Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców http://europa.eu.int/eracareers oraz Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE lidia.mitera@kpk.gov.pl

2 Krótka historia Styczeń 2000 r. – Komunikat Komisji Europejskiej proponujący utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej [ERA] Kwiecień 2001 r. – Raport Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Mobilności wskazujący na przeszkody stojące na drodze rozwoju międzynarodowej wymiany naukowców Czerwiec 2001 r. – Komunikat KE – Strategia Mobilności dla ERA [COM(2001)331 final ] Grudzień 2001 r. – Uchwała Rady UE popierająca wszelkie starania zmierzające do poprawy informacji istotnych dla mobilnych naukowców

3 Czynniki utrudniające mobilność naukowców 1. Aspekty prawne, administracyjne i formalne (wiza, świadczenia społeczne, podatki, rozpoznawalność i uznawanie dyplomów, etc.) 2. Aspekty społeczne i kulturowe 3. Możliwości stypendialne i oferty pracy dla naukowców 4. Mobilność naukowców pomiędzy Światem Nauki a Światem Gospodarki (uczelnie VS przedsiębiorstwa)

4 Nowe możliwości dla mobilnych naukowców 1. Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców http://europa.eu.int/eracareers 2. Sieć Centrów Informacji dla Mobilnych Naukowców w Polsce i ponad 30-tu innych krajach Adres krajowego Centrum (od 1 stycznia 2004 roku): ul. Świętokrzyska 21 ; 00-049 Warszawa tel.: (+48 22) 828 74 81 lub (+48 22) 828 74 83 wew. 152 3. Strona internetowa Polskiego Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

5 Europejski Portal dla mobilnych Naukowców, to: kowymiPunkt kontaktowy pomiędzy naukowcami a organizacjami naukowymi Baza ofert pracy i CV naukowców Zbiór praktycznych informacji (formalno-prawne, społeczne i kulturowe aspekty pobytu w danym kraju) Polityka dotycząca nauki i badań

6 http://europa.eu.int/eracareers Wystarczy zaznaczyć obszar zainteresowań naukowo-badawczych i kraj docelowy a wyświetlą się ciekawe oferty pracy Po wskazaniu interesującego nas kraju, obszaru badawczego oraz naszego etapy kariery naukowej, ukażą się propozycje stypendialne lub inne możliwości dofinansowania wyjazdu naukowego do ponad 30-tu krajów Po zaznaczeniu tematu (sprawy codzienne, praca, kultura i czas wolny) otrzymamy praktyczne informacje o danym kraju

7 MOŻLIWOŚCI DWIE GRUPY DOCELOWE UŻYTKOWNIKÓW PORTALA: 1.ORGANIZACJE NAUKOWE 1.ORGANIZACJE NAUKOWE (uniwersytety, instytuty naukowo-badawcze) -rejestracja -zamieszczenie ofert pracy dla naukowca -przeszukiwanie bazy w celu znalezienia odpowiedniego naukowca

8 MOŻLIWOŚCI 2. NAUKOWCY -rejestracja -zamieszczenie CV w bazie danych -przeszukiwanie bazy danych w celu znalezienia odpowiedniego programu stypendialnego, grantu czy oferty zatrudnienia przy prowadzeniu prac naukowo- badawczych -dostęp do bogatego zbioru informacji praktycznych związanych z przyjazdem i pobytem w danym kraju -forum – możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami

9 MOŻLIWOŚCI INFORMACJE DODATKOWE: -informacje na temat europejskiej polityki oraz narodowych strategii dotyczących rozwoju nauki i badań -Informacje na temat kobiet w nauce

10 Dla NAUKOWCÓW

11

12

13

14 FORUM Możliwość prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń w obrębie konkretnej dziedziny naukowej

15 CENTRUM INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW Po wskazaniu na konkretny kraj, pojawi się adres Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców w tym państwie.

16 SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Ministerstwo Nauki i Informatyzacji udzieliło pełnomocnictwa Krajowemu Puntowi Kontaktowemu Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w zakresie przygotowania wniosku i stworzenia na jego podstawie POLSKIEJ SIECI CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW. Ponadto Ministerstwo udzieliło administracyjnego i finansowego wsparcia projektu w okresie jego realizacji (36 miesięcy) jak i po jego zakończeniu.

