Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aby zaoszczędzić trochę pieniędzy i ich nie utracić trzeba stosować się do następujących zasad: Podliczenie miesięcznego dochodu – na początku trzeba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aby zaoszczędzić trochę pieniędzy i ich nie utracić trzeba stosować się do następujących zasad: Podliczenie miesięcznego dochodu – na początku trzeba."— Zapis prezentacji:

1

2 Aby zaoszczędzić trochę pieniędzy i ich nie utracić trzeba stosować się do następujących zasad: Podliczenie miesięcznego dochodu – na początku trzeba sobie dokładnie określić ilość środków, które co miesiąc mamy do dyspozycji. W przypadku umowy o pracę będzie to po prostu to, co dostajemy od pracodawcy po każdym przepracowanym okresie. Jeżeli w gospodarstwie domowym pracują dwie osoby to oczywiście będzie to suma ich zarobków netto. Stałe wydatki domowe i indywidualne – to kolejna pozycja, którą powinno się dokładnie podliczyć. Tu zawrzeć się powinny wszelkiego rodzaju abonamenty, różne opłaty na przykład za media czy mieszkanie. Generalnie chodzi o wszystko to, co do czego mamy pewność, że w ciągu miesiąca otrzymamy za to rachunek. Uzyskaną kwotę należy odjąć od obliczonej wcześniej wysokości dochodów.

3 To sprawdzona i stosunkowo prosta metoda. Jednak może się zdarzyć tak, że z tych obliczeń wyjdzie, że nie jesteśmy w stanie nic oszczędzić. Wtedy należy zacząć od pewnej niewielkiej kwoty odejmowanej na początku miesiąca od dochodu, od niego trzeba też odjąć wydatki stałe, a to, co zostanie trzeba podzielić przez liczbę dni miesiąca. Wtedy dowiemy się ile wydawać na dzień maksymalnie, żeby móc zachować wspomniane wcześniej środki. Może ta metoda jest nieco od tyłu, ale także jest skuteczna. Oczywiście należy pamiętać o tym, że przyjęcie wariantu drugiego może wiązać się z większymi wyrzeczeniami i być może niewielką zmianą stylu życia.

4 Aby pomnożyć trochę pieniędzy i ich nie utracić należy założyć sobie konto oszczędnościowe, na którym da się gromadzić nadwyżki. Tego rodzaju usługi można znaleźć w wielu bankach, mogą występować pod różnymi postaciami – dodatkowych subkont lub zupełnie odrębnych rachunków służących tylko do tego celu. Jednym z nich jest na przykład bardzo popularne w ostatnim czasie konto BGŻ Optima – opinie zbierało bardzo dobre pośród klientów, choć ostatnio nastąpiły tam małe zmiany w regulaminach. W każdym razie największą zaletą tego rodzaju rozwiązania jest to, że pieniądze nie tylko, że nie są przetrzymywane w domu, to jeszcze mogą na siebie pracować. Co prawda zwykłe, nawet najlepsze lokaty bankowe nie przyniosą nam wielkich zysków, ale co do jednego można mieć pewność, czyli co do tego, że przynajmniej częściowo zabezpieczą posiadane środki przed inflacją, która powoduje obniżenie ich realnej wartości.

5 Korzystne jest także to, że choć środki te pozostają do naszej dyspozycji, to jednocześnie nie mamy ich na podstawowym RORze, a dzięki temu nie korzystamy z nich na bieżąco. To także zabezpiecza przed ich lekkomyślnym trwonieniem, ponieważ gdy są oddzielone od zasadniczej części wykorzystywanego budżetu, to prawdopodobnie rzadziej będziemy po nie sięgać. Właśnie w taki sposób warto zacząć rozpoczęcie oszczędzania, a z czasem przejść do nieco bardziej zaawansowanych form pomnażania środków, takich jak na przykład fundusze inwestycyjne lub rynek akcji. Najważniejsze jest jednak wykonanie pierwszych kroków, które mają doprowadzić nas do zgromadzenia znaczniejszego kapitału.

