Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona wzorów, znaków towarowych i wynalazków. Metody i koszty. Aleksandra Marcińska-Porzuc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona wzorów, znaków towarowych i wynalazków. Metody i koszty. Aleksandra Marcińska-Porzuc."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona wzorów, znaków towarowych i wynalazków. Metody i koszty. Aleksandra Marcińska-Porzuc

2 Przedmioty praw wyłącznych ZNAK TOWAROWY WZÓR UŻYTKOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY WYNALAZEK PATENT WZÓR UŻYTKOWYPRAWO OCHRONNE WZÓR PRZEMYSŁOWYPRAWO Z REJESTRACJI ZNAK TOWAROWYPRAWO OCHRONNE

3 Ochrona praw wyłącznych jest ochroną terytorialną, ograniczoną do pewnego obszaru: kraju, regionu.

4 Znaki towarowe oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

5 Znaki towarowe Znak słowny: topez Znak słowno-graficzny: Znak graficzny: Znak przestrzenny:

6 Znaki towarowe (cd.) Znak dźwiękowy Koninklijke Philips Electronics N.V. Sony Corporation Znak zapachowy THE SMELL OF FRESH CUT GRASS na piłeczki do tenisa w klasie 28

7 Znaki towarowe - są zgłaszane na konkretne towary/usługi. - każdy towar/usługa jest przyporządkowana do jednej z 45 klas Klasyfikacji Nicejskiej. Play w klasie w klasie 9, 38, 41Kraft Foods Schweiz Holding GmbH w klasie 30 - ochrona : 10-letnie okresy przedłużania ochrony

8 Znaki towarowe: słowny czy słowno- graficzny? Znak słowny: TOPAZ Ochrona przed znakami: identycznymi oraz podobnymi w warstwie słownej Znak słowno-graficzny Ochrona grafiki: I

9 Znaki towarowe – jak zgłaszać? Znak krajowy: ochrona w danym kraju Wspólnotowy znak towarowy: ochrona w całej Unii Europejskiej Rejestracja międzynarodowa : rozszerzenie zgłoszenia/rejestracji krajowej o kraje stowarzyszone w Porozumieniu/Protokole Madryckim

10 Znaki towarowe - koszty -Znaki krajowe – ochrona w Polsce Opłata urzędowa : 550 PLN + ew. 120 PLN Dokumenty składamy w UP RP -Znaki wspólnotowe (ochrona m.in. w Polsce) Opłata urzędowa : 900 EUR + ew. 150 EUR (3600 PLN). Dokumenty składamy w OHIM lub UP RP

11 Wzory przemysłowe RCD001217624_0001 RCD001218267 RCD001715582 RCD001218531_0010 RCD001717091_003 RCD001717703_0010 RCD001717299_002 RCD001716507_007 RCD1716135_001

12 Wzory przemysłowe postać wytworu lub jego części, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. nowa i posiadająca indywidualny charakter RCD000064522-0013 RCD000025424-0001

13 Wzory przemysłowe – jak zgłaszać? Wzór krajowy: ochrona w danym kraju Wzór wspólnotowy: ochrona w całej Unii Europejskiej Rejestracja międzynarodowa: rozszerzenie wzoru wspólnotowego o kraje stowarzyszone w Porozumieniu Haskim

14 Wzory przemysłowe: okres 12 miesięcy Ujawnienie, czy to za zgodą twórcy wzoru, czy też jeśli nastąpiło to w wyniku nadużycia wobec twórcy, nie jest brane pod uwagę do oceny nowości i indywidualnego charakteru w celu zarejestrowania wzoru przemysłowego, jeśli dokona się zgłoszenia wzoru w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego ujawnienia wzoru.

15 Wspólnotowy wzór przemysłowy: dwa systemy ochrony Niezarejestrowany wzór wspólnotowy (NWW) – chroniony od pierwszego ujawnienia we Wspólnocie – ochrona: 3 lata od ujawnienia Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) – chroniony poprzez rejestrację w OHIM – ochrona: maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia;

16 Wzór wspólnotowy: zgłoszenie zbiorowe Kilka wzorów można ująć w jednym zbiorowym zgłoszeniu wzoru wspólnotowego do rejestracji. RCD00656087:

