Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problem zakażeń HCV w Europie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problem zakażeń HCV w Europie"— Zapis prezentacji:

1 Problem zakażeń HCV w Europie
Piotr Kramarz, Zastępca Szefa Działu Naukowego ECDC Erika Duffell, Marita van de Laar Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

2

3 ECDC – Improving and protecting public health in Europe
Thank you very much for your attention.

4 Cele System nadzoru oraz programów profilaktyki zakażeń HCV w krajach UE Przegląd literatury na temat rozpowszechnienia zakażeń HCV oraz badań przesiewowych w kierunku HCV Wzmożony nadzór nad zakażeniami HCV na poziomie krajów UE Interpretacja pierwszych wyników Plany dotyczące prowadzenia stałego nadzoru Pozostałe inicjatywy ECDC dotyczące zapobiegania zakażeniom HCV

5 Badanie ECDC dotyczące systemu nadzoru oraz programów profilaktyki w krajach UE
Celem badania było zebranie szczegółowych danych dotyczących systemu nadzoru oraz programów profilaktyki zakażeń HBV oraz HCV, w tym: informacji ogólnych dotyczących systemu nadzoru nad zakażeniami HBV oraz HCV informacji szczegółowych dotyczących stosowanych definicji przypadków, klasyfikacji przypadków, itp. dostępu do badań przesiewowych oraz programu szczepień ochronnych Badanie zostało zrealizowane przez wykonawców we współpracy z ECDC Badanie realizowano w latach Raport techniczny opublikowano w 2010r.

6 Porównanie systemu nadzoru w krajach UE
Podobieństwa Różnice Obligatoryjność wdrożenia systemu nadzoru występuje w większości krajów Rodzaj danych oraz źródła ich pozyskiwania różnią się w dużym stopniu pomiędzy krajami Cele realizowanego systemu nadzoru są zbieżne Częstotliwość analizowania danych różni się pomiędzy krajami Większość krajów zbiera dane dotyczące indywidualnych przypadków na poziomie kraju Występuje zróżnicowanie w zakresie stosowania europejskiej definicji przypadku Występuje podobieństwo w zakresie rodzaju zbierania podstawowego zestawu danych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, data zachorowania, data rozpoznania) Rodzaj oraz format zbieranych danych różnią się pomiędzy krajami. Epidemiologiczne czynniki ryzyka nie zostały określone. Powszechne jest zjawisko zaniżonej zgłaszalności Możliwość tworzenia powiązań pomiędzy rejestrami różni się pomiędzy krajami

7 Definicje przypadków zakażeń HBV i HCV
Żródło: ECDC

8 Faza zakażenia HCV Faza ostra Acute only Źródło: ECDC

9 Faza zakażenia HCV Źródło: ECDC (wyniki wstępne) Faza ostra
Acute only Faza ostra + przewlekła Acute + chronic Źródło: ECDC (wyniki wstępne)

10 Faza zakażenia HCV Źródło: ECDC Faza ostra Acute only
Faza ostra + przewlekła Acute + chronic Faza ostra + przewlekła + przypadki bezobjawowe Źródło: ECDC

11 Faza zakażenia HCV Źródło: ECDC Faza ostra Acute only Acute + chronic
Faza ostra + przewlekła Faza ostra + przewlekła + przypadki bezobjawowe Faza ostra + przypadki bezobjawowe Źródło: ECDC

12 Faza zakażenia HCV Źródło: ECDC Faza ostra Faza ostra + przewlekła
Faza ostra + przewlekła + przypadki bezobjawowe Faza ostra + przypadki bezobjawowe Nie określona Źródło: ECDC

13 Faza zakażenia HCV Źródło: ECDC * rozróżnienie pomiędzy fazami
Faza ostra Faza ostra + przewlekła Faza ostra + przewlekła + przypadki bezobjawowe Faza ostra + przypadki bezobjawowe Nie określona Źródło: ECDC

14 Wnioski z analizy systemu nadzoru oraz programów profilaktycznych
We wszystkich analizowanych krajach wdrożono system nadzoru Istniejące systemy nadzoru nie są jednolite Stosowane definicje przypadków są różnorodne W wielu krajach dostępne dane nie umożliwiają rozróżnienia pomiędzy przypadkami fazy ostrej oraz przewlekłej zakażenia HCV W niewielu krajów są zbierane dane dotyczące czynników ryzyka zakażenia HCV

