Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona wzorów, znaków towarowych i wynalazków. Metody i koszty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona wzorów, znaków towarowych i wynalazków. Metody i koszty."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona wzorów, znaków towarowych i wynalazków. Metody i koszty.
Ochrona wzorów, znaków towarowych i wynalazków. Metody i koszty. Aleksandra Marcińska-Porzuc

2 Przedmioty praw wyłącznych
WZÓR PRZEMYSŁOWY WZÓR UŻYTKOWY WYNALAZEK WYNALAZEK PATENT WZÓR UŻYTKOWY PRAWO OCHRONNE WZÓR PRZEMYSŁOWY PRAWO Z REJESTRACJI ZNAK TOWAROWY ZNAK TOWAROWY

3 Ochrona praw wyłącznych
jest ochroną terytorialną, ograniczoną do pewnego obszaru: kraju, regionu.

4 Znaki towarowe oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

5 Znaki towarowe Znak słowny: topez Znak słowno-graficzny: Znak graficzny: Znak przestrzenny:

6 Znaki towarowe (cd.) Znak dźwiękowy Koninklijke Philips Electronics N.V. Sony Corporation Znak zapachowy „THE SMELL OF FRESH CUT GRASS” na piłeczki do tenisa w klasie 28

7 Znaki towarowe - są zgłaszane na konkretne towary/usługi.
każdy towar/usługa jest przyporządkowana do jednej z 45 klas Klasyfikacji Nicejskiej. Play w klasie w klasie 9, 38, 41 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH w klasie 30 - ochrona : 10-letnie okresy przedłużania ochrony

8 Znaki towarowe: słowny czy słowno-graficzny?
Znak słowny: TOPAZ Ochrona przed znakami: identycznymi oraz podobnymi w warstwie słownej Znak słowno-graficzny Ochrona grafiki: I

9 Znaki towarowe – jak zgłaszać?
Znak krajowy: ochrona w danym kraju Wspólnotowy znak towarowy: ochrona w całej Unii Europejskiej Rejestracja międzynarodowa : rozszerzenie zgłoszenia/rejestracji krajowej o kraje stowarzyszone w Porozumieniu/Protokole Madryckim

10 Znaki towarowe - koszty
Znaki krajowe – ochrona w Polsce Opłata urzędowa : 550 PLN + ew. 120 PLN Dokumenty składamy w UP RP Znaki wspólnotowe (ochrona m.in. w Polsce) Opłata urzędowa : 900 EUR + ew. 150 EUR (3600 PLN). Dokumenty składamy w OHIM lub UP RP

11 Wzory przemysłowe RCD001217624_0001 RCD001715582 RCD001218267

12 Wzory przemysłowe postać wytworu lub jego części, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. nowa i posiadająca indywidualny charakter RCD RCD

13 Wzory przemysłowe – jak zgłaszać?
Wzór krajowy: ochrona w danym kraju Wzór wspólnotowy: ochrona w całej Unii Europejskiej Rejestracja międzynarodowa: rozszerzenie wzoru wspólnotowego o kraje stowarzyszone w Porozumieniu Haskim

14 Wzory przemysłowe: okres 12 miesięcy
Ujawnienie, czy to za zgodą twórcy wzoru, czy też jeśli nastąpiło to w wyniku nadużycia wobec twórcy, nie jest brane pod uwagę do oceny nowości i indywidualnego charakteru w celu zarejestrowania wzoru przemysłowego, jeśli dokona się zgłoszenia wzoru w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego ujawnienia wzoru.

