Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE E – LEARNINGOWE WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA W KRAKOWIE Kraków 2007 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE E – LEARNINGOWE WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA W KRAKOWIE Kraków 2007 rok."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE E – LEARNINGOWE WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA W KRAKOWIE Kraków 2007 rok

2 W prezentancji wykorzystano materiały zawarte w pracy pt: Zastosowanie e-learningu do doskonalenia zawodowego służb dyżurnych ratownictwa na stanowisku pracy opracowanej przez: Dr hab. inż. E. Kołodziński prof. WAT, mgr inż. A Kowalski, mgr inż. D. Kluczyk, mgr inż. W. Maliński, mgr T. Wilczyński

3 E – LEARNING – OPIS METODY E-learnig jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną bezpośrednio przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer. Dlatego przyjęło się nazywać tę formę nauki jako "distance learning" (uczenie na odległość), w którym występuje brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Istota e-learningu polega na przeniesieniu środka ciężkości nauczania z nauczyciela - na uczącego się pracownika. Podczas jednostki lekcyjnej osoba ucząca się musi wykazywać się aktywnością w znacznie większym stopniu niż podczas standardowego wykładu. E-learnig jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną bezpośrednio przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer. Dlatego przyjęło się nazywać tę formę nauki jako "distance learning" (uczenie na odległość), w którym występuje brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Istota e-learningu polega na przeniesieniu środka ciężkości nauczania z nauczyciela - na uczącego się pracownika. Podczas jednostki lekcyjnej osoba ucząca się musi wykazywać się aktywnością w znacznie większym stopniu niż podczas standardowego wykładu.

4 Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-learning jest uważany za lepszą technikę uczenia od standardowych wykładów? Zdecydowanie tak. Wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach sieciowych.. Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-learning jest uważany za lepszą technikę uczenia od standardowych wykładów? Zdecydowanie tak. Wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach sieciowych..

5 Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie za pośrednictwem sieci Internet. W zdecydowanej większości przypadków osoba szkolona odbywa szkolenie siedząc przed monitorem komputera, który połączony jest z siecią Internet. Taki układ daje największe możliwości. W skrajnym przypadku (przy ograniczeniu kilku funkcji) można przeprowadzić szkolenie bez dostępu do sieci Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie za pośrednictwem sieci Internet. W zdecydowanej większości przypadków osoba szkolona odbywa szkolenie siedząc przed monitorem komputera, który połączony jest z siecią Internet. Taki układ daje największe możliwości. W skrajnym przypadku (przy ograniczeniu kilku funkcji) można przeprowadzić szkolenie bez dostępu do sieci

6 Szkolenie odbywa się przez prezentacje materiału będącego treścią szkolenia w formie zestawu lekcji, przy czym lekcja może zawierać wszystkie formy przekazu multimedialnego, jakie są dostępne, takie jak: prelekcje-wykłady, zdjęcia, szkice, filmy, animacje, prezentacje, wykresy itp. W zależności od potrzeb może składać się ona z różnych elementów dodatkowych do lekcji, takich jak prace własne, konsultacje, test, itd. Szkolenie odbywa się przez prezentacje materiału będącego treścią szkolenia w formie zestawu lekcji, przy czym lekcja może zawierać wszystkie formy przekazu multimedialnego, jakie są dostępne, takie jak: prelekcje-wykłady, zdjęcia, szkice, filmy, animacje, prezentacje, wykresy itp. W zależności od potrzeb może składać się ona z różnych elementów dodatkowych do lekcji, takich jak prace własne, konsultacje, test, itd.

7 Prezentacja materiału uzupełniana jest poprzez kontakt z nauczycielem oraz wymianę problemów i spostrzeżeń z pozostałymi uczestnikami kursu, podobnie jak ma to miejsce w szkolnej klasie z tą różnicą, że uczestnicy mogą być od siebie znacznie oddaleni (np. w różnych JRG). Oczywiście interaktywna wymiana informacji jest możliwa tylko, jeśli wszyscy uczestnicy pracują w tym samym czasie. Do dyspozycji są wszystkie formy komunikacji zdalnej takich jak rozmowa w czasie rzeczywistym (chat), korespondencja (e-mail) oraz forum dyskusyjne. Prezentacja materiału uzupełniana jest poprzez kontakt z nauczycielem oraz wymianę problemów i spostrzeżeń z pozostałymi uczestnikami kursu, podobnie jak ma to miejsce w szkolnej klasie z tą różnicą, że uczestnicy mogą być od siebie znacznie oddaleni (np. w różnych JRG). Oczywiście interaktywna wymiana informacji jest możliwa tylko, jeśli wszyscy uczestnicy pracują w tym samym czasie. Do dyspozycji są wszystkie formy komunikacji zdalnej takich jak rozmowa w czasie rzeczywistym (chat), korespondencja (e-mail) oraz forum dyskusyjne.

