Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe"— Zapis prezentacji:

1 doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe
Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji podatkowych Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o. o. 1 1 1 1

2 Optymalizacja podatkowa lub planowanie podatkowe
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Optymalizacja podatkowa lub planowanie podatkowe Wybór takiej formy oraz struktury planowanej transakcji w ramach i granicach obowiązującego prawa, skutkujące tym, by zawierane operacje gospodarcze (przejęcia, finansowania czy dystrybucja nadwyżek gotówkowych) pozostawiały jak najwięcej zysku do dyspozycji zarządu przedsiębiorstwa lub do podziału między wspólników i akcjonariuszy. 2 2 2 2

3 Możliwości optymalizacji podatkowej
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Możliwości optymalizacji podatkowej Korzystając z instrumentów prawnych wybranych jurysdykcji możliwe jest zoptymalizowanie: podatku od obrotu prawami do szeroko rozumianej własności intelektualnej (know-how, znak handlowy, wzór przemysłowy, itp.); podatku od dochodu ze sprzedaży akcji; podatku od dochodu od dywidendy; podatku od dochodu z międzynarodowej działalności handlowej; podatku od dochodu z kontraktów instalacyjno- budowlanych wykonywanych za granicą; podatku od dochodu od działalności doradczej; kosztów rejestracyjnych floty powietrznej i morskiej; podatku od działalności outsourcingowej; podatku od dochodu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. 3 3 3 3

4 O ile można zmniejszyć obciążenia podatkowe?
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe O ile można zmniejszyć obciążenia podatkowe? Określenie wysokości oszczędności podatkowej możliwe jest dopiero po rozpoznaniu oczekiwań klienta oraz rodzaju działalności, która ma podlegać optymalizacji oraz przy zastosowaniu modeli optymalizacyjnych przygotowanych indywidualnie dla każdego klienta. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w wielu przypadkach możliwe jest uzyskanie % oszczędności podatkowej przy zachowaniu poufności prowadzonych transakcji. 4 4 4 4

5 Więc gdzie…? doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe
Szwajcaria, Austria, Luksemburg, Holandia, Malta, Wielka Brytania, Cypr… 5 5 5 5

6 Republika Cypru doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe
Kraj członkowski UE z obowiązującą od 2008 roku walutą EURO usytuowany na pograniczu trzech kontynentów; Wszystkie dyrektywy UE zostały wdrożone; Przyjazny i przejrzysty system prawno-podatkowy; Kraj nie zaliczany do krajów o szkodliwej konkurencji podatkowej; Stawka podatku dochodowego – CIT 10%; Stawka podatku VAT – 18%; Szeroka sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; Stabilny i przejrzysty system podatkowy; Relatywnie niskie koszty obsługi (doradztwa i administracji); Wysoka jakość usług doradczych, prawnych, księgowych oraz przyjazne środowisko biznesowe; Stabilny system polityczny. 6 6 6 6

7 System podatkowy na Cyprze - czego Cypr nie ma?
Brak podatku u źródła (WHT) dla dywidend, odsetek i licencji; Brak CFC (Controlled Foreign Corporation) - przepisów z zakresu kontroli zagranicznych korporacji; Brak cienkiej kapitalizacji; Brak cen transferowych; Brak podatku od obniżania kapitału i likwidacji spółki, gdy udziałowcami są nierezydenci; Brak podatku od zysków kapitałowych. 7 7

8 Liczba spółek na Cyprze od 2000 roku
2008 8 8

9 ! ! doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe
Republika Cypru nie jest krajem stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, nie jest rajem podatkowym – jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, krajem stosującym korzystne rozwiązania podatkowe. ! ! 9 9 9 9

10 Zmiany w polsko-cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Zmiany w polsko-cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu i majątku z 4 czerwca 1992 r.: Nastąpiła ratyfikacja zmian w treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ich efektem jest uzgodnienie nowej treści umowy, która wejdzie w życie z dniem roku. 10 10 10 10