15 Wspólnotowy wzór przemysłowy: dwa systemy ochrony
Niezarejestrowany wzór wspólnotowy (NWW) – chroniony od pierwszego ujawnienia we Wspólnocie – ochrona: 3 lata od ujawnienia Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) – chroniony poprzez rejestrację w OHIM – ochrona: maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia;

16 Wzór wspólnotowy: zgłoszenie zbiorowe
Kilka wzorów można ująć w jednym zbiorowym zgłoszeniu wzoru wspólnotowego do rejestracji. RCD :

17 Wzory przemysłowe - odroczenie publikacji wzoru wspólnotowego
wniosek o odroczenie składa się wraz z wnioskiem o rejestrację wzoru, odroczenie do 30 miesięcy od daty zgłoszenia lub pierwszeństwa, ale może zostać przerwane w każdej chwili, RCD  Name of owner: ZELMER S.A. Filing date: 21/05/2010 Status: Registered and subject to deferment (A2) RCD  Name of owner: ZELMER S.A. Filing date: 21/05/2010 Status: Registered and subject to deferment (A2) RCD Name of owner: ZELMER S.A. Filing date: 21/05/2010 Status: Registered and subject to deferment (A2)

18 Wzory przemysłowe – gdzie zgłaszać wzór wspólnotowy
w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM): faksem, pocztą, drogą elektroniczną, osobiście na formularzach OHIM, które są dostępne także w języku polskim.

19 Wzory wspólnotowe: koszt rejestracji
Opłata urzędowa Rejestracja jednego wzoru 350 EUR Rejestracja jednego wzoru z grupy od 2-10 175 EUR Rejestracja jednego wzory z grupy od 11 wzoru 80 EUR Rejestracja z odroczoną publikacją: za jeden wzór Wzór z grupy wzorów od Wzór z grupy wzorów od 11 wzoru Nie płaci się wtedy opłaty za publikację 270 EUR 125 EUR 60 EUR

20 Wzory przemysłowe: polskie zgłoszenie
Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego).

21 Wzory przemysłowe: polskie zgłoszenie

22 Wzory przemysłowe: koszt zgłoszenia i rejestracji w Polsce
Opłata urzędowa Zgłoszenie wzoru 300 PLN Za 1 okres ochrony wzoru (1-5) 400 PLN Za 2 okres ochrony wzoru (6-10) 1000 PLN Za 3 okres ochrony wzoru (11-15) 2000 PLN Za 4 okres ochrony wzoru (16-20) 3000 PLN Za 5 okres ochrony wzoru (21-25) 4000 PLN

23 Wynalazki rozwiązanie o charakterze technicznym nowe,
posiadające poziom wynalazczy nadające się do przemysłowego stosowania urządzenie (układ, system) sposób (metoda) wytwór/zastosowanie

24 Wynalazki Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programów do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji.

25 Wzory użytkowe rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci nowe i użyteczne Ru 53919 Ru 63963 Ru 62237

26 Wynalazek/wzór użytkowy/wzór przemysłowy
Nowy Nieoczywisty Przemysłowe zastosowanie Użyteczne rozwiązanie Wytwór, urządzenie, substancja, sposób, układ, nowe zastosowanie Wytwór, urządzenie – produkt o stałej postaci Wytwór lub element wytworu Patent przyznaje ochronę na 20 lat od daty zgłoszenia Prawo ochronne przyznaje ochronę na 10 lat od daty zgłoszenia Prawo z rejestracji przyznaje ochronę na 25 lat od daty zgłoszenia

27 Czy mój wynalazek jest nowy – sprawdzanie stanu techniki – dostępne bazy
Urząd Patentowy RP: Europejski Urząd Patentowy: lub https://register.epoline.org/espacenet/regviewer WIPO: Amerykański Urząd Patentowy : Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych Urząd Patentowy w Szwajcarii przeprowadza odpłatnie badania stanu techniki i inne: https://www.ip-search.ch/en/patentrecherchen/unsere-dienstleistungen/thematische-recherche.html

28 Wynalazki / wzory użytkowe: koszty
Wynalazek (opłata urzędowa) Wzór użytkowy (opłata urzędowa) 550 PLN 25 PLN za każdą dodatkową stronę powyżej 20-stej opisu/zastrzeżeń patentowych/rysunków

29 Wynalazki: ochrona za granicą
W ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku w Polsce zgłaszający może rozszerzyć ochronę swojego rozwiązania : w trybie bezpośrednim (np. w USA, Niemczech) w trybie regionalnym (np. patent europejski, patent euroazjatycki) w trybie międzynarodowym PCT

