Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak i gdzie najlepiej oszczędzać pieniądze?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak i gdzie najlepiej oszczędzać pieniądze?"— Zapis prezentacji:

1 Jak i gdzie najlepiej oszczędzać pieniądze?

2 Jak ZAoszczędzić, żeby nie utracić?
Aby zaoszczędzić trochę pieniędzy i ich nie utracić trzeba stosować się do następujących zasad: Podliczenie miesięcznego dochodu – na początku trzeba sobie dokładnie określić ilość środków, które co miesiąc mamy do dyspozycji. W przypadku umowy o pracę będzie to po prostu to, co dostajemy od pracodawcy po każdym przepracowanym okresie. Jeżeli w gospodarstwie domowym pracują dwie osoby to oczywiście będzie to suma ich zarobków netto. Stałe wydatki domowe i indywidualne – to kolejna pozycja, którą powinno się dokładnie podliczyć. Tu zawrzeć się powinny wszelkiego rodzaju abonamenty, różne opłaty na przykład za media czy mieszkanie. Generalnie chodzi o wszystko to, co do czego mamy pewność, że w ciągu miesiąca otrzymamy za to rachunek. Uzyskaną kwotę należy odjąć od obliczonej wcześniej wysokości dochodów.

3 Podsumowanie jak i gdzie najlepiej oszczędzać pieniądze?
To sprawdzona i stosunkowo prosta metoda. Jednak może się zdarzyć tak, że z tych obliczeń wyjdzie, że nie jesteśmy w stanie nic oszczędzić. Wtedy należy zacząć od pewnej niewielkiej kwoty odejmowanej na początku miesiąca od dochodu, od niego trzeba też odjąć wydatki stałe, a to, co zostanie trzeba podzielić przez liczbę dni miesiąca. Wtedy dowiemy się ile wydawać na dzień maksymalnie, żeby móc zachować wspomniane wcześniej środki. Może ta metoda jest nieco „od tyłu”, ale także jest skuteczna. Oczywiście należy pamiętać o tym, że przyjęcie wariantu drugiego może wiązać się z większymi wyrzeczeniami i być może niewielką zmianą stylu życia.

4 Jak pomnożyć, żeby nie utracić?
Aby pomnożyć trochę pieniędzy i ich nie utracić należy założyć sobie konto oszczędnościowe, na którym da się gromadzić nadwyżki. Tego rodzaju usługi można znaleźć w wielu bankach, mogą występować pod różnymi postaciami – dodatkowych subkont lub zupełnie odrębnych rachunków służących tylko do tego celu. Jednym z nich jest na przykład bardzo popularne w ostatnim czasie konto BGŻ Optima – opinie zbierało bardzo dobre pośród klientów, choć ostatnio nastąpiły tam małe zmiany w regulaminach. W każdym razie największą zaletą tego rodzaju rozwiązania jest to, że pieniądze nie tylko, że nie są przetrzymywane w domu, to jeszcze mogą na siebie pracować. Co prawda zwykłe, nawet najlepsze lokaty bankowe nie przyniosą nam wielkich zysków, ale co do jednego można mieć pewność, czyli co do tego, że przynajmniej częściowo zabezpieczą posiadane środki przed inflacją, która powoduje obniżenie ich realnej wartości.

5 Ciąg dalszy : Korzystne jest także to, że choć środki te pozostają do naszej dyspozycji, to jednocześnie nie mamy ich na podstawowym RORze, a dzięki temu nie korzystamy z nich na bieżąco. To także zabezpiecza przed ich lekkomyślnym trwonieniem, ponieważ gdy są oddzielone od zasadniczej części wykorzystywanego budżetu, to prawdopodobnie rzadziej będziemy po nie sięgać. Właśnie w taki sposób warto zacząć rozpoczęcie oszczędzania, a z czasem przejść do nieco bardziej zaawansowanych form pomnażania środków, takich jak na przykład fundusze inwestycyjne lub rynek akcji. Najważniejsze jest jednak wykonanie pierwszych kroków, które mają doprowadzić nas do zgromadzenia znaczniejszego kapitału.

6 co to jest inwestycyja? Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego. Inwestycja to wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług. Jest to tzw. "efekt korzyści odroczonych w czasie". Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.

