Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów Miasta Stołecznego Warszawy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2009 Biuro Funduszy Europejskich grudzień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów Miasta Stołecznego Warszawy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2009 Biuro Funduszy Europejskich grudzień"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów Miasta Stołecznego Warszawy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2009 Biuro Funduszy Europejskich grudzień 2009 r

2 Ogólne informacje Ogólna liczba projektów z zakresu EFRR: –10 projektów złożonych, –1 projekt ogólnomiejski (komponenty dzielnicowe), –1 projekt ogólnomiejski (komponenty dzielnicowe oraz ogólnomiejski), –Wartość całkowita projektów– 142,1 mln PLN, –Wnioskowana wartość dofinansowania– 99,4 mln PLN Projekty, które dotychczas otrzymały dofinansowanie: –2 projekty, –Wartość całkowita projektów– 32,6 mln PLN, –Wartość dofinansowania– 10,2 mln PLN

3 Ogólne informacje – EFS w Warszawie Ogólna liczba projektów: –156 projektów złożonych, w tym: 112 projektów dzielnicowych (w tym OPS), 44 projektów miejskich 4 projekty Urzędu Pracy 2 projekty WCPR 2 projekty WCK –79 projekty przyjęte do realizacji i zrealizowane Ogólna wartość projektów złożonych– 173,6 mln zł: Wartość projektów w realizacji i zrealizowanych – 93,1 mln zł

4 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

5 - Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie (wartość całkowita: 13,7 mln PLN, wartość dofinansowania: 3 mln PLN) – ZPORR dz. 1.3.2 - Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa (wartość całkowita: 18,9 mln PLN, wartość dofinansowania: 7,2 mln PLN) – RPO WM dz. 3.1 Projekty dzielnicowe przyjęte do realizacji w ramach EFRR

6 Złożone projekty dzielnicowe w ramach RPO WM (EFRR) Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Projekt dzielnicy Bielany: Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa Projekt otrzymał dofinansowanie (aktualnie na etapie realizacji)

7 Działanie 6.1 Kultura DzielnicaNazwa projektuWartość projektu Wartość dofinansowania OchotaBudowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej 7 521 872,436 393 591,56 OchotaModernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42 2 581 571,562 194 335,83 RembertówBudowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury w Warszawie 7 306 175,116 210 248,84 UrsusPrzebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budową pawilonu wystawowego 6 190 159,595 261 635,65 BielanyAdaptacja budynku przy ulicy Szegedyńskiej 13a w części parteru na potrzeby Mediateki – Biblioteki multimedialnej dla młodzieży oraz pomieszczenia dla Oddziału Straży Miejskiej 9 500 120,776 904 930,53 Żaden z projektów nie otrzymał dofinansowania Złożone projekty dzielnicowe w ramach RPO WM (EFRR)

8 Działanie 6.2 Turystyka DzielnicaNazwa projektuWartość projektu Wartość dofinansowania OchotaBudowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice 8 667 399,317 367 289,41 WawerBudowa dzielnicowego basenu z lodowiskiem i zespołem fitness dla dzielnicy Wawer w Warszawie 32 797 921,2727 878 233,08 Żaden z projektów nie otrzymał dofinansowania Złożone projekty dzielnicowe w ramach RPO WM (EFRR)

9 Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Ograniczenie wprowadzone przez IZ RPO WM: jeden beneficjent-jeden projekt, maksymalna wartość projektu 20 mln PLN maksymalna wartość dofinansowania 10 mln PLN Procedura naboru wewnętrznego pośród kilkunastu projektów zgłoszonych przez dzielnice m. st. Warszawy pod kątem zgodności z kryteriami RPO WM Wybrany projekt dzielnicy Śródmieście Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej w Warszawie Wartość projektu: 9,82 mln PLN Wartość dofinansowania: 7,1 mln PLN Projekt na etapie oceny Złożone projekty dzielnicowe w ramach RPO WM (EFRR)

