Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarte seminarium, grudzień 2013, ICiMB Opole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarte seminarium, grudzień 2013, ICiMB Opole"— Zapis prezentacji:

1 Otwarte seminarium, grudzień 2013, ICiMB Opole
(Environmental and Economic BEnefits from Biochar clusterS in the Central area) Piroliza biomasy - zrównoważona technologia wytwarzania biowęgla i energii odnawialnej Otwarte seminarium, grudzień 2013, ICiMB Opole

2 W połowie 2013 r. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Opole rozpoczął udział w międzynarodowym projekcie E2BEBIS (Environmental and Economic BEnefits from Biochar clusterS in the Central area) dotyczącym środowiskowych i gospodarczych korzyści z utworzenia klastrów biowęglowych w Europie Środkowej. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat technologii wytwarzania i zastosowań nowego ekologicznego produktu – biowęgla.

3 Projekt jest wykonywany w ramach programu Central Europe i finansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (ERDF). Całkowity budżet wynosi 1,537 mln Euro. Jego zakończenie nastąpi w listopadzie 2014 r. Bierze w nim udział 8 partnerów z 5 krajów europejskich (2 z Włoch, 1 ze Słowenii, 2 z Czech, 1 ze Słowacji oraz 2 z Polski). Liderem projektu jest Uniwersytet w Bolonii. Projekt składa się z 5 pakietów roboczych, w tym 3 merytorycznych: WP3 Regionalne klastry biowęglowe WP4 Demonstracyjne instalacje produkcji biowęgla WP5 Polityka i legislacja w zakresie biowęgla

4

5 Biowęgiel po raz pierwszy zastosowały rdzenne plemiona Amazonii, tworząc bardzo żyzną glebę,
nazwaną później przez europejskich osadników "terra preta„ (z portug. „czarna ziemia”) Określenie biowęgiel (biochar) zostało po raz pierwszy wprowadzone przez Petera Reada, uczonego z Uniwersytetu Massey w Nowej Zelandii, na początku 2000 roku, by opisać węgiel stosowany jako polepszacz gleby. Szwajcaria jest pierwszym krajem europejskim, który oficjalnie zatwierdził od kwietnia 2013 r. zastosowanie biowęgla w rolnictwie.

6 Biowęgiel jest produktem pirolizy - termicznej obróbki biomasy lub odpadów organicznych (np. pozostałości rolnych lub leśnych, odchodów zwierzęcych, osadów, itp.) bez obecności tlenu. Taka piroliza daje możliwość nowych zrównoważonych metod gospodarowania odpadami i wytwarzania energii odnawialnej. Biowęgiel może mieć wiele zastosowań. Instytut Ithaka ze Szwajcarii zidentyfikował w sumie 55 możliwych zastosowań biowęgla w różnych dziedzinach. Najbardziej istotne są zastosowania w rolnictwie, energetyce, budownictwie, produkcji biogazu, do odkażania, do oczyszczania ścieków i wody pitnej, a także w przemyśle - elektronicznym, metalurgicznym, włókienniczym i kosmetycznym.

7 Polepszacz gleby 5 – 20 Mg BC/ha
Dodatek do karmy Do 15% BC Dodatek do kiszonki 1% BC Dodatek do kompostu – 20% BC (terra preta) Dodatek do ściółki 5 – 10% BC Obróbka gnojowicy 1 – 1,5% BC

8 Odkażanie ścieków i wody pitnej
Dodatek do odzieży funkcyjnej, wkładki do obuwia Grafen (półprzewodniki, baterie) Konserwacja żywności Kosmetyki (kremy, mydła) Tynki wewnętrzne

9 Pył biowęgla SunCoal (spalanie palniki pyłowe, powolna gazyfikacja)
Granulat biowęgla SunCoal (kotły cieplne i energetyczne) Pellety biowęgla SunCoal (kotły cieplne i energetyczne)

10 Rezultaty końcowe projektu E2BEBIS:
rozwój regionalnych klastrów wprowadzających technologie biowęglowe, oparte na wykorzystaniu dostępnej lokalnie biomasy i odpadów organicznych. Klastry obejmą wszystkie podmioty reprezentujące cykl życia biowęgla: dostawców biomasy i odpadów, dostawców i odbiorców energii, końcowych odbiorców biowęgla (gospodarstwa rolne, hodowlane, leśne), inwestorów, - opracowanie studium wykonalności wprowadzenia technologii biowęglowych dla warunków lokalnych - zmiany przepisów prawnych zachęcających do rozwoju technologii pirolizy biomasy i stosowania biowęgla na szerszą skalę

11 Schemat funkcjonowania projektu

12 Realizacja projektu stanowi dla regionu opolskiego, mającego w dużej części charakter rolniczy, szansę wprowadzenia nowej ekologicznej technologii biowęglowej oraz zrównoważonego wykorzystania biomasy i odpadów organicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz energetyce odnawialnej.

13 Program Seminarium Rejestracja uczestników Przywitanie. Przedstawienie projektu pt. „Środowiskowe i ekonomiczne korzyści z utworzenia klastrów biowęglowych na obszarze Europy Środkowej - E2BEBIS” (dr inż. Franciszek Sładeczek, ICiMB Oddział IPMB, Opole) "Termochemiczna konwersja biomasy i bioodpadów z wykorzystaniem procesów pirolizy i zgazowania" (dr inż. Sławomir Stelmach IChPW, Zabrze) „Prażenie biomasy - aspekty środowiskowe i ekonomiczne technologii w kontekście produkcji czystej energii” (mgr inż. Jan Gładki, FLUID S.A., Sędziszów) „Zgazowanie biomasy leśnej i odpadowej – doświadczenia firmy MT&F” (mgr Karol Bajer, MTF Sp. z o.o.) 1130 – „Instalacja do konwersji fizyczno-chemicznej odpadów organicznych” (Henryk Wieczorek, WSK Odnawialne Źródła Energii, Olesno)

14 gleb” (prof. dr hab. Zofia Spiak, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
Program Seminarium c.d. 1215 – „ Możliwość wykorzystania popiołów ze spalania biomasy do nawożenia gleb” (prof. dr hab. Zofia Spiak, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław) 1245 – „Biowęgiel odpowiedzią na aktualne problemy ochrony środowiska” (dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska) 1315 – Warsztaty nt. demonstracyjnych instalacji wytwarzania biowęgla 1400 – „Dobre praktyki w budowaniu klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Drzewnego” (Brygida Kulig) 1430 – Zakończenie seminarium, obiad PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY

15 Dziękuję za uwagę ;

16


Pobierz ppt "Otwarte seminarium, grudzień 2013, ICiMB Opole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google