Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. w Katowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. w Katowicach"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. w Katowicach
Adam Jadwiszczok 1 1

2 Grupa Kapitałowa i jej otoczenie
Międzynarodowa Giełda Towarowa s. a. Instytut Giełdy Towarowej Członkowie Giełdy Towarowej Spółka Medialna Giełdowa Izba Rozrachunkowa Licencjonowane Domy Składowe Towarowe Domy Maklerskie Domy Maklerskie Maklerzy niezależni Przedsiębiorstwa Energetyczne 2

3 Promocja Edukacja Szkolenia

4 Edukacja Artykuły publikowane w PAN i konferencjach naukowych, ścisła współpraca z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego, AE i uczelni techn. Szkolenia wraz z IGT, AGSH dla menadżerów hutnictwa (cykl wykładów i szkolen w ostatnich 2 latach), Politechnika Częstochowska - umowa Polska Fundacja Promocji Kadr (założyciel ARP) podpisana umowa, szkolenia Szkolenia dla energetyki i przemysłu

5 Publikacje „Nowoczesny handel towarami przemysłowymi na bazie giełdy towarowej” - Konferencja „Perspektywy hutnictwa żelaza i stali w Polsce.” - XV plenarne posiedzenie AGSH (Aula AGH im. S.Staszica) 2007r. „Headging na giełdzie towarowej jako technika zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej” w ramach konferencji „ Perspektywy hutnictwa żelaza i stali w Polsce.” 2006r. wykład publikowany przez PAN w materiałach konferencyjnych na temat „Znaczenie Giełdy Towarowej na rynku paliw i energii – przykłady zastosowań”. 2006r „Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny energii elektrycznej z wykorzystaniem derywatów Międzynarodowej Giełdy Towarowej” 9 MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA "ZARZADZANIE FINANSAMI” Uniwersytet Szczeciński 2008r.

6 MGT S.A. Cel: integracja uzupełniających się rynków:
stanowi nową platformę obrotu: instrumentami finansowymi towarami (rzeczy oznaczone co do gatunku np. paliwa stałe i płynne, towary hutnicze, cement itp.) energii (różne rodzaje) derywatami emisjami zanieczyszczeń wiąże instytucje finansowe z przemysłem

7 Kontrakty przygotowane przez MGT S.A.

8 MGT S.A. - Zarejestrowane i zgłoszone do rejestracji znaki towarowej w Urzędzie Patentowym RP
BALTIC COAL FUTURES SILESIAN COAL FUTURES SILESIAN COAL OPTIONS POLISH WEATHER DERIVATIVES POLISH WEATHER TEMPERATURE OPTION POLISH ELEKTRICITY FUTURES INDEX

9 kontrakt Silesian Coal Futeres® PLN
Rodzaje instrumentów finansowych dostępne na MGT S.A. kontrakty terminowe na surowce: WĘGIEL kontrakt Silesian Coal Futeres® PLN Kontrakt Silesian Coal Futures® EUR Kontrakt Silesian Coal Futures® USD Kontrakt Polish Baltic Coal Futures® PLN Kontrakt Polish Baltic Coal Futures® EUR Kontrakt Polish Baltic Coal Futures® USD KOKS kontrakt t Polish Baltic Coke Futures® PLN Kontrakt Polish Baltic Coke Futures® EUR kontrakt Polish Baltic Coke Futures® USD warranty Domów Składowych przy MGT 9

10 WYROBY HUTNICZE I BUDOWNICTWO
kontrakt terminowy na pręt żebrowany „FI 12”, kontrakt terminowy na PROFIL HEB 200, kontrakt terminowy na blachę gorącowalcowaną St3S Polish steel billets ® OPCJE: 1. Silesian Coal Option ® – 2 rodzaje kontraktów 2. Silesian Coke Option – 2 rodzaje 3. Baltic Coal Option – 2 rodzaje 10

11 KONTRAKTY DLA ENERGETYKI
DERYWATY POGODOWE : temperatura – kontrakt futures temperatura – option, TRANSPORT Indeks transportowy kolejowy i morski KONTRAKTY DLA ENERGETYKI Kontrakt terminowy dla energii elektrycznej - index Opcja dla indexu futures energii elektrycznej INNE Emisja CO2 kontrakt terminowy Kontrakt terminowy dla gazu i benzyny biomasa 11

12 WYROBY HUTNICZE I BUDOWNICTWO
kontrakt terminowy na pręt żebrowany „FI 12”, kontrakt terminowy na PROFIL HEB 200, kontrakt terminowy na blachę gorącowalcowaną St3S Steel billets futures Steel billets option OPCJE: 1. Silesian Coal Option – 2 rodzaje kontraktów 2. Silesian Coke Option – 2 rodzaje 3. Baltic Coal Option – 2 rodzaje 12