6 Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego. Inwestycja to wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług. Jest to tzw. "efekt korzyści odroczonych w czasie". Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.

7 Inwestycje dzielą się na inwestycje w kapitał trwały oraz inwestycje w zapasy. Inwestycje w kapitał trwały są to inwestycje mieszkaniowe (zakup mieszkań i bloków mieszkalnych niezależnie od podmiotu nabywającego) oraz inwestycje nie mieszkaniowe, gdzie wchodzą pozostałe zakupy przedsiębiorstw niepowiększające zapasów. Inwestycje są strumieniem nowego kapitału w ciągu roku i są dodawane do zasobu kapitału. Są to inwestycje brutto. Inwestycje brutto pomniejszone o amortyzację tworzą inwestycje netto.

8 Inwestycje dzielą się ze względu na : Czas realizacji wyróżnia się: Inwestycje długoterminowe (ponad 1 rok) inwestycje krótkoterminowe (do 1 roku) Cel wyróżnia się: inwestycje odtworzeniowe inwestycje modernizacyjne inwestycje rozwojowe inwestycje strategiczne inwestycje interesu publicznego inwestycje dotyczące ustroju społecznego Przedmiot inwestycji: Inwestycje rzeczowe Inwestycje finansowe Inwestycje w kapitał ludzki

9

10 Gra giełdowa - symulacja inwestowania na giełdzie papierów wartościowych opracowana najczęściej w formie serwisu internetowego. Gra giełdowa umożliwia zapoznanie się z regułami panującymi na rynku finansowym, metodami inwestowania oraz szczegółowymi procedurami zakupu i sprzedaży akcji.

11 Stopa zwrotu - czyli zysk - z obligacji jest stosunkowo niewielka. Czasami może zdarzyć się, że lokata bankowa da większy zysk niż obligacja skarbowa (szczególnie podczas różnego rodzaj promocji bankowych lub wkrótce po podniesieniu stóp procentowych przez bank centralny). Jeśli oprocentowanie obligacji jest stałe, to przy wzroście inflacji może się okazać, że realne zyski są naprawdę skromne. Taka sytuacja może zdarzyć się w przypadku papierów dwuletnich. Nieco lepiej wygląda sytuacja, jeśli kupisz papiery czteroletnie. Ich oprocentowanie uzależnione jest już od stopy inflacji. Ale jeśli inflacja będzie spadać - osiągniesz niższe zyski niż z lokat o stałym oprocentowani.

12 Z inwestycją w obligacje skarbowe wiąże się znikome ryzyko. Gwarantem ich jest Skarb Państwa. Jedną z zalet tego rodzaju papierów jest też z pewnością duża łatwość ich zakupu. Są one dostępne w sieci ponad 500 punktów obsługi klienta na terenie całej Polski. Wystarczy pójść do najbliższego punktu obsługi klienta domu maklerskiego. Ministerstwo Finansów wprowadziło także sprzedaż obligacji za pośrednictwem internetu.

13

14 Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

15 Kryterium obszaru inwestycji – inny podział funduszy inwestycyjnych : przez pryzmat typu nabywanych papierów inwestycyjnych: rynek akcji rynek obligacji rynek pieniężny rynek nieruchomości z perspektywy lokalizacji emitentów: rynek krajowy rynek europejski rynki poszczególnych kontynentów rynek globalny z perspektywy cech emitentów: branżowe charakter etyczny emitentów

16 Kryterium celu inwestycyjnego: - cel, do którego powinien zmierzać fundusz inwestycyjny realizując swoją politykę inwestycyjną. Dzieli się na : Fundusze agresywnego wzrostu Fundusze akcji małych spółek Fundusze wzrostu kapitałowego Fundusze wzrostu i dochodu z kapitału Fundusze mieszane (zrównoważone) Fundusze łącznej stopy Fundusze dochodu z kapitału Fundusze obligacji Fundusze rynku pieniężnego Fundusze rynków zagranicznych Fundusze branżowe Kryterium formy uczestnictwa: Fundusz inwestycyjny otwarty Fundusz inwestycyjny zamknięty

