Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZATOR: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH we współpracy z inicjatorem projektu Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt i Mazowieckim Stowarzyszeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZATOR: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH we współpracy z inicjatorem projektu Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt i Mazowieckim Stowarzyszeniem."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZATOR: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH we współpracy z inicjatorem projektu Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt i Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto Internetowy Serwis z Prasą dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

2 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Jolanta Brzostek-Pawłowska Jak działa internetowy serwis e-Kiosk? Główne założenia koncepcji i funkcje

3 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Serwis e-Kiosk http://ekiosk.imm.org.pl Serwis e-Kiosk został zrealizowany w 2008/09 r. przez Instytut Maszyn Matematycznych w ramach projektu badawczego rozwojowego N R13 0019 04: Usunięcie barier w dostępie osób niewidomych do spójnego społeczeństwa informacyjnego poprzez automatyzację przetwarzania artykułów prasowych na format dostępny niewidomym oraz publikację artykułów w serwisie z prasą dla osób niewidomych finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt i wykonanie oprogramowania: Zespół Programistów pod kierunkiem Dariusza Nurzyńskiego Testowanie, ewaluacja, pilotowa eksploatacja: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto Koordynator Projektu: Małgorzata Rubin, Kierownik Projektu: Jolanta Brzostek-Pawłowska

4 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Witam, to ja, e-Kiosk

5 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Plan Cel serwisu e-Kiosk Jakie problemy rozwiązuje ? Bariery do pokonania Główne założenia organizacyjne i technologiczne Uwarunkowania ekonomiczne i cywilizacyjne Struktura oprogramowania serwisu e-Kiosk Współpraca serwisu e-Kiosk z otoczeniem Grupy interesariuszy serwisu i funkcje serwisu dla nich Problemy i wyzwania: Więcej, taniej, lepiej…

6 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Cel serwisu e-Kiosk Jakie problemy rozwiązuje ? Bariery do pokonania Główne założenia organizacyjne i technologiczne Uwarunkowania ekonomiczne i cywilizacyjne Struktura oprogramowania serwisu e-Kiosk Współpraca serwisu e-Kiosk z otoczeniem Grupy interesariuszy serwisu i funkcje serwisu dla nich Problemy i wyzwania: Więcej, taniej, lepiej… Plan

7 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Cel serwisu e-Kiosk (1) Jakie problemy do rozwiązania? 1.Uzyskać i udostępnić przez Internet teksty artykułów i inne treści informacyjne czasopism osobom niewidzącym w kompletnych numerach czasopism adekwatnych do drukowanych 2.Zgromadzić czasopisma w jednej bazie, dostępne przez jeden punkt wejścia (one point of entry) 3.Zapewnić szybki dostęp (łatwe wyszukiwanie i nawigację) do Aktualnych czasopism i do archiwalnych Do treści preferowanych i poszukiwanych

8 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Bariery do pokonania (1) ciężkie zawartości czasopism: dużo grafiki, kolumny i ramki teksty graficzne

9 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Tabloidalny układ treści czasopism (przykład1)

10 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Tabloidalny układ treści czasopism (przykład 2)

11 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Bariery do pokonania (1+1+1) Bariery do pokonania: ciężkie zawartości czasopism: dużo grafiki, kolumny i ramki teksty graficzne redakcje czasopisma w większości dostarczają w PDF PDF jest formatem PostScript zapisującym obraz, a nie logikę tekstu operacje składu publikacji w programach DTP nie zawsze są robione ex arte, tzn. niejednorodne techniki składu publikacji w tym samym narzędziu, np. InDesign, w różnych redakcjach materiały źródłowe o różnym stopniu trudności przetwarzania

12 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Przetwarzanie materiałów Przetwarzanie materiałów dostarczanych przez Redakcje zasadza się w uzyskaniu czystego tekstu (z pdf, z doc) strukturalizacji tekstu – działy, tytuły i autorzy artykułów indeksacji tekstu słowami kluczowymi i opcjonalnie dołączanie informacji o grafikach, rysunkach streszczanie artykułów.

13 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Metamorfoza

14 Cel serwisu e-Kiosk Jakie problemy rozwiązuje ? Bariery do pokonania Główne założenia organizacyjne i technologiczne Uwarunkowania ekonomiczne i cywilizacyjne Struktura oprogramowania serwisu e-Kiosk Współpraca serwisu e-Kiosk z otoczeniem Grupy interesariuszy serwisu i funkcje serwisu dla nich Problemy i wyzwania: Więcej, taniej, lepiej… Plan

15 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Uwarunkowania (1) Ekonomiczne poziom finansowania projektu ograniczył – zakres szczegółowych analiz narzędzi DTP używanych w redakcjach (funkcji, formatów i możliwych vs praktykowanych technologii składu publikacji), – wykluczył opracowanie i wykonanie własnego konwertera PDF na TXT oszacowanie kosztów utrzymania e-Kiosku na przykładzie Stowarzyszenia De Facto narzuciły warunek wydajnościowy przetwarzania materiałów w e-Kiosku 5 min/na artykuł pracy redakcyjnej

16 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Uwarunkowania (2) Cywilizacyjne świadomość społeczna problemów osób niewidomych w dostępie do elektronicznej prasy i informacji jest niska otwartość na współpracę jest, ale… materiały źródłowe otrzymywane i materiały źródłowe dostępne na portalach wymagają dużych nakładów na przetworzenie i w przyszłości, jeśli się nic nie zmieni w otoczeniu, na dalsze uefektywnianie algorytmów przetwarzania (brak reżimu w technikach składu)