13 Najnowsze Produkty MGT S.A.
ŚWIAT 28.IV.2008 LME wprowadziło futures dla hutnictwa Steel Billets Przy współpracy z Oxford University POLSKA MGT w 2009r. przy współpracy z AGH kęsy 160 Indeks Energii Elektrycznej lipiec, 2008r Limity CO2 IV k.w 2009r. Derywaty pogodowe w 2009r. Opcja Indeksu Energii Elektrycznej Biomasa 13

14 MGT S.A. Giełda uczestników finansowych i przemysłu
Wykorzystując instytucje Towarowy Dom Maklerski oraz Licencjonowany Dom Składowy wiąże instytucje finansowe i firmy przemysłowe z rynkiem branży elektroenergetycznej. Zapewnia uczestnictwo w rynku giełdy: instytucji finansowych , inwestorów indywidualnych, arbitrażystów.

15 Platforma aukcji/licytacji, węgiel, koks, stal, biomasa Platforma MGT
Rynek bankowo-finansowy

16 Zmiany obrotów na giełdach podczas kryzysów finansowych i polityczno-gospodarczych

17 Obroty na Rynku finansowym wielokrotnie przewyższają obroty rynku rzeczywistego
17

18

19 Czy nasi przedsiębiorcy mogą korzystać z instrumentów finansowych ?
19

20 Już w 2000 r. w ustawie o rachunkowości znalazł się zapis dotyczący kontraktów terminowych jako instrumentów zalecanych do stosowania, bowiem „uznaje się je za służące ograniczaniu ryzyka” (art. 35a ust. 3). 20

21 Czy nasi przedsiębiorcy próbują korzystać z instrumentów finansowych ?
21

22 BRE Bank Securities Analityk: Krzysztof Radojewski
6 września Przegląd miesięczny Kogeneracja Wrocław Wyniki jednostkowe Kogeneracji oceniamy bardzo dobrze. Pod względem operacyjnym są one poniżej naszych oczekiwań, jednak zastosowany przez spółkę derywat pogodowy poprawił wynik Kogeneracja zrealizowała sprzedaż niższą niż w ubiegłym roku (66,8 mln PLN vs. 81 mln PLN) w tym samym okresie mimo niższej o 5,2% r/r sprzedaży ciepła i niższej o 9,3% r/r sprzedaży energii elektrycznej przez Kogenerację, wynik spółki jest wyższy niż w II kwartale ubiegłym roku. Wynika to głównie z zastosowania derywatu pogodowego, który poprawił wynik na poziomie finansowym o 4,7 mln PLN 22

23

24

25 Hedging uratuje tegoroczny budżet Polskiej Miedzi PARKIET
Na IV kwartał KGHM zabezpieczył 70 procent produkcji ze wsadów własnych Choć średnia cena miedzi w IV kwartale może wynieść ponad 3,5-4 tys. USD/t, KGHM, dzięki transakcjom zabezpieczającym, będzie sprzedawał większość swojej produkcji po 6 tys. USD/t.

26 Polskie prawo obowiązujące w obrocie towarowym
Prawo polskie – prawem polskich przedsiębiorców Prawo siedziby giełdy jest prawem normującym transakcje niezależnie od kraju pochodzenia kontrahenta

27 Wykorzystanie instrumentów finansowych dostępnych na giełdach w świecie
27

28 28

29 Ilości zawieranych derywatów towarowych w milionach dla poszczególnych giełd

30 Vattenfall’s risks Vattenfall´s earnings are affected by certain fundamental driving forces and risks, such as electricity prices, fuel prices and political decisions. Electricity Generation Electricity Trading Electricity Sales Electricity Network

31 Vattenfall na dzień 31 grudnia 2007r
Vattenfall na dzień 31 grudnia 2007r. Zastosował zabezpieczenia na rynku polskim i niemieckim Na 2008 r w 95% Na 2009 r w 40% Na 2010 r w 10%

32

33 -- IntercontinentalExchange (ICE),
OTC kontrakty węglowe • Powder River Basin 8400 • Powder River Basin 8800 • CAPP Compliance Coal -- IntercontinentalExchange (ICE), Transportation Options: • BNSF Railroad (First auction May 2001) Derywaty pogodowe: Temperaturowy – Okęcie Berlin - zachodnia Polska Kontrakty dla energii elektrycznej: CBOT NYMEX 33

34 PLATTS Atlantic 05-Sep-08 CIF ARA (6,000 kcal/kg) 187.00 129.95
FOB Richards Bay (6,000 kcal/kg) FOB Bolivar (6,300 kcal/kg) FOB Bolivar (6,450 kcal/kg) Poland Baltic (6,300 kcal/kg) Russian Baltic (6,400 kcal/kg) Pacific FOB Newcastle (6,300 kcal/kg) FOB Gladstone (6,500 kcal/kg) FOB Qinhuangdao (6,200 kcal/kg) FOB Kalimantan (5,900 kcal/kg)

