Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."— Zapis prezentacji:

1 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 Od projektu do efektu Katowice, 14 listopada 2013 r.

2 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Obszar wsparcia POWT RCz-RP 2007-2013

3 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Cel globalny POWT RCz-RP 2007-2013 Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz przez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

4 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Osie priorytetowe i dziedziny wsparcia Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Dziedziny wsparcia: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedziny wsparcia: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedziny wsparcia: 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 4 Pomoc Techniczna

5 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Projekty wspomagające rozwój polsko-czeskiego pogranicza : są realizowane przez partnerów z Czech i Polski – Partner Wiodący cechują się współpracą transgraniczną: wspólne przygotowanie wspólna realizacja wspólny personel wspólne finansowanie mają charakter transgraniczny CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

6 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 POWT RCz - RP 2007-2013 Jest już trzecim programem transgranicznym na pograniczu czesko-polskim finansowanym przez Unię Europejską Jest czwartym programem transgranicznym w Europie pod względem zaangażowania środków unijnych Całkowite wydatki kwalifikowalne z EFRR: 219 459 344 EUR Odbyło się 12 KM, 13 PO oraz 6 GR Przeprowadzono 7 naborów wniosków - złożono 688 projektów* Zatwierdzono do dofinansowania 317 projektów* Do 21.10. br. ukończono pod względem finansowym 178 projektów (70% projektów) Oszczędności środków z tych projektów wynoszą 25,5 mln (czyli ok. 19%) * Nie uwzględniono projektów z FMP CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

7 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Instytucje w Programie Instytucja Zarządzająca - MRR RCz i Koordynator Krajowy - MRR RP Centrum Rozwoju Regionalnego RCz - Wspólny Sekretariat Techniczny Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc, Česká republika Główna działalność WST: wsparcie IZ i KK wsparcie Komitetu Monitorującego (materiały, organizacja posiedzenia, itp.) administracja wniosków projektowych (konsultacje, nabór, rejestracja, ocena (kontrola formalna, kwalifikowalności, współpracy i wpływu transgranicznego) koordynacja procesu oceny - Wspólny Panel Ekspertów (jakość i wpływ) opracowywanie raportów dotyczących realizacji Programu (w tym dla KE) promocja POWT RCz-RP 2007-2013 wsparcie pozostałych organów Programu (przygotowywanie Decyzji i Umów, administracja zmian, itp.) Instytucja Płatnicza i Certyfikująca (MF RCz) Instytucja Audytowa (MF RCz i MRR RP) Kontrolerzy (UW i CRR RCz) Podmioty Regionalne (PR)

8 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Realizacja projektów POWT RCz-RP 2007-2013 stan na dzień 30.09.2013 r. Graf przedstawia stan wykorzystania środków z EFRR w tys. euro, alokacja to 100%. Kolumna "Zatwierdzono" zawiera także projekty rezerwowe z Decyzją/ Umową podpisaną po oszczędnościach z projektów zakończonych pod względem finansowym. Kolumna "Zrealizowano" przedstawia ilość podanych wniosków o płatność, zrealizowanych faktycznie projektów jest więcej. Kolumna "Zakończono" przedstawia ilość projektów zakończonych pod względem finansowym na poziomie faktycznie wypłaconych dotacji.

9 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Województwo Śląskie 23 Partnerów Wiodących i 32 Partnerów Projektu 1.1 Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (CZ) - Bolesław (PL) w ramach poprawy dostępności obrzaru pogranicza 1.2 Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym CZ-PL 1.3 Czesko - polskie pogranicze - poprawa bezpieczeństwa 2.2 Rzeki dzielą, rzeki łączą, budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie 2.2 Rowerem do sąsiadów 2.3 Czesko-polskie centrum leksykograficzne 2.3 Akcent@com 3.1 Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA 3.1 EUREGIO PL-CZ 3.2 Przegląd Filmowy Kino na Granicy 2010-2012

10 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Aktualności Administracja zmian w projektach i przygotowanie Decyzji/ Umów Posiedzenia Grup Roboczych - przygotowanie Programu 2014-2020 Dodatkowy nabór wniosków z 1.1. i 2.2. – do końca stycznia 2014 r. Organizacja Komitetów Monitorujących (najbliższy KM maj 2014 r.) Raport roczny z wdrażania POWT RCz-RP 2007-2013 za rok 2013 Promocja Programu (Wydarzenia Roczne, newsletter, ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne, itp.) Dokumentacja, aktualności, kontakty, przydatne informacje www.cz-pl.eu

11 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Grupy Robocza ds. nowego Programu Pierwsze posiedzenie 17.04.2012 r. Ołomuniec Zasady funkcjonowania Grupy Roboczej Harmonogram prac Obszar wsparcia Analiza SWOT i SEA Cele Tematyczne oraz Priorytety Inwestycyjne Logika interwencyjna (wskaźniki) CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

12 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Cele tematyczne Cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Priorytet Inwestycyjny 5 b promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi Cel tematyczny 6 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami Priorytet Inwestycyjny 6 c Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Priorytet Inwestycyjny 6 d Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu NATURA 2000 i zielonej infrastruktury

13 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Cel tematyczny 7 Promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych Priorytet Inwestycyjny 7 b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Cel tematyczny 10 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Priorytet Inwestycyjny 10 b Opracowywanie i realizacja wspólnych systemów kształcenia i szkolenia Cel tematyczny 11 Zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej Priorytet Inwestycyjny 11 b Wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

14 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Co nowego w przyszłym Programie? Przesłanie Programu do Komisji Europejskiej Planowane na I półrocze 2014 roku Projekty flagowe (zarówno tzw. twarde jak i miękkie, które spełniałyby jednocześnie trzy następujące warunki): znaczenie strategiczne dla współpracy transgranicznej w dużym stopniu realizujące wskaźniki programowe wdrażane i/lub wywierające wpływ na cały lub większość obszaru wsparcia Programu Nabory tematyczne Obowiązkowe konsultacje propozycji projektowych (mailowe lub osobiste) Planowana alokacja to ok. 226 mln EUR Pierwszy nabór wniosków jesień 2014 lub wiosna 2015

15 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Doradztwo, informacje, konsultacje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy ul. Piastowska 40, Bielsko Biała tel: + 48/ 33 485 32 83 fax: + 48/ 33 485 32 87 Monika Drożdż mdrozdz@slaskie.plmdrozdz@slaskie.pl Małgorzata Jasek mjasek@slaskie.plmjasek@slaskie.pl http://ewt.slaskie.pl Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Oddělení regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 28. října 117, 702 18 Ostrava tel: + 42/ 59 56 22 327 fax: + 42/ 59 56 22 126 Jana Bartošková jana.bartoskova@kr-moravskoslezsky.cz Petr Zajac petr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz

16 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Dziękuję za uwagę Ewa Klimkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wspólny Sekretariat Techniczny POWT RCz-RP 2007-2013 ul. Jeremenkova 40 B 779 00 Ołomuniec Republika Czeska www.cz-pl.eu tel: +420 58 733 77 15 fax: +420 58 733 77 17 e-mail: klimkiewicz@crr.czklimkiewicz@crr.cz


Pobierz ppt "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."

Podobne prezentacje


Reklamy Google