15 Badanie zrealizowane w krajach UE/EOG
Badanie ECDC dotyczące przeglądu literatury na temat rozpowszechnienia, obciążenia zakażeniami HBV oraz HCV oraz polityki programów przesiewowych Badanie zrealizowane w krajach UE/EOG w celu uzyskania danych dotyczących: rozpowszechnienia HBV i HCV obciążenia zakażeniami krajowej polityki dotyczącej badań przesiewowych i ich efektywności poprzez przegląd opublikowanych artykułów Potencjalnie przydatne cytowania uzyskane w trakcie pierwszego wyszukiwania w bazach Medline, Embase, SciSearch n=1759 cytowań Wykluczenie cytowań n= 1515 cytowań Uzyskanie wersji papierowych potencjalnie przydatnych publikacji n=244 publikacji Uzyskane w trakcie wyszukiwania elektronicznego : n=236 publikacji Uzyskane w trakcie przeglądu bibliografii: n=8 publikacji Wykluczenie publikacji n= 120 publikacji Publikacje wykorzystane w analizie n=124 publikacji Badania: n=114 publikacji Przegląd badań: n=10 publikacji

16 Cele przeglądu literatury
Poznanie rozpowszechnienia przewlekłego zakażenia HBV oraz HCV w populacji ogólnej/określonej populacji? Określenie liczby przypadków przewlekłego zakażenia HBV oraz HCV (na podstawie danych dotyczących rozpowszechnienia)? Poznanie obciążenia marskością wątroby oraz nowotworem wątroby wywołanymi przez wirusy HBV oraz HCV (chorobowość i umieralność) Przedstawienie polityki krajowej w zakresie organizowania badań przesiewowych w kierunku przewlekłego zakażenia HBV oraz HCV w populacji ogólnej/określonej populacji Wskazanie efektywności oraz opłacalności kosztowej badań przesiewowych 5. Process: coverage of the programme and the proportion of the risk group screened Outcome: Proportion of screened individuals found HBsAg or anti-HCV positive Outcome: Proportion of positive individuals who are receiving care. Prevention of secondary cases: Which proportion of contacts of HBsAg positive individuals detected through screening, is vaccinated? What is the cost-effectiveness of these screening programmes?

17 Wyniki przeglądu literatury: badania rozpowszechnienia HCV
Rozpowszechnienie HCV (anty-HCV) w populacji ogólnej w znaczącym stopniu różni się pomiędzy krajami: Zakres: od 0,4% w Szwecji, Niemczech i Holandii do 22% we Włoszech Poziom rozpowszechnienia jest wyższy w południowej części Europy We Włoszech występuje wysoki poziom rozpowszechnienia zakażeń HCV w populacji ogólnej Z analizy epidemiologicznej oraz filogenetycznej wynika, że obecna sytuacja jest wynikiem zwiększonej transmisji zakażeń w placówkach ochrony zdrowia w latach 50.

18 Wyniki przeglądu literatury: badania rozpowszechnienia HBV i HCV w populacji ogólnej
Rozpowszechnienie HBsAg w populacji ogólnej Rozpowszechnienie anty-HCV w populacji ogólnej

19 Populacja ogólna: poziom rozpowszechnienia według krajów
HBsAg HCV Ab Niski (≤1%) Średni (>1% and ≤2%) Wysoki (>2%) Brak wystarczających danych Belgia, Niemcy, Holandia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania Francja, Hiszpania Grecja, Turcja Bułgaria, Polska Włochy Rumunia Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Irlandia Austria, Chorwacja, Estonia, Macedonia, Węgry, Islandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Sierra Leone

20 Wyniki przeglądu literatury: szacowana liczba osób pozytywnych w kierunku anty-HCV według krajów na podstawie wyników badań dotyczących rozpowszechnienia zakażeń HCV w populacji ogólnej

21 Wyniki przeglądu literatury: rozpowszechnienie zakażeń HBV i HCV u kobiet ciężarnych
Rozpowszechnienie HBsAg u kobiet ciężarnych Rozpowszechnienie anty-HCV u kobiet ciężarnych

22 Wyniki przeglądu literatury: umieralność z powodu nowotworu wątroby wywołanego przez wirusy HBV oraz HCV Umieralność z powodu nowotworu wątroby na mężczyzn w ciągu roku, Europa* Umieralność z powodu nowotworu wątroby na kobiet w ciągu roku, Europa* Lower in NW compared to SE – but this could be due to problems in many E European countries with coding of data *Uwaga: Dane dla Belgii, Bułgarii, Estonii, Węgier, Łotwy, Polski i Szwajcarii nie uwzględniają rozróżnienia pomiędzy nowotworami spowodowanymi wirusami HBV i HCV a pozostałymi nowotworami wątroby

