Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej i polskiej Andrzej Jeleński Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa 14. X. 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej i polskiej Andrzej Jeleński Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa 14. X. 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej i polskiej Andrzej Jeleński Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa 14. X. 2013r

2 Innowacje Innowacja to wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje firmy z otoczeniem* Nie każde nowe rozwiązanie jest innowacją, dopóki nie ma ono praktycznego zastosowania. Innowacja może mieć charakter techniczny, marketingowy, organizacyjny lub procesowy. Innowacji nie należy mylić z wynalazczością. *Definicja OECD

3 Globalny indeks innowacyjności* Filary wejściowe Instytucje - środowisko polityczne - środowisko regulacyjne - środowisko biznesowe Kapitał ludzki i badawczy - edukacja - szkolnictwo wyższe - badania i rozwój Infrastruktura - ICT - energia - infrastruktura Poziom rozwoju rynku - kredyty - inwestycje - handel i konkurencja Jakość środowiska biznesu - pracownicy badawczy - związki innowacyjne - absorpcja wiedzy Filary wyjściowe Rezultaty naukowe - tworzenie wiedzy - wpływ wiedzy - upowszechnienie wiedzy Rezultaty twórcze - twórcze procesy - twórcze produkty i usługi * Przygotowany przez: INSEAD, Institut Europeen dAdministration des Affaires WIPO, World Intellectual Property Organisation Cornell University (USA)

4 Innowacyjność Polski Ranking 49

5 Konkurencyjność Konkurencyjność oznacza zdolność firm, przemysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania międzynarodowej konkurencji oraz do zapewnienia relatywnie wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego poziomu zatrudnienia na trwałych podstawach.* Praca Konkurencyjność Kapitał Innowacje * Definicja OECD

6 Globalny indeks konkurencyjności* Filary konkurencyjności Wymagania podstawowe 1. Instytucje 2. Infrastruktura 3. Równowaga makroekonomiczna 4. Zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym Czynniki poprawiające efektywność 5. Wyższe wykształcenie i doskonalenie zawodowe 6. Efektywność rynku dóbr 7. Efektywność rynku pracy 8. Poziom rozwoju rynku finansowego 9. Gotowość techniczna 10. Rozmiar rynku Czynniki innowacyjności i rozwoju 11. Jakość środowiska biznesowego 12. Innowacyjność *Przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne

7 Konkurencyjność Polski Ranking 42

8 Konkurencyjność Polski Wymagania podstawowe Mocne stronySłabe strony 1.04 Public trust in politicians.......................................100 1.08 Wastefulness of government spending................... 93 1.09 Burden of government regulation.........................133 1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes...119 1.11 Efficiency of legal framework in challenging regs.. 111 1.12 Transparency of government policymaking............120 1.19 Efficacy of corporate boards....................................95 1.20 Protection of minority shareholders interests........93 2.01 Quality of overall infrastructure...............................84 2.02 Quality of roads.....................................................105 2.04 Quality of port infrastructure.................................. 97 2.05 Quality of air transport infrastructure....................103 3.01 Government budget balance, % GDP*.................... 90 3.04 General government debt, % GDP*...................... 104 1.13 Business costs of terrorism......................... 27 1.14 Business costs of crime and violence...........34 3.05 Country credit rating, 0–100 (best...............32 4.07 Infant mortality, deaths/1,000 live births……33

