Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje Seed Capital

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje Seed Capital"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje Seed Capital
Szymon Bula Katowice, 9 maja 2012

2 Finansowanie dłużne, mezzanine
I. SEED CAPITAL Seed Capital to inwestycje w podmioty znajdujące się w bardzo wczesnym stadium rozwoju lub w start-upy nieposiadające udokumentowanego track record. MID, EKSPANSJA LATE, MEZZANINE EXIT SEED EARLY BREAK EVEN Finansowanie dłużne, mezzanine Private Equity Venture Capital Anioł Biznesu, Fundusz Zalążkowy

3 Znikome zainteresowania start-upami ze strony funduszy private equity.
II. FORMY WSPARCIA Znikome zainteresowania start-upami ze strony funduszy private equity. Fundusze kapitału zalążkowego oraz Aniołowie Biznesu szansą na pozyskanie kapitału. Fundusz kapitału zalążkowego jest szczególnym rodzajem funduszu venture capital, który inwestuje w firmy nowo zakładane, znajdujące się w fazie organizacji (kilkanaście funduszy zalążkowych w Polsce). Przedsięwzięcie tego typu zakłada zaangażowanie inwestora finansowego w projekt budowy przedsiębiorstwa. Fundusz może objąć w nowej spółce mniej niż 50% udziałów.

4 Zaletą tej formy wsparcia są uproszczone formalności.
II. FORMY WSPARCIA Drugim, obok funduszy kapitału zalążkowego, źródłem finansowania start-upów są Aniołowie Biznesu (AB). Zaletą tej formy wsparcia są uproszczone formalności. AB często oczekują przejęcia w firmie znacznych pakietów udziałów, czasem przekraczających 50%. AB najczęściej inwestują w akcje lub udziały firm na okres od 3 do 5 lat. Po tym okresie, aniołowie biznesu muszą mieć możliwości wyjścia z inwestycji (sprzedaż udziałów samemu przedsiębiorcy, giełda, fundusze Venture Capital).

5 III. KIERUNKI INWESTOWANIA W PROJEKTY TYPU START-UP
Dynamiczny rozwój rynku start-upów w Europie. Rozwój sieci aniołów biznesu, inkubatory (konkursy biznes planów), parki technologiczne i inne instytucje otoczenia biznesu. Wsparcie rozwoju przez: Fundusze strukturalne (PO IG 3.1. – wsparcie preinkubacji i inwestycji kapitałowych w kwocie do 200 tys. EUR) Krajowy Fundusz Kapitałowy (wsparcie funduszy PE/VC ze środków budżetu państwa, funduszy UE, rządu Szwajcarii). Aniołowie Biznesu (AB) zorientowani na finansowanie projektów we wczesnych fazach rozwoju (82% inwestycji to faza zalążkowa i  wczesnego wzrostu). Wspólne inwestycje Aniołów Biznesu. Źródło statystyk: EBAN

6 III. KIERUNKI INWESTOWANIA W PROJEKTY TYPU START-UP
863 nowe projekty sfinansowane przez AB w Europie w 2010. Wzrost liczby projektów zgłaszanych do sieci – w 2010 blisko dwukrotny w stosunku do roku 2008 i siedmiokrotny w stosunku do roku 2005. Wzrost wartości zainwestowanego kapitału (275 mln euro w roku 2010 wobec 124 mln euro w roku 2005). Przeciętna kwota inwestowana przez AB: tys. EUR. 3% zgłaszanych projektów uzyskuje dofinansowania AB. Moda na inwestowanie w ICT (Information and Communications Technology), sektory kreatywne (media, reklama) i  biotechnologię - 54% kapitału zainwestowanego poprzez sieci AB kapitału. Źródło statystyk: EBAN

7 III. KIERUNKI INWESTOWANIA W PROJEKTY TYPU START-UP
Światowe trendy organizacyjne: Syndykaty Aniołów Biznesu, Sieci Aniołów Biznesu, Organizacje zrzeszające sieci Aniołów Biznesu (sieć sieci). Pozostałe kluczowe trendy: Lean Start-ups, Akceleratory Start-upów, Wspólne inwestycje Aniołów Biznesu i Funduszy VC Międzynarodowa współpraca aniołów i sieci, Transakcje międzynarodowe, Impact investing / Inwestowanie zaangażowane społecznie.

