Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problem zakażeń HCV w Europie Piotr Kramarz, Zastępca Szefa Działu Naukowego ECDC Erika Duffell, Marita van de Laar Europejskie Centrum ds. Zapobiegania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problem zakażeń HCV w Europie Piotr Kramarz, Zastępca Szefa Działu Naukowego ECDC Erika Duffell, Marita van de Laar Europejskie Centrum ds. Zapobiegania."— Zapis prezentacji:

1 Problem zakażeń HCV w Europie Piotr Kramarz, Zastępca Szefa Działu Naukowego ECDC Erika Duffell, Marita van de Laar Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

2

3 3 ECDC – Improving and protecting public health in Europe

4 Cele System nadzoru oraz programów profilaktyki zakażeń HCV w krajach UE Przegląd literatury na temat rozpowszechnienia zakażeń HCV oraz badań przesiewowych w kierunku HCV Wzmożony nadzór nad zakażeniami HCV na poziomie krajów UE –Interpretacja pierwszych wyników –Plany dotyczące prowadzenia stałego nadzoru Pozostałe inicjatywy ECDC dotyczące zapobiegania zakażeniom HCV

5 Badanie ECDC dotyczące systemu nadzoru oraz programów profilaktyki w krajach UE Celem badania było zebranie szczegółowych danych dotyczących systemu nadzoru oraz programów profilaktyki zakażeń HBV oraz HCV, w tym: informacji ogólnych dotyczących systemu nadzoru nad zakażeniami HBV oraz HCV informacji szczegółowych dotyczących stosowanych definicji przypadków, klasyfikacji przypadków, itp. dostępu do badań przesiewowych oraz programu szczepień ochronnych Badanie zostało zrealizowane przez wykonawców we współpracy z ECDC Badanie realizowano w latach Raport techniczny opublikowano w 2010r.

6 Porównanie systemu nadzoru w krajach UE PodobieństwaRóżnice Obligatoryjność wdrożenia systemu nadzoru występuje w większości krajów Rodzaj danych oraz źródła ich pozyskiwania różnią się w dużym stopniu pomiędzy krajami Cele realizowanego systemu nadzoru są zbieżne Częstotliwość analizowania danych różni się pomiędzy krajami Większość krajów zbiera dane dotyczące indywidualnych przypadków na poziomie kraju Występuje zróżnicowanie w zakresie stosowania europejskiej definicji przypadku Występuje podobieństwo w zakresie rodzaju zbierania podstawowego zestawu danych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, data zachorowania, data rozpoznania) Rodzaj oraz format zbieranych danych różnią się pomiędzy krajami. Epidemiologiczne czynniki ryzyka nie zostały określone. Powszechne jest zjawisko zaniżonej zgłaszalności Możliwość tworzenia powiązań pomiędzy rejestrami różni się pomiędzy krajami

7 Definicje przypadków zakażeń HBV i HCV Żródło: ECDC

8 Faza zakażenia HCV Acute onlyFaza ostra Źródło: ECDC

9 Faza zakażenia HCV Acute + chronic Acute only Faza ostra + przewlekła Faza ostra Źródło: ECDC (wyniki wstępne)

10 Faza zakażenia HCV Acute + chronic Acute only Faza ostra + przewlekła + przypadki bezobjawowe Faza ostra + przewlekła Faza ostra Źródło: ECDC

11 Faza zakażenia HCV Acute + chronic Acute only Faza ostra + przypadki bezobjawowe Faza ostra + przewlekła Faza ostra Źródło: ECDC Faza ostra + przewlekła + przypadki bezobjawowe

12 Faza zakażenia HCV Nie określona Źródło: ECDC Faza ostra Faza ostra + przewlekła Faza ostra + przewlekła + przypadki bezobjawowe Faza ostra + przypadki bezobjawowe

13 Faza zakażenia HCV * * * * * * * * * * * * * rozróżnienie pomiędzy fazami zakażenia HCV Źródło: ECDC Faza ostra Faza ostra + przewlekła Faza ostra + przewlekła + przypadki bezobjawowe Faza ostra + przypadki bezobjawowe Nie określona

14 Wnioski z analizy systemu nadzoru oraz programów profilaktycznych We wszystkich analizowanych krajach wdrożono system nadzoru Istniejące systemy nadzoru nie są jednolite Stosowane definicje przypadków są różnorodne W wielu krajach dostępne dane nie umożliwiają rozróżnienia pomiędzy przypadkami fazy ostrej oraz przewlekłej zakażenia HCV W niewielu krajów są zbierane dane dotyczące czynników ryzyka zakażenia HCV