23 Obciążenie marskością wątroby wywołaną przez wirusy HBV i HCV
Umieralność z powodu marskości wątroby na mężczyzn w ciągu roku, Europa Umieralność z powodu marskości wątroby na kobiet w ciągu roku, Europa High in some E European counties but could be due to validitty of cirrhosis certification

24 Wyniki przeglądu literatury
Wysokie zróżnicowanie w zakresie rozpowszechnienia HCV w Europie Brak danych dotyczących rozpowszechnienia HCV w populacji ogólnej w większości krajów Występowanie wysokiego odsetka osób zakażonych w grupach ryzyka, przede wszystkim migrantów oraz osób zażywających narkotyki drogą dożylną w krajach o niskim poziomie rozpowszechnienia HCV Wysokie zróżnicowanie polityki w zakresie badań przesiewowych w Europie Osiągnięcie zauważalnych korzyści zdrowotnych można osiągnąć dzięki stosowaniu zasad profilaktyki wtórnej Uzasadniono opłacalność kosztową badań przesiewowych w kierunku HCV u osób zażywających narkotyki drogą dożylną Limited to studies published post 2000 Limited to scientific literature (with some exceptions) Limited to literature in English Large variations in design of prevalence studies Time of data collection variable No attempt to trends analysis Limited to EU/EEA area

25 Wzmożony nadzór nad zakażeniami HBV oraz HCV w Europie
Wzmożony nadzór nad zakażeniami HBV i HCV obejmuje wszystkie kraje UE/EOG oraz jest koordynowany przez ECDC (TESSy) Ekspercki Zespół Koordynujący został powołany w 2010r. w celu nadzorowania procesu wdrażania wzmożonego nadzoru. Zespół opracował ramy dla nadzoru nad zakażeniami HBV i HCV oraz uaktualnił definicje przypadków Pierwsze spotkanie Europejskiej Sieci ds. Nadzoru nad Zakażeniami HBV oraz HCV oraz reprezentantów wszystkich krajów UE/EOG odbyło się w marcu 2011r. We wrześniu 2011r. przed Komitetem Sieci Europejskiej przedstawiono uaktualnione definicje przypadków Pierwsze zbieranie danych za lata rozpoczęło się w grudniu r.; obecnie odbywa się drugie zbieranie danych za 2011r. Framework for surveillance; Notification data: report all newly diagnosed cases from case-based notification system (if not available aggregated data); Unexpected events: Reporting of clusters and outbreaks (using EPIS); Prevalence data: Collect results from available prevalence studies and surveys to better interpret the notification data.

26 Before the creation of TESSy, the European Surveillance System
Data Centre Data Centre Data Centre Data Centre Data Centre Data Centre Data Centre Data Centre Data upload Data upload Data upload Data upload Data upload Before the creation of ECDC, Member States reported their data to many different data centres. These data centres were for the most part EU-funded dedicated surveillance networks for various diseases, where hubs collected the data from the Member States. These hubs were located in the public health institutes in the different Member States. Member States Member States Member States

27 The European surveillance system: a one-stop shop
Data upload and access by Member States. Data access by: National institutes Disease experts General public Advisory Forum members Management Board members WHO EMCDDA EFSA Others Data users in Member States With ECDC and TESSy, there is now just one hub, where we collect all data into a single database. TESSy – The European Surveillance System – lets epidemiologists analyse trends in infectious diseases, so national health officials can take action to protect the citizens of Europe and their families. This is an added value we provide at the European level. Data upload Data upload Data upload Member States Member States Member States

28 Ramy dla nadzoru nad zakażeniami HBV i HCV
Dane podlegające zgłoszeniu: zgłaszanie wszystkich nowo rozpoznanych indywidualnych przypadków (jeżeli niedostępne, przesłanie danych zagregowanych); Zdarzenia nieoczekiwane: zgłaszanie zachorowań zbiorowych i ognisk (poprzez użycie Systemu Informacji Epidemicznej-EPIS); Baza danych dotyczących rozpowszechnienia: zbieranie wyników dostępnych badań dotyczących rozpowszechnienia zakażeń w celu uzupełnienia danych z nadzoru.

