Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Konferencja UMWD Wrocław 3 URUCHOMIONE ŚRODKI Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 54 513 364.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Konferencja UMWD Wrocław 3 URUCHOMIONE ŚRODKI Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 54 513 364."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Konferencja UMWD Wrocław

3 3 URUCHOMIONE ŚRODKI Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 54 513 364 107 TRYB SYSTEMOWY 15 290 755 021 ogółem69 804 119 128 Liczba projektów indywidualnych Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPIK (euro) TRYB INDYWIDUALNY46 + 4 rezerwowe285 816 145 + 26 119 760 rezerwowe Wszelkie kwoty zostały w niniejszej prezentacji wskazane w EUR i przeliczone wg kursu 3,9646 EUR/PLN

4 4 979 788 632 euro URUCHOMIONE ŚRODKI RPO WD Środki uruchomione

5 5 UMOWY I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ WyszczególnienieLiczba Wartość dofinansowania w EUR % alokacji programu Podpisane umowy 1076758 565 19062,53% Wnioski o płatność 2436269 570 320 22,22%

6 6 Wyszczególnienie Alokacja (EFRR w EUR) Dofinansowanie projektów wg podpisanych umów (EFRR w EUR) Udział podpisanych umów w przewidzianej alokacji (%) Dofinansowanie projektów wg zatwierdzonych wniosków o płatność (EFRR w EUR) Udział zatwierdzonych wniosków o płatność w przewidzianej alokacji (%) Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność 309 842 736,00205 039 896,8766,18%123 496 371,3039,86% Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne 97 051 591,0042 807 138,5144,11%3 517 249,383,62% Priorytet 3 Transport 227 950 624,0095 943 026,8242,09%32 162 480,8114,11% Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 128 759 928,0082 441 570,0364,03%15 359 572,8911,93% Priorytet 5 Energetyka 36 394 347,0000,00%0 Priorytet 6 Turystyka i Kultura 108 479 487,0089 803 634,5882,78%19 909 312,6018,35% Priorytet 7 Edukacja 99 050 316,0099 464 456,96100,42%36 684 250,1537,04% Priorytet 8 Zdrowie 52 722 970,0050 155 652,8195,13%24 430 606,7146,34% Priorytet 9 Miasta 106 867 090,0076 293 618,2671,39%3 632 121,523,40% Priorytet 10 Pomoc Techniczna 46 025 790,0016 616 195,1736,10%10 378 354,9822,55% Razem 1 213 144 879,00758 565 190,0162,53%269 570 320,3322,22% UMOWY I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

7 7 Data Wartość dofinansowania wg podpisanych umów w EUR Wnioski o płatność w EUR 31.12.200826 931 676,871 987 970,37 31.12.2009467 288 469,17136 224 208,65 30.09.2010758 565 190,01269 570 320,33

8 8 TYPY BENEFICJENTÓW Wyszczególnienie Liczba projektów Wartość dofinansowania projektów w EUR Udział typu beneficjenta Jednostki samorządu terytorialnego 561431 133 614,9256,84% BGK – JEREMIE 1102 089 104,4113,46% Przedsiębiorstwa 315101 235 587,9513,35% Uczelnie wyższe 2342 200 314,555,56% Zakłady opieki zdrowotnej 5133 218 625,154,38% Jednostki organizacyjne JST 3516 412 233,432,16% Jednostki administracji państwowej 1313 423 865,441,77% Kościoły i związki wyznaniowe 2212 586 910,601,66% Organizacje pozarządowe 174 740 004,490,62% Wspólnoty mieszkaniowe 381 524 929,070,20% RAZEM 1076758 565 190,01100,00%

9 9 SEKTORY WSPARCIA W RAMACH RPO WD

10 Dywersyfikacja usług firmy NAWITEL poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii do wykonywania precyzyjnych bezwykopowych horyzontalnych przewiertów sterowanych 10 PRZYKŁADY PROJEKTÓW Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych-na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w Jaworze Poprawa jakości opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku poprzez modernizację Bloku Operacyjnegow Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z.o.o w Kamiennej Górze Przebudowa i wyposażenie części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Przewornie w celu utworzenia Gminnego Przedszkola Publicznego

11 11 OBSZAR REALIZACJI PROJEKTÓW RPO WD Obszar Suma dofinansowania ze środków EFRRUdział Miejski 548 364 807,2872,29% Wiejski 210 200 382,7427,71% Górski 6 153 471,440,81% Nie dotyczy 133 732 607,3517,63% Razem 758 565 190,01100,00%

12 12 RPO WD -------------------- Budżet Województwa Dolnośląski Fundusz Powierniczy Pośrednicy finansowi Przedsiębiorcy INICJATYWA JEREMIE Inicjatywa JEREMIE – 99 mln EUR zwrotnej pomocy udzielanej przedsiębiorcom Dolnego Śląska Po wykorzystaniu środków mogą one być przeznaczone ponownie do udzielenia pomocy zwrotnej przedsiębiorcom lub zasilić Budżet Województwa

13 13 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA

14 14 W zależności od efektywności wdrażania programów operacyjnych w pozostałych województwach, RPO WD może zasilić kwota pomiędzy 9 846 717 a 74 476 990 EUR (najbardziej prawdopodobne pozyskanie środków na poziomie ok. 20-30 mln EUR). Dodatkowo RPO WD zostanie zasilone ponad 10 mln EUR ze środków dostosowania technicznego. KRAJOWA REZERWA WYKONANIA

15 15 Dziękuję za uwagę

16 16


Pobierz ppt "1. Konferencja UMWD Wrocław 3 URUCHOMIONE ŚRODKI Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 54 513 364."

Podobne prezentacje


Reklamy Google