7 Na czym polega inwestycja ?
Inwestycje dzielą się na inwestycje w kapitał trwały oraz inwestycje w zapasy. Inwestycje w kapitał trwały są to inwestycje mieszkaniowe (zakup mieszkań i bloków mieszkalnych niezależnie od podmiotu nabywającego) oraz inwestycje nie mieszkaniowe, gdzie wchodzą pozostałe zakupy przedsiębiorstw niepowiększające zapasów. Inwestycje są strumieniem nowego kapitału w ciągu roku i są dodawane do zasobu kapitału. Są to inwestycje brutto. Inwestycje brutto pomniejszone o amortyzację tworzą inwestycje netto.

8 Czas realizacji wyróżnia się:
Rodzaje inwestycji Inwestycje dzielą się ze względu na : Czas realizacji wyróżnia się:  Inwestycje długoterminowe (ponad 1 rok)  inwestycje krótkoterminowe (do 1 roku)  Cel wyróżnia się:  inwestycje odtworzeniowe  inwestycje modernizacyjne inwestycje rozwojowe inwestycje strategiczne inwestycje interesu publicznego inwestycje dotyczące ustroju społecznego  Przedmiot inwestycji: Inwestycje rzeczowe Inwestycje finansowe  Inwestycje w kapitał ludzki

9

10 Giełdy Gra giełdowa - symulacja inwestowania na giełdzie papierów wartościowych opracowana najczęściej w formie serwisu internetowego. Gra giełdowa umożliwia zapoznanie się z regułami panującymi na rynku finansowym, metodami inwestowania oraz szczegółowymi procedurami zakupu i sprzedaży akcji.

11 wady Gry giełdowej Stopa zwrotu - czyli zysk - z obligacji jest stosunkowo niewielka. Czasami może zdarzyć się, że lokata bankowa da większy zysk niż obligacja skarbowa (szczególnie podczas różnego rodzaj promocji bankowych lub wkrótce po podniesieniu stóp procentowych przez bank centralny). Jeśli oprocentowanie obligacji jest stałe, to przy wzroście inflacji może się okazać, że realne zyski są naprawdę skromne. Taka sytuacja może zdarzyć się w przypadku papierów dwuletnich. Nieco lepiej wygląda sytuacja, jeśli kupisz papiery czteroletnie. Ich oprocentowanie uzależnione jest już od stopy inflacji. Ale jeśli inflacja będzie spadać - osiągniesz niższe zyski niż z lokat o stałym oprocentowani.

12 Zalety Gry giełdowej Z inwestycją w obligacje skarbowe wiąże się znikome ryzyko. Gwarantem ich jest Skarb Państwa.  Jedną z zalet tego rodzaju papierów jest też z pewnością duża łatwość ich zakupu. Są one dostępne w sieci ponad 500 punktów obsługi klienta na terenie całej Polski. Wystarczy pójść do najbliższego punktu obsługi klienta domu maklerskiego. Ministerstwo Finansów wprowadziło także sprzedaż obligacji za pośrednictwem internetu.

13 Europejskie giełdy kapitalizacyjne

14 Co to jest fundusz inwestycyjny?
Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych . Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

15 Rodzaje FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Kryterium obszaru inwestycji – inny podział funduszy inwestycyjnych : przez pryzmat typu nabywanych papierów inwestycyjnych: rynek akcji rynek obligacji rynek pieniężny rynek nieruchomości z perspektywy lokalizacji emitentów: rynek krajowy rynek europejski rynki poszczególnych kontynentów rynek globalny z perspektywy cech emitentów: branżowe charakter etyczny emitentów

16 Kryterium formy uczestnictwa:
Ciąg dalszy : Kryterium celu inwestycyjnego: - cel, do którego powinien zmierzać fundusz inwestycyjny realizując swoją politykę inwestycyjną. Dzieli się na : Fundusze agresywnego wzrostu Fundusze akcji małych spółek Fundusze wzrostu kapitałowego Fundusze wzrostu i dochodu z kapitału Fundusze mieszane (zrównoważone) Fundusze łącznej stopy Fundusze dochodu z kapitału Fundusze obligacji Fundusze rynku pieniężnego Fundusze rynków zagranicznych Fundusze branżowe Kryterium formy uczestnictwa: Fundusz inwestycyjny otwarty Fundusz inwestycyjny zamknięty