10 Działanie 5.2 Rewitalizacja miast Ograniczenie wprowadzone przez IZ RPO WM: jeden beneficjent-jeden projekt (przygotowany zbiorczy projekt ogólnomiejski) Procedura naboru wewnętrznego pośród kilkunastu projektów zgłoszonych przez dzielnice m. st. Warszawy pod kątem zgodności z kryteriami RPO WM Przygotowany zbiorczy projekt pn. Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w apekcie ochrony zbytków, poprawy jakosci przestrzeni publicznej oraz społeczno- kulturowym obejmujący zadania w dzielnicach: –Śródmieście Remont i konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie –Praga Płn. Modernizacja ul. Białostockiej –Ochota Modernizacja Teatru Ochoty –Ursus Rozbudowa budynku w Parku Achera –Rembertów Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Centrum Złotego Wieku, Wartość projektu: 25,11 mln PLN Wartość dofinansowania: 19,94 mln PLN Projekt na etapie oceny Złożone projekty dzielnicowe w ramach RPO WM (EFRR)

11 Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Ograniczenie wprowadzone przez IZ RPO WM: jeden beneficjent-jeden projekt (w trakcie przygotowania zbiorczy projekt ogólnomiejski), maksymalna wartość projektu 10 mln PLN Procedura naboru wewnętrznego pośród blisko 40 projektów zgłoszonych przez dzielnice oraz jednostki m. st. Warszawy pod kątem zgodności z kryteriami RPO WM Propozycja zbiorczego projektu obejmującego 5 zadań, w tym 3 zadania realizowane w dzielnicach: –Wola Termomodernizacja budynku Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 –Wesoła Termomodernizacja SP 173 –Ursus Termomodernizacja budynku SP nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9 Wartość projektu: ok. 10 mln PLN Wartość dofinansowania: ok. 8,5 mln PLN Projekt planowany do złożenia w 1 kwartale 2010 r. Złożone projekty dzielnicowe w ramach RPO WM (EFRR)

12 Projekty dzielnicowe w ramach RPO WM (EFRR) Uwarunkowania związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych do dofinansowania: –Z reguły wymagana jest gotowość projektu pod względem przygotowania inwestycyjnego, –Ściśle określone kryteria wyboru (niewielkie możliwości zmiany charakteru projektu pod kątem dostosowania do kryteriów), –Ograniczenia narzucane przez IZ RPO WM (jeden beneficjent-jeden projekt, ograniczenia wartościowe) Powyższe uwarunkowania znacznie ograniczają potencjał m. st. Warszawy (w tym dzielnic) w aplikowaniu o środki UE Zniesienie kryterium ograniczenia ilościowego w RPO WM umożliwiłoby przygotowanie kilkudziesięciu projektów o wartości kilkuset mln zł z dużym potencjałem refundacyjnym (wiele z projektów znajduje się w fazie realizacji)

13 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

14 Liczba projektów przyjętych do realizacji w ogólnej liczbie projektów

15 Aktywność poszczególnych jednostek/komórek w przygotowywaniu projektów EFS

16 Wartość realizowanych projektów EFS według typów jednostek

17 Liczba projektów EFS składanych przez poszczególne jednostki/komórk m.st. Warszawy

18

19 Liczba projektów EFS realizowanych przez m.st. Warszawa Liczba projektów EFS realizowanych przez poszczególne jednostki/komórki organizacyjne m.st. Warszawy

20 Wartość projektów EFS składanych przez m.st. Warszawa

21 Aktywność Dzielnic i Ośrodków Pomocy Społecznej w przygotowaniu projektów finansowanych z EFS w latach 2008-2009

22 Wartość projektów EFS składanych przez dzielnice m.st. Warszawy

23 Aktywność Dzielnic i Ośrodków Pomocy Społecznej w realizacji projektów z EFS w latach 2008-2009

24 Wartość projektów EFS realizowanych w dzielnicach m.st. Warszawy

25 Statystyka projektów dzielnicowych Projekty składane: –Średnia liczba – 6 projektów –Średnia wartość projektu – 651 148,63 zł –Średnia wartość na mieszk. - 42,72 zł Projekty realizowane: –Średnia liczba – 3,2 projektu –Średnia wartość projektu – 565 701,46 zł –Średnia wartość na mieszk. - 19,22 zł

26 Wartość środków EFS pozyskanych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy w przeliczeniu na 1 mieszkańca


Pobierz ppt "Realizacja projektów Miasta Stołecznego Warszawy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2009 Biuro Funduszy Europejskich grudzień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google