Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej"— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej
Udział Politechniki Śląskiej w programach europejskich Ryszard Białecki Gliwice, 15 listopada 2013

2 WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA W DYDAKTYCE Erasmus (d. Socrates-Erasmus)
26 lat temu, ponad 3 mln. europejskich studentów stypendia wyjazdowe (~ 300€/miesiąc) Polska ( i Politechnika) od 16 lat od roku 2007 również praktyki. wyjechało 3 tys. studentów, przyjechało ponad 600, łączny grant €7.2M – konkursy – Karta Erasmusa! automatyczna uznawalność uzyskanych zaliczeń (kredytów) ECTS – europejski system transferu kredytów wyjazdy kadry, szkoły letnie ….

3 WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA W DYDAKTYCE

4 WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA W DYDAKTYCE

5 Erasmus MUNDUS – UE- reszta świata
wymiana studentów (dłuższe okresy) i pracowników emundus - Ameryka Łacińska Honduras, Meksyk, El Salvador, Nikaragua, Gwatemala) BE MUNDUS ( ): UE-Brazylia CARIBU Afryka, Karaiby, Pacyfik Erasmus MUNDUS –działania promocyjne FSS fundusz stypendialny Norwegia, Islandia, Lichtenstein CEEPUS – wymiana z Europą Środkową i Wschodnią TEMPUS – program pomocowy Azja, Afryka, WNP

6 Plany Połączenie Erasmus i Erasmus Mundus w Erasmus+
Dokumenty programowe jeszcze niezatwierdzone spodziewane 11 grudnia 2013 Nowe elementy wspólne studia magisterskie partnerstwo strategiczne Nacisk na praktyki zagraniczne - wymiana dwustronna Science without Borders – Brazylia 100tys studentów

7 Nowy Program Ramowy Unii Europejskiej HORIZON 2020

8 Programy Ramowe Unii Europejskiej
Politechnika uczestniczy od 1997 5 PR projektów, €2.5M 6 PR projekty, €3M 7 PR projekty € 6.7M Koordynacja 18 projektów (2 miejsce w Polsce) Międzynarodowe Partnerstwo Przemysłowo Akademickie-(IAPP) 3 koordynowane, udział w 2 projektach, najlepsi w Polsce

9 Fundusz Węgla i Stali Fundusz Norweski 6 projektów – €600k
2 projekty - €2.5 (dla Politechniki €1.1M) zakończone 7 projektów - €4M, (dla Politechniki €1.5M) realizowanych 6 projektów - €8M (dla Politechniki) €2M złożonych

10 Doskonalenie bazy naukowej
Horyzont 2020 Doskonalenie bazy naukowej Innowacyjny przemysł Wyzwania społeczne 1. filar 2. filar 3. filar

11 Doskonalenie bazy naukowej
Horizon2020 Doskonalenie bazy naukowej ERC indywidualne granty badawcze Infrastruktura badawcza Przyszłe technologie (FET) Granty Marii Skłodowskiej-Curie

12 Horizon2020 Innowacyjny przemysł
Technologie wspomagające i przemysłowe Wsparcie innowacji w MŚP Finansowanie ryzyka – instrumenty kapitałowe i dłużne

13 Horizon2020 Wyzwania społeczne Zdrowie, Żywność Energia Transport
Klimat, surowce, Integracyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa

14 Horizon2020 JRC EIT EURATOM 2014-2018
Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa Nauka z udziałem i dla społeczeństwa JRC EIT EURATOM

15 Uproszczenie zasad – najważniejsze zmiany
HORIZON2020 VAT Zawsze niekwalifikowalny Kwalifikowany jeżeli jednostka nie może go odzyskać Dofinansowanie KE Zależne od rodzaju instytucji i rodzaju działań w projekcie 100 % Projekty innowacyjne (close to market) - 70% (100% dla non profit) Koszty pośrednie Zależne od rodzaju jednostki, typu projektu, możliwe rzeczywiste 25% „Time to grant” nawet 12 miesięcy do 8 miesięcy skład konsorcjum inny dla każdego wezwania do składania wniosków jednolity zbiór zasad min 3 instytucje, każda z innego kraju w Polsce – niejasne zasady wynagradzania

16 Przyszłe Technologie (FET) Future and Emerging Technologies
Wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i technologicznych – nowe pomysły na radykalnie nowe technologie FET Open – podejście „bottom-up”. FET Proactive – projekty w odpowiedzi na tematy konkursowe ogłoszone przez KE, multidyscyplinarne zespoły. FET Flagships – dwa 10-letnie projekty: Graphene i Human Brain Project (Graphene - konkurs na dołączenie nowych jednostek do )

17 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Infrastruktury badawcze
Szkolenie przez udział w badaniach Początkujący naukowcy (doktoranci)(ITN) Doświadczeni naukowcy (IEF, IOG, IIF, CIG) Wymiana z przemysłem (IAPP, IRSES) Współfinansowanie narodowych programów Noc Naukowców ?? Infrastruktury badawcze dostęp do światowej klasy infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury)