8 Do komunikowania można także używać obecnie szybko rozwijającej się telefonii internetowej VoIP dającej możliwość bezpośredniej rozmowy głosowej dwóch lub więcej osób – połączenie konferencyjne. Należy tutaj zauważyć, iż takie połączenie głosowe nie jest obciążone dodatkowymi kosztami jak w przypadku rozmowy telefonicznej. Do komunikowania można także używać obecnie szybko rozwijającej się telefonii internetowej VoIP dającej możliwość bezpośredniej rozmowy głosowej dwóch lub więcej osób – połączenie konferencyjne. Należy tutaj zauważyć, iż takie połączenie głosowe nie jest obciążone dodatkowymi kosztami jak w przypadku rozmowy telefonicznej.

9 E – LEARNING STRUKTURA SYSTEMU Systemy e-learningowe są skalowalne w szerokim zakresie. Oznacza to, że mogą być stosowane dla małej jak i bardzo dużej liczby uczestników. System może pracować w wielu różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb. Systemy e-learningowe są skalowalne w szerokim zakresie. Oznacza to, że mogą być stosowane dla małej jak i bardzo dużej liczby uczestników. System może pracować w wielu różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb.

10 Podstawową cechą tej formy szkolenia jest to, że kursy są udostępniane przez serwery, a stacje robocze będące miejscem szkolenia poszczególnych uczestników muszą być jedynie wyposażone system operacyjny i przeglądarkę internetową. W przypadku szkolenia bez dostępu sieci Internet serwer i przeglądarkę można umieścić na jednym komputerze. Opisane wcześnie cechy e- learningu dają możliwości prowadzenia szkoleń w nieomal dowolnych warunkach. Podstawową cechą tej formy szkolenia jest to, że kursy są udostępniane przez serwery, a stacje robocze będące miejscem szkolenia poszczególnych uczestników muszą być jedynie wyposażone system operacyjny i przeglądarkę internetową. W przypadku szkolenia bez dostępu sieci Internet serwer i przeglądarkę można umieścić na jednym komputerze. Opisane wcześnie cechy e- learningu dają możliwości prowadzenia szkoleń w nieomal dowolnych warunkach.

11 Serwery szkoleniowe z umieszczonymi na nich kursami mogą być zlokalizowane w dowolnych miejscach, w komendach wojewódzkich, komendzie głównej lub w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Może być jeden lub wiele serwerów udostępniających kursy. Serwer może być także umieszczony na komputerze należącym do firmy świadczącej usługi hostingowe i udostępniany może być na zasadach outsourcingu. Serwery szkoleniowe z umieszczonymi na nich kursami mogą być zlokalizowane w dowolnych miejscach, w komendach wojewódzkich, komendzie głównej lub w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Może być jeden lub wiele serwerów udostępniających kursy. Serwer może być także umieszczony na komputerze należącym do firmy świadczącej usługi hostingowe i udostępniany może być na zasadach outsourcingu.

12 E – LEARNING – ADMINISTRACJA SYSTEMU Podmiotem całego systemu szkoleń jest osoba odbywająca kurs. Za właściwe jego przeprowadzenie odpowiedzialni są administrator platformy; administrator platformy; administrator systemu; administrator systemu; prowadzący kurs (nauczyciel). prowadzący kurs (nauczyciel).

13 Administrator platformy odpowiedzialny jest za poprawną konfigurację i właściwe działanie całej platformy e-learningowej: koordynacje kursów, ustalanie priorytetów kursów, ustalanie, które kursy są obowiązkowe, a które nadprogramowe. Administrator platformy odpowiedzialny jest za poprawną konfigurację i właściwe działanie całej platformy e-learningowej: koordynacje kursów, ustalanie priorytetów kursów, ustalanie, które kursy są obowiązkowe, a które nadprogramowe.

