Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 9 maja 2012 Szymon Bula Inwestycje Seed Capital.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 9 maja 2012 Szymon Bula Inwestycje Seed Capital."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 9 maja 2012 Szymon Bula Inwestycje Seed Capital

2 Seed Capital to inwestycje w podmioty znajdujące się w bardzo wczesnym stadium rozwoju lub w start-upy nieposiadające udokumentowanego track record. I. SEED CAPITAL SEEDEARLY MID,EKSPANSJALATE,MEZZANINEEXIT BREAK EVEN Anioł Biznesu, Fundusz Zalążkowy Venture Capital Private Equity Finansowanie dłużne, mezzanine

3 Znikome zainteresowania start-upami ze strony funduszy private equity. Fundusze kapitału zalążkowego oraz Aniołowie Biznesu szansą na pozyskanie kapitału. Fundusz kapitału zalążkowego jest szczególnym rodzajem funduszu venture capital, który inwestuje w firmy nowo zakładane, znajdujące się w fazie organizacji (kilkanaście funduszy zalążkowych w Polsce). Przedsięwzięcie tego typu zakłada zaangażowanie inwestora finansowego w projekt budowy przedsiębiorstwa. Fundusz może objąć w nowej spółce mniej niż 50% udziałów. II. FORMY WSPARCIA

4 Drugim, obok funduszy kapitału zalążkowego, źródłem finansowania start-upów są Aniołowie Biznesu (AB). Zaletą tej formy wsparcia są uproszczone formalności. AB często oczekują przejęcia w firmie znacznych pakietów udziałów, czasem przekraczających 50%. AB najczęściej inwestują w akcje lub udziały firm na okres od 3 do 5 lat. Po tym okresie, aniołowie biznesu muszą mieć możliwości wyjścia z inwestycji (sprzedaż udziałów samemu przedsiębiorcy, giełda, fundusze Venture Capital). II. FORMY WSPARCIA

5 III. KIERUNKI INWESTOWANIA W PROJEKTY TYPU START-UP Dynamiczny rozwój rynku start-upów w Europie. Rozwój sieci aniołów biznesu, inkubatory (konkursy biznes planów), parki technologiczne i inne instytucje otoczenia biznesu. Wsparcie rozwoju przez: Fundusze strukturalne (PO IG 3.1. – wsparcie preinkubacji i inwestycji kapitałowych w kwocie do 200 tys. EUR) Krajowy Fundusz Kapitałowy (wsparcie funduszy PE/VC ze środków budżetu państwa, funduszy UE, rządu Szwajcarii). Aniołowie Biznesu (AB) zorientowani na finansowanie projektów we wczesnych fazach rozwoju (82% inwestycji to faza zalążkowa i wczesnego wzrostu). Wspólne inwestycje Aniołów Biznesu. Źródło statystyk: EBAN

6 863 nowe projekty sfinansowane przez AB w Europie w 2010. Wzrost liczby projektów zgłaszanych do sieci – w 2010 blisko dwukrotny w stosunku do roku 2008 i siedmiokrotny w stosunku do roku 2005. Wzrost wartości zainwestowanego kapitału (275 mln euro w roku 2010 wobec 124 mln euro w roku 2005). Przeciętna kwota inwestowana przez AB: 80-250 tys. EUR. 3% zgłaszanych projektów uzyskuje dofinansowania AB. Moda na inwestowanie w ICT (Information and Communications Technology), sektory kreatywne (media, reklama) i biotechnologię - 54% kapitału zainwestowanego poprzez sieci AB kapitału. III. KIERUNKI INWESTOWANIA W PROJEKTY TYPU START-UP Źródło statystyk: EBAN

7 Światowe trendy organizacyjne: Syndykaty Aniołów Biznesu, Sieci Aniołów Biznesu, Organizacje zrzeszające sieci Aniołów Biznesu (sieć sieci). Pozostałe kluczowe trendy: Lean Start-ups, Akceleratory Start-upów, Wspólne inwestycje Aniołów Biznesu i Funduszy VC Międzynarodowa współpraca aniołów i sieci, Transakcje międzynarodowe, Impact investing / Inwestowanie zaangażowane społecznie. III. KIERUNKI INWESTOWANIA W PROJEKTY TYPU START-UP

