Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Piotr Kuropatwiński Uniwersytet Gdański Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa Wiceprezydent ECF Miejska polityka rowerowa w świetle doświadczeń miast.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Piotr Kuropatwiński Uniwersytet Gdański Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa Wiceprezydent ECF Miejska polityka rowerowa w świetle doświadczeń miast."— Zapis prezentacji:

1 Dr Piotr Kuropatwiński Uniwersytet Gdański Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa Wiceprezydent ECF Miejska polityka rowerowa w świetle doświadczeń miast województwa pomorskiego Targi Rowerowe Kielce, 4 października 2013 r.

2 1. Prelegent jako taki www.ecf.com Agenda prezentacji 2. Systemowa polityka rowerowa jako czynnik rozwoju regionu 3. Przykłady jej stosowania w miastach i gminach Pomorza 4. Kilka ilustracji 5. Podsumowanie i wnioski

3 Prelegent jako taki Dr ekonomii, pracownik Katedry Polityki Gospodarczej UG Zaangażowany w realizację projektów PRESTO, OBIS, BYPAD, Central MeetBike, ELMOS i in. Uczestnik 10 konferencji Velo-city Wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów Współautor Koncepcji rozwoju systemu rowerowego województwa pomorskiego (Zielona Księga) Inicjator Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej Autor serii felietonów Rowerem w miasta w GW (PnR)

4 Zakłada osiągnięcie korzyści, które wynikają z tworzenia kompaktowych miast krótkich odległości w policentrycznej aglomeracji www.ecf.com Systemowa polityka rowerowa jako czynnik rozwoju regionu http://www.rowerowygdansk.pl/start,166,73.html

5 : Kierunki i salda migracji w województwie pomorskim w latach 1950-2006 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (20 grudnia 2001). Załącznik do Uchwały Rady Miasta Gdańska NR XLII/1289/2001 Gdańsk, pomorskie, Polska: Zarząd Miasta Gdańska.

6 www.ecf.com Wyzwania dla Pomorza? : Źródło: Jan Burnewicz,, materiały PSWE.

7

8 Gdzie są dane na temat Polski i miast w Polsce? : Źródło: Prezentacja Bernharda Ensinka, ECF.

9 Olbrzymi potencjał rozwoju ruchu rowerowego w Europie, Polsce i na Pomorzu : Źródło: Prezentacja Bernharda Ensinka, ECF.

10 Wizja AGFS – idealny podział modalny Źródło: Michael Blaess, prezentacja pt. Die AGFS z 21.02.2013, Kolonia

11 www.ecf.com Ruch rowerowy a rozwój regionu -Rekreacja ? -Transport? -Sport? -Element polityki przestrzennej zintegrowanej z polityką transportową? -Jeden z czynników czy główny czynnik rozwoju regionu? Źródło: Gill 2010, Cyt za J. Szlachta i in.

12 www.ecf.com : Źródło: Prezentacja Lasse Schelde na IV Kongresie Mobllności Aktywnej http://www.kongresmobilnosci.pl/palio/html.run?_Instance=kma&_PageID=226&_Lang=pl&_CatID=112&_NewsID=332&_CheckSum=-203180961.

13 Źródło: http://www.rowerowygdansk.pl/ :

14 Źródło: materiały projektu STeR opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta Gdańska

15 Źródło:Tymon Galewski Program rozwoju komunikacji rowerowej w Trójmieście

16

17 www.ecf.com Hierarchia rozwiązań infrastruktury rowerowej Do rozważenia w pierwszej kolejności Do rozważenia w ostatniej kolejności Redukcja liczby pojazdów (gęstości ruchu) Niewidzialna infrastruktura rowerowa Redukcja prędkości pojazdów Przebudowa skrzyżowań, miejsc niebezpiecznych, zarządzanie ruchem Realokacja przestrzeni jezdni Drogi rowerowe prowadzone niezależnie od sieci ulic/dróg Przekształcanie chodników/ dróg dla pieszych w ciągi pieszo – rowerowe (o różnych układach pierwszeństwa, nieobowiązkowe dla cyklistów Źródło: Alex Sully, prezentacja w ramach projektu BYPAD. Tczew 2008

18 Poszerzyć wyobraźnię mieszkańców i decydentów! Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi by razem szli po drzewo do lasu i nie przypisuj im zadań do wykonania, ale raczej naucz ich tęsknić za nieskończonym bezmiarem morza Antoine de Saint Exupéry, Mądrość piasków (materiały projektu PRESTO) Co cykliści mogą zrobić dla regionu?