15 Badanie ECDC dotyczące przeglądu literatury na temat rozpowszechnienia, obciążenia zakażeniami HBV oraz HCV oraz polityki programów przesiewowych Badanie zrealizowane w krajach UE/EOG w celu uzyskania danych dotyczących: rozpowszechnienia HBV i HCV obciążenia zakażeniami krajowej polityki dotyczącej badań przesiewowych i ich efektywności poprzez przegląd opublikowanych artykułów Potencjalnie przydatne cytowania uzyskane w trakcie pierwszego wyszukiwania w bazach Medline, Embase, SciSearch n=1759 cytowań Wykluczenie cytowań n= 1515 cytowań Uzyskanie wersji papierowych potencjalnie przydatnych publikacji n=244 publikacji Uzyskane w trakcie wyszukiwania elektronicznego : n=236 publikacji Uzyskane w trakcie przeglądu bibliografii: n=8 publikacji Publikacje wykorzystane w analizie n=124 publikacji Badania: n=114 publikacji Przegląd badań: n=10 publikacji Wykluczenie publikacji n= 120 publikacji

16 Cele przeglądu literatury 1.Poznanie rozpowszechnienia przewlekłego zakażenia HBV oraz HCV w populacji ogólnej/określonej populacji? 2.Określenie liczby przypadków przewlekłego zakażenia HBV oraz HCV (na podstawie danych dotyczących rozpowszechnienia)? 3.Poznanie obciążenia marskością wątroby oraz nowotworem wątroby wywołanymi przez wirusy HBV oraz HCV (chorobowość i umieralność) 4.Przedstawienie polityki krajowej w zakresie organizowania badań przesiewowych w kierunku przewlekłego zakażenia HBV oraz HCV w populacji ogólnej/określonej populacji 5.Wskazanie efektywności oraz opłacalności kosztowej badań przesiewowych

17 Wyniki przeglądu literatury: badania rozpowszechnienia HCV Rozpowszechnienie HCV (anty-HCV) w populacji ogólnej w znaczącym stopniu różni się pomiędzy krajami: –Zakres: od 0,4% w Szwecji, Niemczech i Holandii do 22% we Włoszech –Poziom rozpowszechnienia jest wyższy w południowej części Europy –We Włoszech występuje wysoki poziom rozpowszechnienia zakażeń HCV w populacji ogólnej Z analizy epidemiologicznej oraz filogenetycznej wynika, że obecna sytuacja jest wynikiem zwiększonej transmisji zakażeń w placówkach ochrony zdrowia w latach 50.

18 Wyniki przeglądu literatury: badania rozpowszechnienia HBV i HCV w populacji ogólnej Rozpowszechnienie anty-HCV w populacji ogólnej Rozpowszechnienie HBsAg w populacji ogólnej

19 Populacja ogólna: poziom rozpowszechnienia według krajów HBsAg HCV Ab Niski (1%) Średni (>1% and 2%) Wysoki (>2%) Brak wystarczających danych Niski (1%) Belgia, Niemcy, Holandia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania Średni (>1% and 2%) Francja, HiszpaniaGrecja, TurcjaBułgaria, Polska Wysoki (>2%) WłochyRumunia Brak wystarczających danych Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Irlandia Austria, Chorwacja, Estonia, Macedonia, Węgry, Islandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Sierra Leone

20 Wyniki przeglądu literatury: szacowana liczba osób pozytywnych w kierunku anty-HCV według krajów na podstawie wyników badań dotyczących rozpowszechnienia zakażeń HCV w populacji ogólnej

21 Wyniki przeglądu literatury: rozpowszechnienie zakażeń HBV i HCV u kobiet ciężarnych Rozpowszechnienie anty-HCV u kobiet ciężarnych Rozpowszechnienie HBsAg u kobiet ciężarnych

22 Wyniki przeglądu literatury: umieralność z powodu nowotworu wątroby wywołanego przez wirusy HBV oraz HCV Umieralność z powodu nowotworu wątroby na mężczyzn w ciągu roku, Europa* Umieralność z powodu nowotworu wątroby na kobiet w ciągu roku, Europa* *Uwaga: Dane dla Belgii, Bułgarii, Estonii, Węgier, Łotwy, Polski i Szwajcarii nie uwzględniają rozróżnienia pomiędzy nowotworami spowodowanymi wirusami HBV i HCV a pozostałymi nowotworami wątroby

23 Obciążenie marskością wątroby wywołaną przez wirusy HBV i HCV Umieralność z powodu marskości wątroby na mężczyzn w ciągu roku, Europa Umieralność z powodu marskości wątroby na kobiet w ciągu roku, Europa