17 Wzory przemysłowe - odroczenie publikacji wzoru wspólnotowego -wniosek o odroczenie składa się wraz z wnioskiem o rejestrację wzoru, -odroczenie do 30 miesięcy od daty zgłoszenia lub pierwszeństwa, ale może zostać przerwane w każdej chwili, RCD 001710914-0001 Name of owner: ZELMER S.A. Filing date: 21/05/2010 Status: Registered and subject to deferment (A2) RCD 001710914-0002 Name of owner: ZELMER S.A. Filing date: 21/05/2010 Status: Registered and subject to deferment (A2) RCD 001710914-0003 Name of owner: ZELMER S.A. Filing date: 21/05/2010 Status: Registered and subject to deferment (A2)

18 Wzory przemysłowe – gdzie zgłaszać wzór wspólnotowy - w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM): faksem, pocztą, drogą elektroniczną, osobiście www.oami.euwww.oami.eu - na formularzach OHIM, które są dostępne także w języku polskim.

19 Wzory wspólnotowe: koszt rejestracji Opłata urzędowa Rejestracja jednego wzoru 350 EUR Rejestracja jednego wzoru z grupy od 2-10 175 EUR Rejestracja jednego wzory z grupy od 11 wzoru80 EUR Rejestracja z odroczoną publikacją: za jeden wzór Wzór z grupy wzorów od 2 -1 0 Wzór z grupy wzorów od 11 wzoru Nie płaci się wtedy opłaty za publikację 270 EUR 125 EUR 60 EUR

20 Wzory przemysłowe: polskie zgłoszenie Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego).

21 Wzory przemysłowe: polskie zgłoszenie

22 Wzory przemysłowe: koszt zgłoszenia i rejestracji w Polsce Opłata urzędowa Zgłoszenie wzoru300 PLN Za 1 okres ochrony wzoru (1-5)400 PLN Za 2 okres ochrony wzoru (6-10)1000 PLN Za 3 okres ochrony wzoru (11-15)2000 PLN Za 4 okres ochrony wzoru (16-20)3000 PLN Za 5 okres ochrony wzoru (21-25)4000 PLN

23 Wynalazki rozwiązanie o charakterze technicznym nowe, posiadające poziom wynalazczy nadające się do przemysłowego stosowania urządzenie (układ, system) sposób (metoda) wytwór/zastosowanie

24 Wynalazki Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programów do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji.

25 Wzory użytkowe rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci nowe i użyteczne Ru 53919 Ru 63963 Ru 62237

26 Wynalazek/wzór użytkowy/wzór przemysłowy WynalazekWzór użytkowyWzór przemysłowy Nowy Nieoczywisty Przemysłowe zastosowanie Nowy Użyteczne rozwiązanie Nowy Wytwór, urządzenie, substancja, sposób, układ, nowe zastosowanie Wytwór, urządzenie – produkt o stałej postaci Wytwór lub element wytworu Patent przyznaje ochronę na 20 lat od daty zgłoszenia Prawo ochronne przyznaje ochronę na 10 lat od daty zgłoszenia Prawo z rejestracji przyznaje ochronę na 25 lat od daty zgłoszenia

27 Czy mój wynalazek jest nowy – sprawdzanie stanu techniki – dostępne bazy Urząd Patentowy RP:http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/ Europejski Urząd Patentowy: http://ep.espacenet.com/ lubhttp://ep.espacenet.com/ https://register.epoline.org/espacenet/regviewer WIPO: http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsphttp://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp Amerykański Urząd Patentowy : http://patft.uspto.gov/http://patft.uspto.gov/ Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger Urząd Patentowy w Szwajcarii przeprowadza odpłatnie badania stanu techniki i inne: https://www.ip-search.ch/en/patentrecherchen/unsere- dienstleistungen/thematische-recherche.html https://www.ip-search.ch/en/patentrecherchen/unsere- dienstleistungen/thematische-recherche.html

28 Wynalazki / wzory użytkowe: koszty Wynalazek (opłata urzędowa)Wzór użytkowy (opłata urzędowa) 550 PLN 25 PLN za każdą dodatkową stronę powyżej 20-stej opisu/zastrzeżeń patentowych/rysunków

29 Wynalazki: ochrona za granicą W ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku w Polsce zgłaszający może rozszerzyć ochronę swojego rozwiązania : - w trybie bezpośrednim (np. w USA, Niemczech) - w trybie regionalnym (np. patent europejski, patent euroazjatycki) - w trybie międzynarodowym PCT