30 Źródło: EPO: http://documents. epo. org/projects/babylon/eponet

31 Kraje stowarzyszone w Układzie o współpracy patentowej (142 kraje)
Źródło: WIPO

32 Faza krajowa Polskie zgłoszenie Polskie zgłoszenie 12 miesiąc
bezpośrednie w wybranym kraju Zgłoszenie regionalne np. w EUP Zgłoszenie międzynarodowe (faza międzynarodowa) 20/21 lub 30/31 miesiąc Faza krajowa Zgłoszenie regionalne np. w EUP Zgłoszenie bezpośrednie w wybranym kraju np. w USA, Kanadzie Wiązka patentów – walidacja w wybranych krajach

33 Koszt fazy międzynarodowej w zgłoszeniu międzynarodowym
Opłata w walucie zagranicznej Opłata w PLN (w przeliczeniu) A. Opłata międzynarodowa za zgłoszenie + ew. opłata za każdy arkusz zgłoszenia powyżej 30-tego 1330 CHF 15 CHF 3990 B. Opłata za poszukiwanie 1785 EUR 7140 C. Opłata za przekazanie na rzecz UP RP 300 D. Opłata za dokument pierwszeństwa (w zależności od liczby stron dokumentu) 60 lub 125 E. Fakultatywnie: opłata za międzynarodowe badanie wstępne + opłata manipulacyjna 1675 EUR 132 EUR 6700 528 Koszt fazy międzynarodowej: A+B+C+D+E 18 783 Koszt fazy międzynarodowej: A+B+C+D 11 555

34 Koszt zgłoszenia EURO-PCT
Dotyczy to sytuacji, kiedy faza międzynarodowa przechodzi w fazę regionalną przed EUP EUR PLN Opłata manipulacyjna 190 760 Opłata za badanie: gdy badanie zostało przeprowadzone w fazie międzynarodowej (zniżka: 50% + 20%) gdy badanie nie zostało przeprowadzone w fazie międzynarodowej (zniżka: 20%) 592 1184 2368 4736 Opłata za wyznaczenie krajów 525 2100 Opłata za każde zastrzeżenie patentowe powyżej 16-tego 210 Opłata roczna od 3 okresu ochrony Koszt zgłoszenia EURO-PCT z punktem A 5 228 Koszt zgłoszenia EURO-PCT z punktem B 7 596

35 Koszt postępowania europejskiego (tryb regionalny)
Opłata w EUR Opłata w PLN (w przeliczeniu) Opłata za zgłoszenie 190 760 Opłata za poszukiwanie 1150 4600 Opłata za wyznaczenie krajów 525 2100 Opłata za badanie – zniżka 20 % 1184 4736 Opłata za zastrzeżenie powyżej 16 210 za każde Opłata za każdą stronę powyżej 35 13 za każdą stronę Opłata za udzielenie patentu 830 3320 Koszt postępowania europejskiego 15 816 Walidacja patentu europejskiego (za kraj – 36 krajów )

36 Prawa wyłączne Przez uzyskanie patentu/prawa ochronnego/ prawa z rejestracji nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku/ wzoru użytkowego/ wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, czyli: wyłączność wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub

37 ???? Dystrybutor „TOPAZ” sprzedaje produkt X opatrując go informacją o jego ochronie na podstawie amerykańskiego patentu numer US oraz na podstawie zgłoszenia międzynarodowego w trakcie badania. Czy polski przedsiębiorca może sprzedawać produkt X w Polsce ?

38 Sugerowane działania Sprawdzamy bazy danych, czy patent / zgłoszenie międzynarodowe rozciąga się na Polskę Patent lub zgłoszenie rozciąga się na Polskę Patent lub zgłoszenie nie rozciąga się na Polskę Rezygnacja z wprowadzania produktu X do obrotu, aby uniknąć zarzutu naruszenia Ochrona jest terytorialna, dlatego można wprowadzać produkty X do obrotu uwzględniając zasady wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk)

39 Dziękuję za uwagę  INVESTIN Sp. z o.o. ul. Koszykowa 59/8
Warszawa Tel , Fax


Pobierz ppt "Ochrona wzorów, znaków towarowych i wynalazków. Metody i koszty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google