Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY UCZESTNIKÓW I RODZICÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY UCZESTNIKÓW I RODZICÓW"— Zapis prezentacji:

1 WITAMY UCZESTNIKÓW I RODZICÓW
„ZIELONA SZKOŁA W CHORWACJI”

2 INFORMACJE BIURA PODRÓŻY Zbigniew Górnicki
Jedlina Zdrój, ul. Świdnicka 3a Wałbrzych, ul. Poselska 9c  ORGANIZACJA USŁUG TURYSTYCZNYCH tel. (074) fax. (074) tel. (074)

3 OPIEKUNOWIE Zofia Marek – kierownik wycieczki Beata Kubska – nauczyciel geografii Renata Kaczmarek – nauczyciel j.niemieckiego i informatyki Tomasz Christ – nauczyciel WF oraz instruktor pływania i ratownik

4 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ
Uczestnicy zgłaszają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na miejsce zbiórki gdzie kierownik wycieczki sprawdza listę obecności. Pakowanie bagaży oraz wsiadanie do środków transportu odbywa się pod opieką i nadzorem opiekunów. W środkach transportu, po zajęciu miejsc zostaje ponownie sprawdzona lista obecności oraz przedstawienie opiekunów poszczególnych grup. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).

5 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ
Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.

6 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ
Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju. Ewentualne wyjście do Trogiru i powrót z niego odbywa się grupą, pod opieką opiekuna. Każdorazowe wyjście na plażę oraz kąpiel w akwenie (może nastąpić wyłącznie pod nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów. Uczestnicy wycieczki, na plaży przebywają w miejscu wskazanym przez opiekuna. Uczestnicy bez zgody i nadzoru opiekunów nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.

7 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ
Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez kierownika wycieczki. Cisza nocna obowiązuje w godzinach – Po godzinie w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, bądź ważnego paszportu, a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany do wycieczki może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.

8 REGULAMIN WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ
Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). W przeciwnym razie kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za dawkowanie leków według zaleceń lekarza / rodziców / prawnych opiekunów.

9 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI
Przestrzeganie regulaminu wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny. Przestrzeganie regulaminu podróży. Bezwzględne wykonywanie poleceń osób odpowiadających za życie i zdrowie uczestników wycieczki. Przestrzeganie przepisów poruszania się w mieście. Przestrzeganie programu wycieczki, szczególnie ustalonych godzin zbiórki Oddalanie się od grupy tylko za zgodą i wiedzą kierownika wycieczki. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w miejscu noclegowym, szczególnie ciszy nocnej oraz zachowanie porządku i ochrona mienia. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i stosowania wszelkich środków odurzających w trakcie wycieczki. Przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz zachowania się w sposób nie uwłaczający godności szkoły.

10 „ZIELONA SZKOŁA W CHORWACJI”
PROGRAM „ZIELONA SZKOŁA W CHORWACJI” ŚWIEBODZICE – TROGIR TERMIN: – r. "Zielona Szkoła" Chorwacja

11 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ wyjazd o godzinie 16.00 ze Świebodzic
nocny przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. 2 DZIEŃ w godzinach rannych przyjazd do Trogiru- zakwaterowanie odpoczynek nad morzem obiadokolacja i nocleg.

12 3 DZIEŃ śniadanie zwiedzanie Trogiru i okolic (czas zwiedzania ok. 3,5 godziny) czas wolny obiadokolacja i nocleg

13 4 DZIEŃ śniadanie wycieczka do Omisza (rejs po rzece Cetinie, która płynie pięknym kanionem w górach Mosor) obiadokolacja i nocleg.

14 5 DZIEŃ śniadanie wyjazd do Parku Narodowego rzeki Krka (podziwanie fauny i flory rzeki Krki) - wycieczka zajmuje cały dzień obiadokolacja i nocleg

15 6 DZIEŃ śniadanie wycieczka do Dubrovnika - wycieczka zajmuje cały dzień obiadokolacja i nocleg

16 7 DZIEŃ śniadanie wyjazd do Splitu - zwiedzanie miasta (ruiny Pałacu Dioklecjana z III w. n.e., Stare Miasto) obiadokolacja i nocleg

17 8 DZIEŃ 9 DZIEŃ śniadanie czas wolny do godz. 16.00 obiad
po obiedzie wyjazd do Polski 9 DZIEŃ przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych

18 CENA WYCIECZKI OBEJMUJE
przejazd autokarem luksusowym (klimatyzacja, WC, bar, video) obsługę pilota/przewodnika 6 noclegów, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych w nadmorskiej miejscowości TROGIR 6 śniadań, 7 obiadokolacji ubezpieczenie NW i KL Na wstępy należy przewidzieć około: Dubrovnik - 50 zł, pozostałe wycieczki – 20 €

19 NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ: paszport lub dowód osobisty
zestaw lekarstw (jeśli jest takie wskazanie lekarskie + zezwolenie rodzica lub opiekuna prawnego o obowiązku ich zażywania i dawkowaniu) krem/ balsam do opalania UV (+ balsam po opalaniu) obuwie do wody (kamieniste wybrzeże) + ew. sprzęt do nurkowania ręcznik plażowy (+mały ręcznik) wygodne obuwie obuwie zmienne kurtka przeciwdeszczowa pozostałe ubrania stosowne do miejsca pobytu i temperatury przybory toaletowe pieniądze „kieszonkowe” Euro i PLN

20 WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU WIELU WSPANIAŁYCH WRAŻEŃ I NIEZAPOMNIANYCH CHWIL!
Prezentację przygotowała: Renata Kaczmarek


Pobierz ppt "WITAMY UCZESTNIKÓW I RODZICÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google