Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Kraków, 12.06 2008

2 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©2 działa od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki. DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wykorzystania nowych technik i technologii, rozwoju regionalnego i eksportu, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju zasobów ludzkich. PARP w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana we wdrażanie instrumentu realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Budżet PO IG: 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Budżet PO KL: 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Budżet PO RPW: 2,6 mld EUR

3 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP: Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców dotacje na innowacyjne inwestycje, dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R, dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej, wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, projekty związane z gospodarką elektroniczną, dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne. Bezpośrednie wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu wsparcie rozwoju klastrów, wsparcie dla parków technologicznych i centrów transferu technologii, wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju innowacyjności, rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©3

4 PO IG Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©4 PO IG Działanie 4.2 WnioskodawcyMSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania186 mln EUR Wartość projektumin. 400 tys. zł maks. 50 mln EUR Wartość wsparciamaks. 50 mln EUR Termin naboru wniosków Od 12 maja 2008 r. do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 rok 50 mln EUR

5 PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©5 PO IG Działanie 4.4 WnioskodawcyMSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania1 420 mln EUR Wartość projektumin. 8 mln zł maks. 50 mln EUR Wartość wsparciamin. 2,4 mln zł maks. 40 mln zł Termin naboru wniosków Od 12 maja do 31 lipca 2008 r. Wartość alokacji na 2008 rok 260 mln EUR

6 PO IG Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©6 PO IG Działanie 3.1 WnioskodawcyInstytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw Budżet działania110 mln EUR Wartość wsparciaWejście kapitałowe - maks. 200 tys. EUR * Termin naboru wnioskówOd 16 czerwca 2008 r. do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 rok33 mln EUR * Sektor transportowy maks. 100 tys. EUR

7 PO IG Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©7 PO IG Działanie 3.3 WnioskodawcyInstytucje otoczenia biznesu (IOB), w tym istniejące i nowo tworzone sieci inwestorów oraz przedsiębiorstwa MSP Budżet działania50 mln EUR Wartość wsparciamin. 15 mln EUR Termin naboru wnioskówOd 16 czerwca 2008 r. do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 rok15 mln EUR

8 PO IG Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©8 PO IG Działanie 5.1 Wnioskodawcy Osoby prawne prowadzące powiązanie kooperacyjne (fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z o.o., jednostka badawczo-rozwojowa, organizacja przedsiębiorców). Budżet działania104 mln EUR Wartość wsparciamaks.: 20 mln zł na inwestycje 1 mln zł na szkolenia 400 tys. zł na doradztwo Termin naboru wniosków Od 16 czerwca 2008 r. do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 rok 16,7 mln EUR

9 Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©9 PO IG Działanie 5.2 WnioskodawcyInstytucje otoczenia biznesu działające w sieciach oraz sieci IOB (tryb konkursowy) Budżet działania32,1 mln EUR Wartość projektu- Termin naboru wniosków Od 16 czerwca 2008 r. do wyczerpania alokacji Wartość alokacji całego działania 32,1 mln EUR PO IG Działanie 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

10 PO IG Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©10 PO IG Działanie 5.4 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP, Instytucje Otoczenia Biznesu Budżet działania39 mln EUR Wartość wsparciamin. 2 tys. zł maks. 400 tys. zł Termin naboru wniosków Od 16 czerwca 2008 r. do wyczerpania alokacji Wartość alokacji na 2008 rok 3,5 mln EUR

11 PO IG Działanie 6.1 Paszport do eksportu Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©11 PO IG Działanie 6.1 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP, których udział eksportu lub sprzedaży na JRE w całkowitej sprzedaży nie przekracza: dla mikro - 30%, dla małego - 25%, dla średniego - 20% Budżet działania121 mln EUR Wartość wsparciamaks. 150 tys. zł Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków sierpień 2008 r. Wartość alokacji na 2008 rok 6,1 mln EUR

12 PO IG Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych PO IG Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©12 PO IG Działanie 1.4PO IG Działanie 4.1 WnioskodawcyMSP oraz duże firmy Budżet działania390 mln EUR Wartość projektumin. 400 tys. zł maks. 25 mln EUR*maks. 50 mln EUR* Wartość wsparciamaks. 5 mln EURmaks. 20 mln zł Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków wrzesień 2008 r. Wartość alokacji na 2008 rok Konkurs otwarty do wyczerpania środków * do 50 mln EUR łącznie dla działań 1.4 i 4.1

13 PO IG Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©13 PO IG Działanie 8.1 WnioskodawcyMikro i mali przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok) Budżet działania390 mln EUR Wartość projektumin. 20 tys. zł maks. 1 mln. zł Wartość wsparcia Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków sierpień 2008 r. Wartość alokacji na 2008 rok 19 mln EUR