29 Wzmożony nadzór– Definicja przypadku
Zakażenie HCV Europejska definicja przypadku z 2008r. Nowa definicja przypadku Kryteria kliniczne Nie istotne ze względu na potrzeby nadzoru epidemiologicznego Kryteria laboratoryjne Co najmniej jedno z następujących dwóch kryteriów: — wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy krwi — wykrycie obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C potwierdzone innym testem w kierunku obecności przeciwciał Co najmniej jedno z następujących trzech kryteriów: — wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy krwi (HCV-RNA) — wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C (antygen korowy HCV) — wykrycie obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV) potwierdzone innym testem w kierunku obecności przeciwciał , np. testy immunoblot u osób powyżej 18 r.z., bez wcześniejszej historii chorobowej typu: zakażenie HCV . Kryteria epidemiologiczne Nie dotyczy Klasyfikacja – Możliwy Klasyfikacja – Prawdopodobny Klasyfikacja – Potwierdzony Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne Excludes resolved infections – anti-HCV positive and RNA negative

30 Wzmożony nadzór – faza zakażenia
Faza zakażenia: Faza zakażenia w momencie rozpoznania. Wyróżnia się następujące fazy: OSTRA, PRZEWLEKŁA lub NIEZNANA Choroba Faza Opis Zakażenie HCV Ostra Serokonwersja HCV w ostatnim czasie (wynik negatywny testu w kierunku HCV w ciągu ostatnich12 miesięcy) lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV -RNA) lub antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy/osoczu krwi oraz brak wykrycia obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (wynik negatywny) Przewlekła wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV -RNA) lub antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy/osoczu krwi w dwóch próbkach pobranych w odstępie co najmniej 12 miesięcy Nieznana Każdy nowo rozpoznany przypadek, który nie może być zaklasyfikowany według powyższego opisu jako zakażenie fazy ostrej lub przewlekłej

31 Wzmożony nadzór nad zakażeniami HBV i HCV w krajach UE
Zasady Nadzór nad zakażeniami HBV i HCV zawiera podstawowy zestaw zmiennych stosowanych dla wszystkich chorób podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu oraz zestaw zmiennych specyficznych dla zakażeń HBV i HCV 33 zmienne 17 podstawowych 16 specyficznych Istnieje możliwość przesłania danych dla indywidualnych przypadków oraz danych zagregowanych-kraje członkowskie powinny przesyłać dane dla indywidualnych przypadków (jeżeli jest to możliwe) Dane będą zbierane corocznie po wstępnym przesłaniu powiadomienia

32 Podstawowe wnioski z analizy pierwszego transferu danych
28 krajów przesłało dane dotyczące zakażeń HCV w 2010r. Stosowane definicje przypadków różniły się pomiędzy krajami: 14 krajów stosowało uaktualnioną europejską definicję przypadku 9 krajów używało europejską definicję przypadku z 2008r. 3 kraje stosowały krajową definicję przypadku W 12 krajach było możliwe rozróżnienie pomiędzy zakażeniami fazy ostrej oraz przewlekłej-użycie zmiennej “faza zakażenia” – przy czym niektóre z krajów stosowały własne kryteria W 2010r. zgłoszono przypadków, z czego dla (78,2%) faza zakażenia została określona jako nieznana

33 Wnioski z analizy pierwszego transferu danych– 2006-2010
W 2010 zgłoszono przypadków (6,9/ ) 488 (1,8%) w fazie ostrej 5123 (19,2%) w fazie przewlekłej 20910 (78,2%) w fazie nie określonej Zróżnicowanie liczby przypadków oraz wskaźników pomiędzy krajami częściowo jest wynikiem różnic w zakresie zgłaszania przypadków fazy ostrej i przewlekłej (niektóre kraje zgłaszają jedynie przypadki fazy ostrej) W krajach zgłaszających przypadki zakażeń fazy ostrej i przewlekłej, w latach zauważono tendencję wzrostową w liczbie przypadków zakażeń przewlekłych Wzrost może być wynikiem większej liczby wykonywanych testów diagnostycznych

34 Liczba zgłaszanych przypadków zakażeń HCV na 100.000*
<5,0/ Acute only 5.,0 do <20,0/ ≥20/ Acute + chronic + asymptomatic Brak dostępnych danych/ porównywalne *Uwzględniono kraje przesyłające dane dotyczące zakażeń fazy ostrej i przewlekłej ECDC (wyniki wstępne)