19 www.ecf.com Wspólne dzielenie się przestrzenią w mieście

20 Ulice przyjazne życiu!

21 www.ecf.com Bariery fizyczne, bariery finansowe czy bariery wyobraźni ? Źródło: materiały PSWE

22 www.ecf.com BYPAD – droga do sukcesu Źródło: materiały PSWE

23 POLITYKA ROWEROWA JAKO PROCES Potrzeby Użytkowników Przywództwo Dokumenty Formalne Budżet i Personel Bezpieczeństwo i Infrastruktura Komunikacja i Edukacja Działania Komplementarne Grupy Docelowe i Partnerstwa Efekty i Ewaluacja PLANOWANIE WDRAŻANIE MONITORING Źródło: www.bypad.org

24 Pozyskiwanie funduszy pozastrukturalnych Projekt Central MeetBike Budżet projektu 2,77 mln Projekt ELMOS Budżet projektu 2,23 mln Projekt ABC Multimodal Budżet projektu 1.2 mln PROJEKTY POZASTRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ

25 Projekty pozastrukturalne w fazie ralizacji 1/3 CENTRAL MEETBIKE Cel: stworzenie dogodnych warunków do korzystania z rowerów w Europie Środkowej, wzmocnienia szans rozwoju zrównoważonej mobilności wypracowania modelowych rozwiązań dla miast Europy Środkowej. Konsorcjum projektowe: CZECHY: Transport Research Centre, Miasta Pardubice i Uherské Hradiště NIEMCY: Politechnika Drezdeńska (TUD), Drezno i Lipsk SŁOWACJA: Transport Research Institute, JSC, Miasta Presov i Zilina POLSKA: Polska Unia Mobilności Aktywnej, Gdańsk i Tczew www.centralmeetbike.eu

26 Projekty pozastrukturalne w fazie realizacji 2/3 ELMOS Konsorcjum projektowe: SZWECJA: Agencja Energii Południowo-Wschodniej Szwecji, Karlskrona i Växjö NIEMCY: Rostocker Straßenbahn AG, Hanzeatyckie Miasto Rostock POLSKA: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), Miasto Malbork, Gmina Trąbki Wielkie Wprowadzenie mobilności elektrycznej jako intermodalnego środka transportu w małych i średnich miastach rejonu Południowego Bałtyku. Promocja korzystania z elektrycznej mobilności w pięciu uczestniczących gminach. Włączenie elektrycznej mobilności w istniejące sieci komunikacyjne - uzupełnienie oferty transportu publicznego. www.elmos-project.eu

27 Projekty pozastrukturalne w fazie realizacji 3/3 ABC Multimodal www.abcmultimodal.eu PUMA rozpowszechni rezultaty projektu w Polsce skupiając wysiłki na podnoszeniu świadomości I kompetencji wśród samorządów członkowskich stowarzyszenia. Poprawa dostępu do miast przez włączanie komunikacji rowerowej w układ transportu multimodalnego wzmacnianie kultury zrównoważonej mobilności. Konsorcjum projektowe: SZWECJA: Miasto Kalmar NIEMCY: ADFC Rostok – Niemieckie Stowarzyszenie Rostok, Hanzeatyckie Miasto Rostock POLSKA: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), Miasto Gdańsk

28 www.ecf.com Korzyści z promocji korzystania z roweru w rekreacji, turystyce i transporcie 4. Skuteczne aplikowanie o fundusze pozastrukturalne UE 2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 3. Zwiększenie atrakcyjności regionu 1. Zwiększenie przychodów 5. Zwiększenie bazy podatkowej miast, gmin i powiatów

29 Podsumowanie i wnioski 1/3 1. Pomorze jest regionem, w którym występuje olbrzymi potencjał rozwoju znaczenia ruchu rowerowego, w tym turystyki i rekreacji rowerowej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego 2. Główną barierą bywa brak wyobraźni i woli politycznej 3. Warto kłaść większy niż dotąd nacisk na zintegrowane działania wyjaśniające, edukacyjne i promocyjne 4. Dobre praktyki europejskie mają dużą szansę pomyślnego wdrażania w Polsce

30 Podsumowanie i wnioski 2/3 1. Podejście systemowe poprawia efektywność 4. Konflikty można wykorzystać do przezwyciężania ważnych barier (mentalności) 5. Krople drążą skałę i kruszą beton 2. Sama widzialna infrastruktura rowerowa nie wystarczy

31 Podsumowanie i wnioski 3/3 Zasady zrównoważonego rozwoju są proste – warto je wdrażać myśląc o następnym pokoleniu, ale i …. zwiększając szansę wygrania kolejnych wyborów ! Źródło: materiały PSWE

32 Zapraszam na V Kongres Mobilności Aktywnej 11-12 września 2014 r. Zapraszam do odwiedzania stron internetowych www.kongresmobilnosci.pl www.ecf.com www.streetfilms.org

33 www.ecf.com Dziękuję za uwagę pkuropatwinski@pswe.org rglazik@mobilnosc.org


Pobierz ppt "Dr Piotr Kuropatwiński Uniwersytet Gdański Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa Wiceprezydent ECF Miejska polityka rowerowa w świetle doświadczeń miast."

Podobne prezentacje


Reklamy Google