Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY UCZESTNIKÓW I RODZICÓW ZIELONA SZKOŁA W CHORWACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY UCZESTNIKÓW I RODZICÓW ZIELONA SZKOŁA W CHORWACJI."— Zapis prezentacji:

1 WITAMY UCZESTNIKÓW I RODZICÓW ZIELONA SZKOŁA W CHORWACJI

2 INFORMACJE BIURA PODRÓŻY Zbigniew Górnicki 58-160 Jedlina Zdrój, ul. Świdnicka 3a 58-316 Wałbrzych, ul. Poselska 9c e-mail: dan_gornicki@op.pl www.gornicki.eu ORGANIZACJA USŁUG TURYSTYCZNYCH tel. (074) 885 51 74 fax. (074) 885 50 43 tel. (074) 66 44 007

3 OPIEKUNOWIE Zofia Marek – kierownik wycieczki Beata Kubska – nauczyciel geografii Renata Kaczmarek – nauczyciel j.niemieckiego i informatyki Tomasz Christ – nauczyciel WF oraz instruktor pływania i ratownik

4 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ 1.Uczestnicy zgłaszają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na miejsce zbiórki gdzie kierownik wycieczki sprawdza listę obecności. 2.Pakowanie bagaży oraz wsiadanie do środków transportu odbywa się pod opieką i nadzorem opiekunów. 3.W środkach transportu, po zajęciu miejsc zostaje ponownie sprawdzona lista obecności oraz przedstawienie opiekunów poszczególnych grup. 4.Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).

5 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ 5.Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem. 6.Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń. 7.Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców. 8.Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.

6 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ 9.Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju. 10.Ewentualne wyjście do Trogiru i powrót z niego odbywa się grupą, pod opieką opiekuna. 11.Każdorazowe wyjście na plażę oraz kąpiel w akwenie (może nastąpić wyłącznie pod nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów. Uczestnicy wycieczki, na plaży przebywają w miejscu wskazanym przez opiekuna. 12.Uczestnicy bez zgody i nadzoru opiekunów nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego. 13.Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.

7 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ 14.Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez kierownika wycieczki. 15.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna. 16.Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni. 17.Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, bądź ważnego paszportu, a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany do wycieczki może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.

8 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ 18.Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia. 19.Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). W przeciwnym razie kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za dawkowanie leków według zaleceń lekarza / rodziców / prawnych opiekunów.

9 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 1.Przestrzeganie regulaminu wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny. 2.Przestrzeganie regulaminu podróży. 3.Bezwzględne wykonywanie poleceń osób odpowiadających za życie i zdrowie uczestników wycieczki. 4.Przestrzeganie przepisów poruszania się w mieście. 5.Przestrzeganie programu wycieczki, szczególnie ustalonych godzin zbiórki 6.Oddalanie się od grupy tylko za zgodą i wiedzą kierownika wycieczki. 7.Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w miejscu noclegowym, szczególnie ciszy nocnej oraz zachowanie porządku i ochrona mienia. 8.Obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i stosowania wszelkich środków odurzających w trakcie wycieczki. 9.Przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz zachowania się w sposób nie uwłaczający godności szkoły.

10 PROGRAM ZIELONA SZKOŁA W CHORWACJI ŚWIEBODZICE – TROGIR TERMIN: 29.05. – 06.06.2013 r.

11 1 DZIEŃ wyjazd o godzinie 16.00 ze Świebodzic nocny przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. 2 DZIEŃ w godzinach rannych przyjazd do Trogiru- zakwaterowanie odpoczynek nad morzem obiadokolacja i nocleg.

12 3 DZIEŃ śniadanie zwiedzanie Trogiru i okolic (czas zwiedzania ok. 3,5 godziny) czas wolny obiadokolacja i nocleg

13 4 DZIEŃ śniadanie wycieczka do Omisza (rejs po rzece Cetinie, która płynie pięknym kanionem w górach Mosor) obiadokolacja i nocleg.

14 5 DZIEŃ śniadanie wyjazd do Parku Narodowego rzeki Krka (podziwanie fauny i flory rzeki Krki) - wycieczka zajmuje cały dzień obiadokolacja i nocleg

15 6 DZIEŃ śniadanie wycieczka do Dubrovnika - wycieczka zajmuje cały dzień obiadokolacja i nocleg

16 7 DZIEŃ śniadanie wyjazd do Splitu - zwiedzanie miasta (ruiny Pałacu Dioklecjana z III w. n.e., Stare Miasto) obiadokolacja i nocleg

17 8 DZIEŃ śniadanie czas wolny do godz. 16.00 obiad po obiedzie wyjazd do Polski 9 DZIEŃ przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych

18 CENA WYCIECZKI OBEJMUJE przejazd autokarem luksusowym (klimatyzacja, WC, bar, video) obsługę pilota/przewodnika 6 noclegów, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych w nadmorskiej miejscowości TROGIR 6 śniadań, 7 obiadokolacji ubezpieczenie NW i KL Na wstępy należy przewidzieć około: Dubrovnik - 50 zł, pozostałe wycieczki – 20

19 NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ: paszport lub dowód osobisty zestaw lekarstw (jeśli jest takie wskazanie lekarskie + zezwolenie rodzica lub opiekuna prawnego o obowiązku ich zażywania i dawkowaniu) krem/ balsam do opalania 20-30 UV (+ balsam po opalaniu) obuwie do wody (kamieniste wybrzeże) + ew. sprzęt do nurkowania ręcznik plażowy (+mały ręcznik) wygodne obuwie obuwie zmienne kurtka przeciwdeszczowa pozostałe ubrania stosowne do miejsca pobytu i temperatury przybory toaletowe pieniądze kieszonkowe Euro i PLN

20 WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU WIELU WSPANIAŁYCH WRAŻEŃ I NIEZAPOMNIANYCH CHWIL! Prezentację przygotowała: Renata Kaczmarek


Pobierz ppt "WITAMY UCZESTNIKÓW I RODZICÓW ZIELONA SZKOŁA W CHORWACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google