Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

50-lat Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEP im. Kazimierza Szpotańskiego (1959 - 2009) 4 XI 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "50-lat Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEP im. Kazimierza Szpotańskiego (1959 - 2009) 4 XI 2009."— Zapis prezentacji:

1 50-lat Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEP im. Kazimierza Szpotańskiego ( ) 4 XI 2009

2 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 Tło zewnętrzne działania SAiP oddanie do eksploatacji I polskiego komputera XYZ, : - rozpoczęcie produkcji seryjnej samochodu dostawczego Żuk (1959), - poniedziałek dniem bezmiesnym (zarządzenie, 1959), - Fidel Castro przejmuje władzę na Kubie (2 I 1959), - Alaska i Hawaje - 49 i 50 stanem USA (1959), - Jack Kilby opatentował układ scalony (TI, 6 II 1959), - pierwsza rakieta ZSRR ląduje na Księżycu (13 IX 1959), - otwarto połączenie telefoniczne Europa-USA (22 IX 1959), - specjalność Masz. matematyczne na Wydz.Łączności PW (1960), - prototyp maszyny UMC-1 na Politechnice Warszawskiej (1960), - specjalność Masz. Matematyczne, Wydz.Łączności PWrocł. (1962), - prototyp komputera analogowego ELWAT (WAT, 1964), - uruchomienie maszyny UMC-10 (tranzystorowa v. UMC-1, 1964), - uruchomienie Kat. Podst. Elektroniki i Automatyki (W. El. PW,1964).

3 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ : - Gordon Moore (gęstość tranzystorów podwaja się co 12 miesięcy 1965) - I polski komputer do przetwarzania danych ZAM-41, prod. ser. 1966, - powstaje Amateur Computer Soc. (narodziny pers. computing, 1966), - uruchomienie w Elwro prod. ser. maszyn Odra 1204 (1967), - GM wprow. u.elektroniczne do ster.zamiast przekaźników (1968) - pocz. produkcji scalonych układów pamięci (1968), - Douglas Engelbart zademonstrował: klawiaturę, mysz, windows 1968, - człowiek ląduje na Księżycu (Armstrong, 1969), - Intel zapowiada prod.ukła. scalonych 1 Kbit RAM (1969), - oparcowano Unix w Bell Labs (1970) - prototyp komputera Odra 1305 (Elwro, 1971), - opanowano produkcję I-go Procesora Intel 4004 (4-bit, II 1971), - Intel produkuje P 8008 (220 kHz, 8-bit, 3500 tranzystorów, 1972), - opracowanie języka C (Brian Kerninghan, Denus Ritchie, 1972), - opracowano Ethernet (Bob Metcalfe, Xerox, III 1973), - IBM wprowadza 8 HD zwany Winchester (70 MB, 1973),

4 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ : - Intel-8080 P: 8-bit, adr. 64 KB pamieci, 6000 tranzystorów (1974), - National Semiconductor wprowadza 16-bit IMP-16 P (1974), - procesory MC6501, MC6502 i 6800 w technologii MOS (1975), - Lee Felsenstein & Bob Marsh rozpoczynają pracę nad kompletnym PC z P 8080, klawiaturą i kolorowym wyswietlaczem 1975, - Steve Woźniak oferuje jego nowy komputer Apple firmie HP, 3/1976, - Steve & Steve Woźniak zakładaja Apple Computer Company 4/1976, - TI wprowadza TMS9900, pierwszy 16-bit P (7/1976), - Steve Woźniak proponuje HP stworzenie PC (odrzucone, 6/1976), - w sprzedaży są Apple I - pierwsze PC (666,66 $, 7/1976), - Apple II jest już w grudniu 1976, - założenie Microsoft company (Bill Gates 64% & Paul Allen, 2/1977), - w ciągu roku 1977 sprzedano 48 tys. PC, - Intel-8086 (16-bit, 4,77 MHz/29 tys tranz/1 M/0,33 Mips, 7/1977), - pierwszy PLC (084) w Bedford Associates (Mass, 1977), - Clive Sinclair tworzy Sinclair Research w Anglii (7/1979).

5 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ : - Motorola wprowadza bit P, 68 tys. tranz. (9/1979, - sprzedano 50 tysięczny komputer Apple II (10/1979), - Apple Computer wprowadza Macintosh SE/30 16 MHz, 4 MB RAM, - Corel Systems wprowadza Corel DRAW for Windows (1/1989), - Intel wprowadza 33 MHz 80386DX P i math co-processor, - Microsoft wprowadza Microsoft Word 5.0 for DOS (5/1989), lata 1990-te: - wprowadzenie SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), - Intel Pentium III Xeon procesory: 28 mln.tranz. (1999). lata 2000-ne: - PAC (Programmable automation controller), - Intel 64 b Pentium 4: 3,4 GHz/ 169 mln.tranz. (2005), - Intel Itanium Dual Core: 1,66 GHz/1,72 mln.tranz. (2007), - w układach sterowania Tokamaka pod Monachium zastosowano systemy DAQ 8-rdzeniowe firmy National Instruments (2009).