14 Administrator systemu odpowiedzialny jest za: Administrator systemu odpowiedzialny jest za: poprawne funkcjonowanie pojedynczego serwera udostępniającego ustalony zestaw kursów, wykonywanie kopii zapasowych, uaktualnianie oprogramowania, dbanie o dostępność serwera w sieci Internet, umieszczanie nowych kursów na serwerze. poprawne funkcjonowanie pojedynczego serwera udostępniającego ustalony zestaw kursów, wykonywanie kopii zapasowych, uaktualnianie oprogramowania, dbanie o dostępność serwera w sieci Internet, umieszczanie nowych kursów na serwerze.

15 cd. Bardzo często administrator platformy pełni także funkcję administratora systemu, co jest jednoznaczne w wersji z jednym serwerem centralnym, zaś w przypadku kilku serwerów część z nich może nie mieć administratorów systemu, a funkcje te przejmuje administrator platformy.

16 Prowadzący kurs to osoba odpowiedzialna za: Prowadzący kurs to osoba odpowiedzialna za: rozpoczęcie kursu, prowadzenie go, ustalanie terminów testów, odpowiedzi na pytania uczestników, ocenianie postępu prac itp. Osoba ta w większości przypadków przygotowuje także treść kursu. rozpoczęcie kursu, prowadzenie go, ustalanie terminów testów, odpowiedzi na pytania uczestników, ocenianie postępu prac itp. Osoba ta w większości przypadków przygotowuje także treść kursu.

17 Nie jest to jednakże regułą. Kurs może przygotować osoba z przygotowaniem merytorycznym, zaś prowadzić ktoś o niższych kwalifikacjach. Prowadzący musi także służyć pomocą wszystkim uczestnikom kursu we wszystkich problemach związanych z działaniem platformy e-learningowej. Nie jest to jednakże regułą. Kurs może przygotować osoba z przygotowaniem merytorycznym, zaś prowadzić ktoś o niższych kwalifikacjach. Prowadzący musi także służyć pomocą wszystkim uczestnikom kursu we wszystkich problemach związanych z działaniem platformy e-learningowej.

18 E – LEARNING - OBIEKTYWNE METODY OCENIANIA POSTĘPÓW W NAUCE I POZIOMU OSIĄGNIĘTEJ WIEDZY

19 Platforma e-learningowa daje niespotykane wcześniej możliwości standaryzacji poziomu wyszkolenia. Bez względu na odległość od ośrodka szkoleniowego wszyscy uczestnicy kursu mają dostęp do materiałów szkoleniowych na tym samym poziomie.

20 Dostępne są nieosiągalne wcześniej metody przekazu wiedzy. Nauczyciel ma możliwość nauczania szkolonych z odległych rejonów, bez konieczności przerywania przez nich pracy. Istnieje możliwość konsultacji problemów z innymi uczestnikami kursu, przez co ich poziom umiejętności wyrównuje się. Dostępne są nieosiągalne wcześniej metody przekazu wiedzy. Nauczyciel ma możliwość nauczania szkolonych z odległych rejonów, bez konieczności przerywania przez nich pracy. Istnieje możliwość konsultacji problemów z innymi uczestnikami kursu, przez co ich poziom umiejętności wyrównuje się.

21 Wszystkie prace zadane do wykonania, testy do wypełnienia i inne formy sprawdzania wiedzy są jednakowe dla wszystkich uczestników kursu. Ocena uzyskana na kursie jest porównywalna bez względu na fizyczną lokalizację uczestnika. Wszystkie prace zadane do wykonania, testy do wypełnienia i inne formy sprawdzania wiedzy są jednakowe dla wszystkich uczestników kursu. Ocena uzyskana na kursie jest porównywalna bez względu na fizyczną lokalizację uczestnika.

