdłuż rzeki Odry do Czech, Austrii i portów nad Morzem Śródziemnym. Połączony z europejskim systemem autostrad poprzez A6.

16 ...Rzeczny Odra – ważny szlak żeglugi śródlądowej;
połączenie wodne z Berlinem poprzez Kanał Odra-Havela

17 ...Kolejowy Główne Linie: E-59 E-28
z terminali załadunkowych Świnoujście Port do Berlina, Wiednia i Sofii E-59 połączenie Hamburg-Berlin – poprzez zachodniopomorskie – Gdańsk – Kaliningrad – St. Petersburg, połączenie Szczecin - Berlin - Amsterdam E-28

18 Miasta Obsługiwane Przez
...Powietrzny Port Lotniczy Szczecin–Goleniów położony jest w odległości ok. 45 km od Szczecina. Lotnisko dysponuje nowoczesnym oddanym w 2001 roku terminalem odlotów. Miasta Obsługiwane Przez Port Lotniczy Szczecin-Goleniów GOLENIÓW SZCZECIN Miejsce docelowe Ilość lotów tygodniowo 1 Warszawa 26 2 Londyn 4 3 Dublin Czartery do: Egiptu, Tunezji, Turcji.

19 Szkolnictwo Wyższe 19 SZKÓŁ WYŻSZYCH Politechnika Szczecińska
w tym: Politechnika Szczecińska Pomorska Akademia Medyczna Akademia Morska Uniwersytet Szczeciński Akademia Rolnicza Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ok. 75 tys. studentów

20 foto: Zakład Maszyn i Napędów Elektycznych, PS
Politechnika Szczecińska Rodowód Politechniki Szczecińskiej sięga roku 1946. Obecnie jednostkami dydaktyczno-naukowymi Politechniki Szczecińskiej są: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Mechaniczny, Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Informatyki, Wydział Techniki Morskiej. foto: Zakład Maszyn i Napędów Elektycznych, PS foto: Zakład Maszyn i Napędów Elektycznych, PS foto: Zakład Maszyn i Napędów Elektycznych, PS

21 Pomorska Akademia Medyczna
Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia w 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Obecnie na Pomorskiej Akademii Medycznej utworzone są następujące wydziały: foto: spsk1.szn.pl Wydział Lekarski, Wydział Stomatologii, Wydział Nauk o Zdrowiu. foto: spsk1.szn.pl

22 foto: Zakład Maszyn i Napędów Elektycznych, PS
Akademia Morska Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej. Akademia Morska kształci studentów w systemie dziennym i zaocznym na trzech wydziałach: Wydział Nawigacyjny Wydział Mechaniczny Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu foto: Zakład Maszyn i Napędów Elektycznych, PS foto: A.Bąk

23 Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński został utworzony w 1985 r. Jest uczelnią państwową. Jednym z podstawowych celów kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w europejskiej społeczności wielokulturowej i społeczeństwie doby informacji, a także wykształcenie specjalistów zdolnych do działania w zintegrowanej Europie. Uniwersytet kształci studentów w systemie dziennym i zaocznym na trzech wydziałach: Wydział Humanistyczny Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Matematyczno Fizyczny Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Teologiczny

24 AKTUALNY RATING SPORZĄDZONY PRZEZ FITCH RATINGS DLA MIASTA SZCZECIN:
Gospodarka Stabilna Polityka Finansowa: AKTUALNY RATING SPORZĄDZONY PRZEZ FITCH RATINGS DLA MIASTA SZCZECIN:  BBB /stabilna/ dla długoterminowego długu zaciągniętego w walucie obcej BBB /stabilna/ dla długoterminowego długu zaciągniętego w walucie krajowej F3 dla krótkoterminowego długu zaciągniętego w walucie obcej Rynek pracy: Pracujący wg sekcji Szczecin Polska Ilość studentów na 1825 504,2 10000 mieszkańców Stopa bezrobocia (%) 12,0 14,9 Średnie wynagrodzenie 666,7 681,4 (w EUR) * *Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 pracowników Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