35 Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV wśród osób zażywających narkotyki drogą dożylną; Europa, 2008–2009 (Źródło: EMCDDA* oraz Reitox Krajowy Punkt Centralny) 0 < 40 % 40 < 60% ≥ 60% Nie uwzględniono, brak zgłaszania lub brak danych *Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

36 Liczba przypadków zakażeń HCV fazy ostrej i przewlekłej na 100
Liczba przypadków zakażeń HCV fazy ostrej i przewlekłej na w wybranych krajach UE/EEA, 2006 – 2010* *Dane pochodzą z Danii, Estonii, Słowacji, Słowenii oraz Szwecji

37 Wnioski z analizy pierwszego transferu danych– 2006-2010
Ponad połowa przypadków znajdowała się w grupie wieku lata (54,3% przypadków) 10,3% przypadków poniżej 25 r.ż. Stosunek mężczyzn do kobiet wyniósł 2:1 Spośród wszystkich zgłoszonych w analizowanym okresie przypadków, najczęstszym źródłem transmisji zakażenia było zażywanie narkotyków drogą dożylną (77,4%) Dane dotyczące migracji są zgłaszane w małym stopniu; na ich podstawie można jednak zauważyć, że migracja przyczynia się do wzrostu zakażeń HCV w Europie, ale w mniejszym stopniu niż jest to w przypadku zakażeń HBV

38 Kolejne działania w kierunku wdrożenia wzmożonego nadzoru
Raport wstępny, w którym dokonano analizy danych za lata 2006 – 2010 został przesłany do krajów w celu ewaluacji Obecnie są zbierane dane za 2011r. od wszystkich krajów UE/EOG Dane za 2011 r. zostaną połączone z danymi za lata – 2010, a raport wstępny powstanie do końca 2012 Wersja ostateczna raportu powstanie na początku 2013r. W marcu/kwietniu 2013r. jest planowane spotkanie Sieci ds. Nadzoru nad Zakażeniami HBV oraz HCV oraz Zespołu Koordynującego

39 Podstawowe Zasady Profilaktyki
Siedziba ECDC, Szwecja: Obchody Światowego Dnia AIDS ECDC has made HIV/AIDS to one of its priority diseases from the start of the agency in 2005, with the development of a disease programme that tackles different aspects of HIV and AIDS related issues. In the coming slides I will show what has been initiated - or will be in in the programme on HIV/AIDS, STI and blood-borne viruses. Podstawowe Zasady Profilaktyki

40 Wytyczne oraz ocena dowodów naukowych
Skierowanie działań na grupy ryzyka: osoby zażywające narkotyki drogą dożylną Zapobieganie chorobom zakaźnym związanym z zażywaniem narkotyków drogą dożylną Wytyczne oraz ocena dowodów naukowych Opracowane wspólnie z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na podstawie wzajemnego porozumienia z 2010r. Opublikowane jako wspólne zalecenia w 2011r. Kompleksowy zestaw działań profilaktycznych The background for initiating this review are the following: Sustained transmission among IDU in some EU countries. Insufficient coverage of prevention efforts in some EU countries. Residual resistance to acceptance of harm reduction approaches Lack of joint messages Necessity of maintaining prevention efforts over long periods of time Anonimowość Osiągalność Prostota w zastosowaniu Dialog Pragmatyzm Brak oceniania Realizm

41 LECZENIE WYMAGAJĄCE PODAWANIA LEKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Według wytycznych opartych na dowodach naukowych zaleca się przestrzeganie siedmiu podstawowych zasad profilaktyki SPRZĘT DO INIEKCJI SZCZEPIENIE LECZENIE WYMAGAJĄCE PODAWANIA LEKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNE LECZENIE CHORÓB ZAKAŹNYCH PROMOCJA ZDROWIA UKIERUNKOWANE DOSTARCZANIE USŁUG POŁĄCZENIE POWYŻSZYCH ZASAD USPRAWNI METODY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM ORAZ ZAPEWNI ICH EFEKTYWNOŚĆ Achieve synergy – combine key interventions Evidence suggests that the biggest reduction of HIV, HCV and injection risk behaviour can be achieved by providing both high coverage of needle and syringe programmes and opioid substitution treatment. Offering additional services, such as disease treatment and vaccination in combination with needle and syringe programmes and drug dependence treatment is likely to further prevent disease transmission among people who inject drugs. Inform development, monitoring and evaluation of national strategies and programmes to reduce and prevent infections among people who inject drugs Provide comprehensive overview of the best current knowledge in the field, expanding previous work to include combinations of key interventions People who inject drugs addressed in this guidance include adult opioid- and stimulant-injectors Mainly designed to address service provision in community settings Is in coherence with existing EU-wide policies in the field of drugs and infectious diseases Does not work from the assumption that sobriety or abstinence is the ultimate goal of all drug-related public health policies, but does not exclude such a framework 41

