Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON w latach 2004-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON w latach 2004-2013."— Zapis prezentacji:

1 Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON w latach

2

3

4

5

6 Dofinansowania do wynagrodzeń – udział w strukturze wydatków PFRON i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych

7 Pracownicy niepełnosprawni w II kwartale 2013 r.

8 Dofinansowania stopień niepełnosprawności maksymalne 2013 przeciętnie wypłacone na osobę w plan Zakłady pracy chronionej znaczny znaczny ( ss) umiarkowany umiarkowany ( ss) lekki lekki ( ss) O tw arty rynek pracy znaczny znaczny ( ss) umiarkowany umiarkowany ( ss) lekki lekki ( ss)

9 Część A Lp.Treść Wykonanie 2012 Przewidywane wykonanie w 2013 r. Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a * 4. Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładów, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art.25a Zadania zlecane art Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt Wydatki bieżące (własne), z tego: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług, w tym: remonty pozostałe, z tego: amortyzacja (umorzenia) inne odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dofinasowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art.. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c *Planowany poziom realizacji wydatków w art. 26a na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2013 r. wyniesie tys. zł.

10 Przyczyny zmian – kontekst międzynarodowy Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności : Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier Konkluzje Rady w sprawie wsparcia europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności Rozporządzenie KE w sprawie wyłączeń blokowych (obecne i projektowane)

11

12

13 Wariant 1Wariant 2Wariant 3Wariant 4Wariant 5Wariant 6 stare zasady bez zrównania rynkówzrównanie rynków w góręzrównanie rynków w dół podstawa zł w tysiącach kwota dofinansowania Wariant 7Wariant 8Wariant 9Wariant 10Wariant 11Wariant /85/38 v.l. 3-m-ce 153/85/38 v.l. 4-m-ce zrównanie rynków w połowie podstawa zł kwota dofinansowania Wariant 13Wariant 14Wariant 15Wariant 16Wariant 17Wariant 18 zrównanie w połowie-cd. Nowe zasady – zrównanie rynków 153/85/38 v.l. 6m-cy120/60/30 cały rok120/60/30 v.l. 3 –m-ce podstawa zł kwota dofinansowania

14 Wariant 19Wariant 20Wariant 21Wariant 22Wariant 23Wariant 24 Nowe zasady – zrównanie rynków 120/60/30 v.l. 4 –m-ce120/60/30 v.l. –6m-cy120/65/30 podstawa zł kwota dofinansowania Wariant 25Wariant 26Wariant 27Wariant 28Wariant 29Wariant 30 Nowe zasady – zrównanie rynków 120/65/30 v.l. 3–m-ce120/65/30 v.l. 4 –m-ce 120/65/30 v.l. –6m-cy podstawa zł kwota dofinansowania Wariant 31Wariant 32Wariant 33Wariant 34Wariant 35Wariant 36 Nowe zasady – zrównanie rynków 120/70/30120/70/30 v.l. 3–m-ce 120/70/30 v.l. 4 –m-ce podstawa zł kwota dofinansowania


Pobierz ppt "Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON w latach 2004-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google