Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FOREX.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FOREX."— Zapis prezentacji:

1 FOREX

2 1876 – standard wymiany złota zdominował międzynarodowy system ekonomiczny. Wymiana złota dała początek stabilności walutom zwarte zostało porozumienie Bretton Woods, gdzie kraje partycypujące zgodziły się na podtrzymywanie wartości ich walut w wąskich widełkach cenowych do dolara i awaryjnie złota 1971 – porozumienie z Bretton Woods zostało rozwiązane , waluty krajów rozwiniętych podlegały regulacjom rynkowym, W latach 80tych, międzynarodowe ruchy kapitału nasiliły się z powodu nowych technologii i komputeryzacji Lata 80 – 70 miliardów dolarów dziennie przepływało przez giełdy walutowe 2000 – 1,5 biliona dolarów 2007 – przewiduje się około 7 bilionów dolarów

3

4 waluta bazowa / waluta przeciwna
EUR/USD / BID ASK SPREAD – – =

5 Podstawowe Spread’y dla walut
– pip(s) – 10 pipsów – 100 pipsów = figura EUR/USD – 2-3 pipsów GBP/USD – 3-5 pipsów USD/CHF – 3-5 pipsów

6 Eur/Usd; Gbp/Usd; Usd/Chf; Usd/Jpy
Kursy podstawowe - nie wynikają z żadnego przekształcenia matematycznego; są kwotowane na rynku międzybankowym, wszystkie główne waluty w stosunku do dolara: Eur/Usd; Gbp/Usd; Usd/Chf; Usd/Jpy Kursy krzyżowe (crossess) - mogą być kwotowane na rynku międzybankowym lub nie; są wynikiem przekształcenia matematycznego kursów podstawowych: Eur/Gbp; Eur/Jpy; Gbp/Chf; Eur/CHf; Waluty egzotyczne – np. CAD, NZD, AUD

7 Spread’y dla par walut egzotycznych
NZD/USD – 4/6 pipsów USD/CAD – 3-5 pipsów GBP/JPY – 6-10 pipsów GBP/PLN – pipsów

8 Dźwignia (Leverage) Zależnie od broker’a wynosi ona od 40 do 250 lub nawet 400 Zależy od wysokości (ilości) wpłaconego kapitału Powiększa nasze możliwości zarobkowe bądź też straty

9 Depozyt zabezpieczający
suma pieniędzy, pobierana (zamrażana) przy zawieraniu transakcji Zazwyczaj zawiera ona sie w przedziale % Bywa zależna od wysokości zaangażowanego kapitału w daną transakcję

10 Wielkości zawieranych transakcji
Podstawowa wartośc lot = jednostek Minimalne wartości (zazwyczaj) ,1 lota = jednostek

11 Przykład dla dźwigni i depozytu zabezpieczającego
Przyjmijmy że dźwignia wynosi 1:100 oraz że depozyt wynosi 1% Posiadamy na koncie 2000 Euro i chcemy kupic 1 lot EUR/USD kwotowane po

12 Przykład c.d. Wykorzystując dźwignię nasz zakup wygląda następująco:
Mając 1000 Euro x dźwignia 100 = jednostek W tym przypadku depozyt zabezpieczający wynosi 1% * = 1000 Euro, czyli mamy do obrotu 1000 Euro 1 pips = x = 10 Euro

13 OKNA CZASOWE 1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 2h 4h Dzienne (Daily)

14 Rodzaje trading’u Day trading
Operujemy wykresami przynajmniej 4h (długoterminowe pozycje, duże ryzyko) Intraday trading Operujemy wykresami 30min/4h (maksymalnie dwu, trzydniowe pozycje, mniejsze ryzyko) News trading Operujemy wykresami maksymalnie godzinowymi dziennymi (krótkie pozycje, małe ryzyko)