11 Czy Cypr pozostanie ,,oknem na świat''?
11 11

12 Po 1 stycznia 2013 r. pozostają:
1) przedstawione wcześniej zasady opodatkowania dochodów na Cyprze; 2) możliwość nieopodatkowanego przeniesienia udziałów lub akcji do spółki cypryjskiej; 3) możliwość nieopodatkowanej wypłaty dywidendy na rzecz spółki cypryjskiej; 4) możliwość świadczenia usług przez spółkę cypryjską; 5) możliwości dalszej optymalizacji w oparciu o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Cypr. 12 12

13 Zjednoczone Emiraty Arabskie
Państwa, z którymi Cypr posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Armenia Azerbejdżan Austria Białoruś Belgia Bośnia i Hercegowina Bułgaria Francja Niemcy Grecja Węgry Indie Irlandia Włochy Norwegia Polska Katar Rumunia Rosja San Marino Seszele Tajlandia Uzbekistan Ukraina Zjednoczone Emiraty Arabskie Wielka Brytania USA 13 13

14 Więc jak optymalizować podatki po zmianach w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania na Cyprze?
Osiągnięcie efektywnej optymalizacji podatkowej będzie nadal możliwe. Można w tym celu skorzystać z rozwiązań prawnych innych państw, z którymi Cypr ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 14 14

15 Przykładowe modele optymalizacji
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Przykładowe modele optymalizacji 15 15 15 15

16 Model 1: dywidenda doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe
16 16 16 16

17 Transfer bieżących zysków: dywidenda
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Transfer bieżących zysków: dywidenda Mechanizm optymalizacji: 1) Założenie cypryjskiej spółki kapitałowej, 2) wymiana udziałów – udziały w polskiej spółce kapitałowej są wnoszone do spółki cypryjskiej, dotychczasowi udziałowcy polskiej spółki stają się jedynymi udziałowcami  spółki cypryjskiej, 3) jednocześnie spółka cypryjska jest jedynym udziałowcem polskiej spółki, 4) wymiana udziałów jest zwolniona z opodatkowania (por. art. 24 ust. 8a PIT oraz art. 12 ust. 4d CIT). 17 17 17 17

18 Transfer bieżących zysków: dywidenda
Korzyści: 1) dywidendy wypłacane cypryjskiej spółce przez polską spółkę będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego zarówno w Polsce, jak i na Cyprze, 2) możliwość inwestowania za pośrednictwem spółki cypryjskiej zysków wygenerowanych przez polską spółkę, 3) możliwość dalszej optymalizacji z wykorzystaniem innych jurysdykcji podatkowych. 18

19 Symulacja oszczędności Pozycje, dane w skali roku
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Symulacja oszczędności LP Pozycje, dane w skali roku Polska 1. Wysokość dywidendy PLN 2. Podatek do zapłaty w Polsce 0 PLN Oszczędność PLN (minus koszty funkcjonowania) 19 19 19 19

20 Model 2: Zbycie udziałów
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Model 2: Zbycie udziałów 20 20 20 20

21 Sprzedaż udziałów zwolniona z CIT
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Sprzedaż udziałów zwolniona z CIT Mechanizm optymalizacji: Założenie spółki na terytorium Republiki Cypru. Przeprowadzenie zmian w składzie udziałowców, w wyniku których właścicielem udziałów zostaje spółka zarejestrowana na Cyprze. Cypryjska spółka nabywa udziały w polskiej spółce, w której wartość rynkowa udziałów przewyższa wielokrotnie ich wartość nominalną. Sytuacja, w której następuje sprzedaż udziałów w polskiej spółce nie za pośrednictwem spółki cypryjskiej  prowadzi do powstania wysokiego dochodu oraz wysokiego podatku do zapłaty przez udziałowca. Następnie sprzedaż udziałów dokonywana jest z poziomu spółki cypryjskiej (zamiast udziałowca, sprzedaży udziałów dokona spółka z siedzibą na Cyprze). 21 21 21 21

