Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej i polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej i polskiej"— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej i polskiej
Andrzej Jeleński Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa 14. X. 2013r

2 Innowacje Innowacja to wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje firmy z otoczeniem* Nie każde nowe rozwiązanie jest innowacją, dopóki nie ma ono praktycznego zastosowania. Innowacja może mieć charakter techniczny, marketingowy, organizacyjny lub procesowy. Innowacji nie należy mylić z wynalazczością. *Definicja OECD

3 Globalny indeks innowacyjności*
Filary wejściowe Filary wyjściowe Instytucje - środowisko polityczne - środowisko regulacyjne - środowisko biznesowe Kapitał ludzki i badawczy - edukacja - szkolnictwo wyższe - badania i rozwój Infrastruktura - ICT - energia - infrastruktura Poziom rozwoju rynku - kredyty - inwestycje - handel i konkurencja Jakość środowiska biznesu - pracownicy badawczy - związki innowacyjne - absorpcja wiedzy Rezultaty naukowe - tworzenie wiedzy - wpływ wiedzy - upowszechnienie wiedzy Rezultaty twórcze - twórcze procesy - twórcze produkty i usługi *Przygotowany przez: INSEAD, Institut Europeen d’Administration des Affaires WIPO, World Intellectual Property Organisation Cornell University (USA)

4 Innowacyjność Polski Ranking
49

5 Konkurencyjność Konkurencyjność
Konkurencyjność oznacza zdolność firm, przemysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania międzynarodowej konkurencji oraz do zapewnienia relatywnie wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego poziomu zatrudnienia na trwałych podstawach.* Praca Innowacje Kapitał Konkurencyjność *Definicja OECD

6 Globalny indeks konkurencyjności* Filary konkurencyjności
Wymagania podstawowe 1. Instytucje 2. Infrastruktura 3. Równowaga makroekonomiczna 4. Zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym Czynniki poprawiające efektywność 5. Wyższe wykształcenie i doskonalenie zawodowe 6. Efektywność rynku dóbr 7. Efektywność  rynku pracy 8. Poziom rozwoju  rynku finansowego 9. Gotowość techniczna 10. Rozmiar rynku Czynniki innowacyjności i rozwoju 11. Jakość środowiska biznesowego 12. Innowacyjność *Przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne

7 Konkurencyjność Polski Ranking
42

8 Konkurencyjność Polski Wymagania podstawowe
Mocne strony Słabe strony 1.13 Business costs of terrorism Business costs of crime and violence Country credit rating, 0–100 (best Infant mortality, deaths/1,000 live births……33 1.04 Public trust in politicians Wastefulness of government spending Burden of government regulation Efficiency of legal framework in settling disputes Efficiency of legal framework in challenging regs Transparency of government policymaking Efficacy of corporate boards Protection of minority shareholders’ interests Quality of overall infrastructure Quality of roads Quality of port infrastructure Quality of air transport infrastructure Government budget balance, % GDP* General government debt, % GDP*

9 Konkurencyjność Polski Czynniki poprawiające efektywność
Mocne strony Słabe strony 1.13 Business costs of terrorism Business costs of crime and violence Country credit rating, 0–100 (best)* Infant mortality, deaths/1,000 live births* Tertiary education enrollment, gross %* Availability of research and training services Extent of market dominance Trade tariffs, % duty* Flexibility of wage determination Legal rights index, 0–10 (best)* Int’l Internet bandwidth, kb/s per user Domestic market size index, 1–7 (best) Foreign market size index, 1–7 (best) GDP (PPP$ billions)* 5.03 Quality of the educational system Effect of taxation on incentives to invest… Total tax rate, % profits*… No. days to start a business* Agricultural policy costs Prevalence of trade barriers Hiring and firing practice… Redundancy costs, weeks of salary Effect of taxation on incentives to work…… Country capacity to retain talent … Country capacity to attract talent Ease of access to loans Venture capital availability Availability of latest technologies Firm-level technology absorption

10 Konkurencyjność Polski
Czynniki innowacyjności i rozwoju Mocne strony Słabe strony 11.01 Local supplier quantity PCT patents, applications/million pop……..40 11.03 State of cluster development Nature of competitive advantage Control of international distribution Company spending on R&D University-industry collaboration in R&D.. ………… Gov’t procurement of advanced tech. products.. 103

11 Innowacyjność przedsiębiorstw w EU
IEEE SPECTRUM Źródło Eurostat

12 Sumaryczny ranking krajów EU Liderzy Maruderzy
1. Szwajcaria 2. Szwecja 3. Niemcy 4. Holandia 5. Finlandia 6. Luksemburg 7. Islandia 8. Dania 9. Irlandia 10.Dania Słowacja Polska Serbia Bułgaria Węgry Rumunia Chorwacja Łotwa Litwa Turcja

13 Innowacyjna Europa Zagrożenia i szanse
Kryzys - Innowacje (kraje północy) - Badania podstawowe (kraje południa) Demografia - Import siły roboczej - Polityka prorodzinna Globalizacja - Ochrona rynku - Promocja liderów (Platformy Technologiczne) - Inteligentne specjalizacje krajowe

14 Podsumowanie Najważniejsze problemy do rozwiązania
Niejasność rządowej polityki i przeregulowanie ( na 145 miejsc) Niewydajny system prawny i sądownictwo ( ) Otwarty rynek (dobrze czy źle?) (4) Polityka podatkowa zniechęcająca do innowacji (105) Jakość systemu edukacyjnego i jego współpracy z przemysłem (89-72) (Jedynie UJ i UW na miejscach rankingu Times’a) Niezdolność kraju do przyciągnięcia i zatrzymania talentów ( ) Brak firm zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii (114) Małe wydatki firm na R/D (103) Słaby rozwój współpracy MŚP (klastry) (104) Brak zamówień publicznych na zaawansowane technicznie projekty (103) (przetargi preferujące niską cenę oferty ponad jej jakość)

15 Nadzieja Biorąc pod uwagę:
znaczący wzrost gospodarczy na tle innych państw regionu zwiększającą się efektywność polskich przedsiębiorstw dynamiczny wzrost eksportu zmniejszającą się liczbę szans na łatwy wzrost przychodów czy efektywności opartej na optymalizacji kosztów znaczące środki przeznaczone na innowacje w unijnej unijnej perspektywie budżetowej na Polskie przedsiębiorstwa w znacznie większym stopniu zaczną szukać możliwości wzrostu poprzez jakość, a tym samym innowacje.

16 Dziekuję za uwagę


Pobierz ppt "Innowacyjność i konkurencyjność w gospodarce światowej i polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google