24 Wyniki przeglądu literatury Wysokie zróżnicowanie w zakresie rozpowszechnienia HCV w Europie Brak danych dotyczących rozpowszechnienia HCV w populacji ogólnej w większości krajów Występowanie wysokiego odsetka osób zakażonych w grupach ryzyka, przede wszystkim migrantów oraz osób zażywających narkotyki drogą dożylną w krajach o niskim poziomie rozpowszechnienia HCV Wysokie zróżnicowanie polityki w zakresie badań przesiewowych w Europie Osiągnięcie zauważalnych korzyści zdrowotnych można osiągnąć dzięki stosowaniu zasad profilaktyki wtórnej Uzasadniono opłacalność kosztową badań przesiewowych w kierunku HCV u osób zażywających narkotyki drogą dożylną

25 Wzmożony nadzór nad zakażeniami HBV oraz HCV w Europie Wzmożony nadzór nad zakażeniami HBV i HCV obejmuje wszystkie kraje UE/EOG oraz jest koordynowany przez ECDC (TESSy) Ekspercki Zespół Koordynujący został powołany w 2010r. w celu nadzorowania procesu wdrażania wzmożonego nadzoru. Zespół opracował ramy dla nadzoru nad zakażeniami HBV i HCV oraz uaktualnił definicje przypadków Pierwsze spotkanie Europejskiej Sieci ds. Nadzoru nad Zakażeniami HBV oraz HCV oraz reprezentantów wszystkich krajów UE/EOG odbyło się w marcu 2011r. We wrześniu 2011r. przed Komitetem Sieci Europejskiej przedstawiono uaktualnione definicje przypadków Pierwsze zbieranie danych za lata rozpoczęło się w grudniu 2011r.; obecnie odbywa się drugie zbieranie danych za 2011r.

26 Before the creation of TESSy, the European Surveillance System Member States Data Centre Data upload

27 Data upload and access by Member States. Data access by: National institutes Disease experts General public Advisory Forum members Management Board members WHO EMCDDA EFSA Others Data users in Member States The European surveillance system: a one-stop shop Data upload Member States

28 Ramy dla nadzoru nad zakażeniami HBV i HCV Dane podlegające zgłoszeniu: zgłaszanie wszystkich nowo rozpoznanych indywidualnych przypadków (jeżeli niedostępne, przesłanie danych zagregowanych); Zdarzenia nieoczekiwane: zgłaszanie zachorowań zbiorowych i ognisk (poprzez użycie Systemu Informacji Epidemicznej-EPIS); Baza danych dotyczących rozpowszechnienia: zbieranie wyników dostępnych badań dotyczących rozpowszechnienia zakażeń w celu uzupełnienia danych z nadzoru.

29 Wzmożony nadzór– Definicja przypadku Zakażenie HCVEuropejska definicja przypadku z 2008r.Nowa definicja przypadku Kryteria kliniczne Nie istotne ze względu na potrzeby nadzoru epidemiologicznego Kryteria laboratoryjne Co najmniej jedno z następujących dwóch kryteriów: wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy krwi wykrycie obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C potwierdzone innym testem w kierunku obecności przeciwciał Co najmniej jedno z następujących trzech kryteriów: wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy krwi (HCV-RNA) wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C (antygen korowy HCV) wykrycie obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV) potwierdzone innym testem w kierunku obecności przeciwciał, np. testy immunoblot u osób powyżej 18 r.z., bez wcześniejszej historii chorobowej typu: zakażenie HCV. Kryteria epidemiologiczneNie dotyczy Klasyfikacja – MożliwyNie dotyczy Klasyfikacja – PrawdopodobnyNie dotyczy Klasyfikacja – PotwierdzonyKażda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne

30 Wzmożony nadzór – faza zakażenia Faza zakażenia:Faza zakażenia w momencie rozpoznania. Wyróżnia się następujące fazy: OSTRA, PRZEWLEKŁA lub NIEZNANA ChorobaFazaOpis Zakażenie HCVOstraSerokonwersja HCV w ostatnim czasie (wynik negatywny testu w kierunku HCV w ciągu ostatnich12 miesięcy) lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV -RNA) lub antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy/osoczu krwi oraz brak wykrycia obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (wynik negatywny) Przewlekławykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV -RNA) lub antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy/osoczu krwi w dwóch próbkach pobranych w odstępie co najmniej 12 miesięcy NieznanaKażdy nowo rozpoznany przypadek, który nie może być zaklasyfikowany według powyższego opisu jako zakażenie fazy ostrej lub przewlekłej