6 50-lat SAiP OW SEP co w tym czasie się działo 50-lat SAiP OW SEP, co w tym czasie się działo ? ( ) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Andrzej Marusak4 XI 2009

7 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7 Na początku powołano Komisję Automatyki i Pomiarów OW SEP (20 maja 1959 r.) z inicjatywy : Józefa Chmielarza, Edwarda Kobosko, Zygmunta Kosztowskiego, Ryszarda Tobolskiego i Edwarda Sepczynskiego. Wskutek wzrostu liczby członków i kół SEP zainteresowanych tematyką A i P, Komisję przekształcono w Sekcję Automatyki i Pomiarów OW SEP (1 kwietnia 1971 r.)

8 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8 Utworzono referaty ds.: sympozjów i wystaw, współ- pracy z OW NOT, informacji technicznej oraz szkolenia i wycieczek. Tematyką spotkań S A i P były: Zagadnienia z dziedziny automatyki i pomiarów elektrycznych, a w tym: podstawowych elementów i przyrządów, konstrukcje złożone i ich zastosowanie do kompleksowej automatyzacji w: - różnych gałęziach przemysłu, - biologii, - medycynie, - technice astronautycznej itp.

9 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9 ORGANIZOWANO: sympozja i konferencje, spotkania członków, sympatyków i zapro- szonych gości. Odbywały się one w różnych zakładach prze- mysłowych i instytucjach w kraju i za granicą w ramach wycieczek techniczno-szkole- niowych. Zob. /

10 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10 W latach w składzie SAiP było 16 KÓŁ ZAKŁADOWYCH i 790 CZŁONKÓW.

11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11 Od 1990 roku, w wyniku: przemian zachodzących w kraju, upadku wielu gałęzi przemysłu, napływu gotowych rozwiązań konstrukcyj- nych z zagranicy, następował spadek aktywności działalności merytorycznej SAiP OW i

12 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12 W 1999 r. przy SAiP OW pozostały tylko 2 koła zakładowe: przy Centrum Informatyki, Energetyki i Energii Atomowej oraz koło specjalistyczne przy Kolegium Sekcji.

13 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________13 Od roku 2001 w SAiP OW SEP jest tylko 1 koło: koło specjalistyczne przy Kolegium Sekcji, liczące średnio ok. 50 członków

14 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Przewodniczącymi Komisji i Sekcji AiP OW SEP byli (w latach): Józef Chmielarz ( ), Zdzisław Kacprzyk ( ), Wojciech Dworak ( ), Henryk Jerzy Kozień ( ), Andrzej Marusak ( ).

15 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________16 Wojciech Dworak Henryk Jerzy Kozień Andrzej Marusak (ur ) (ur ) (ur ) Józef Chmielarz ( ) Zdzisław Kacprzyk ( )

16 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________17 Przykłady działalności SAiP OW SEP Od lewej: Kazimierz Gawąd, Jan Felicki, Jan Kożuchowski, Zdzisław Kacprzyk, NN

17 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________18 Konferencja Automatyki (Kompleksowej) 1974) 3-ci od lewej: Andrzej Straszak, 4-ty: Zdzisław Kacprzyk

18 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________19 Konferencje (do 2001 r., m.in.) : Krajowa konferencja techniczna "Informatyka '78"; 2 konferencje nt.: energetyki jądrowej (1978) oraz - sterowania i na- pędów (1979); Międzynarodowa konferencja "Mikronika '79"; 6 konferencji (1980) nt.: energetyki krajowej, krajowej informatyki, źródeł światła, systemów zarządzania komputerowego, aparatury firm ELWRO, MERA oraz Tektronix i Rhode Schwarz; 2 konferencje nt. "Asortyment i nowe uruchomienia ZWAR" (1982); 4 konferencje nt. "Komputerowe systemy pomiarowe firmy Tetronix, w tym oscyloskopy i zestawy do badań radiotelefonów" (1983); 2 sympozja: "Automatyzacja procesów produkcyjnych w rolnictwie" (1994) i "Automatyczne sterowanie mikroklimatem w obiektach chowu zwierząt" (1996).

19 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________20 Seminaria (do roku 2002): w Warszawie: w Porcie Lotniczym Okęcie, w Instytucie Maszyn Matematycznych, cykl odczytów nt. "Sterowniki programowalne"; 2 prelekcje nt. "Napęd elektryczny obrabiarek" i "Akre- dytacja laboratoriów badawczych w świetle wymagań normy ISO na podstawie doświadczeń CLB ZWAR" - zorganizowane przez Koło 108 wspólnie z Kołem 605; 1 seminarium w firmie Siemens nt. "Sterowniki progra- mowalne PLC SIMATIC" (1999), 3 seminaria wyjazdowe: w kopalni "Bełchatów", Rafinerii w Płocku i elektrowni wodnej we Włocławku.