9 Konkurencyjność Polski Czynniki poprawiające efektywność Mocne stronySłabe strony 5.03 Quality of the educational system...............87 6.04 Effect of taxation on incentives to invest…116 6.05 Total tax rate, % profits*….............................97 6.07 No. days to start a business*.....................108 6.08 Agricultural policy costs................................97 6.09 Prevalence of trade barriers.........................89 7.03 Hiring and firing practice…........................112 7.04 Redundancy costs, weeks of salary...............91 7.05 Effect of taxation on incentives to work…….105 7.08 Country capacity to retain talent.............…119 7.09 Country capacity to attract talent...............121 8.04 Ease of access to loans..................................97 8.05 Venture capital availability..........................104 9.01 Availability of latest technologies...............102 9.02 Firm-level technology absorption...............114 1.13 Business costs of terrorism............................... 27 1.14 Business costs of crime and violence................ 34 3.05 Country credit rating, 0–100 (best)*.................32 4.07 Infant mortality, deaths/1,000 live births*........33 5.02 Tertiary education enrollment, gross %*...........19 5.07 Availability of research and training services.....33 6.02 Extent of market dominance............................ 17 6.10 Trade tariffs, % duty*.........................................4 7.02 Flexibility of wage determination.................... 37 8.08 Legal rights index, 0–10 (best)*........................12 9.06 Intl Internet bandwidth, kb/s per user............30 10.01 Domestic market size index, 1–7 (best).........20 10.02 Foreign market size index, 1–7 (best)............22 10.03 GDP (PPP$ billions)*.....................................21

10 Mocne stronySłabe strony Konkurencyjność Polski Czynniki innowacyjności i rozwoju 11.01 Local supplier quantity............................. 32 12.07 PCT patents, applications/million pop……..40 11.03 State of cluster development............................. 104 11.04 Nature of competitive advantage.........................95 11.06 Control of international distribution...................100 12.03 Company spending on R&D............................... 103 12.04 University-industry collaboration in R&D.. ………….72 12.05 Govt procurement of advanced tech. products.. 103

11 IEEE SPECTRUM 04.2013 Źródło Eurostat Innowacyjność przedsiębiorstw w EU

12 Sumaryczny ranking krajów EU Liderzy Maruderzy 1. Szwajcaria 2. Szwecja 3. Niemcy 4. Holandia 5. Finlandia 6. Luksemburg 7. Islandia 8. Dania 9. Irlandia 10.Dania 1.Słowacja 2.Polska 3.Serbia 4.Bułgaria 5.Węgry 6. Rumunia 7.Chorwacja 8.Łotwa 9.Litwa 10.Turcja

13 Innowacyjna Europa Zagrożenia i szanse Kryzys - Innowacje (kraje północy) - Badania podstawowe (kraje południa) Demografia - Import siły roboczej - Polityka prorodzinna Globalizacja - Ochrona rynku - Promocja liderów (Platformy Technologiczne) - Inteligentne specjalizacje krajowe

14 Podsumowanie Najważniejsze problemy do rozwiązania Niejasność rządowej polityki i przeregulowanie (120-133 na 145 miejsc) Niewydajny system prawny i sądownictwo (111-119) Otwarty rynek (dobrze czy źle?) (4) Polityka podatkowa zniechęcająca do innowacji (105) Jakość systemu edukacyjnego i jego współpracy z przemysłem (89-72) (Jedynie UJ i UW na miejscach 350-400 rankingu Timesa) Niezdolność kraju do przyciągnięcia i zatrzymania talentów (119-121) Brak firm zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii (114) Małe wydatki firm na R/D (103) Słaby rozwój współpracy MŚP (klastry) (104) Brak zamówień publicznych na zaawansowane technicznie projekty (103) (przetargi preferujące niską cenę oferty ponad jej jakość)

15 Nadzieja Biorąc pod uwagę: znaczący wzrost gospodarczy1990-2013 na tle innych państw regionu zwiększającą się efektywność polskich przedsiębiorstw dynamiczny wzrost eksportu zmniejszającą się liczbę szans na łatwy wzrost przychodów czy efektywności opartej na optymalizacji kosztów znaczące środki przeznaczone na innowacje w unijnej unijnej perspektywie budżetowej na 2014-2020 Polskie przedsiębiorstwa w znacznie większym stopniu zaczną szukać możliwości wzrostu poprzez jakość, a tym samym innowacje.

16 Andrzej.Jelenski@itme.edu.pl


Pobierz ppt "Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej i polskiej Andrzej Jeleński Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa 14. X. 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google