31 Wzmożony nadzór nad zakażeniami HBV i HCV w krajach UE Zasady Nadzór nad zakażeniami HBV i HCV zawiera podstawowy zestaw zmiennych stosowanych dla wszystkich chorób podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu oraz zestaw zmiennych specyficznych dla zakażeń HBV i HCV 33 zmienne -17 podstawowych -16 specyficznych Istnieje możliwość przesłania danych dla indywidualnych przypadków oraz danych zagregowanych-kraje członkowskie powinny przesyłać dane dla indywidualnych przypadków (jeżeli jest to możliwe) Dane będą zbierane corocznie po wstępnym przesłaniu powiadomienia

32 Podstawowe wnioski z analizy pierwszego transferu danych 28 krajów przesłało dane dotyczące zakażeń HCV w 2010r. Stosowane definicje przypadków różniły się pomiędzy krajami: 14 krajów stosowało uaktualnioną europejską definicję przypadku 9 krajów używało europejską definicję przypadku z 2008r. 3 kraje stosowały krajową definicję przypadku W 12 krajach było możliwe rozróżnienie pomiędzy zakażeniami fazy ostrej oraz przewlekłej-użycie zmiennej faza zakażenia – przy czym niektóre z krajów stosowały własne kryteria W 2010r. zgłoszono przypadków, z czego dla (78,2%) faza zakażenia została określona jako nieznana

33 Wnioski z analizy pierwszego transferu danych– W 2010 zgłoszono przypadków (6,9/ ) –488 (1,8%) w fazie ostrej –5123 (19,2%) w fazie przewlekłej –20910 (78,2%) w fazie nie określonej Zróżnicowanie liczby przypadków oraz wskaźników pomiędzy krajami –częściowo jest wynikiem różnic w zakresie zgłaszania przypadków fazy ostrej i przewlekłej (niektóre kraje zgłaszają jedynie przypadki fazy ostrej) W krajach zgłaszających przypadki zakażeń fazy ostrej i przewlekłej, w latach zauważono tendencję wzrostową w liczbie przypadków zakażeń przewlekłych –Wzrost może być wynikiem większej liczby wykonywanych testów diagnostycznych

34 Liczba zgłaszanych przypadków zakażeń HCV na * Brak dostępnych danych/ porównywalne Acute + chronic + asymptomatic Acute only 20/ ,0 do <20,0/ <5,0/ * Uwzględniono kraje przesyłające dane dotyczące zakażeń fazy ostrej i przewlekłej ECDC (wyniki wstępne)

35 Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV wśród osób zażywających narkotyki drogą dożylną; Europa, 2008–2009 (Źródło: EMCDDA* oraz Reitox Krajowy Punkt Centralny) Nie uwzględniono, brak zgłaszania lub brak danych 40 < 60% 60% 0 < 40 % *Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

36 Liczba przypadków zakażeń HCV fazy ostrej i przewlekłej na w wybranych krajach UE/EEA, 2006 – 2010* *Dane pochodzą z Danii, Estonii, Słowacji, Słowenii oraz Szwecji

37 Wnioski z analizy pierwszego transferu danych– Ponad połowa przypadków znajdowała się w grupie wieku lata (54,3% przypadków) –10,3% przypadków poniżej 25 r.ż. Stosunek mężczyzn do kobiet wyniósł 2:1 Spośród wszystkich zgłoszonych w analizowanym okresie przypadków, najczęstszym źródłem transmisji zakażenia było zażywanie narkotyków drogą dożylną (77,4%) Dane dotyczące migracji są zgłaszane w małym stopniu; na ich podstawie można jednak zauważyć, że migracja przyczynia się do wzrostu zakażeń HCV w Europie, ale w mniejszym stopniu niż jest to w przypadku zakażeń HBV

38 Kolejne działania w kierunku wdrożenia wzmożonego nadzoru Raport wstępny, w którym dokonano analizy danych za lata 2006 – 2010 został przesłany do krajów w celu ewaluacji Obecnie są zbierane dane za 2011r. od wszystkich krajów UE/EOG Dane za 2011 r. zostaną połączone z danymi za lata 2006 – 2010, a raport wstępny powstanie do końca 2012 Wersja ostateczna raportu powstanie na początku 2013r. W marcu/kwietniu 2013r. jest planowane spotkanie Sieci ds. Nadzoru nad Zakażeniami HBV oraz HCV oraz Zespołu Koordynującego

