Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S. A

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S. A"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S. A
DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONFERENCJA INNOWACYJNOŚĆ MOTOREM NAPĘDOWYM LUBUSKIEGO BIZNESU Hanna Nowicka Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Mierzęcin

2 CELE I ZADANIA ARR S.A. Prowadzenie działań wspomagających rozwój regionu poprzez: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw (programy pomocowe ze środków unijnych i budżetowych), Działania informacyjne i promocyjne (organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów dla przedsiębiorców i samorządów, punkty informacyjne), Lubuski Fundusz Pożyczkowy, Promocję walorów gospodarczych i inwestycyjnych regionu, Specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorstw i samorządów.

3 SIEĆ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH W WOJ. LUBUSKIM
Regionalny Punkt Konsultacyjny Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Sulechowska 1, Zielona Góra tel Lokalny Punkt Konsultacyjny Lokalny Punkt Konsultacyjny Wojewódzki Zakład Organizacja Pracodawców Doskonalenia Zawodowego Ziemi Lubuskiej ul. Sikorskiego ul. Boh. Westerplatte 23 Gorzów Wlkp Zielona Góra tel tel

4 Regionalny Punkt Konsultacyjny
Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.2 PO IG Zielona Góra Spotkanie informacyjne dotyczące działania 6.1 PO IG, Gorzów Wlkp.

5 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (POIG)
ARR S.A. pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej, zajmującej się obsługą 7 działań w ramach PO IG

6 DZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” 1.4 – 4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” 6.1 „Paszport do eksportu” 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” 8.2 „Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

7 Działanie 4.2 STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Rodzaje kwalifikowanych projektów: wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego: projekty polegające na rozwoju działalności badawczo-rozwojowej (w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych), w szczególności w celu przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo – rozwojowe. wsparcie w zakresie wzornictwa: projekty polegające na opracowaniu wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożeniu go do produkcji.

8 Działanie 4.2 STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Przykłady: DreamPen Producent Art. Piśmienniczych Dariusz Libera – wdrożenie do produkcji nowych wzorów długopisów Dotacja tysięcy zł (dofinansowanie 70%) SECO/WARWICK S. A. - Opracowanie, uruchomienie i wdrożenie centrum implementacji CAB do specyfiki przemysłu HVAC Dotacja 1.4 mln zł (dofinansowanie 50%)

9 Działanie 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM
Rodzaje kwalifikowanych projektów: Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych.

10 Działanie 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM
Przykłady: Zakład Produkcji Opakowań KARTON PAK S.A. - Wdrożenie innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych Dotacja 12 mln zł (dofinansowanie 60%) LZMO S.A. – Wdrożenie innowacyjnej technologii wkładów kominowych Dotacja 8,39 mln zł (dofinansowanie 70%)

11 Działanie 1.4 - 4.1 WSPARCIE NA PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ
Rodzaje kwalifikowanych projektów: Projekty, które obejmują prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz późniejsze praktyczne zastosowanie wyników badań w działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

12 Działanie 1.4 - 4.1 WSPARCIE NA PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ
Wartość dofinansowania: na badania przemysłowe 50% - 70% na prace rozwojowe 25% - 45% W zależności od statusu mikro, mali, średni i inni przedsiębiorcy Maksymalna kwota dofinansowania 50 mln euro

13 Działanie 1.4 - 4.1 WSPARCIE NA PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE ORAZ WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH BADAŃ
Przykłady: Stream Soft Z. Jastrzębski, C. Miadziołko, D. Chojnacki, J. Szaferski Spółka Jawna – prace rozwojowe nad stworzeniem systemu ERP nowej generacji Dotacja 1,9 mln zł (dofinansowanie 45%) Vitrosilicon Spółka Akcyjna – opracowanie innowacyjnej technologii produkcji opakowań szklanych z zastosowaniem cienkowarstwowych powłok o charakterze nanostrukturalnym Dotacja 7,8 mln zł (dofinansowanie 50%)