17

18 wady Funduszu inwestycyjnego
wysokie koszty zarządzania funduszami oraz koszty obsługi inwestora Istotną wadą dla przeciętnego inwestora jest trudność oceny wyników funduszy i możliwość porównania jednego funduszu z innym. Dla niektórych inwestorów brak możliwości uzyskania natychmiastowego dostępu do gotówki pochodzącej ze zbycia jednostek jest znaczącą wadą, a dla innych - za wysoki poziom gotówki w funduszach, która "nie pracuje" na rzecz inwestorów

19 zalety Funduszu inwestycyjnego
bardzo wysokie bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy, przejrzystość, zarządzanie przez specjalistów, szerokość i elastyczność oferty czy duża dostępność dla każdego inwestora.

20 Co to jest i na czym polega lokata ?
Lokata to najprostsza i najpopularniejsza forma oszczędzania. Polega ona na oddaniu przez inwestora do dyspozycji banku określonej kwoty pieniędzy na oznaczony czas. W zamian za możliwość obrotu pieniędzmi, bank wypłaca klientowi odsetki.

21 lokaty anty-podatkowa
Rodzaje lokat lokata denominowana lokata negocjowana lokata inwestycyjna lokata nocna lokata progresywna lokata rentierska lokata terminowa lokaty anty-podatkowa

22 Wysokość oprocentowania
Lokaty banku Pekao SA Lokata progresywna 9 miesięczna w PLN: Okres lokaty Wysokość oprocentowania 1 miesiąc 2,55% 2 miesiąc 2,75% 3 miesiąc 2,95% 4 miesiąc 3,15% 5 miesiąc 3,35% 6 miesiąc 3,55% 7 miesiąc 3,85% 8 miesiąc 4,40% 9 miesiąc 4,95%

23 LOKATA PROGRESYWNA 13 MIESIĄCZNA W PLN
OKRES LOKATY WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA 1 miesiąc 2,55% 2 miesiąc 2,75% 3 miesiąc 2,95% 4 miesiąc 3,15% 5 miesiąc 3,50% 6 miesiąc 3,70% 7 miesiąc 3,90% 8 miesiąc 4,00% 9 miesiąc 4,20% 10 miesiąc 4,30% 11 miesiąc 4,50% 12 miesiąc 5,05% 13 miesiąc 5,50%

24 E- lokata Okres lokaty Kwota do 49 999 PLN
Kwota od 49 999,01 do 99 999 PLN Kwota od 99 999,01 PLN 10-dniowa 1,55% 1,65% 1,95% 30-dniowa 1,75% 2,35% 60-dniowa 2,10% 2,40% 2,70% 90-dniowa 2,30% 3,10% 120-dniowa 2,80% 3,20% 180-dniowa 2,45% 2,85% 3,25% 360-dniowa 3,50% 3,80% 4,00%

25 Częstotliwość naliczania odsetek
Lokata rentierska Częstotliwość naliczania odsetek PLN USD EUR Co 3 miesiące 3,60% 0,25% Co 1 miesiąc 3,30%

26 LOKATA STANDARDOWA Okres lokaty Kwota do 49 999 PLN
Kwota od ,01 do PLN Kwota od ,01 PLN 1 miesiąc 1,00% 1,10% 1,50% 2 miesiące 3 miesiące 6 miesięcy 7 miesięcy 1,90% 2,10% 2,30% 9 miesięcy 2,40% 2,60% 2,80% 12 miesięcy 3,30% 3,55% 3,80% 24 miesiące 3,40% 3,70% 3,90% 36 miesięcy 3,50% 4,00%

27 oprocentowanie stałe lokaty w walutach wymienialnych
Termin lokaty USD EUR CHF GBP 1 miesiąc 0,15% 0,05% 0,01% 0,20% 3 miesiące 0,10% 0,30% 6 miesięcy 0,40%

28 Lokaty terminowe złotowe o stałej stopie procentowej w getin banku
o wartości od zł Okres Oprocentowanie 1 miesięczne 2,50% 3 miesięczne 3,50% 6 miesięczne 4,00% 12 miesięczne 4,50% 24 miesięczne 36 miesięczne