22 Sprzedaż udziałów zwolniona z CIT
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Sprzedaż udziałów zwolniona z CIT Korzyści: Zyski z tytułu sprzedaży udziałów posiadanych przez cypryjską spółkę w spółce polskiej, zgodnie z cypryjskim ustawodawstwem oraz polsko-cypryjską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce ani na Cyprze. W związku z przewidzianym w cypryjskim prawie podatkowym generalnym zwolnieniem z opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, zyski spółki cypryjskiej mogą być inwestowane w sposób korzystny podatkowo. 22 22 22 22

23 Wynagrodzenie dyrektorów – spółka w ZEA
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Model 3: Wynagrodzenie dyrektorów – spółka w ZEA 23 23 23 23

24 Optymalizacja wynagradzania dyrektorów
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Optymalizacja wynagradzania dyrektorów Po 1 stycznia 2013 r. optymalizacja w tym zakresie wymaga skorzystania dodatkowo z jurysdykcji Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Mechanizm optymalizacji: Założenie spółki kapitałowej na prawie Republiki Cypru, Założenie spółki kapitałowej w ZEA, Objęcie przez Prezesów spółki polskiej funkcji dyrektorów – członków zarządu - spółki w ZEA, Transfer środków ze spółki cypryjskiej do spółki w ZEA (dywidenda lub wynagrodzenie za świadczenie usług), Wypłata wynagrodzenia w postaci „Director’s fee” z tytułu zarządzania spółką w ZEA. 24 24 24 24

25 Dlaczego ZEA? doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe
Zjednoczone Emiraty Arabskie: 1) brak podatków dochodowych w znanej nam postaci; 2) umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską; 3) umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem; 4) umowa w sprawie popierania i ochrony inwestycji z Polską (brak obowiązku uzyskiwania indywidualnego pozwolenia dewizowego na pośrednie lub bezpośrednie objęcie udziałów w spółce w ZEA). 25 25 25 25

26 w ZEA - funkcja dyrektora
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Optymalizacja wynagradzania dyrektorów Korzyści: Wypłata wynagrodzenia Director’s fee jest nieopodatkowana zarówno w Polsce, jak i w ZEA. Brak ograniczeń wysokości zarobków członków zarządu. Brak obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. 0% PIT Spółka w ZEA - funkcja dyrektora 26 26 26 26

27 Ministerstwo Finansów o wynagrodzeniach dyrektorskich z ZEA
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB2/ /12-2/TS): „W związku z powyższym stwierdzić należy, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegać będą opodatkowaniu w obu państwach. W tej sytuacji w Polsce będzie miała zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania zawarta w art. 24 umowy – metoda wyłączenia z progresją. ” 27 27

28 Symulacja oszczędności
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Symulacja oszczędności LP Pozycje, dane w skali roku Polska 1. Wyjściowy dochód PLN 2. Podatek PIT w Polsce, naliczony od dochodów skala: PLN liniowy PLN LP Pozycje, dane w skali roku ZEA 1. Wyjściowy dochód PLN 2. Przybliżony roczny koszt obsługi spółki cypryjskiej i ZEA ok PLN 4. Maksymalna oszczędność podatkowa: - jeśli dochody były opodatkowane według skali - jeśli dochody były opodatkowane według stawki 19% PLN PLN 28 28 28 28

29 Wynagrodzenie dyrektorów – spółka w LIBANIE
Model 3: Wynagrodzenie dyrektorów – spółka w LIBANIE

30 Dlaczego warto otworzyć działalność w Libanie?
Standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 15%, zaś brak jest podatku VAT. Dochody uzyskane z tytułu zysków kapitałowych (dywidendy, sprzedaż udziałów, akcji podlegają podatkowi w wysokości 10%), brak jest przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji oraz przepisów z zakresu CFC.