22 E - LEARNING ZALETY I KORZYŚCI

23 Platforma e-learningowa charakteryzuje się następującymi zaletami w porównaniu ze standardowymi metodami nauczania: Platforma e-learningowa charakteryzuje się następującymi zaletami w porównaniu ze standardowymi metodami nauczania: eliminacja znacznej części kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium prowadzącego, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne; eliminacja znacznej części kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium prowadzącego, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne;

24 oszczędność czasu. Strażacy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków; oszczędność czasu. Strażacy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków;

25 tradycyjne grupowe szkolenie, w których uczestniczy jednocześnie cały oddział /wydział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - strażacy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i jednostki porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy jednocześnie; tradycyjne grupowe szkolenie, w których uczestniczy jednocześnie cały oddział /wydział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - strażacy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i jednostki porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy jednocześnie;

26 nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez Internet; nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez Internet; każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb i wymaganiami stawianymi przez zmieniające się warunki pełnienia służby. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń; każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb i wymaganiami stawianymi przez zmieniające się warunki pełnienia służby. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń;

27 e-learning umożliwia przeszkolenie dużych grup, dzięki czemu wszyscy strażacy mają dostęp do systemu szkoleniowego z różnych miejsc przez całą dobę, co pozwala im na dostosowanie czasu i miejsca nauki do indywidualnych preferencji. e-learning umożliwia przeszkolenie dużych grup, dzięki czemu wszyscy strażacy mają dostęp do systemu szkoleniowego z różnych miejsc przez całą dobę, co pozwala im na dostosowanie czasu i miejsca nauki do indywidualnych preferencji.

28 PROBLEMY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM I REALIZACJĄ ROZWIĄZAŃ E - LEARNINGOWYCH

29 BARIERY LUDZKIE Brak umiejętności pracy z komputerem lub/i lęk przed nią; Brak umiejętności pracy z komputerem lub/i lęk przed nią; Brak umiejętności korzystania z internetu – jako narzędzia do poszukiwania informacji oraz jako narzędzia do wymiany informacji poprzez czaty, fora dyskusyjne i inne; Brak umiejętności korzystania z internetu – jako narzędzia do poszukiwania informacji oraz jako narzędzia do wymiany informacji poprzez czaty, fora dyskusyjne i inne; Brak motywacji; Brak motywacji;

30 Brak systematyczności i samodyscypliny; Brak systematyczności i samodyscypliny; Nieumiejętność zastosowania nabytych wiadomości w praktyce Nieumiejętność zastosowania nabytych wiadomości w praktyce

31 BARIERY TECHNICZNE Brak sieci lub jej słaba przepustowość – i zwiazane z tym trudności w sprawnym korzystaniu z materiałów szkoleniowych; Brak sieci lub jej słaba przepustowość – i zwiazane z tym trudności w sprawnym korzystaniu z materiałów szkoleniowych; Koszty zakupu modemu lub unowocześnienia komputera; Koszty zakupu modemu lub unowocześnienia komputera; Awarie sieci – przerwy w dostępie di internetu; Awarie sieci – przerwy w dostępie di internetu; Brak dostępu do infrastruktur telekomunikacyjnych niezbędnych na przykład do wideokonferencji; Brak dostępu do infrastruktur telekomunikacyjnych niezbędnych na przykład do wideokonferencji;

32 BARIERY KORPORACYJNE Brak w wykształceniu u pracowników inicjatywy do nauki i brania odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy; Brak w wykształceniu u pracowników inicjatywy do nauki i brania odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy; Brak czasu na naukę z powodu nadmiaru obowiązków zawodowych; Brak czasu na naukę z powodu nadmiaru obowiązków zawodowych; Brak marketingu wewnętrznego w komendach i JRG skierowanego na edukację e – learningową; Brak marketingu wewnętrznego w komendach i JRG skierowanego na edukację e – learningową; Niedocenienie wiedzy i umiejętności w systemie wartości w komendach i JRG Niedocenienie wiedzy i umiejętności w systemie wartości w komendach i JRG

33 BARIERY W WYMIARZE SZKOLEŃ Konieczność pohamowania ciekawości, aby sprawdzić, co jest w następnej części szkolenia; Konieczność pohamowania ciekawości, aby sprawdzić, co jest w następnej części szkolenia; Przy złej jakości szkolenia jest problem ze zmuszeniem się do podjęcia dalszej nauki; Przy złej jakości szkolenia jest problem ze zmuszeniem się do podjęcia dalszej nauki; Ryzyko, że efekty i wiedza po ukończeniu kursu nie będą zgodne z założonymi celami szkoleniowymi; Ryzyko, że efekty i wiedza po ukończeniu kursu nie będą zgodne z założonymi celami szkoleniowymi; Strach przed nadmiernym monitoringiem Strach przed nadmiernym monitoringiem

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZKOLENIE E – LEARNINGOWE WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA W KRAKOWIE Kraków 2007 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google