17 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Założenia organizacyjne System zamknięty, czasopisma dostępne tylko dla niewidomych i słabowidzących 1 Weryfikacja uprawnień inwalidzkich Rejestracja e-Kiosk 2 UmowyUmowy Redakcje i wydawnictwa dostawcy materiałów Rejestracja 3 Zaplecze: administrator, redaktorzy, wolontariusze Rejestracja UmowyUmowy

18 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Założenia technologiczne Materiały dostawcy załadowują na serwer e- Kiosku w postaci jednego lub serii plików pdf lub doc lub txt (najczęstsze – pliki pdf), ewentualnie skompresowane w zip Oprogramowanie wykonane w technologii open source PHP (język programowania) i PostgreSQL (baza danych) Serwer www (protokołu HTTP) open source - Apache System operacyjny MS Windows

19 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Założenia techn. szczegółowe – na serwer platforma Windows (Windows Server 2003, 2008, XP minimum Professional, Vista minimum Business) PostgreSQL (8.3.4-1) serwer Apache (2.2.4) silnik przeszukiwania pełnotekstowego bazy danych Tsearch2 konwerter TextFromPDF

20 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Założenia techn. szczegółowe – na stację PC lub laptop dostosowany do odtwarzania materiałów dźwiękowych. Minimalna rozdzielczość ekranu: 800x600 pikseli. Dodatkowo w celu umożliwienia obsługi systemu przez osoby słabowidzące lub niewidome należy zapewnić: dostępność przeglądarki internetowej zapewniającej poprawne funkcjonowanie serwisu : Microsoft Internet Explorer w wersji 6.x lub wyższej oraz Mozilla Firefox w wersji 2.x lub wyższej; dostępność programu odczytu ekranu umożliwiającego czytanie zawartości ekranu (screenreader np. Windows Eyes); dostępność systemowej funkcjonalności do powiększania wybranych fragmentów ekranu (lupa).

21 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Cel serwisu e-Kiosk Jakie problemy rozwiązuje ? Bariery do pokonania Główne założenia organizacyjne i technologiczne Uwarunkowania ekonomiczne i cywilizacyjne Struktura oprogramowania serwisu e-Kiosk Współpraca serwisu e-Kiosk z otoczeniem Grupy interesariuszy serwisu i funkcje serwisu dla nich Problemy i wyzwania: Więcej, taniej, lepiej… Plan

22 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Struktura oprogramowania e-Kiosk Aplikacja webowa serwisu e-Kiosk (PHP) Aplikacja Windows e-Kiosku Edytor Metadanych (JAVA) TextFromPDF Konwerter PDF/TXT PostgreSQL Tsearch2

23 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Cel serwisu e-Kiosk Jakie problemy rozwiązuje ? Bariery do pokonania Główne założenia organizacyjne i technologiczne Uwarunkowania ekonomiczne i cywilizacyjne Struktura oprogramowania serwisu e-Kiosk Współpraca serwisu e-Kiosk z otoczeniem Grupy interesariuszy serwisu i funkcje serwisu dla nich Problemy i wyzwania: Więcej, taniej, lepiej… Plan

24 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Grupy interesariuszy serwisu… Dostawcy źródeł – redakcje i wydawnictwa, ładują materiały na serwer e-Kiosku Czytelnicy (niewidomi i słabowidzący) Redaktorzy metadanych – weryfikacja skonwertowanych tekstów, weryfikacja automatycznej strukturalizacji tekstów metadanymi, opis słowami kluczowymi, streszczenia artykułów, opisy grafik Wolontariusze - streszczenia artykułów, opisy grafik Administrator – weryfikacja, rejestracja, aktywacja, komunikacja z użytkownikami, śledzenie wydarzeń i komunikatów w systemie, wydawanie newslettera

25 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Aplikacja Windows e-kiosku Edytor Metadanych (JAVA) PostgreSQL … i funkcje serwisu dla nich Aplikacja webowa serwisu e-Kiosk (PHP) TextFromPDF Konwerter PDF/TXT Tsearch2 Dostawcy źródeł Redaktorzy metadanych Dysk lokalny Czytelnicy metamorfoza

26 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Ekrany dla dostawców źródeł

27 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Aplikacja Windows e-kiosku Edytor Metadanych (JAVA) PostgreSQL … i funkcje serwisu dla nich Aplikacja webowa serwisu e-Kiosk (PHP) TextFromPDF Konwerter PDF/TXT Tsearch2 Dostawcy źródeł Redaktorzy metadanych Dysk lokalny Czytelnicy metamorfoza

28 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Aplikacja webowa serwisu e-Kiosk (PHP) Aplikacja Windows e-kiosku Edytor Metadanych (JAVA) PostgreSQL … i funkcje serwisu dla nich TextFromPDF Konwerter PDF/TXT Tsearch2 Dostawcy źródeł Redaktorzy metadanych Dysk lokalny Czytelnicy metamorfoza

29 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Cel serwisu e-Kiosk Jakie problemy rozwiązuje ? Bariery do pokonania Główne założenia organizacyjne i technologiczne Uwarunkowania ekonomiczne i cywilizacyjne Struktura oprogramowania serwisu e-Kiosk Współpraca serwisu e-Kiosk z otoczeniem Grupy interesariuszy serwisu i funkcje serwisu dla nich Problemy i wyzwania: Więcej, taniej, lepiej… Plan

30 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. Problemy i wyzwania na przyszłość Organizacja finansowania wdrożenia i utrzymania serwisu Zwiększanie liczby czasopism przetwarzanych i udostępnianych Zwiększenie efektywności przetwarzania Rozwój usług serwisu

31 Seminarium Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do współpracy., 02.07.2009 r. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ j.brzostek@imm.org.pl


Pobierz ppt "ORGANIZATOR: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH we współpracy z inicjatorem projektu Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt i Mazowieckim Stowarzyszeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google