Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Konferencja UMWD Wrocław 3 URUCHOMIONE ŚRODKI Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 54 513 364.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Konferencja UMWD Wrocław 3 URUCHOMIONE ŚRODKI Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 54 513 364."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Konferencja UMWD Wrocław

3 3 URUCHOMIONE ŚRODKI Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY TRYB SYSTEMOWY ogółem Liczba projektów indywidualnych Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPIK (euro) TRYB INDYWIDUALNY rezerwowe rezerwowe Wszelkie kwoty zostały w niniejszej prezentacji wskazane w EUR i przeliczone wg kursu 3,9646 EUR/PLN

4 euro URUCHOMIONE ŚRODKI RPO WD Środki uruchomione

5 5 UMOWY I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ WyszczególnienieLiczba Wartość dofinansowania w EUR % alokacji programu Podpisane umowy ,53% Wnioski o płatność ,22%

6 6 Wyszczególnienie Alokacja (EFRR w EUR) Dofinansowanie projektów wg podpisanych umów (EFRR w EUR) Udział podpisanych umów w przewidzianej alokacji (%) Dofinansowanie projektów wg zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR w EUR) Udział zatwierdzonych wniosków o płatność w przewidzianej alokacji (%) Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność , ,8766,18% ,3039,86% Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne , ,5144,11% ,383,62% Priorytet 3 Transport , ,8242,09% ,8114,11% Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne , ,0364,03% ,8911,93% Priorytet 5 Energetyka ,0000,00%0 Priorytet 6 Turystyka i Kultura , ,5882,78% ,6018,35% Priorytet 7 Edukacja , ,96100,42% ,1537,04% Priorytet 8 Zdrowie , ,8195,13% ,7146,34% Priorytet 9 Miasta , ,2671,39% ,523,40% Priorytet 10 Pomoc Techniczna , ,1736,10% ,9822,55% Razem , ,0162,53% ,3322,22% UMOWY I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

7 7 Data Wartość dofinansowania wg podpisanych umów w EUR Wnioski o płatność w EUR , , , , , ,33

8 8 TYPY BENEFICJENTÓW Wyszczególnienie Liczba projektów Wartość dofinansowania projektów w EUR Udział typu beneficjenta Jednostki samorządu terytorialnego ,9256,84% BGK – JEREMIE ,4113,46% Przedsiębiorstwa ,9513,35% Uczelnie wyższe ,555,56% Zakłady opieki zdrowotnej ,154,38% Jednostki organizacyjne JST ,432,16% Jednostki administracji państwowej ,441,77% Kościoły i związki wyznaniowe ,601,66% Organizacje pozarządowe ,490,62% Wspólnoty mieszkaniowe ,070,20% RAZEM ,01100,00%

9 9 SEKTORY WSPARCIA W RAMACH RPO WD

10 Dywersyfikacja usług firmy NAWITEL poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii do wykonywania precyzyjnych bezwykopowych horyzontalnych przewiertów sterowanych 10 PRZYKŁADY PROJEKTÓW Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych-na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w Jaworze Poprawa jakości opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku poprzez modernizację Bloku Operacyjnegow Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z.o.o w Kamiennej Górze Przebudowa i wyposażenie części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Przewornie w celu utworzenia Gminnego Przedszkola Publicznego

11 11 OBSZAR REALIZACJI PROJEKTÓW RPO WD Obszar Suma dofinansowania ze środków EFRRUdział Miejski ,2872,29% Wiejski ,7427,71% Górski ,440,81% Nie dotyczy ,3517,63% Razem ,01100,00%

12 12 RPO WD Budżet Województwa Dolnośląski Fundusz Powierniczy Pośrednicy finansowi Przedsiębiorcy INICJATYWA JEREMIE Inicjatywa JEREMIE – 99 mln EUR zwrotnej pomocy udzielanej przedsiębiorcom Dolnego Śląska Po wykorzystaniu środków mogą one być przeznaczone ponownie do udzielenia pomocy zwrotnej przedsiębiorcom lub zasilić Budżet Województwa

13 13 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA

14 14 W zależności od efektywności wdrażania programów operacyjnych w pozostałych województwach, RPO WD może zasilić kwota pomiędzy a EUR (najbardziej prawdopodobne pozyskanie środków na poziomie ok mln EUR). Dodatkowo RPO WD zostanie zasilone ponad 10 mln EUR ze środków dostosowania technicznego. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA

15 15 Dziękuję za uwagę

16 16


Pobierz ppt "1. Konferencja UMWD Wrocław 3 URUCHOMIONE ŚRODKI Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 54 513 364."

Podobne prezentacje


Reklamy Google