31 Dlaczego warto otworzyć działalność w Libanie?
Spółka typu offshore w Libanie: Jej dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkami dochodowymi; Nie płaci VAT-u ani żadnych podatków pośrednich; Brak opodatkowania dochodów kapitałowych; Zerowa stawka podatku z tytułu dywidendy; Stała coroczna kwota podatku bez wglądu na wysokość obrotów i dochodu w wysokości – 667 USD; Minimalne wymagani księgowe i audytorskie; Brak opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze spółki przez nierezydentów;

32 Model 4: Spółka słowacka
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Model 4: Spółka słowacka 32 32 32 32

33 33 33

34 Działalność marketingowa
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Model 5: Działalność marketingowa 34 34 34 34

35 Offshore: Optymalizacja działalności marketingowej
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Offshore: Optymalizacja działalności marketingowej Mechanizm optymalizacji: Założenie 2 niezależnych spółek na terytorium Republiki Cypru (CY) oraz np. na Seszelach (SE; brak podatku dochodowego). Spółka SE zawiera umowę marketingową ze spółką CY na poszukiwanie Klientów (dostawców lub odbiorców). Podpisana umowa przewiduje, iż w przypadku sfinalizowania transakcji spółka CY wypłaci na rzecz spółki SE wynagrodzenie prowizyjne. Spółka SE przekazuje spółce CY dane kontrahenta (kupującego lub sprzedającego). Ewentualnie spółka SE zleca spółce CY przeprowadzenie transakcji na warunkach pośrednika, tj. Zleceniodawcą jest spółka SE a Zleceniobiorcą jest spółka CY. Spółka CY sprzedaje towar ostatecznemu nabywcy w UE, (spółka CY dostarcza towar ostatecznemu nabywcy w UE). Spółka CY wypłaca zgodnie z umową na rzecz spółki SE wynagrodzenie prowizyjne (success fee) lub wariantowo kwotę wynikającą z umowy zlecenia. Model może być wykorzystywany również przy działalności doradczej. 35 35 35 35

36 Spółka SE Spółka CY Offshore: Optymalizacja działalności marketingowej
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Offshore: Optymalizacja działalności marketingowej SUCCESS FEE Spółka SE Spółka CY Dostawca Nabywca w UE 36 36 36 36

37 Offshore: Optymalizacja działalności marketingowej
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Offshore: Optymalizacja działalności marketingowej Korzyści: Niskie opodatkowanie dochodu: spółka CY – 10% spółka SE – brak opodatkowania Model powszechnie stosowany Przejrzystość modelu Łatwa kontrola środków Zapewnienie anonimowości beneficjenta Łatwość implementacji modelu Niskie koszty implementacji 37 37 37 37

38 Własność intelektualna
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Model 6: Własność intelektualna 38 38 38 38

39 Offshore: Optymalizacja własności intelektualnej
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Offshore: Optymalizacja własności intelektualnej Tworzona jest spółka w jurysdykcji z zerowym opodatkowaniem, np. Belize (BE). Przedmiotowa spółka będzie posiadać prawo własności do know-how. Spółka cypryjska (CY) nie powiązana kapitałowo ze spółką BE, nabędzie prawo licencji do ww. know-how od ostatniej. Spółka CY udzieli sublicencji spółce polskiej (PL) do know-kow jakie nabyła od spółki BE. PL z tytułu uzyskanego know-how zapłaci opłatę licencyjną należną CY. Spółka CY pozostawi w charakterze przychodu 5% kwoty uzyskanej od PL a 95% przekaże BE w charakterze opłaty licencyjnej. 39 39 39 39

40 Offshore: Optymalizacja własności intelektualnej
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Offshore: Optymalizacja własności intelektualnej licencja faktura – płatność 5 – 7 % pozostanie w spółce CY jako dochód sublicencja faktura – płatność opłata licencyjna Spółka BE właściciel patentu Spółka CY Spółka Polska Faktyczny użytkownik patentu 40 40 40 40

