Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 EFS w latach 2004-2006 50 lat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce realizowany w ramach trzech programów: SPO RZL, ZPORR, PIW EQUAL, na lata 2004-2006 przeznaczono 1,9 mld Euro, projekty realizowane do końca 2008 roku (n+2)

3 EFS w latach 2004-2006

4 SPO RZL: 8 tys. wniosków przeszło ocenę formalną, podpisano 3 800 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 5,4 mld zł, co stanowi ponad 93%, Wartość dokonanych płatności wyniosła prawie 2,2 mld zł, co stanowi około 38% alokacji finansowej na lata 2004-2006. EFS w latach 2004-2006

5 ZPORR (II Priorytet) podpisano umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 1,7 mld zł, co stanowi ponad 98% alokacji, Wartość dokonanych płatności wyniosła prawie 0,38 mld zł, co stanowi około 22,16% alokacji finansowej na lata 2004-2006 EQUAL obecnie realizowanych jest 167 Partnerstw na Rzecz Rozwoju EFS w latach 2004-2006

6

7 ponad 1 mln (MILION) osób w Polsce skorzystało już ze wsparcia oferowanego przez wszystkie programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS w latach 2004-2006

8

9

10

11

12 Udział osób, które podjęły zatrudnienie dzięki wsparciu SPO RZL do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu: 55,60% EFS w latach 2004-2006

13 Konkurs dla projektodawców – SPO RZL, ZPORR, IW EQUAL Termin nadsyłania wniosków – 31 marca br. 60 projektów najwyżej ocenionych – nagrodzonych statuetka i tytułem Najlepsza inwestycja w człowieka, 5 projektów, które uzyskają największą liczbę punktów zostanie uhonorowanych nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Szczegóły na www.efs.gov.plwww.efs.gov.pl Dobre praktyki EFS

14 Nowe istotne przepisy dot. EFS zasada strategic approach - koncentracja wsparcia na kluczowych obszarach i najważniejszych problemach wymagających interwencji brak obowiązku opracowywania Uzupełnienia Programu konkretyzacja przepisów zawartych w Programie - w formie załącznika do Programu przyjmowanego na poziomie krajowym (wyodrębnione zostaną m.in. Działania, typy projektów, grupy docelowe wsparcia, system wyboru projektów, źródła finansowania Działania oraz wskaźniki realizacji Działania) włączenie IW EQUAL w główny nurt EFS – projekty innowacyjne i ponadnarodowe

15 możliwość wzajemnego finansowania komplementarnych działań przez EFS i EFRR do 10 % na poziomie priorytetu (cross financing) poziom finansowania – 85% wkład prywatny zaliczany do współfinansowania KWALIFIKOWALNOŚĆ N + 3 do 2010 (następnie N + 2) Nowe istotne przepisy dot. EFS

16 Program operacyjnyUdział alokacji w NSS Regionalne Programy Operacyjne 23,8% – EFRR PO Rozwój Polski Wschodniej 3,4% – EFRR PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej1% – EFRR PO Infrastruktura i środowisko41,3% – EFRR i FS PO Kapitał ludzki 14,4% - EFS PO Innowacyjna gospodarka12,3% – EFRR PO Pomoc techniczna0,8% - EFRR Alokacja środków NSRO na programy operacyjne

17 Podział środk ó w finansowych w ramach PO KL Alokacja finansowa Programu wynosi - 11 420 207 059 EUR środki EFS stanowią 85% tj. 9 707 176 000 EUR środki krajowe stanowią 15 % tj. 1 713 031 059 EUR Podział środków w ramach Programu: Komponent centralny: ok. 40 % Komponent regionalny: ok. 60 %

18 Elementy programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki administracja publiczna rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich adaptacyjność przedsiębiorstw zatrudnienieedukacjaIntegracja społeczna Postawy zdrowotne pracowników

19 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkc. Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MSWiA, MPiPS MZ SW IP Struktura PO Kapitał Ludzki Priorytet XI Pomoc Techniczna SW MEN

20 Finansowanie PO Kapitał Ludzki (całość) Priorytet Kwota (w Euro) Udział procentowy I.Zatrudnienie i integracja społeczna506 189 3584,43 % II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw672 298 7275,89 % III.Wysoka jakość systemu oświaty1 456 236 26812,75 % IV.Szkolnictwo wyższe i nauka960 366 8398,41 % V.Dobre rządzenie610 854 0945,35 % VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 105 713 1790,92 % VII.Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej3 699 705 11932,40 % VIII.Regionalne kadry gospodarki1 588 479 61213,91 % IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach1 103 425 4469,66 % X.Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich260 130 1352,28 % XI.Pomoc techniczna456 808 2824 % OGÓŁEM:11 420 207 059100%

21 Podział środków EFS pomiędzy województwa Województwo Kwota (w Euro) EFS na 1 mieszkańca (w Euro) Dolnośląskie386 422 417133,8 Kujawsko-Pomorskie318 820 490154,1 Lubelskie407 588 703187,0 Lubuskie142 376 126141,1 Łódzkie401 335 573155,7 Małopolskie470 199 141144,0 Mazowieckie722 159 516140,0 Opolskie138 795 744132,5 Podkarpackie344 181 419164,0 Podlaskie207 316 890172,8 Pomorskie298 952 885135,9 Śląskie587 600 752125,4 Świętokrzyskie252 767 246196,7 Warmińsko-Mazurskie249 026 866174,3 Wielkopolskie482 406 270143,0 Zachodniopomorskie244 029 227144,0 P O L S K A5 484 359 887148,2

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) 461-47-63; fax (22) 461-40-71 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google