17 SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Akronim Projektu: PL-MOC NETWORK Termin złożenia: 12 wrzesień 2003 Czas trwania: 36 miesięcy (styczeń 2004 – grudzień 2006) Koordynator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN Projekt realizowany we współpracy z Komisją Europejską i Ministerstwem Nauki i Informatyzacji

18 POZNAŃ SZCZECIN GDAŃSK WARSZAWA OLSZTYN WROCŁAW ŁÓDŹ LUBLIN GLIWICE KRAKÓW Na-MoC Centrum Krajowe Bridgehead Organisation Centrum Regionalne Re-MoC 10 Centrów Regionalnych SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW W POLSCE

19 PL-MoC: The structure of the Polish MOC Network WARSZAWA Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk ŁÓDŹ Uniwersytet Łódzki GDAŃSK Politechnika Gdańska OLSZTYN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski SZCZECIN Politechnika Szczecińska POZNAŃ Poznański Park Naukowo-Technologiczny WROCŁAW Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska KRAKÓW Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska GLIWICE Politechnika Śląska LUBLIN Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk

20 WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA POLSKIEJ SIECI MOC Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ERA-MORE Europejska Sieć Centrów Mobilności Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Polska Sieć Informacji dla Naukowców Polski Portal dla Mobilnych Naukowców I Mobilni Naukowcy Zagraniczni naukowcy Polscy naukowcy Członkowie rodzin III Zagadnienia formalno - prawne Urzędy Wojewódzkie, Ambasady, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Sportu, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, itp..... IV Kwestie społeczno - kulturowe Instytucje Kulturalne Szkoły Języków Obcych Firmy Ubezpieczeniowe Banki Szkoły, przedszkola i inne formy opieki nad dziećmi Itp....... II Stypendia i Granty Uniwersytety Ośrodki badawcze Instytuty naukowe NGOs Państwowe i prywatne przedsiębiorstwa Komisja Europejska DG Research

21 Kompetencje Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Dostarczanie rzetelnych, wszechstronnych i aktualnych informacji oraz udzielanie konsultacji ZAGRANICZNYM NAUKOWCOM I ICH RODZINOM w zakresie: -warunków wjazdu do Polski (dokumenty, wiza, inne formalności) -uzyskania pozwolenia na pracę -zasad wynagradzania i opodatkowania -ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych -opieki medycznej -zameldowania i zakwaterowania -szkół i opieki nad dziećmi -kursów językowych (dotyczy zwłaszcza nauki języka polskiego) -kultury, zwyczajów, tradycji polskiej -praw własności intelektualnej

22 Udzielanie konsultacji POLSKIM NAUKOWCOM pragnącym wyjechać na zagraniczną praktykę naukowo-badawczą, w zakresie: -dostępnych programów stypendialnych oraz możliwości podjęcia pracy o charakterze naukowo-badawczym za granicą -formalno-prawnych aspektów związanych z wjazdem do danego kraju (stosowne dokumenty, wymagania wizowe, etc.) - adresów do Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców działającego w kraju, do którego udaje się naukowiec Kompetencje Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

23 Dostarczanie rzetelnych, wszechstronnych i aktualnych informacji POLSKIM ORGANIZACJOM NAUKOWO -BADAWCZYM w zakresie: -formalnych, prawnych i administracyjnych kwestii związanych z przyjęciem zagranicznego stypendysty / pracownika -możliwości publikowania ofert pracy naukowo-badawczej jak i poszukiwania pracowników do prowadzenia badań i prac naukowych -możliwości pozyskania funduszy stypendialnych na przyjęcie zagranicznego stypendysty Kompetencje Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

24 Wirtualny odpowiednik Centrum Również 3 grupy odbiorców: 1.Zagraniczni naukowcy (wersja w j.ang.) 2.Polskie organizacje naukowo-badawcze 3.Polscy naukowcy Portal krajowy + 10 stron internetowych przygotowanych przez Regionalne Centra Informacji dla Naukowców (podobny wygląd, ta sama struktura i kategoryzacja informacji) Portal Polskiego Centrum Informacji dla Naukowców

25

26 Uwagi i pytania dotyczące: - Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców - Centrum Informacji dla Naukowców w Polsce prosimy kierować na adres: Lidia.Mitera@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Krajowe Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google