15 Analiza Techniczna Świece (wysokie korpusy, niskie korpusy, doji, nagrobek, ważka, marobuzu, świece wysokiej fali, szpulki) formacje świecowe (zaćmienie czarnej chmury; młot; objęcie hossy/bessy; (krzyż) harami; wieczorna,poranna gwiazda; formacje - baza, chorągiewka, diament, flaga, głowa i ramiona, kanały, kliny, luki, podwójne dno/szczyt, poziom oporu/wsparcia, prostokąt, spodek, trend horyzontalny/zniżkujący/zwyżkujący, trójkąt zniżkujący/zwyżkujący/równoboczny, wolumen, wyspa

16 (przykłady na platformie)
Trendy Wzrostowe Spadkowe Horyzontalne (przykłady na platformie)

17 Wskaźniki Śledzące trend Oscylatory Oparte na Wolumenie
Bollinger Bands, Średnie kroczące Oscylatory Moving Average Convergence-Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) Oparte na Wolumenie Accumulation/Distribution (A/D), On Balance Volume (OBV)

18 Śledzące trend Średnie kroczące Bollinger Bands
Prosta np. 8 dniowa – średnia cen O/C/TP z ostatnich 8 dni Eksponencjalna – formuła dla wagi: 2/(okres+1) Bollinger Bands Środek – prosta średnia krocząca np. 20 dniowa Górna banda – MA(20) + 2 standardowe odchylenia Dolna banda – MA(20) - 2 standardowe odchylenia

19 Oscylatory MACD RSI Składa się z dwóch linii:
MACD = EMA [12] of price – EMA [26] ceny C/TP Sygnału = MACD – SMA [9] of MACD RSI Składa się z linii i dwóch obszarów: 0-20 (oversold) – (overbought) RSI = [100 / [1+ RS]]          Średni wzrost ceny w ostatnich k notowaniach RS =          Średni spadek ceny w ostatnich k notowaniach dodatnia zmiana DC (C - poprzednie C) (jeżeli C - poprzednie C jest ujemne to przyjmij wartość zero) ujemna zmiana UC (poprzednie C - C) (jeżeli różnica ujemna to przyjmij wartość zero) eksponencjalnie gładzona średnia krocząca wzrostu kursu D eksponencjalnie gładzona średnia krocząca spadku kursu U

20 Oparte na wolumenie A/D OBV Jest to linia, która powstaje poprzez:
Zsumowanie (odpowiedniej ilości dla danego okresu) w taki oto sposób OBV(n)=suma(i=1 => n) [( C(i) – L(i) ) – ( H(i) – L(i) )] x volume(i) / ( H(i) – L(i) ) OBV Jest to linia, która powstaje poprzez agregację (kumulację) wolumenu. Czyli: Jeżeli C(-1) > C(0), wtedy OBV(0) = OBV(-1) – Wolumen(0) Jeżeli C(-1) < C(0), wtedy OBV(0) = OBV(-1) + Wolumen(0) Jeżeli C(-1) = C(0), wtedy OBV(0) = OBV(-1)

21 Jak to wykorzystać? Dywergencje byka/niedźwiedzia
typu A (najsilniejsze) typu B typu C (najsłabsze)

22 Fibonacci Poziomy Fibonacciego
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610... naturalne 0,618 (iloraz dwóch kolejnych liczb) i 1,618 (1 / 0,618) 0,618^ ½ = 0,786 0,618^ ¼ = 0,886 1,618^ ½ = 1,272 Inne: 0,5 , 1 Wykorzystanie na wykresach

23 Analiza Fundamentalna
Polega na analizie i ocenianiu raportów dotyczących gospodarki kraju oraz wybranych jej sektorów, które mają duży wpływ na cykle koniunkturalne oraz na poziom życia obywateli tego państwa Na przykładzie USA: Nonfarm Payrolls, GDP, stopy procentowe, CPI, PPI, PCE, Average Workweek, ISM, Trade Balance, Ceny surowców a kursy walut Indeksy giełdowe a kursy walut

24 Nonfarm Payrolls, czyli nowoutworzone miejsca pracy w sektorze pozarolniczym
Pierwszy piątek każdego miesiąca Jak sama nazwa wskazuje, jest to ilość (w tys.) utworzonych miejsc pracy w „produkcji” Tutaj jest też umieszczona informacja o stopie bezrobocia W tym samym czasie ukazuje się raport o średniej długości tygodnia roboczego i o średniej płacy godzinowej Na co zwrócić szczególną uwagę? Zmiana zatrudnienia w sektorze budowlanym i produkcyjnym Zmiana długości tygodnia roboczego i średniej płacy godzinowej