17

18 wysokie koszty zarządzania funduszami oraz koszty obsługi inwestora Istotną wadą dla przeciętnego inwestora jest trudność oceny wyników funduszy i możliwość porównania jednego funduszu z innym. Dla niektórych inwestorów brak możliwości uzyskania natychmiastowego dostępu do gotówki pochodzącej ze zbycia jednostek jest znaczącą wadą, a dla innych - za wysoki poziom gotówki w funduszach, która "nie pracuje" na rzecz inwestorów

19 bardzo wysokie bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy, przejrzystość, zarządzanie przez specjalistów, szerokość i elastyczność oferty czy duża dostępność dla każdego inwestora.

20 Lokata to najprostsza i najpopularniejsza forma oszczędzania. Polega ona na oddaniu przez inwestora do dyspozycji banku określonej kwoty pieniędzy na oznaczony czas. W zamian za możliwość obrotu pieniędzmi, bank wypłaca klientowi odsetki.

21 lokata denominowana lokata negocjowana lokata inwestycyjna lokata nocna lokata progresywna lokata rentierska lokata terminowa lokaty anty-podatkowa

22 Lokata progresywna 9 miesięczna w PLN: Okres lokaty Wysokość oprocentowania 1 miesiąc2,55% 2 miesiąc2,75% 3 miesiąc2,95% 4 miesiąc3,15% 5 miesiąc3,35% 6 miesiąc3,55% 7 miesiąc3,85% 8 miesiąc4,40% 9 miesiąc4,95%

23 OKRES LOKATYWYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA 1 miesiąc2,55% 2 miesiąc2,75% 3 miesiąc2,95% 4 miesiąc3,15% 5 miesiąc3,50% 6 miesiąc3,70% 7 miesiąc3,90% 8 miesiąc4,00% 9 miesiąc4,20% 10 miesiąc4,30% 11 miesiąc4,50% 12 miesiąc5,05% 13 miesiąc5,50%

24 Okres lokatyKwota do PLN Kwota od ,01 do PLN Kwota od ,01 PLN 10-dniowa1,55%1,65%1,95% 30-dniowa1,75%1,95%2,35% 60-dniowa2,10%2,40%2,70% 90-dniowa2,30%2,70%3,10% 120-dniowa2,40%2,80%3,20% 180-dniowa2,45%2,85%3,25% 360-dniowa3,50%3,80%4,00%

25 Częstotliwość naliczania odsetek PLNUSDEUR Co 3 miesiące3,60%0,25% Co 1 miesiąc3,30%0,25%

26 Okres lokatyKwota do PLN Kwota od ,01 do PLN Kwota od ,01 PLN 1 miesiąc1,00%1,10%1,50% 2 miesiące1,00%1,10%1,50% 3 miesiące1,00%1,10%1,50% 6 miesięcy1,00%1,10%1,50% 7 miesięcy1,90%2,10%2,30% 9 miesięcy2,40%2,60%2,80% 12 miesięcy3,30%3,55%3,80% 24 miesiące3,40%3,70%3,90% 36 miesięcy3,50%3,80%4,00%

27 Termin lokatyUSDEURCHFGBP 1 miesiąc0,15%0,05%0,01%0,20% 3 miesiące0,20%0,10%0,05%0,30% 6 miesięcy0,30%0,20%0,05%0,40%

28 o wartości od zł OkresOprocentowanie 1 miesięczne2,50% 3 miesięczne3,50% 6 miesięczne4,00% 12 miesięczne4,50% 24 miesięczne4,50% 36 miesięczne4,50%

