Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W drodze na NewConnect Piotr Fałek Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W drodze na NewConnect Piotr Fałek Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 W drodze na NewConnect Piotr Fałek Prezes Zarządu

2 Agenda 1.Kim jesteśmy – profil działalności 2.Strategia rozwoju 3.Dane finansowe 4.Podsumowanie

3 Kluczowe osoby Piotr Fałek – Prezes Zarządu, akcjonariusz SYNTEA S.A. Odpowiada za realizację całościowej strategii firmy oraz poszczególnych jednostek biznesowych. Prowadzi wykłady i szkolenia poruszające zagadnienia dotyczące wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych, zarządzania projektami informatycznymi, modelowania procesów biznesowych czy też tematyki europejskiej w kontekście wymagań Procesu Bolońskiego oraz wykorzystania funduszy na informatyzację przedsiębiorstw oraz szkół wyższych. Maciej Czernaś – Wiceprezes Zarządu, akcjonariusz SYNTEA S.A. Zaangażowany jest w rozwój systemu Nowoczesna Uczelnia tworzonego na platformie Microsoft Dynamics AX oraz promocję informatyzacji i rozwoju polskich uczelni wyższych. Bierze udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących systemów informatycznych stale podnosząc kompetencje i rozszerzając wiedzę dot. produktów Microsoft. Paweł Chudy, Prezes Zarządu MCSK, akcjonariusz SYNTEA S.A. Odpowiada za działalność operacyjną MCSK. Doradza przy wielu w projektach IT w charakterze konsultanta oraz eksperta. Brał udział jako programista w projektach dla Agencji Techniki i Technologii (przy Ministerstwie Gospodarki).

4 2003 maj - powstanie Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. Podjęcie współpracy z Microsoft Business Solution (obecnie Dynamics) Kluczowe daty 2004 Outsourcing szkoleń w Avon Cosmetics Polska Pełna oferta w ramach wsparcia partnerów Microsoft Dynamics Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO Wprowadzenie usług szkoleniowych dla użytkowników systemów Microsoft Dynamics 2006 Poszerzenie oferty o usługi konsultingowe (audyty) i kompetencje oparte o kolejne narzędzia informatyczne (m.in. pełna oferta Microsoft, Cisco, Linux, Oracle) 2007 Współpraca z sektorem edukacyjnym, uczelniami wyższymi (studia podyplomowe i MBA) Współpraca z sektorem publicznym i projekty wspólnie z sektorem samorządowym 2008 Utworzenie grupy kapitałowej SYNTEA S.A. posiadającej 100% udziałów MCSK Planowany debiut na rynku NewConnect Włączenie do grupy kapitałowej Spółki CSF Polska

5 dostarczanie KOMPETENCJI w zakresie wykorzystywania narzędzi ICT (Information Communication Technology) poprzez: Szkolenia oraz usługi konsultingowe i doradcze Wspólne projekty z sektorem edukacji i publicznym Udostępnianie zaplecza oraz usług Business Process Outsourcing (specjalizacja – grupy wykluczenia) Szerokie wykorzystanie finansowania z funduszy UE Oferta uczestników godzin kursów

6 Użytkownicy rozwiązań ITProfesjonaliści rynku IT Fundusze UE Współpraca partnerska, opracowywanie i rozliczanie wniosków Sektor komercyjny, Sektor publiczny, edukacja, samorządy, centralne i regionalne instytucje pośredniczące ECDL, zawody IT Usługi konsultingowe, doradcze, rekrutacje, audyty bezpieczeństwa informacji itp. Studia podyplomowe, pozostała współpraca z wyższymi uczelniami Zaplecze do świadczenia BusinessProcessOutsourcing (BPO) Szkolenia distance learning, e-learning, udostępnianie specjalistycznych treści w oparciu o technologie IT, video-konferencje itp. Microsoft Dynamics Inni dostawcy… Zaawansowane rozmowy z Comarchem Różnorodne produkty specjalistyczne, kompetencje w zarządzaniu projektami Obszary działania

7 aż 63% pracowników sfery budżetowej deklaruje chęć podnoszenia swoich kwalifikacji Najniższy poziom kształcenia ustawicznego w UE : tylko 5,2% osób czynnych zawodowo bierze udział w edukacji World Economic Forum klasyfikuje Polskę na 72 miejscu wśród 104 państw w ocenie strategicznej gotowości Polski do transformacji do społeczeństwa informacyjnego PO Kapitał Ludzki 3.4 Powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego 682,3 mln EUR w tym na e-learning, promocję ECDL w sektorze publicznym PO Kapitał Ludzki ponad mln EUR Otoczenie rynkowe

8 Użytkownicy technologii ICT (ponad 200 firm) Sektor publiczny (ok. 50 instytucji) Dostawcy narzędzi IT (ok. 100 firm) Klienci

9 Referencje i wyróżnienia

10 Strategia Rozwój grupy kapitałowej - w 1 kroku dołączenie CSF Polska Rozbudowa potencjału merytorycznego Zwiększenie zaplecza do świadczenia usług BPO - w tym budowa ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego Zwiększenie potencjału poprzez pozyskiwanie środków UE Do lipca 2008 złożyliśmy w partnerstwach 36 projektów na kwotę ponad 130mln PLN. Obecnie jesteśmy w trakcie lub rozpoczynamy realizację projektów, w których nasz budżet to ponad 3 mln PLN.

11 Struktura przychodów

12 Wyniki finansowe

13 Struktura akcjonariatu Seria Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Piotr FałekA ,00% ,00% Maciej Czernaś A ,00% ,00% Paweł Chudy A ,00% ,00% Razem ,00% ,00%

14 Dynamiczny i profesjonalny zespół Szeroka oferta usług dla dynamicznie rosnących i wspieranych środkami UE sektorów: edukacyjny, publiczny i MŚP Strategiczna współpraca z liderami technologicznymi Partnerstwa zawarte z szeroką gamą samorządów, wyższych uczelni, szkół i innych podmiotów Solidne fundamenty

15 Struktura grupy Synergia działalności Kompleksowe dostarczanie narzędzi i kompetencji IT Energia wartości dodanej dla Klientów

16 SYNTEA S.A. Biuro w Lublinie Lublin ul. Nałęczowska 30 Tel/fax: (0-81) Biuro w Warszawie Warszawa Al. Jerozolimskie 162 Tel: (0-22) Fax: (0-22) Kontakt Autoryzowany Doradca Doradca. Zespół Doradców Finansowo- Księgowych Sp. z o.o. Piotr Miotła – Prokurent GSM: SYNTEA S.A. Piotr Fałek Prezes Zarządu Edyta Migałka PR Manager GSM

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "W drodze na NewConnect Piotr Fałek Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google