14 Działanie 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU
Projekty kwalifikowane: Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

15 Działanie 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU
I etap – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu Wartość dofinansowania 80% Kwota dofinansowania max. 10 tysięcy złotych II etap - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Wartość dofinansowania 50% Kwota dofinansowania max. 200 tysięcy złotych

16 Działanie 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU
Przykłady: I etap: Poltops Sp. z o.o. - Rozwój eksportu towarów i półproduktów wełnianych na rynkach Rosji Dotacja 10 tys. zł (dofinansowanie 80%) II etap: LUG Light Factory Sp. z o. o. - Wdrożenie planu rozwoju w LUG Light Factory Sp. z o.o. Dotacja 177 tys. zł (dofinansowanie 50%)

17 Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
Projekty kwalifikowane: Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

18 Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
Kwota dofinansowania złotych Wartość dofinansowania 70% Wartość dofinansowania 80% dla Wnioskodawców poniżej 27 roku życia Mikro- i mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność maksymalnie 1 rok

19 Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
Przykłady: SMS Central Marcin Kapustka - Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS Dotacja ,50 tys. zł (dofinansowanie 85%) BrainSoft Sp. z o. o. - E-awizo - pewna usługa odbioru wiadomości Dotacja tys. zł (dofinansowanie 85%)

20 Działanie 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

21 Działanie 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B
Projekty kwalifikowane: Przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

22 Działanie 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B
Wartość dofinansowania od do 2 mln zł, max 70% na nową inwestycję (pomoc regionalna) 50% usługi doradcze i eksperckie 85% informacja o udziale finansowym środków UE zabezpieczenie realizacji umowy, rachunek bankowy/subkonto (pomoc de minimis) max 55% szkolenia specjalistyczne pracowników Mikro- , mali i średni przedsiębiorcy

23 Działanie 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B
Przykłady: Centrum Materiałów Budowlanych Arnold Kryściak – Nowoczesny system B2B - inteligentne centrum logistyczno-magazynowe Dotacja tysięcy złotych (dofinansowanie 70%) Impeks Marek Jabłoński Spółka Jawna – wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do współpracy z partnerami biznesowymi Dotacja tysięcy złotych (dofinansowanie 50%)

24 Razem w ramach POIG podpisano 114 umów na kwotę 236 023 344, 77 PLN.
Stan wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie lubuskim na dzień 31 maja 2011r. działanie 4.4 podpisano 12 umów na kwotę ,14 PLN, działanie 6.1 podpisano 34 umowy na kwotę ,84 PLN, działanie 8.1 podpisano 37 umów na kwotę , 23 PLN, działanie 8.2 podpisano 16 umów na kwotę ,18 PLN, działanie podpisano 11 umów na kwotę ,94 PLN, działanie 4.2 podpisano 4 umowy na kwotę ,00 PLN. Razem w ramach POIG podpisano 114 umów na kwotę , 77 PLN.

25 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.

26 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
DreamPen Werner Janikowo Sp. z o. o.

27 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
LZMO S.A.

28 Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY
Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008 oraz posiadające zdolność kredytową. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

29 Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY
Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Intensywność pomocy w województwie lubuskim: 70% mikro i małe przedsiębiorstwa 60% średnie przedsiębiorstwa

30 Działanie 5.1 WSPIERANIE ROZWOJU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM
Budżet: 104  EUR Dofinansowanie: I etap wczesna faza rozwoju  powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym II etap faza rozwoju powiązań kooperacyjnych  na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.

31 Działanie 5.1 WSPIERANIE ROZWOJU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM
Wartość dofinansowania: Wczesna faza rozwoju powiązania - do 2 milionów złotych Faza rozwoju powiązania kooperacyjnego: - 20 milionów złotych na wydatki inwestycyjne, - 5 milionów złotych na badania przemysłowe lub prace rozwojowe, - 400 tysięcy złotych na doradztwo, - 1 milion złotych na wydatki na szkolenia, - 600 tysięcy złotych w części dotyczącej współpracy międzynarodowej powiązania. Poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych.

