Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

19 Grudnia 2008 Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "19 Grudnia 2008 Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety."— Zapis prezentacji:

1 19 Grudnia 2008 Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety

2 Charakterystyka Produktu Strona 2 Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji:4 lata Gwarancja kapitału:*100% Potencjalny zysk:nieograniczony Partycypacja we wzroście:110% netto Minimalna kwota:5.000 zł Okres subskrypcji:17.12.2008 – 13.02.2009 Ryzyko walutowe:brak Forma prawna:polisa, dzięki której produkt zwolniony jest z podatku Belki** Do czasu zakupienia opcji:pieniądze wcześniej wpłacone oprocentowane są 8 % p.a.

3 Strona 3 JP Morgan Efficiente jest strategią globalnego inwestowania, której celem jest maksymalizowanie zysku przy określonym poziomie ryzyka. Możliwe jest to poprzez wykorzystanie modelu Harrego M. Markowitza, za który otrzymał nagrodę Nobla. Model ten umożliwia efektywną inwestycję w różne klasy aktywów - akcje krajów rozwiniętych, akcje krajów rozwijających się, obligacje, towary i inwestycje alternatywne. Dobór wag powyższych składowych portfela ustalany jest tak, aby maksymalizując zysk z inwestycji zachować nie wyższy niż 8% poziom zmienności (ryzyka). Inwestycja w fundusz JPMorgan Efficiente oparta o zmodernizowaną teorię portfelową, zapewnia maksymalizacje zysku przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Konstrukcja Indeksu (1)

4 Strona 4 Udział poszczególnych indeksów wyliczony jest matematycznie przy pomocy modelu granicy efektywności Markowitza – udziały są weryfikowane kwartalnie Wagi mogą mieć wartości od 0% do podanej poniżej granicy (Asset Cap) Dywersyfikację zapewnia maksymalne ograniczenie dla poszczególnych klas (Sector Cap) Konstrukcja Indeksu (2) Strona 4 SECTORSECTOR CAPASSETASSET CAP DEVELPOPED EQUITY 50% S&P 500 Total Return Index25% DJ EURO STOXX 50 Return Index25% TOPIX Total Return Index25% SECTORSECTOR CAPASSETASSET CAP GLOBAL DEBT50% JP Morgan Global Government Bond Index(EUR Hedged) 25% JP Morgan 3 Month EUR Cash Index 50% SECTORSECTOR CAPASSETASSET CAP ALTERNATIVE INVESTMENTS 50% EPRA Total Return Index25% DJAIG Commodity TR Index25% SECTORSECTOR CAPASSETASSET CAP EMERGING MARKETS 50% MSCI Daily TR Gross EM USD25% JP Morgan EMBI+ Index25%

5 Strona 5 Fundusz JPMorgan Efficiente posiada wiele zalet. Do najważniejszych możemy zaliczyć: fundusz zarządzany przez najlepszych fachowców jednego z największych banków na świecie – JP Morgan pozwala na inwestycje w mocno zdywersyfikowany portfel szerokie spektrum inwestycji ograniczone ryzyko dzięki płynnej alokacji aktywów, uniezależnienie inwestycji od globalnej koniunktury skuteczne wykorzystanie trendów w światowej gospodarce niska zmienność – maksymalnie 8% Przewagi JPMorgan Efficiente Strona 5 Notowania indeksu dostępne na stronie www.bloomberg.com symbol: EFJPEH8E:IND

6 Strona 6 Wyniki historyczne Strona 6 Historyczne wyniki indeksu*** na tle rynków akcji wskazują na to, że strategia osiąga najlepsze wyniki charakteryzując się jednocześnie bardzo dużą stabilnością i powtarzalnością wyników.

7 Strona 7 Partcypacja Strona 7 Wartość inwestycji na koniec okresu inwestycji 100% kapitału + 110% Zysku na indeksie (premia) Dodatkowe 10% zysku = partycypacja we wzroście indeksu 110% Przykład. Indeks w ciągu 4 lat wzrośnie o 80%, a wypłata z produktu wyniesie 88%. W okresie grudzień 2000 – grudzień 2007 średni zysk z produktu wyniósłby 69%, a maksymalny 98% * Korzyści podatkowe powodują, że 98% zysku z ubezpieczenia odpowiada 120%zysku z produktu opodatkowanego****