25 Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Cele działania: pomoc w przekształcaniu wyników prac naukowo-badawczych i projektów innowacyjnych w nowoczesne konkurencyjne produkty, które znajdą odbiorców organizacja wykonawstwa złożonych produktów rynkowych przez grupy małych i średnich firm w regionie, pomoc w tworzeniu nowych firm innowacyjnych, zwłaszcza przez absolwentów szkół wyższych, organizacja kooperacji z firmami zagranicznymi, w tym w obszarze Euroregionu POMERANIA, aktywny udział w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej na opracowanie produktów innowacyjnych, innowacyjne działania marketingowe i promocja wyrobów i firm regionu, szkolenia zawodowe przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

26 Północna Izba Gospodarcza
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie jest największą reprezentacją samorządu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Powstała pod koniec 1997 roku z inicjatywy sześćdziesięciu przedsiębiorców ze Szczecina. Aktualnie Izba zrzesza kilkaset firm i przedsiębiorstw z Polski oraz z Niemiec. Podstawowym zadaniem Izby jest świadczenie wszelkiego rodzaju usług dla zrzeszonych w niej przedsiębiorców: tworzenie lobby pro-gospodarczego i integracja środowiska przedsiębiorców, edukacja pracodawców i ich pracowników, reprezentowanie ich wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, organizacja wyjazdów kooperacyjnych i pomoc w zdobyciu środków na ich zorganizowanie, pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. wydanie Katalogu zawierającego informacje o Członkach wraz z ich ofertami kooperacyjnymi, tłumaczonymi na język angielski i niemiecki.

27 Powiatowy Urząd Pracy Usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy:
prace interwencyjne, roboty publiczne, staż dla osób bezrobotnych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenia pracowników pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, szkolenia osób bezrobotnych, szkolenie osób poszukujących pracy, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, studia podyplomowe, pośrednictwo pracy.

28 Podatki CIT w Europie - rok 2005

29 Podatki Polski System Podatkowy Podatki Lokalne PIT CIT VAT
Podatek Od Osób Fizycznych Podatek Od Osób Prawnych Podatek Od Towarów i Usług do ok. EUR ok EUR powyżej ok EUR 19% 22% 19% 30% 40% Stawka Podstawowa 7% 3% 0% Podatki Lokalne W zależności od rodzaju towaru i usług rok 2006 Opłaty (roczne) 1 Budynki Działalność gospodarcza – 18,00 PLN/m2 Działalność usługowo-handlowa na powierzchni powyżej 4300 m2 – 18,43 PLN/m2 2 Nieruchomości gruntowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,68 PLN/m2 3 Budowle 2 % wartości

30 Rodzaje pomocy publicznej:
Pomoc Dla Inwestorów Pomoc publiczna oferowana ze strony Miasta Szczecin ma na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, zaktywizowanie rynku pracy oraz wspomożenie przedsiębiorców rozpoczynających lub rozwijających działalność gospodarczą na terenie miasta. Rodzaje pomocy publicznej: przeznaczona na zatrudnienie, przeznaczona na szkolenia, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Miasta Szczecin, dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją Szczeciński Program Pomocy Przedsiębiorcom

31 Pomoc Dla Inwestorów Poręczenia kredytowe i kredyty dla przedsiębiorców: Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Wspieranie działalności wdrożeniowej i innowacyjnej: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (Urząd Miasta Szczecin) Centrum Obsługi Inwestora (Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski)

32 Miasto Zieleni Czwarta część powierzchni miasta to tereny zielone;
Lasy Miejskie położone są głównie w północnej i południowo-wschodniej części, a łączna ich powierzchnia wynosi aktualnie 2870,17 hektarów; Sąsiedztwo z terenami puszczy Wkrzańskiej, Goleniowskiej i Bukowej, 15 parków na powierzchni 145 ha; Na terenie miasta występują dodatkowo duże skupiska zieleni w postaci zieleńców, skwerów i zieleni ulicznej oraz cmentarzy (w tym Cmentarz Centralny – 3 w Europie)

33 Sieć Wodna w granicach miasta grunty pod wodami zajmują około 24% powierzchni, główne elementy sieci: -Odra Wschodnia – Regalica (średnia głębokość ok. 7m, szerokość 160m) -Odra Zachodnia (średnia głębokość ok. 7m, szerokość 160m) -30 mniejszych cieków o łącznej długości ok. 113 km -jez. Dąbie (4 pod względem powierzchni w Polsce) -kilkadziesiąt zbiorników wód stojących.