29 TerminOprocentowanie 6 miesięcy3,35%

30 TERMINOPROCENTOWANIE 2 miesiące2,85% 3 miesiące3,10% 4 miesiące3,10% 5 miesięcy3,10% 6 miesięcy3,35% 12 miesięcy3,60% 18 miesięcy3,60% 24 miesiące3,60%

31 TERMINOPROCENTOWANIE 1 miesiąc2,10% 3 miesiące3,10% 6 miesięcy3,35% 12 miesięcy3,60% 24 miesiące3,60% 36 miesięcy3,60%

32 TERMINOPROCENTOWANIE 3 miesiące3,00% 4 miesiące3,00% 5 miesięcy3,00%

33 TERMINOPROCENTOWANIE 14 dni1,50% 1 miesiąc1,50% 2 miesiące1,50% 3 miesiące3,10% 4 miesiące3,10% 5 miesięcy3,10% 6 miesięcy3,35% 9 miesięcy3,35% 12 miesięcy3,60% 24 miesiące3,60% 36 miesięcy3,60%

34 Lokata terminowa w EUR o stałej stopie terminOprocentowanie 3 miesiące1,00% 5 miesięcy1,00% 9 miesięcy1,00%

35 Lokata progresywna 9 miesięczna w PLN TerminOprocentowanie 1 miesiąc2,30% 2 miesiąc2,50% 3 miesiąc2,70% 4 miesiąc2,90% 5 miesiąc3,10% 6 miesiąc3,30% 7 miesiąc3,60% 8 miesiąc4,15% 9 miesiąc4,70%

36 TerminOprocentowanie 1 miesiąc2,30% 2 miesiąc2,50% 3 miesiąc2,70% 4 miesiąc2,90% 5 miesiąc3,25% 6 miesiąc3,45% 7 miesiąc3,65% 8 miesiąc3,75% 9 miesiąc3,95% 10 miesiąc4,05% 11 miesiąc4,25% 12 miesiąc4,80% 13 miesiąc5,25%

37 TerminOprocentowanie 1 dzień3,30 % 7 dni2,60 % 1 miesiąc 2,60 % 2 miesiące 2,80 % 3 miesiące3,00 % 1 rok 3,20 %

38 TerminOprocentowanie 3 miesiące2,90 % 6 miesięcy2,90 % 9 miesięcy2,90 % 12 miesięcy 2,90 %

39 Od 1000 zł TerminOprocentowanie 3 miesiące 3,00% 6 miesięcy 3,75% 12 miesięcy4,00%

40 Od 1000 zł do zł TerminOprocentowanie 3 miesiące3,00% 6 miesięcy3,75% 12 miesięcy4,00%

41 Od 1000 zł TerminOprocentowanie 6 miesięcy2,75% 12 miesięcy3,25% 24 miesięcy3,75%

42 TerminOprocentowanie 1 miesiąc 0,60 % 6 miesięcy1,00% 1 rok1,10 %

43 Sposoby oszczędzania są różnorodne np.: Mniej zyskać a być pewnym lub Więcej zyskać a ryzykować

44 Na rynku oferty banków są różnorodne. Należy zebrać oferty różnych banków i dowiedzieć się o oprocentowaniu danej lokaty, która nas interesuje np. Patrząc na te tabelkę widzimy, że więcej zaoszczędzimy w banku Pekao SA. TerminGETIN BankPekao SA 1 miesiąc1,25%2,55% 2 miesiące1,50%2,75% 3 miesiące1,75%2,95%

45 Należy pamiętać, że od każdego zysku należy odprowadzić 19 % podatku dochodowego.

46 Uczennice klasy IId: Dąbrowska Paulina Kozak Agnieszka Misztal Justyna Pioś Klaudia Sieńko Dominika Sobczyk Aleksandra Opiekun : Marzena Gąska

47


Pobierz ppt "Aby zaoszczędzić trochę pieniędzy i ich nie utracić trzeba stosować się do następujących zasad: Podliczenie miesięcznego dochodu – na początku trzeba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google