32 Harmonogram konkursów POIG na 2011r.
Działanie 1.4 od 29 sierpnia do 30 września Działanie 6.1 od 20 czerwca do 8 lipca od 17 października do 4 listopada Działanie 5.1 od 19 września do 30 listopada

33 Harmonogram konkursów POIG na 2011r.
Działanie 8.1 konkurs na 2011r. został zamknięty 3 czerwca Działanie 8.2 od 3 października do 28 października Działanie 4.4 konkursy wstrzymane z uwagi na wyczerpanie alokacji, możliwe ogłoszenie konkursu pod warunkiem realokacji środków Działanie 4.2 konkursy wstrzymane, możliwe ogłoszenie po przesunięciu alokacji środków

34 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Spotkanie dla Beneficjentów działania 8.2 PO IG

35 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Spotkanie dla Beneficjentów działania 8.1 PO IG

36 LUBUSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY
- WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW POPRZEZ UDZIELANIE POŻYCZEK

37 Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Utworzony został z inicjatywy Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., jako kolejny element wsparcia dla małych przedsiębiorstw naszego regionu. Fundusz rozpoczął działalność z kapitałem PLN. LFP jest nadzorowany przez Radę Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

38 Rok 2009 Fundusz został dokapitalizowany na kwotę PLN, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”. „Projekt” jest w trakcie realizacji – to znaczy, są pieniądze na wypłaty pożyczek przedsiębiorcom. Oraz na kwotę 2 mln zł dla Powiatu Nowosolskiego z PARP (współpraca z OPZL w zakresie promocji).

39 Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest integralną częścią systemu wsparcia MŚP i jest bardzo dobrze przygotowany do finansowania przedsiębiorców. Fundusz posiada: akredytację Krajowego Systemu Usług certyfikat ISO

40 Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Udzielił łącznie 283 pożyczek na kwotę PLN Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania pożyczki i na dzień dzisiejszy w skali rocznej wynosi: dla przedsiębiorców działających ponad rok od 5,26% dla przedsiębiorców działających do roku od 8,26% pożyczki na cele inwestycyjne i obrotowe do max. 400 tys. na 1 cel na 7 lat

41 Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Seminarium „Finansowe wsparcie przedsiębiorców w regionie - Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach ARR S.A.”

42 Opinie Przedsiębiorców
Pani Monika Włodarczyk Główna Księgowa KELMAN-MEBLE „Firma prowadzi działalność od 18 lat. Pierwszy raz z Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego korzystała kilka lat temu. Jasne warunki, brak ukrytych opłat i szybkie przekazanie pieniędzy skłoniło nas do wzięcia dwóch kolejnych pożyczek inwestycyjnych, dzięki którym rozbudowaliśmy i wyremontowaliśmy salon sprzedaży”.

43 Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora
Centrum Obsługi Inwestora - Partner Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Partnerzy: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze

44 Współpraca Centrum Obsługi Inwestora
z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz KSSSE Przygotowanie ofert typu greenfield lub brownfield z terenu Województwa Lubuskiego na potrzeby i obsługę projektów inwestycyjnych. Przygotowanie danych statystycznych oraz informacji o potencjale gospodarczym Województwa Lubuskiego. Prowadzenie bazy zawierającej ponad 100 ofert inwestycyjnych Województwa Lubuskiego dostępnej na stronie internetowej w zakładce bazy danych. Bieżące uzupełnianie i aktualizacja oferty w j. polskim i angielskim. Bieżąca wymiana informacji i ofert z KSSSE, współorganizacja misji gospodarczych.

45 Obsługa projektów inwestorów zagranicznych poszukujących działek inwestycyjnych lub obiektów/hal produkcyjnych COI opracowuje średnio 100 zapytań informacyjno-ofertowych rocznie nadesłanych m.in. z: - USA, Niemiec, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Korei Pd., Szwecji, Kanady, Chin i innych krajów. Najczęściej występujące w 2010r. zapytania dotyczyły możliwości inwestycyjnych sektorów: chemicznego, motoryzacyjnego, metalowego, spożywczego, elektronicznego, odlewniczego, budowlanego.