25 GDP, czyli Produkt Krajowy Brutto (PKB)
Ogłaszany kwartalnie Raport o dobrach finalnych PKB = C + I + G+(X-M) Na co zwrócić uwagę? deflator PKB (wartość nominalna/wartość realna)*100% Inflacja w skali roku [(deflator bieżącego okresu/deflator poprzedniego okresu)^4 –1] * 100

26 Zależność między PKB a NFP

27 Consumer Price Index Producer Price Index
Publikowane w 2/3 tygodniu miesiąca Wskaźniki inflacji, zwłaszcza excl. food & energy Gorsze od PKB, gdyż zawierają w sobie tylko kilkadziesiąt wybranych produktów, jednakże to na nich m.in. opiera się FED CPI to popytowa inflacja PPI to podażowa inflacja Czy istnieje między nimi jakaś korelacja ?

28 Zależność między PPI a CPI

29 Trade Balance, czyli bilans handlu zagranicznego
Publikowany w okolicach 11 każdego miesiąca Najważniejszą liczbą jest zysk/strata na handlu z zagranicą w porównaniu z przewidywaniami ekonomistów z Wall Street Duża różnica powoduje znaczne wahania kursów walut

30 PCE, czyli wydatki konsumentów
Publikowany cztery tygodnie po zakończeniu miesiąca Dwie najważniejsze liczby: Procentowa zmiana nominalnej wartości dochodów Nominalna wartość wydatków konsumpcyjnych

31 Wydatki na dobra konsumpcyjne

32 The Federal Reserve Bank Centralny USA Na co zwrócić uwagę?
Decyduje o wysokości stóp procentowych Jedne z największych wahań na rynku Na co zwrócić uwagę? Na komentarze dotyczące akutalnego stanu gospodarki (czy są jastrzębie, czy netrualne?) Na tzw. Minutes, czyli raport z przebiegu posiedzenia publikowany ok. 2/3 tygodni po ogłoszeniu decyzji o wysokości stóp procentowych

33 Złoto i AUD

34 USD/JPY i Dow Jones Podobnie jak złoto i AUstralijski Dolar przebiega ich złożenie wykresów Ceny ropy i CAD/USD są również prawie identyczne (na platformach istnieje para USD/CAD, więc oczywiście trzeba by wykres odwrócić)

35 Transakcje Zależnie od brokera i platformy złożenie zlecenia trwa od kilku do kilkunastu sekund Na rynek trzeba wchodzić zawsze ze STOP LOSSEM! Najlepiej jak ma się również ustalony Total Profit Zawsze należy czekać na potwierdzenie danej formacji/układu świec poprzez doczekanie do zamknięcia danej świeczki Nie powinno się ustawiać STOP’a na stratę więcej niż 2% swojego kapitału (jednak w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest do 5%) Nie graj z emocjami Wyczekaj okazję

36 Stop BUY, Limit SELL > aktualna cena > Limit BUY, Stop SELL
Typy zleceń Market Order – bieżące zlecenie Zlecenia oczekujące – Stop BUY, Limit SELL > aktualna cena > Limit BUY, Stop SELL Zlecenia One Cancels Other (OCO) Hedging

37 Opcje BID OFFER 0,7% 0,8% BID OFFER 0,032pkt 0,035pkt call put
Realizacja > spot OTM ITM Realizacja = spot ATM ATM Realizacja < spot ITM OTM Premie do każdej opcji Metoda kwotowa Metoda procentowa BID OFFER 0,7% 0,8% BID OFFER 0,032pkt 0,035pkt

38 CALL

39 PUT PUT

40 Strategie wybrane Long, Short Straddle Long, Short Strangle
Long Spread kupna/sprzedaży

41 Wskaźniki dla inwestora, wyd. Helion Świece i inne japońskie techniki, Steve Nisson


Pobierz ppt "FOREX."

Podobne prezentacje


Reklamy Google