20 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________21 Po roku 2002 (przykłady): 2 odczyty (2002 r.); Pozycja projektantów branży elektrycznej w strukturze izby inżynierów budownictwa – realia i perspektywy ", "Oddziaływanie pola magnetycznego na organizm ludzki i urządzenia techniczne ". wycieczka techniczna do IPC Business Center w Warszawie rozwiązania wyposażenia i instalacji "inteligentnego budynku biurowego" (2003), 6-cio godz. szkolenie internetowe (w tym 5 godz. zajęć labo- ratoryjnych) nt. "Wykorzystanie Internetu", 26 osób (2003), seminarium "Mobilny świat informatyki - wszystko o kom- puterach przenośnych i akcesoriach do nich, nowoczesne rozwiązania sieciowe i sieci bezprzewodowe - 3 referaty z prezentacją urządzeń (2003):

21 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________22 2 referaty (2003) nt.: "Ochrony przeciw-przepięciowej w insta- lacjach elektrycznych niskiego napięcia, 3 referaty (2004): "Ogniwa paliwowe – przyszłościowe źródła energii elektrycznej, " Nowoczesne systemy alarmowe ", "Europejska Magistrala Instalacyjna (EIB) – komfort, bezpieczeństwo, przykłady zastosowań ". 1 wycieczka techniczna do Gazo- wej Elektrociepłowni Siedlce i zwiedzanie 600 letniego zamku i miasta Liw nad Liwcem (2004), Zamek w Liwie

22 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________23 Wycieczka na tle gazowego turbo-generatora w EC Siedlce

23 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________24 Konferencja APW'04 (Automatyka i Pomiary w Warszawie 2004) - z okazji 45-lat SAiP OW (było 90 osób ze środowiska warszawskiego. Przedstawiono 14 referatów, miało miejsce wystąpienie Prezesa SEP i dyskusja wspomnieniowa nt. historii AiP (7 głosów). Wydano materiały w formie książkowej (z fotografiami). Założono stronę poświęconą tema- tyce A i P. Na tej stronie umieszczono: Bogate materiały dotyczące konferencji APW'04 (teksty referatów, nagrania dźwiękowe wystąpień oraz prezentacje ppt kilku referatów). Rozdział pt. 'Sylwetki automatyków i pomiarowców' jest przeznaczony na biogramy i życiorysy wybitnych automatyków i pomiarowców (obecnie jest tam już 98 biogramów).

24 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________25 Przykłady innych imprez Wycieczka techniczna do GUM (Głównego Urzędu Miar), 30 osób. Zwiedzono: Lab. Probiercze, Lab. Wzorców Masy, Muzeum Miar i Wag oraz Lab. Pomiaru Czasu (V 2005). Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego (I 2005). Wycieczka techniczna do Stacji EE NAREW, EC Białystok + zwiedzanie zabytków Wilna i Trok, Twierdzy Osowiec i Biebrzańskiego Parku Narodowego (25÷28 VIII 2005), Odczyt nt. "Praktyczne zagadnienia współczesnej fotografii cyfrowej i analogowej (2005). Szkolenie nt. "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach " (2005). Odczyt nt. "Historia elektryczności - od pioruna do elektrowni atomowej " (2008),

25 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________26 Profesorowie, od lewej: R. Barlik, J. Kurek, W. Findeisen, H. Leśkiewicz, T. Kaczorek Fotografie z Konferencji APW04

26 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________27 Fotografie z Konferencji APW04 Zobacz:

27 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________28 Fotografie z Konferencji APW04

28 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________29 Komitet Organizacyjny Konferencji APW04

29 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________30 Aktywność członków SAiP OW na terenie SEP członkowie SAiP OW SEP współpracują z innymi sekcjami i komisjami OW przy organizowaniu konferencji, odczytów, zjazdów i innych imprez, pracują w centralnych komisjach i sekcjach SEP, pracowali w komitetach organizacyjno-programowych konfe- rencji organizowanych przez inne agendy SEP, np.: - I Kongresu Elektryki Polskiej (KEP 2009), - Konferencji OPE05, OPE07, ZOSE06, ZIPE09. Pracowali i pracują w komitetach organizacyjnych Walnych Zjazdów Delegatów i imprez rocznicowych OW, są przewodniczącymi 3 komisji OW i 1 centralnej komisji SEP

30 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31 WYCIECZKI TECHNICZNE Np. w latach : 25 wyjazdów, 83 zakłady przemysłowe w kraju zagranicą, 6 zakładów w NRD i CSRS oraz na Węgrzech, 54 obiekty turystyczne, przejechano autokarami ok km, 842 uczestników. (zobacz mapka wycieczek)

31 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________32

32 Dziękuję Państwu za uwagę! ____________________________________________ Zobacz!


Pobierz ppt "50-lat Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEP im. Kazimierza Szpotańskiego (1959 - 2009) 4 XI 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google