46 Obsługa projektów inwestorów zagranicznych poszukujących działek inwestycyjnych lub obiektów/hal produkcyjnych Samodzielny projekt Centrum Obsługi Inwestora zakończony inwestycją to projekt kanadyjskiej firmy MAR-Tech Holdings Poland Sp. z o.o. z branży chemicznej. Drugim zakończonym projektem jest inwestycja szwedzkiej firmy CALVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość inwestycji to blisko 30 mln złotych, 20 mln złotych firma otrzyma z UE. Szwedzka firma będzie produkować specjalny topnik spawalniczy. Fabryka zatrudniać będzie blisko 50 pracowników.

47 Lubuskie COI zostało w 2010r
Lubuskie COI zostało w 2010r. Certyfikowanym Partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

48 Działalność nowopowstałego Centrum Obsługi Eksportera i Inwestora – projekt Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Marszałkowskiego Dostęp przedsiębiorców do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski (usługa „pro-eksport”).  Zwiększanie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji na temat podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych (usługa informacyjna „pro-biz”).

49 Współpraca istniejącego Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora (LCOI) z nowopowstającym Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) INWESTOR ZAPYTANIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW LUBUSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA/ KSSSE ODPOWIEDŹ BAZA DANYCH BADANIA RYNKOWE WSPÓŁPRACA DANE 49

50 Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Konkurs „Grunt na Medal 2010”
COI współorganizowało IV edycję konkursu „Grunt na Medal 2010” mającego wyłonić najlepiej przygotowaną działkę pod inwestycje przemysłowe. Laureatem w Województwie Lubuskim została gmina Witnica i jej Witnicka Strefa Przemysłowa. 50

51 Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
51

52 Projekt JOSEFIN Realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Cel 3: Współpraca transnarodowa (Transnational Cooperation) (INTERREG IV B)

53 Korzyści płynące z JOSEFIN dla MŚP
Wsparcie finansowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw Obniżenie ryzyka inwestycji dla danego przedsiębiorstwa

54 Seminarium projektowe w Berlinie – InvestitionsBank Berlin

55 „PONADREGIONALNA SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU – INNOWACJA”
PROJEKT „PONADREGIONALNA SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU – INNOWACJA”

56 Cele projektu Cel główny - stworzenie dynamicznych sieci inwestorów kapitałowych powiązanych ze sobą relacjami ponadregionalnymi Cele pośrednie upowszechnienie wiedzy na temat zewnętrznych źródeł finansowania pokrycie luki kapitałowej w Polsce aktywizacja rynku inwestorów prywatnych inicjowanie działalności innowacyjnej MŚP oraz wsparcie ich w początkowych etapach wzrostu

57 Korzyści z uczestnictwa w PSAB-I dla Aniołów Biznesu
Szansa na alokację swoich zasobów finansowych oraz intelektualnych w innowacyjne przedsięwzięcia, które będą w stanie zapewnić Aniołom odpowiednie warunki do rozwoju ich zainteresowań biznesowych oraz oczekiwań finansowych.

58 Działania w ramach projektu
Konferencje, szkolenia, warsztaty, doradztwo dla firm „Sukces zaczyna się od pomysłu. Anioły Biznesu w Lubuskim”.

59 Podsumowanie Działania ARR S. A
Podsumowanie Działania ARR S.A. przynoszą efektywny wymiar w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz wszelkich działań proinnowacyjnych. Współpracujemy bardzo aktywnie z naszymi partnerami. Rozszerzamy działalność o nowe projekty ważne dla wspierania przedsiębiorczości w Województwie Lubuskim.

60 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. e-mail: agencja@region.zgora.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Hanna Nowicka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Sulechowska 1 Zielona Góra tel fax


Pobierz ppt "DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S. A"

Podobne prezentacje


Reklamy Google