14 PO IG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©14 PO IG Działanie 8.2 WnioskodawcyMikro, mali i średni przedsiębiorcy Budżet działania460 mln EUR Wartość projektumin. 20 tys. zł maks. 2 mln. zł Wartość wsparcia min. 100 tys. zł maks. 2 mln. zł Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków sierpień 2008 r. Wartość alokacji na 2008 rok 23 mln EUR

15 Pożyczka na innowacje Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©15 Pożyczka na innowacje WnioskodawcyMikro, mali i średni przedsiębiorcy Limity kwot pożyczkiNie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani 2 mln zł. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Oprocentowanie Nie niżej niż wartość stopy referencyjnej Okres spłaty Karencja Nie dłuższy niż 10 lat Nie dłuższa niż 2 lata

16 PO KL Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©16 PO KL Poddziałanie 2.1.1 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców Budżet działania347 mln EUR Wartość projektumin. 400 tys. zł maks. 15 mln zł (projekty zamknięte), 20 mln zł (projekty otwarte) Wartość wsparcia MSPduże przedsiębiorstwa Na szkolenia ogólne Na szkolenia specjalistyczne 80% 45% 60% 35% Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków czerwiec 2008 r. Wartość alokacji na 2008 rok 400 mln zł

17 PO KL Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©17 PO KL Poddziałanie 2.1.2 WnioskodawcyPartnerzy społeczni i gospodarczy Budżet działania30 mln EUR Wartość projektumin. 200 tys. zł maks. 2 mln zł Wartość wsparcia Maks. do 100% Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 2008 r. Wartość alokacji na 2008 rok

18 PO KL Poddziałanie 2.1.3 Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw (1/2) PARP opracowała kilkanaście dużych przedsięwzięć, które w latach 2007-2013 mają pomóc w rozwoju polskich firm. Na realizację projektów w 2008 r. przeznaczono ok. 16 mln zł. Projekty badawcze: Bilans kapitału ludzkiego a potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw – projekt badawczy dot. potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców i ich skłonności do inwestowania w pracowników. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki – dot. określenia zapotrzebowania na kadry w przyszłości. Analiza efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy – przedsięwzięcie badawcze dla instytucji i urzędów zaangażowanych we wdrażanie procesów restrukturyzacji. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spoin off, spin out) – zapotrzebowanie na szkolenie służące jej rozwojowi – projekt badawczy. Który ma ułatwić zaplanowanie usług doradczo- szkoleniowych dla pracowników nauki, zamierzających rozpocząć działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©18

19 PO KL Poddziałanie 2.1.3 Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw (2/2) Projekty promocyjne oraz szkoleniowo-doradcze: Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie – przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej skierowanej do tych przedsiębiorców, którzy dotychczas nie skorzystali z możliwości podnoszenia kwalifikacji. Upowszechnianie i promowanie innowacyjności – działania informacyjno-promocyjne dot. rozwoju współpracy przedsiębiorców ze światem nauki. Portal innowacji jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacji – dalszy rozwój portalu www.pi.gov.pl służącemu kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych w środowisku akademickim oraz promocji polskich nowatorskich rozwiązań w kraju i poza jego granicami. www.pi.gov.pl Akademia PARP – upowszechnianie bezpłatnego dostępu do wiedzy biznesowej oraz zdalnej edukacji (e-learningu) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy rodzinne – tradycyjne szkolenia oraz warsztaty psychologiczne. Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach wschodniej Polski Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©19

20 Bony na innowacje Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©20 Bony na innowacje WnioskodawcyMikro i mali przedsiębiorcy Dostawcy usługJednostki naukowe Budżet10 mln zł. Wartość bonu15 tys. zł. Planowana ilość udostępnionych bonów na 2008 rok Ok. 670 bonów Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków sierpień 2008 r.

21 Innovation Express PARP jako członek konsorcjum projektu INNET (6. Program Ramowy) przygotowuje się do ogłoszenia w Polsce programu pilotażowego Innovation Express. Projekt ten ma na celu: Wsparcie na rozwój międzynarodowej współpracy polskich klastrów, mającej na celu nawiązanie kontaktów oraz rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie RDI, W programie wezmą udział klastry działające głównie w 8 państwach Unii Europejskiej (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Belgia, Grecja, Polska), reprezentowanych w projekcie INNET. Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©21

22 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.parp.gov.pl Kraków, 12.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©22


Pobierz ppt "Źródła finansowania innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google