41 Model 7: Spółki w Luksemburgu

42 Formy prawne występujące w Lusemburgu
Spółka z o.o. (SARL - société à responsabilité limitée) Spółka akcyjna (S.A. -société par actions, société anonyme) Spółka jawna (société en nom collectif) Spółka komandytowo-akcyjna (société en commandite par actions) Specjalna spółka komandytowa - (SCSp - société en commandite spécial)

43 Alternatywa dla polskich SKA
Société en Commandite Spécial SCSp funkcjonuje w luksemburskim systemie prawnym od 15 lipca 2013 Najważniejsze cechy Transparentność podatkowa Możliwość emisji dłużnych papierów wartościowych Brak osobowości prawnej Powstanie spółki z dniem podpisania umowy spółki

44 Struktura z wykorzystaniem spółek luksemburskich
oraz polskich FIZ SKA Sp. z o.o. General Parnter S.A.R.L. FIZ <5% >95% SCSp Emisja

45 Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne
SIF SICAF - Spółki Inwestycyjne o stałym kapitale (Société d'investissement à capital fixe) SICAV - Spółki Inwestycyjne ze zmiennym kapitałem (Société d'Investissement À Capital Variable)

46 SIF SICAV SICAF Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Sp. z o.o
LTD KS Dywersyfikacja SKA SKA Zarząd Minimalny kapitał Nadzór Dezpozytariusz Audytor Centralna administracja EUR

47 Spółki holdingowe SPF/SOPARFI FIZ SKA Sp z o.o.

48 Przykładowe koszty: Forma prawna Rejestracja Utrzymanie roczne S.a.r.l
EUR EUR SCSp EUR SIF od EUR Ok 1% wartości

49 Dokumentacja Cen Transferowych
49

50 Dokumentacja Cen Transferowych
Powołana na terytorium Cypru spółka może, co do zasady, zostać uznana za podmiot powiązany z podmiotem krajowym, nabywającym różnego rodzaju usługi (art. 11 ustawy CIT), dlatego też organy podatkowe mogą zażądać przedstawienia dokumentacji cen transferowych. Obowiązek dokumentacyjny: - w przypadku przekroczenia ustawowego progu w wysokości EURO dla transakcji usługowej pomiędzy kontrahentami powiązanymi, koniecznym będzie sporządzenie dokumentacji podatkowej takich transakcji  - okazanie dokumentacji organom kontrolnym zapobiega wymierzeniu podwyższonego podatku z zastosowaniem stawki w wysokości 50% w stosunku do różnicy pomiędzy zadeklarowanym dochodem, a dochodem określonym przez organ podatkowy 50 50

51 Dokumentacja Cen Transferowych
Szacowanie dochodu: - Organy podatkowe mogą badać, czy warunki transakcji, zawartych z podmiotem cypryjskim, odpowiadają rynkowym, - W razie uznania, iż warunki odbiegają od rynkowych, mogą doszacować dochód polskiego podatnika, - Wszystkie  transfery powinny być zaplanowane i przeprowadzone z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, - Stosowanie metod preferowanych przez władze skarbowe pozwala zoptymalizować ryzyko zakwestionowania transakcji 51 51

52 Pozostałe usługi ECDDP Cyprus Ltd.
52

53 prawnego i księgowego:
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe W ramach działalności ECDDP Cyprus Ltd. Oferujemy następujące usługi w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego i księgowego: Audyt optymalizacyjny; Opracowanie strategii podatkowej; Opracowanie strategii rozwoju; Opracowanie strategii bezpieczeństwa; Wdrożenie strategii; Rejestracji firm na prawie Republiki Cypru; Rejestracji i prowadzenia usług zarządu powierniczego (trustu), funduszy Inwestycyjnych, biur maklerskich, spółek leasingowych, fundacji; Rejestracji firm w innych jurysdykcjach podatkowych; Prowadzenia tzw. nominalnego serwisu właścicielskiego i zarządczego; Kompleksowej obsługi prawnej; Kompleksowej obsługi księgowej i audytorskiej; Prowadzenie virtual office; Usług sekretarskich; Usług translatorskich. 53 53 53 53