35 Różne rodzaje ryzyk eliminowane przez instrumenty finansowe
35

36 kontrakty na rynku MGT firma rodzaje ryzyk
Futures na paliwa Polish Weather Index futures/opcja opcja na paliwo/en.el futures/op. na energię wzrost kosztów produkcji spadek sprzedaży związany z pogodą ryz. walut. (import węgla, eksp. energii zagrożenie płynności finansowej niekorzystna zmiana cen energii elektr. -futures walutowy PLN/USD, MWh/USD -opcja na energię el. -futures/op. na energię -futures na węgiel ryz. walut. (import/eksp. energii el.) - wzrost cen en.el. z powodu wzrostu cen paliw dla elektrowni opcja na energię futures/op, en./towar ryzyko rynku bilansującego producent Trading Sprzedawca

37 Ryzyko Wolumenu

38

39

40 Pozwala na zarządzanie ryzykiem w obszarach:
Nowoczesna platforma giełdowa umożliwia stosowanie strategii hedgingowych. Pozwala na zarządzanie ryzykiem w obszarach: produkcji energii elektrycznej, hurtowego handlu energią elektryczną, sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, dystrybucji energii elektrycznej (zakup energii na pokrycie strat). wszystkich innych obszarach działalności spółek

41 Produkty Giełdy pozwalają na:
Zarządzanie ceną: Energii elektrycznej Paliw stałych Paliw ciekłych i gazowych Towarów – stal, cement, chemia, miedź, inne Stóp procentowych Emisji CO2 Praw majątkowych– certyfikaty zielone, czerwone

42 Produkty Giełdy pozwalają na:
Zarządzanie płynnością finansową wykorzystując: dowód składowy licencjonowanych Domów Składowych (warant, rewers) opcje na kontrakty CO2, energię elektryczną, węgiel, stal i inne Zarządzanie wolumenem produkcji, zakupu derywaty pogodowe opcje dla indeksu energii elektrycznej

43 stabilizować swoją pozycję rynkową poprzez
Pozwalają dodatkowo : osiągać zyski stabilizować swoją pozycję rynkową poprzez wykorzystanie produktów w strategii hedgingowej.

44 Przykład: przemysł hutniczy
44

45

46 Rynek rzeczywisty i finansowy
Wszyscy uczestnicy rynku rzeczywistego zabezpieczają się na rynku giełdy stosując transakcje finansowe

47 liniowa korelacja ceny kęsów w stosunku do ceny prętów

48

49

50 Deklarujemy: Pomoc w budowie Domu Składowego i Towarowego Domu Maklerskiego obsługującego firmy grupy kapitałowej oraz klientów przemysłowych Materiały informacyjne i szkoleniowe Pomoc współpracującej z nami kadry naukowej i specjalistów, Wykorzystanie rozwiązań giełd NYMEX, CBOT, LME, EEX, NordPool, Budowę nowych produktów sugerowanych przez uczestników

51 Uczestnictwo w zintegrowanej platformie giełdowej umożliwia
wykorzystanie instrumentów finansowych powodujących stabilizację działania firmy w dłuższym okresie poprzez: Hedging cen, wzajemną reasekurację z przemysłem, reasekurację instytucji finansowych zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie wulumenem produkcji, zakupu, zabezpieczenie przed wpływem pogody na wynik finansowy,

52 Zintegrowana Platforma Giełdowa
Umożliwia stosowanie hedgingu. Umożliwia wykorzystanie największej gamy produktów. Zapewnia minimalne zaangażowanie kapitałowe poprzez dźwignię finansową Gwarantuje pewność – izba rozliczeniowa Posiada duże doświadczenie i przetestowane procedury

53 MGT S.A. udostępnieni Symulacje finansowe:
wykorzystania Domu Składowego dla energetycznej grupy kapitałowej – poprawa płynności finansowej, zabezpieczenia się na rynku bilansującym, wykorzystanie instrumentów finansowych dla producenta energii ektrycznej i cieplnej, zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą ceny energii elektrycznej, wykorzystania dyrewatów pogodowych, platformę szkoleniową na dowolny produkt giełdowy

54 dziękujemy Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. ul. Matejki Katowice tel/fax (+48 32) 54

55 Strategie hedgingowe stosowane przez koncerny energetyczne.
Widoczne wyraźne powiązanie rynku giełdy energii z rynkiem giełdy towarowej w tym przypadku NYMEX

56


Pobierz ppt "Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. w Katowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google