30 Źródło: EPO: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E65E85FAF2F200F4C125744A00294866/$File/epo_member_states_01_09.jpghttp://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E65E85FAF2F200F4C125744A00294866/$File/epo_member_states_01_09.jpg

31 Kraje stowarzyszone w Układzie o współpracy patentowej (142 kraje) Źródło: WIPO

32 Polskie zgłoszenie 12 miesiąc Zgłoszenie bezpośrednie w wybranym kraju Zgłoszenie regionalne np. w EUP Zgłoszenie międzynarodowe (faza międzynarodowa) Zgłoszenie bezpośrednie w wybranym kraju np. w USA, Kanadzie Zgłoszenie regionalne np. w EUP Wiązka patentów – walidacja w wybranych krajach 20/21 lub 30/31 miesiąc Polskie zgłoszenie Faza krajowa

33 Koszt fazy międzynarodowej w zgłoszeniu międzynarodowym Opłata w walucie zagranicznej Opłata w PLN (w przeliczeniu) A. Opłata międzynarodowa za zgłoszenie + ew. opłata za każdy arkusz zgłoszenia powyżej 30-tego 1330 CHF 15 CHF 3990 B. Opłata za poszukiwanie1785 EUR7140 C. Opłata za przekazanie na rzecz UP RP300 D. Opłata za dokument pierwszeństwa (w zależności od liczby stron dokumentu) 60 lub 125 E. Fakultatywnie: opłata za międzynarodowe badanie wstępne + opłata manipulacyjna 1675 EUR 132 EUR 6700 528 Koszt fazy międzynarodowej: A+B+C+D+E 18 783 Koszt fazy międzynarodowej: A+B+C+D 11 555

34 Koszt zgłoszenia EURO-PCT Dotyczy to sytuacji, kiedy faza międzynarodowa przechodzi w fazę regionalną przed EUP EURPLN Opłata manipulacyjna190760 Opłata za badanie: A.gdy badanie zostało przeprowadzone w fazie międzynarodowej (zniżka: 50% + 20%) B.gdy badanie nie zostało przeprowadzone w fazie międzynarodowej (zniżka: 20%) 592 1184 2368 4736 Opłata za wyznaczenie krajów5252100 Opłata za każde zastrzeżenie patentowe powyżej 16- tego210 Opłata roczna od 3 okresu ochrony420-1350 Koszt zgłoszenia EURO-PCT z punktem A 5 228 Koszt zgłoszenia EURO-PCT z punktem B 7 596

35 Koszt postępowania europejskiego (tryb regionalny) Opłata w EUROpłata w PLN (w przeliczeniu) Opłata za zgłoszenie190760 Opłata za poszukiwanie11504600 Opłata za wyznaczenie krajów5252100 Opłata za badanie – zniżka 20 %11844736 Opłata za zastrzeżenie powyżej 16 210 za każde Opłata za każdą stronę powyżej 3513 za każdą stronę Opłata za udzielenie patentu8303320 Koszt postępowania europejskiego 15 816 Walidacja patentu europejskiego (za kraj – 36 krajów )700 - 1500

36 Prawa wyłączne Przez uzyskanie patentu/prawa ochronnego/ prawa z rejestracji nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku/ wzoru użytkowego/ wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, czyli: wyłączność wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub

37 ???? Dystrybutor TOPAZ sprzedaje produkt X opatrując go informacją o jego ochronie na podstawie amerykańskiego patentu numer US0000000 oraz na podstawie zgłoszenia międzynarodowego w trakcie badania. Czy polski przedsiębiorca może sprzedawać produkt X w Polsce ?

38 Sugerowane działania Sprawdzamy bazy danych, czy patent / zgłoszenie międzynarodowe rozciąga się na Polskę Rezygnacja z wprowadzania produktu X do obrotu, aby uniknąć zarzutu naruszenia Patent lub zgłoszenie rozciąga się na Polskę Patent lub zgłoszenie nie rozciąga się na Polskę Ochrona jest terytorialna, dlatego można wprowadzać produkty X do obrotu uwzględniając zasady wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk)

39 INVESTIN Sp. z o.o. ul. Koszykowa 59/8 00-660 Warszawa Tel. 22 835 77 33, Fax. 22 205 08 85 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ochrona wzorów, znaków towarowych i wynalazków. Metody i koszty. Aleksandra Marcińska-Porzuc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google