Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 EFS w latach lat Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce realizowany w ramach trzech programów: SPO RZL, ZPORR, PIW EQUAL, na lata przeznaczono 1,9 mld Euro, projekty realizowane do końca 2008 roku (n+2)

3 EFS w latach

4 SPO RZL: 8 tys. wniosków przeszło ocenę formalną, podpisano umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 5,4 mld zł, co stanowi ponad 93%, Wartość dokonanych płatności wyniosła prawie 2,2 mld zł, co stanowi około 38% alokacji finansowej na lata EFS w latach

5 ZPORR (II Priorytet) podpisano umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 1,7 mld zł, co stanowi ponad 98% alokacji, Wartość dokonanych płatności wyniosła prawie 0,38 mld zł, co stanowi około 22,16% alokacji finansowej na lata EQUAL obecnie realizowanych jest 167 Partnerstw na Rzecz Rozwoju EFS w latach

6

7 ponad 1 mln (MILION) osób w Polsce skorzystało już ze wsparcia oferowanego przez wszystkie programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS w latach

8

9

10

11

12 Udział osób, które podjęły zatrudnienie dzięki wsparciu SPO RZL do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu: 55,60% EFS w latach

13 Konkurs dla projektodawców – SPO RZL, ZPORR, IW EQUAL Termin nadsyłania wniosków – 31 marca br. 60 projektów najwyżej ocenionych – nagrodzonych statuetka i tytułem Najlepsza inwestycja w człowieka, 5 projektów, które uzyskają największą liczbę punktów zostanie uhonorowanych nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Szczegóły na Dobre praktyki EFS

14 Nowe istotne przepisy dot. EFS zasada strategic approach - koncentracja wsparcia na kluczowych obszarach i najważniejszych problemach wymagających interwencji brak obowiązku opracowywania Uzupełnienia Programu konkretyzacja przepisów zawartych w Programie - w formie załącznika do Programu przyjmowanego na poziomie krajowym (wyodrębnione zostaną m.in. Działania, typy projektów, grupy docelowe wsparcia, system wyboru projektów, źródła finansowania Działania oraz wskaźniki realizacji Działania) włączenie IW EQUAL w główny nurt EFS – projekty innowacyjne i ponadnarodowe

15 możliwość wzajemnego finansowania komplementarnych działań przez EFS i EFRR do 10 % na poziomie priorytetu (cross financing) poziom finansowania – 85% wkład prywatny zaliczany do współfinansowania KWALIFIKOWALNOŚĆ N + 3 do 2010 (następnie N + 2) Nowe istotne przepisy dot. EFS

16 Program operacyjnyUdział alokacji w NSS Regionalne Programy Operacyjne 23,8% – EFRR PO Rozwój Polski Wschodniej 3,4% – EFRR PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej1% – EFRR PO Infrastruktura i środowisko41,3% – EFRR i FS PO Kapitał ludzki 14,4% - EFS PO Innowacyjna gospodarka12,3% – EFRR PO Pomoc techniczna0,8% - EFRR Alokacja środków NSRO na programy operacyjne

17 Podział środk ó w finansowych w ramach PO KL Alokacja finansowa Programu wynosi EUR środki EFS stanowią 85% tj EUR środki krajowe stanowią 15 % tj EUR Podział środków w ramach Programu: Komponent centralny: ok. 40 % Komponent regionalny: ok. 60 %

18 Elementy programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki administracja publiczna rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich adaptacyjność przedsiębiorstw zatrudnienieedukacjaIntegracja społeczna Postawy zdrowotne pracowników

19 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkc. Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MSWiA, MPiPS MZ SW IP Struktura PO Kapitał Ludzki Priorytet XI Pomoc Techniczna SW MEN

20 Finansowanie PO Kapitał Ludzki (całość) Priorytet Kwota (w Euro) Udział procentowy I.Zatrudnienie i integracja społeczna ,43 % II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw ,89 % III.Wysoka jakość systemu oświaty ,75 % IV.Szkolnictwo wyższe i nauka ,41 % V.Dobre rządzenie ,35 % VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym ,92 % VII.Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej ,40 % VIII.Regionalne kadry gospodarki ,91 % IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,66 % X.Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ,28 % XI.Pomoc techniczna % OGÓŁEM: %

21 Podział środków EFS pomiędzy województwa Województwo Kwota (w Euro) EFS na 1 mieszkańca (w Euro) Dolnośląskie ,8 Kujawsko-Pomorskie ,1 Lubelskie ,0 Lubuskie ,1 Łódzkie ,7 Małopolskie ,0 Mazowieckie ,0 Opolskie ,5 Podkarpackie ,0 Podlaskie ,8 Pomorskie ,9 Śląskie ,4 Świętokrzyskie ,7 Warmińsko-Mazurskie ,3 Wielkopolskie ,0 Zachodniopomorskie ,0 P O L S K A ,2

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) ; fax (22)


Pobierz ppt "Daniel Prędkopowicz Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google