29 Lokata Niezmienna Termin Oprocentowanie 6 miesięcy 3,35%

30 Standardowa lokata z codziennym naliczeniem odsetek o stałej stopie:
TERMIN OPROCENTOWANIE 2 miesiące 2,85% 3 miesiące 3,10% 4 miesiące 5 miesięcy 6 miesięcy 3,35% 12 miesięcy 3,60% 18 miesięcy 24 miesiące

31 Lokata dla posiadaczy Getin24 o stałej stopie:
TERMIN OPROCENTOWANIE 1 miesiąc 2,10% 3 miesiące 3,10% 6 miesięcy 3,35% 12 miesięcy 3,60% 24 miesiące 36 miesięcy

32 Lokata terminowa e-GETIN o stałej stopie:
OPROCENTOWANIE 3 miesiące 3,00% 4 miesiące 5 miesięcy

33 Lokata terminowa o zmiennej stopie:
OPROCENTOWANIE 14 dni 1,50% 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 3,10% 4 miesiące 5 miesięcy 6 miesięcy 3,35% 9 miesięcy 12 miesięcy 3,60% 24 miesiące 36 miesięcy

34 Lokaty walutowe : Lokata terminowa w EUR o stałej stopie termin
Oprocentowanie 3 miesiące 1,00% 5 miesięcy 9 miesięcy

35 LokATY BANKU Lokata progresywna 9 miesięczna w PLN Termin
Oprocentowanie 1 miesiąc 2,30% 2 miesiąc 2,50% 3 miesiąc 2,70% 4 miesiąc 2,90% 5 miesiąc 3,10% 6 miesiąc 3,30% 7 miesiąc 3,60% 8 miesiąc 4,15% 9 miesiąc 4,70%

36 Lokata progresywna 13 miesięczna w PLN
Termin Oprocentowanie 1 miesiąc 2,30% 2 miesiąc 2,50% 3 miesiąc 2,70% 4 miesiąc 2,90% 5 miesiąc 3,25% 6 miesiąc 3,45% 7 miesiąc 3,65% 8 miesiąc 3,75% 9 miesiąc 3,95% 10 miesiąc 4,05% 11 miesiąc 4,25% 12 miesiąc 4,80% 13 miesiąc 5,25%

37 Lokata terminowa Termin Oprocentowanie 1 dzień 3,30 % 7 dni 2,60 %
1 miesiąc 2 miesiące 2,80 % 3 miesiące 3,00 % 1 rok 3,20 %

38 Lokata dzienny zysk Termin Oprocentowanie 3 miesiące 2,90 % 6 miesięcy

39 E-Lokata o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN
Od 1000 zł Termin Oprocentowanie 3 miesiące 3,00% 6 miesięcy 3,75% 12 miesięcy 4,00%

40 Lokaty Ekstra Premia o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN Od 1000 zł do zł Termin Oprocentowanie 3 miesiące 3,00% 6 miesięcy 3,75% 12 miesięcy 4,00%

41 Lokaty standardowe o stałej stopie procentowej w PLN
Od 1000 zł Termin Oprocentowanie 6 miesięcy 2,75% 12 miesięcy 3,25% 24 miesięcy 3,75%

42 Lokaty walutowe w euro Termin Oprocentowanie 1 miesiąc 0,60 %
6 miesięcy 1,00% 1 rok 1,10 %

43 Podsumowanie : Sposoby oszczędzania są różnorodne np.:
Mniej zyskać a być pewnym lub Więcej zyskać a ryzykować

44 Ciąg dalszy: Na rynku oferty banków są różnorodne.
Należy zebrać oferty różnych banków i dowiedzieć się o oprocentowaniu danej lokaty, która nas interesuje np. Patrząc na te tabelkę widzimy, że więcej zaoszczędzimy w banku Pekao SA. Termin GETIN Bank Pekao SA 1 miesiąc 1,25% 2,55% 2 miesiące 1,50% 2,75% 3 miesiące 1,75% 2,95%

45 Należy pamiętać : Należy pamiętać, że od każdego zysku należy odprowadzić 19 % podatku dochodowego.

46 Prezentacje przygotowały :
Uczennice klasy IId: Dąbrowska Paulina Kozak Agnieszka Misztal Justyna Pioś Klaudia Sieńko Dominika Sobczyk Aleksandra Opiekun : Marzena Gąska

47 dzIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Jak i gdzie najlepiej oszczędzać pieniądze?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google