42 Projekt dotyczący efektywności kosztowej
Celem projektu jest dokonanie przeglądu metod stosowanych w analizach efektywności kosztowej dla zakażeń wirusami HIV, HBV oraz HCV oraz opracowanie modelu i narzędzi, które mogą być stosowane na poziomie krajowym do oszacowania opłacalności badań przesiewowych Projekt zakłada trzy etapy realizacji: Przegląd systematyczny piśmiennictwa Opracowanie zestawu narzędzi Publikacja materiałów szkoleniowych Zakończenie realizacji projektu jest planowane na początku r.

43 Projekt dotyczący utworzenia bazy danych rozpowszechnienia zakażeń
Dane dotyczące rozpowszechnienia stanowią uzupełnienie dla systemu nadzoru nad indywidualnymi przypadkami zakażeń HCV Cel – zebranie danych o rozpowszechnieniu zakażeń HBV i HCV, HIV/AIDS oraz zarażeń o etiologii Chlamydiae z różnych źródeł, w tym programów przesiewowych oraz badań dotyczących rozpowszechnienia oraz zestawienie uzyskanych danych celem usprawnienia procesu dystrybucji wyników Ostatnio zakończono badanie pilotażowe dotyczące zakażeń HBV w jednym z krajów Kolejnym działaniem ECDC jest opracowanie raportu podsumowującego pierwsze dwa etapy projektu wraz ze wskazaniem możliwości przyszłych modyfikacji bazy danych. Raport zostanie poddany ocenie konsultantów zewnętrznych do końca 2012r. Key challenges identified include: Data collection issues Resources for the collection of data at a central EU ECDC and national level Entering of data Inclusion of data from other languages Dealing with data reported in different formats Output from the database Ensure user friendly and informative output options in tables, graphs and maps Develop protocols for evidence grading Resources to analyse data included in the database Ensure wide usage of the database Maintaining the database Resources to maintain and update the database Second phase of database development External contractor undertaking a feasibility study. The key tasks are: To identify local sources of hepatitis B prevalence data for the country and collect this data To collate data from all sources into a basic database and evaluate the key issues involved in the collection and collation of this data To undertake a detailed appraisal of the options for optimising the effective dissemination of the results

44 Zapobieganie zakażeniom HBV i HCV oraz kompleksowy system kontroli
Opracowanie przygotowane przez zewnętrznych wykonawców dla ECDC w celu kompleksowego określenia problematyki zakażeń HBV i HCV w Europie. Cele: Charakterystyka istniejącej polityki działań oraz planowanych aktywności w zakresie zapobiegania oraz kontroli zakażeń HBV i HCV w krajach UE/EOG Wskazanie głównych partnerów oraz ich podstawowych funkcji Dokonanie strategicznej analizy głównych metod zapobiegania zakażeniom w oparciu o uzyskane dane Opracowanie umożliwia podjęcie dalszych działań przez ECDC, które zmierzają do przygotowania systemu zapobiegania oraz kontroli nad zakażeniami HBV oraz HCV w Europie Konsultacja wersji wstępnej Ramy przez partnerów odbędzie się na początku 2013r.

45 Podsumowanie Wyniki przeglądu literatury oraz wzmożonego nadzoru wskazują na znaczne obciążenie chorobami wywołanymi przez wirus HCV w większości krajów europejskich Wyniki świadczą również o dużym zróżnicowaniu w zakresie sytuacji epidemiologicznej tych chorób pomiędzy krajami Zakażenie HCV w Europie stanowi istotny problem zdrowia publicznego, który wymaga podjęcia wzmożonych działań w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej Działania podejmowane przez ECDC zmierzają do zwiększenia świadomości na temat epidemiologii zakażeń HCV oraz zapewnienia wsparcia dla państw członkowskich w podejmowaniu wyzwań związanych z epidemią HCV

46

47 Dziękuję


Pobierz ppt "Problem zakażeń HCV w Europie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google