34 foto:M.Łuczak,T.Gargula foto:M.Łuczak,T.Gargula
Miasto Sportu i Rekreacji foto:M.Łuczak,T.Gargula foto:M.Łuczak,T.Gargula 11 szlaków pieszych, 30 km ścieżek rowerowych, 17 stanic wodnych i 4 kąpieliska, 15 stadionów, w tym Stadion Miejski na ponad 17tys. miejsc oraz Miejski Stadion Lekkoatletyczny na ponad 16tys. miejsc), 2 tory sportowe (kolarski i kartingowy), 6 stadnin konnych (w mieście oraz najbliższej okolicy), aeroklub, lodowiska, korty tenisowe, stok narciarski, tor saneczkowy, kluby fitness, siłownie, pole golfowe...

35 Miasto Kultury 7 placówek teatralnych i muzycznych,
5 kin, w tym najstarsze kino na świecie „PIONIER” działające nieprzerwanie od 26 września 1909 r. (certyfikat GUINESS WORLD RECORD), 5 muzeów, Książnica Pomorska, 35 filii sieci Biblioteki Miejskiej, 10 rozgłośni radiowych, w tym 5 lokalnych, 3 stacje telewizyjne, w tym 2 oddziały telewizji ogólnopolskiej, 10 wydawnictw prasowych o zasięgu lokalnym, stałe prestiżowe imprezy muzyczne, m.in..: Festiwal Muzyki Dawnej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej, Zmagania Jazzowe ON-LINE, Ogólnopolski Konkurs Baletowy...

36 Miasto Ciekawej Architektury
3000 obiektów zabytkowych, 188 wpisanych do rejestru zabytków, Średniowiecze: bazylika archikatedralna św. Jakuba, Baszta Panieńska, Ratusz Staromiejski,... Renesans: Zamek Książąt Pomorskich, Barok: Brama Portowa, Brama Hołdu Pruskiego, Pałac Stanów (obecnie Muzeum Narodowe), XIX i XX w.: poczta przy ul. Dworcowej i Niepodległości, Nowy Ratusz, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,... zespoły urbanistyczno-architektoniczne: Wały Chrobrego, XIXwieczny zespół kamienic Śródmieścia, Stare Miasto,... architektura przemysłowa: dawne zajezdnie tramwajowe, zakład gazowniczy, fabryka papieru Skolwin.

37 Noclegi 46 obiektów noclegowych, w tym 17 hoteli,
ponad 5200 miejsc noclegowych, w tym ponad 3000 w hotelach, świadczących usługi o zróżnicowanym standardzie, z bazy noclegowej Szczecina korzysta rocznie łącznie około turystów, z czego około 40% to turyści zagraniczni (głównie z Niemiec, Danii, Szwecji i Holandii).

38 Gastronomia bogata oferta gastronomiczna, na którą składają się:
-ponad 70 restauracji, -ponad 60 pubów, -ponad 40 klubów i dyskotek, -ponad 30 kawiarni, gdzie serwowana jest rodzima i światowa kuchnia, m. in. włoska, francuska, grecka, chińska, japońska, indyjska,...

39 Miasto Bezpieczne realizowany program „Bezpieczne Miasto Szczecin”
wzrost wskaźnika wykrywalności w stosunku do lat ubiegłych – 58,9 spadek wskaźnika zagrożenia (na 10tys. mieszkańców) ,5 siedziba Dowództwa i Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód NATO

40 Wyróżnienia, oceny, certyfikaty
GMINA FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji – przyznany tytuł i certyfikat GRUNT NA MEDAL – wyróżnienie w konkursie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych pod patronatem Ministra Gospodarki Stabilna sytuacja ekonomiczna i dobre perspektywy rozwojowe – ostatnia ocena międzynarodowej firmy ratingowej Fitch Ratings Ltd. I miejsce w rankingu „Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom” System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 Certyfikat „Przejrzysta Polska” Nagroda za Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto roku 2006 dla Urzędu Miasta Szczecin

41 e-mail: investor@um.szczecin.pl
Dziękujemy Za Uwagę! Zapraszamy Na Naszą Stronę:


Pobierz ppt "Województwa Zachodniopomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google