54 ECDDP – grupa spółek świadczących szeroki wachlarz
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe ECDDP – grupa spółek świadczących szeroki wachlarz usług doradczych w kraju i za granicą: ECDDP Sp. z o. o. - doradztwo podatkowe ECDDP Audyt Sp. z o. o. - badania sprawozdań finansowych ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. – szkolenia podatkowe, księgowe, rachunkowość ECDDP Outsourcing Sp. z o. o. – outsourcing: księgowość, kadry płace ECDDP Support Sp. z o. o. - usługi informatyczne, HR, PR ECDDP Cyprus Ltd. (Nikozja) – doradztwo gospodarcze ECDDP Ukraina (Kijów, Lwów) – obsługa gospodarcza rynku ukraińskiego ECDDP Czechy (Praga) - obsługa gospodarcza rynku w Czechach i na Słowacji Kancelaria Prawna BKM – usługi prawne 54 54 54 54

55 ECDDP – grupa spółek świadczących szeroki wachlarz
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe ECDDP – grupa spółek świadczących szeroki wachlarz Usług doradczych w kraju i za granicą: ECDDP Sp. z o. o. należy do grona największych i najszybciej rozwijających się polskich firm doradztwa podatkowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom podatników pomagamy Klientom wybrać właściwy kierunek polityki podatkowej, zapewniając bezpieczeństwo i optymalizację ponoszonych obciążeń podatkowych. Naszym największym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów o doświadczeniu nie tylko krajowym, ale również międzynarodowym, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje. ECDDP w pełni odpowiada za przedstawione Klientom propozycje z zakresu doradztwa podatkowego, a Klient jest chroniony w związku z posiadanym przez ECDDP ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej wynoszącym 5 milionów EURO od jednostkowego zdarzenia. Jest to w chwili obecnej ubezpieczenie obejmujące najwyższe wartościowo jednorazowe zdarzenie, spośród wszystkich polis zawartych przez spółki doradztwa podatkowego działające na polskim rynku. Zebrane doświadczenie oraz znajomość potrzeb Klientów pozwoliły nam wyodrębnić strukturę branżową i podzielić ją na zespoły specjalizujące się w obsłudze przedsiębiorstw z bardzo licznych branż - motoryzacyjnej, farmaceutycznej, transportowej, spedycyjnej, logistycznej, paliwowej, energetycznej, chemicznej, budowlanej, spożywczej oraz usług finansowych. 55 55 55 55

56 Dziękuję za uwagę Krzysztof Komorniczak
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Dziękuję za uwagę Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o. o. ECDDP 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej prezentacji nie może być kopiowana ani też powielana bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez ECDDP 56 56 56 56

57 „Leksykon VAT. Teoria. Praktyka. Orzecznictwo”
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe Najnowsza propozycja wydawnicza ECDDP i C.H. Beck „Leksykon VAT. Teoria. Praktyka. Orzecznictwo” Długo oczekiwana publikacja, dostarczająca odpowiedzi na pytania nurtujące podatników prowadzących działalność gospodarczą, jest już dostępna w księgarniach. Lekturę polecamy wszystkim, którzy na co dzień napotykają problemy w bieżących rozliczeniach podatkowych. Przejrzysta forma, liczne przykłady praktyczne oraz klarowne opracowania dotyczące konkretnych transakcji gospodarczych z pewnością ułatwią każdemu przedsiębiorcy funkcjonowanie w obszarze prawa podatkowego. Zapraszamy do lektury! 57 57 57

58 ECDDP – grupa spółek świadczących szeroki wachlarz
doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe ECDDP – grupa spółek świadczących szeroki wachlarz Usług doradczych w kraju i za granicą: 58 58 58 58


Pobierz ppt "doradztwo podatkowe, prawne, księgowe, rachunkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google