8 Źródło projektu inwestycyjnego dla funduszy zalążkowych: zgłoszenia przez stronę www, aplikacje web, spotkania bezpośrednie. Źródło projektu inwestycyjnego dla AB: sieć kontaktów inwestora (inni inwestorzy, fundusze, prawnicy, księgowi, sieci). Bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą podczas roadshow oraz konferencji. Lokalne / regionalne inwestycje AB w znane inwestorowi branże (wyjątek: inwestowanie w grupie). Z 10 projektów z portfela AB średnio 6 upada, 2-3 pozwalają zwrócić zainwestowany kapitał a 1-2 przynoszą zysk. IV. PRIORYTETY I LOGIKA INTERESÓW INWESTORA Źródło statystyk: EBAN

9 Brak przygotowania do rozmów w inwestorami. Skupienie na kapitale, zapominanie o merytorycznym wkładzie, doświadczeniu, kontaktach biznesowych, jakie inwestorzy mogą wnieść do projektu. Wyjście od produktu lub usługi a nie od dystrybucji. Rzadko pomysły są zweryfikowane przez rynek. Brak realnych prognoz finansowych. V. JAKOŚĆ ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW

10

11 Ważne pierwsze wrażenie, akceptacja pomysłu i nawiązanie pozytywnych relacji na linii pomysłodawca – inwestor. Jakość i potencjał kadry zarządzającej. Perspektywy rynku produktu lub usługi. Ocena biznesplanu: opis sprzedaży, kanałów dystrybucji, aspekty marketingowe - dotarcie do grupy docelowej. Stopa zwrotu z projektu decydującym czynnikiem przesądzającym o realizacji transakcji. VI. JAK PRZYCIAGNĄĆ UWAGĘ INWESTORA? Najistotniejsze kryteria wyboru projektów szybko rosnące albo nowe rynki wysoki potencjał wzrostu pasja silna motywacja umiejętności zespołu zarządzającego

12 VII. STRATEGIE WEJŚCIA I WYJŚCIA Z INWESTYCJI Prezentacja, spotkanie Due Diligence, spotkania Inwestycja Umowa inwestycyjna Umowa o zachowaniu poufności Term Sheet, List Intencyjny Faza selekcji Faza negocjacji Faza inwestycji Teaser Biznes Plan

13 Wyjście z inwestycji i realizacja zysków jednym z najważ- niejszych elementów strategii inwestycyjnej. Najczęściej okres inwestycji trwa od 3 do 6 lat. VII. STRATEGIE WEJŚCIA I WYJŚCIA Z INWESTYCJI Kapitalizacja (mld PLN) i liczba Spółek na NewConnect Najpopularniejsze drogi wyjścia z inwestycji: sprzedaż posiadanego pakietu na rzecz inwestora strategicznego lub funduszu Venture Capital, koinwestycja, wyjście poprzez coraz popularniejszy rynek NewConnect.

14 Wsparcie operacyjne, administracyjne i prawne ze strony inwestora. Uczestnictwo życiu tworzonego przedsiębiorstwa, wniesienie wartości niematerialnych: wiarygodność, reputacja, partnerstwo, kontakty biznesowe, specjalistyczna wiedza i wszechstronne doświadczenie. Czynniki budujące wartość nowego przedsiębiorstwa: Zdeniowanie generatorów (nośników) wartości spółki. Zdeniowanie lub redeniowanie elementów strategii. Dobór kluczowej kadry, zależnie od etapu rozwoju. Wdrożenie lub wzmocnienie controllingu nansowego – system mierników. Opracowanie nowoczesnego systemu motywacyjnego kadry menedżerskiej. VIII. BUDOWA WARTOŚCI SPÓŁKI I ZNACZENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

15 IX. PODZIĘKOWANIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ TLP Inwest sp. z o.o. 40-142 Katowice ul. Modelarska 12 zarzad@tlpinwest.pl


Pobierz ppt "Katowice, 9 maja 2012 Szymon Bula Inwestycje Seed Capital."

Podobne prezentacje


Reklamy Google