Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z mieszkańcami Karpacza 2009 czerwiec 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z mieszkańcami Karpacza 2009 czerwiec 2009."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z mieszkańcami Karpacza 2009 czerwiec 2009

2 Wydatki w latach 2007-2009

3 Woda WODA W lutym 2009 r. dokonano przepięcia sieci kanalizacji miejskiej w rejonie Osiedla Skalnego do systemu kanalizacji sprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Mysłakowicach. Umożliwiło to wyłączenie uciążliwej oczyszczalni przy ul. Granitowej. Ułożono i włączono do eksploatacji 1.573 mb nowej sieci wodociągowej w ulicy Sarniej i Wilczej. Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ulicy Skalnej 500.000,00 zł, W ramach modernizacji ujęcia Wilcza Poręba II prowadzone są odwierty głębinowe dla pozyskania wody pitnej dla tego rejonu miasta. Obecnie trwają próbne pompowania na trzecim odwiercie o głębokości 81 m, celem ustalenia wydajności tego otworu. Zrealizowano budowę wodociągu w Myśliwskiej Złożono, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wniosek: Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę i modernizację ujęcia wody Majówka

4 Sale Sportowe Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego jest realizowana planowo. Obecnie montowana jest stalowa konstrukcja więźby dachowej i boisko zewnętrzne. Rozpoczęto budowę sali sportowej przy ZSLiMS w Karpaczu, trwają pracę przy wylewaniu fundamentów

5 Drogi Wniosek Gminy Karpacz o dofinansowanie ze środków unijnych modernizacji 14 dróg pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej i merytorycznej i został przekazany Zarządowi Województwa w celu wyboru projektów do dofinansowania. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego. Termin wykonania części umożliwiającej aplikowanie o środki unijne 28 sierpnia 2009 r., pozostałe elementy dokumentacji 30 października 2009 r.. Przebudowa ulicy Polnej od ul. Obrońców Pokoju do ul. Ogrodniczej, Budowę drogi przeciwpożarowej przy przedszkolu w Karpaczu 400.000,00 zł, Budowę i przebudowę chodników w ciągu ulic: Nad Łomnicą i Obrońców Pokoju 400.000,00 zł, Remonty ulic: Podleśnej, Szkolnej, Kąpielowej, Świerkowej i Żeromskiego 400.000,00 zł,

6 Nowe inwestycje Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki unijne 10 lipca 2009 r., pozostała dokumentacja do 10 sierpnia 2009 r.. Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta jest w fazie wyłaniania – w drodze przetargu – wykonawcy dokumentacji projektowej. Złożono 23 oferty. Termin wykonania dokumentacji pozwalającej na aplikowanie o środki pomocowe 10 września 2009 r., pozostałej dokumentacji 21 grudnia 2009 r.. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Sanatoryjnej, Kolorowej, Leśnej, Gimnazjalnej i Piastowskiej 180.000,00 zł,

7 Tereny zielone W ramach zadania Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza – Podziemne Karkonosze ogłoszony został przetarg na wykonanie prac przy rewitalizacji parku przy Lipie Sądowej. Opracowany został również projekt rewitalizacji parku przy DW Mieszko zakładający pełną jego modernizację, budowę muszli koncertowej oraz elementów rekreacyjnych. budowę wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej 100.000,00 zł, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wniosek pn. Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza – park przy ul. Nadrzecznej i przy Wodospadzie - w trakcie oceny.

8 Środki unijne Rozpoczęto realizację, wraz z Kowarami, Černým Důlem i Czeskim Towarzystwem Speleologicznym PO Albeřice, projektu pn. Podziemne Karkonosze. Projekt polega na wzbogaceniu oferty turystycznej w Karkonoszach poprzez wykorzystanie wspólnej historii partnerów – górnictwa. W naszej Gminie w ramach projektu powstanie geologiczna ścieżka dydaktyczna oraz wytyczony zostanie szlak przedstawiający miejsca związane z górniczymi tradycjami Karpacza. Wysokość uzyskanego dofinansowania projektu wynosi 726.911,00 EUR. Termin realizacji: maj 2009 r. - listopad 2010 r.. Rozpoczęto realizację, wraz ze Związkiem Gmin Jilemnicko, projektu pn. Karkonoskie letnie wieczory bez granic. Projekt polega na organizacji w dniu 17 lipca 2009 r. w Jilemnicach przeglądu kulturalnego Karkonoskie Letnie Wieczory poświęconego prezentacji: tradycji, obyczajów i kultury Karpacza. Projekt będzie kontynuowany w latach 2010 - 2011. Wysokość uzyskanego dofinansowania projektu wynosi 116.524,00 EUR. Termin realizacji: kwiecień 2009 r. - grudzień 2011 r Transkarkonosze – wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego oznakowania miast partnerskich. W drodze przetargu wyłoniono firmę wykonującą i montującą elementy oznakowania. Termin realizacji zadania 15 czerwca 2009 r.

9 Akcje społeczne Realizowana jest VI edycji lokalnego programu "Karpacz +50" W dniach 22-24 kwietnia 2009 r. przeprowadzona została akcja Posprzątajmy nasze miasto. W ramach programu Hata - Joga +50" odbywają się bezpłatne zajęcia w sali gimnastycznej W dniu 31 marca 2009 r. podpisana została z Ochotniczą Strażą Pożarną w Karpaczu umowa o udzielenie dotacji w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W wyniku ogłoszonych konkursów, po przeprowadzeniu postępowań konkursowych, finansowym wsparciem ze strony Gminy objętych zostało 9 organizacji pozarządowych, które realizować będą na terenie miasta 14 projektów z dziedziny sportu, kultury i sztuki oraz pomocy społecznej. Środki finansowe, które przeznaczone zostały na ich realizację to kwota 78.660 zł.

10 49. Urodziny Miasta Szczególnie gorąco chciałbym zaprosić na 49 Urodziny Miasta, które odbędą się w dniach 27 maja - 28 czerwca br.. W ramach Urodzin odbędą się m. in. Jany 2009 - Noc Świętojańska nad Wodospadem (28 czerwca br.). Będzie można wziąć udział w konkursach i zabawach, loterii fantowej, zostaną rozdane nagrody za najładniejszą dekorację zimową i najciekawszy produkt turystyczny. Tego dnia wykonana zostanie również wspólna fotografia mieszkańców Karpacza. 1960-2009


Pobierz ppt "Spotkanie z mieszkańcami Karpacza 2009 czerwiec 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google