8 IV. PRIORYTETY I LOGIKA INTERESÓW INWESTORA
Źródło projektu inwestycyjnego dla funduszy zalążkowych: zgłoszenia przez stronę www, aplikacje web, spotkania bezpośrednie. Źródło projektu inwestycyjnego dla AB: sieć kontaktów inwestora (inni inwestorzy, fundusze, prawnicy, księgowi, sieci). Bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą podczas roadshow oraz konferencji. Lokalne / regionalne inwestycje AB w znane inwestorowi branże (wyjątek: inwestowanie w grupie). Z 10 projektów z portfela AB średnio 6 upada, 2-3 pozwalają zwrócić zainwestowany kapitał a 1-2 przynoszą zysk. Źródło statystyk: EBAN

9 V. JAKOŚĆ ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW
Brak przygotowania do rozmów w inwestorami. Skupienie na kapitale, zapominanie o merytorycznym wkładzie, doświadczeniu, kontaktach biznesowych, jakie inwestorzy mogą wnieść do projektu. Wyjście od produktu lub usługi a nie od dystrybucji. Rzadko pomysły są zweryfikowane przez rynek. Brak realnych prognoz finansowych.

10 V. JAKOŚĆ ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW
Niezauważanie konkurencji Pomysłodawca zaangażowany w różne projekty, z których nie chce zrezygnować Próba zainteresowania niedopracowanym pomysłem Hurra optymistyczne prognozy przychodów Skopiowanie rozwiązań już funkcjonujących Brak zabezpieczenia własności intelektualnych bądź przemysłowych Brak pomysłu na strategię wyjścia z inwestycji Nieuwzględnienie wszystkich kosztów Techniczny język uniemożliwiający zrozumienie istoty projektu Niekompletność zespołu zaangażowanego w przedsięwzięcie Brak ryzyk związanych z projektem

11 VI. JAK PRZYCIAGNĄĆ UWAGĘ INWESTORA?
Ważne pierwsze wrażenie, akceptacja pomysłu i nawiązanie pozytywnych relacji na linii pomysłodawca – inwestor. Jakość i potencjał kadry zarządzającej. Perspektywy rynku produktu lub usługi. Ocena biznesplanu: opis sprzedaży, kanałów dystrybucji, aspekty marketingowe - dotarcie do grupy docelowej. Stopa zwrotu z projektu decydującym czynnikiem przesądzającym o realizacji transakcji. Najistotniejsze kryteria wyboru projektów szybko rosnące albo nowe rynki wysoki potencjał wzrostu pasja silna motywacja umiejętności zespołu zarządzającego

12 VII. STRATEGIE WEJŚCIA I WYJŚCIA Z INWESTYCJI
Term Sheet, List Intencyjny Due Diligence, spotkania Teaser Prezentacja, spotkanie Biznes Plan Umowa o zachowaniu poufności Umowa inwestycyjna Faza negocjacji Faza inwestycji Inwestycja Faza selekcji

13 VII. STRATEGIE WEJŚCIA I WYJŚCIA Z INWESTYCJI
Kapitalizacja (mld PLN) i liczba Spółek na NewConnect Wyjście z inwestycji i realizacja zysków jednym z najważ-niejszych elementów strategii inwestycyjnej. Najczęściej okres inwestycji trwa od 3 do 6 lat. Najpopularniejsze drogi wyjścia z inwestycji: sprzedaż posiadanego pakietu na rzecz inwestora strategicznego lub funduszu Venture Capital, koinwestycja, wyjście poprzez coraz popularniejszy rynek NewConnect.

14 VIII. BUDOWA WARTOŚCI SPÓŁKI I ZNACZENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
Wsparcie operacyjne, administracyjne i prawne ze strony inwestora. Uczestnictwo życiu tworzonego przedsiębiorstwa, wniesienie wartości niematerialnych: wiarygodność, reputacja, partnerstwo, kontakty biznesowe, specjalistyczna wiedza i wszechstronne doświadczenie. Czynniki budujące wartość nowego przedsiębiorstwa: Zdefiniowanie generatorów (nośników) wartości spółki. Zdefiniowanie lub redefiniowanie elementów strategii. Dobór kluczowej kadry, zależnie od etapu rozwoju. Wdrożenie lub wzmocnienie controllingu finansowego – system mierników. Opracowanie nowoczesnego systemu motywacyjnego kadry menedżerskiej.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ TLP Inwest sp. z o.o. IX. PODZIĘKOWANIE
Katowice ul. Modelarska 12


Pobierz ppt "Inwestycje Seed Capital"

Podobne prezentacje


Reklamy Google