18 Innowacyjny przemysł Technologie wspomagające i przemysłowe
(Leadership in enabling and industrial technologies LEIT) info, kosmos, nano, materiały, biotechnologia, mikro i nano elektronika fotonika, zaawansowane techniki wytwarzania, działania przekrojowe Dostęp do finansowania ryzyka Innowacje w MŚP

19 Wyzwania społeczne 1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Choroby dziecięce i wieku podeszłego; choroby neurodegeneracyjne, mięśnio-szkieletowe i chroniczne; milenijne cele rozwojowe; starzenie się w dobrym zdrowiu; medycyna spersonalizowana 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna rolnictwo, leśnictwo, badania morskie 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne, inteligentne systemy elektroenergetyczne

20 Wyzwania społeczne 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Transport i logistyka 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami Zarządzanie zasobami wodnymi, surowce, eko-innowacje 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Demografia, nauki społeczne i humanistyczne, dziedzictwo kulturowe, tożsamość europejska 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Walka z przestępczością: terroryzm, handel ludźmi; ochrona infrastruktur; ochrona granic; bezpieczeństwo w internecie, zapobieganie konfliktom

21 Widening participation – wyrównywanie różnic pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami UE
Budżet: 1% budżetu Horizon2020 FP7- Regional Potential Fast track to innovation –innowacyjne rozwiązania gotowe do wprowadzenia na rynek; max 5 partnerów, do 3 mln €. Science with and for Society – gender, nauczanie nauk ścisłych. Budżet: 0,6 % budżetu Horizon2020

22 MŚP – Technopark 20% budżetu przeznaczonego na „Wyzwania społeczne” oraz „Wiodącą pozycję w przemyśle” ma trafić do MŚP; Uproszczenia administracyjne, punkty kompleksowej obsługi MŚP (Enterprise Europe Network); Nowy Instrument

23 Nowy instrument MŚP Oparty na amerykańskim modelu SBIR
dla wszystkich innowacyjnych MŚP Jedynie MŚP, nawet pojedyncze) mogą ubiegać się o finansowanie Wsparcie na etapie studium wykonalności, główna dotacja na realizację projektu, pomoc w dostępie do kapitału wysokiego ryzyka, wsparcie innowacyjne (innovation vouchers) itp.; Budżet ~ 2,7 mld€

24 Finansowanie JTI (EUR)
Partnerstwa publiczno-prywatne HORIZON2020 Wspólna inicjatywa technologiczna: Joint Technological Initiative electronic components systems clean sky Single European Sky ATM fuel cells & hydrogen biobased industries innovative medicine Finansowanie JTI (EUR) Horizon ,44 mld Przemysł i inne źródła 9,875 mld priorytety definiuje przemysł wieloletnie budżety, plany inwestycyjne i kontynuacja cel- technologie instrumenty zachęcające MSP

25 Partnerstwa publiczno-prywatne HORIZON2020
Kontraktowe Partnerstwo Publiczno Prywatne Contractual Private-Public Partnership Factory of the future Energy efficient bulidings Green cars Sustainable processes industries Robotics Photonic priorytety definiuje przemysł jednoroczne budżety, plany inwestycyjne i kontynuacja cel- technologie instrumenty zachęcające MSP

26 Partnerstwa publiczno-prywatne HORIZON2020
EUREKA- NCBiR ERANET- NCBiR Europejskie Instytut Technologiczny (EIT): finansowanie istniejących Węzłów Wiedzy i Innowacji (KIC) - 2,5 mld € na Climate-KIC: redukcja zmian klimatycznych EIT ICT Labs: Technologie Informacyjne i Komunikacyjne KIC InnoEnergy: energia odnawialna Nowe węzły wiedzy Healthy Living: zdrowe życie Raw Materials surowce (w 2014); Food żywność Manufacturing wytwarzanie (w 2016) Urban Mobility mobilność w mieście (w 2018)

27 Partnerstwa publiczno-publiczne
Wspólna implementacja narodowych programów badawczych: COST - Programy NCN HARMONIA The European Metrology Programme for Research and Innovation (EMPIR) The second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP 2) Supporting research-performing small and medium-sized enterprises - Eurostars 2 The Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL)

28 Perspektywy współpracy z biznesem i samorządem lokalnym
Przemysł partner w staraniu się o granty Horyzont 2020, COST wymiana pracowników IAPP przyjmowanie stażystów ERASMUSA z zagranicy 2. Samorząd lokalny Noc naukowców (nowa formuła) Promocja Uczelni, miasta i województwa. Umiędzynarodowienie

29 Spotkanie informacyjne H2020 Spotkanie informacyjne H2020,
marzec 2014 Prof. Maria da Graca Carvalho Prof. Jerzy Buzek Dr Jan Olbrycht i inni Spotkanie informacyjne H2020, Listopad 2012


Pobierz ppt "Posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google