8 Strona 8 Dodatkowe informacje (1) Wartość Aktuarialna Składki - obliczana przez Ubezpieczyciela bieżącą wartość zapłaconej przez Ubezpieczonego składki, uwzględniającą warunki ubezpieczenia; Wartość Aktuarialna Składki może być zarówno wyższa, jak i niższa od składki zapłaconej przez Ubezpieczonego. Wartość aktuarialna jest wyliczana następująco: Wa = Składka * { [100%/ (1+R)^4 ] * (1+ R)^t * (1 + R * d/365) + PF * Co } Gdzie: Okres – liczba lat ubezpieczenia – w tym przypadku 4 PF – partycypacja = 110% Co – bieżąca wartość opcji dla 100% partycypacji (cena ustalana na podstawie transakcji umorzenia opcji) R – oprocentowanie lokaty t – liczba zakończonych pełnych lat ubezpieczenia, t = 0,1,2,3 d – liczba dni w bieżącym roku ubezpieczenia tj. liczba dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia lub ostatniej rocznicy do Dnia Wyceny (ustalenia wartości ubezpieczenia) na lokatę odsetki na inwestycję Wartość aktuarialna

9 Strona 9 Dodatkowe informacje (2) Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu 100,1 % * składka Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia (100% * składka) + PREMIA Premia jest wyższą z kwot: a) 0 PLN b) Składka * Współczynnik udziału * WX Współczynnik udziału – wielkość określona procentowo zgodnie z Deklaracją Przystąpienia. Dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji, ustalany jest współczynnik udziału da Ubezpieczonego 5. dnia roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji. WX = [ Index J t 1 – Index J t 0 ] / Index J t 0 gdzie: Index J t 1 – wartość indeksu J w dacie t 1 Index J t 0 – wartość indeksu J w dacie t 0

10 Strona 10 Inwestor: zainteresowany inwestycją, która ma szansę przynosić zysk niezależnie od koniunktury na rynkach akcji zainteresowany wysoką partcypacją, czyli udziałem w zysku zainteresowany produktem z 100 % gwarancją kapitału z potencjałem dużo wyższych zysków* zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych zainteresowany produktem, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego zainteresowany unikalnym produktem na rynku finansowym umożliwiającym inwestycję na obligacji, towarów i giełdy przy jednoczesnej gwarancji kapitału zarówno posiadający bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i nie posiadający takich doświadczeń zainteresowany zyskiem absolutnym, a nie jedynie pobiciem benchmark`u, co w tradycyjnym funduszu może oznaczać tylko mniejszą stratę niż poniósł rynek Strona 10 Dla kogo jest ten produkt

11 Strona 11 Do najważniejszych zalet produktu należą: bardzo dobra średnia stopa zwrotu - od 2 stycznia 2003r. do 1 października 2008r. fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 74,09%**** dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego klienta – inwestycja w różne klasy aktywów; dodatkowe 10% zysku = partycypacja 110% we wzroście indeksu umożliwienie inwestorowi partycypacji we wzroście rynku, na którym inwestycji były dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla największych inwestorów 100% gwarancji kapitału brak ograniczenia zysku zwolnienie produktu z podatku od zysków kapitałowych dzięki odpowiedniej konstrukcji prawnej (grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie) brak ryzyka walutowego alternatywa dla depozytu i funduszy inwestycyjnych możliwość wycofania środków w trakcie inwestycji dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego klienta – inwestycja w różne klasy aktywów uzupełnienie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego Strona 11 Najważniejsze korzyści

12 Strona 12 * Inwestycja Efektywna Inwestycja nie jest lokatą bankową i nie daje gwarancji uzyskania zysku za wyjątkiem zwrotu 100% początkowo zainwestowanej kwoty - gwarancja 100% kapitału na koniec okresu odpowiedzialności gwarantowana przez TUnŻ Europa S.A. ** Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. ***Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg za okres 2001.01.03 do 2008.10.01. **** Wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wszelkie przedstawiona w materiale symulacje i wyniki dotyczące indeksu są jedynie symulacjami istnienia indeksu w przeszłości przy zachowaniu wszelkich zasad tworzenia takich symulacji. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c. Strona 12

13 Zapraszamy Guru Financial Telefon GSM Czynny 24H: 666960888 E-mail:biuro@gurufinancial.pl


Pobierz ppt "19 Grudnia 2008 Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety."

Podobne prezentacje


Reklamy Google