39 Podstawowe Zasady Profilaktyki Siedziba ECDC, Szwecja: Obchody Światowego Dnia AIDS

40 Zapobieganie chorobom zakaźnym związanym z zażywaniem narkotyków drogą dożylną Wytyczne oraz ocena dowodów naukowych Opracowane wspólnie z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na podstawie wzajemnego porozumienia z 2010r. Opublikowane jako wspólne zalecenia w 2011r. Skierowanie działań na grupy ryzyka: osoby zażywające narkotyki drogą dożylną Anonimowość Osiągalność Prostota w zastosowaniu Dialog Pragmatyzm Brak oceniania Realizm Kompleksowy zestaw działań profilaktycznych

41 Według wytycznych opartych na dowodach naukowych zaleca się przestrzeganie siedmiu podstawowych zasad profilaktyki SPRZĘT DO INIEKCJI SZCZEPIENIE LECZENIE WYMAGAJĄCE PODAWANIA LEKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNE LECZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH PROMOCJA ZDROWIA UKIERUNKOWANE DOSTARCZANIE USŁUG POŁĄCZENIE POWYŻSZYCH ZASAD USPRAWNI METODY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM ORAZ ZAPEWNI ICH EFEKTYWNOŚĆ

42 Projekt dotyczący efektywności kosztowej Celem projektu jest dokonanie przeglądu metod stosowanych w analizach efektywności kosztowej dla zakażeń wirusami HIV, HBV oraz HCV oraz opracowanie modelu i narzędzi, które mogą być stosowane na poziomie krajowym do oszacowania opłacalności badań przesiewowych Projekt zakłada trzy etapy realizacji: 1.Przegląd systematyczny piśmiennictwa 2.Opracowanie zestawu narzędzi 3.Publikacja materiałów szkoleniowych Zakończenie realizacji projektu jest planowane na początku 2014r.

43 Projekt dotyczący utworzenia bazy danych rozpowszechnienia zakażeń Dane dotyczące rozpowszechnienia stanowią uzupełnienie dla systemu nadzoru nad indywidualnymi przypadkami zakażeń HCV Cel – zebranie danych o rozpowszechnieniu zakażeń HBV i HCV, HIV/AIDS oraz zarażeń o etiologii Chlamydiae z różnych źródeł, w tym programów przesiewowych oraz badań dotyczących rozpowszechnienia oraz zestawienie uzyskanych danych celem usprawnienia procesu dystrybucji wyników Ostatnio zakończono badanie pilotażowe dotyczące zakażeń HBV w jednym z krajów Kolejnym działaniem ECDC jest opracowanie raportu podsumowującego pierwsze dwa etapy projektu wraz ze wskazaniem możliwości przyszłych modyfikacji bazy danych. Raport zostanie poddany ocenie konsultantów zewnętrznych do końca 2012r.

44 Zapobieganie zakażeniom HBV i HCV oraz kompleksowy system kontroli Opracowanie przygotowane przez zewnętrznych wykonawców dla ECDC w celu kompleksowego określenia problematyki zakażeń HBV i HCV w Europie. Cele: 1.Charakterystyka istniejącej polityki działań oraz planowanych aktywności w zakresie zapobiegania oraz kontroli zakażeń HBV i HCV w krajach UE/EOG 2.Wskazanie głównych partnerów oraz ich podstawowych funkcji 3.Dokonanie strategicznej analizy głównych metod zapobiegania zakażeniom w oparciu o uzyskane dane Opracowanie umożliwia podjęcie dalszych działań przez ECDC, które zmierzają do przygotowania systemu zapobiegania oraz kontroli nad zakażeniami HBV oraz HCV w Europie Konsultacja wersji wstępnej Ramy przez partnerów odbędzie się na początku 2013r.

45 Podsumowanie Wyniki przeglądu literatury oraz wzmożonego nadzoru wskazują na znaczne obciążenie chorobami wywołanymi przez wirus HCV w większości krajów europejskich Wyniki świadczą również o dużym zróżnicowaniu w zakresie sytuacji epidemiologicznej tych chorób pomiędzy krajami Zakażenie HCV w Europie stanowi istotny problem zdrowia publicznego, który wymaga podjęcia wzmożonych działań w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej Działania podejmowane przez ECDC zmierzają do zwiększenia świadomości na temat epidemiologii zakażeń HCV oraz zapewnienia wsparcia dla państw członkowskich w podejmowaniu wyzwań związanych z epidemią HCV

46

47 Dziękuję


Pobierz ppt "Problem zakażeń HCV w Europie Piotr Kramarz, Zastępca Szefa Działu Naukowego ECDC Erika Duffell, Marita van de Laar Europejskie Centrum ds. Zapobiegania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google