Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psycholog szkolny Kamila Budzyńska. Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psycholog szkolny Kamila Budzyńska. Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc."— Zapis prezentacji:

1 Psycholog szkolny Kamila Budzyńska

2 Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa teraz będzie, także nauka.

3 „(…) osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści szkolnych pierwszej klasy (…)”. W. Okoń

4 Gotowość szkolna jest to zbiór umiejętności nabytych przez sześciolatka, dzięki którym może on bez problemu podjąć naukę w pierwszej klasie. Wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej jest to : umiejętność pokonywania trudności, samodzielność, przygotowanie do nauki czytania, pisania, matematyki.

5 Pojęcie gotowość szkolna bywa też zamiennie stosowane z terminami: dojrzałość szkolna, przygotowanie do szkoły.

6  gotowość fizyczną,  gotowość poznawczą,  gotowość społeczno-emocjonalną.

7 Gotowość fizyczna to przede wszystkim odpowiednia do wieku sprawność ruchowa oraz odporność na zmęczenie. W początkowym okresie nauki, gdy dzieci opanowują sztukę pisania, bardzo ważna jest odpowiednia sprawność ręki. Przez cały okres przedszkolny dzieci ćwiczą siłę i sprawność mięśni dłoni, wykonując różnorodne prace plastyczne, a także codzienne czynności samoobsługowe.

8 O poznawczej gotowości do nauki świadczy poziom poznawczej aktywności dziecka, jego zainteresowanie dla wiedzy jako źródła informacji. Dziecko umysłowo dojrzałe chce się uczyć, interesuje się czytaniem i pisaniem, matematyką oraz dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje. O gotowości umysłowej dziecka stanowi również jego poziom mowy i myślenia, umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania pytań i własnych sądów, wniosków oraz ocen. Dojrzałość umysłową charakteryzuje przede wszystkim swoboda w posługiwaniu się mową.

9  samodzielność i zaradność,  chęć i umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielem,  współdziałanie w zabawie i wykonywaniu zadań,  umiejętność przystosowania się do wymogów nowego środowiska oraz przestrzegania panujących zasad,  rozumienie poleceń kierowanych do całej grupy, a nie tylko do pojedynczego dziecka.

10 Ważnym czynnikiem decydującym o gotowości społeczno – emocjonalnej dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej jest stan równowagi emocjonalnej umożliwiający dzieciom opanowanie reakcji tj. płacz, krzyk czy wypowiadanie się w niewłaściwych momentach.

11  Jest ciekawy świata – często zadaje pytania, chętnie rozwiązuje zagadki,  Potrafi wskazać podobieństwa i różnice,  Bez trudu komunikuje się werbalnie – mówi o swoich potrzebach, opowiada historyjkę obrazkową,  Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami – zaprasza do zabawy, pomaga innym,  Jest samodzielny – nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami, wykazuje inicjatywę, stara się osiągnąć cel,  Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym,  Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką.

12 Jeśli sześciolatek garnie się do nauki, jest ciekawy świata i chce poznawać nowe rzeczy, a w przedszkolu przez kolejny rok będzie doskonalił nabyte już umiejętności - lepienie, wycinanie, szlaczki – to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie się nudził i może stracić motywację do nauki.

13

14  Dbałość o rozwój fizyczny dziecka.  Stymulacja ważnych sfer rozwojowych poprzez zabawę.  Wzmacnianie i pozytywne nastawianie do szkoły – nie straszenie dziecka szkołą.  Zachęcanie do samodzielności w działaniu, nie wyręczanie dziecka.  Chwalenie nawet za drobne osiągnięcia.  Dostosowanie dodatkowych zajęć do możliwości i aktualnych zainteresowań dziecka.

15

16 Na zakończenie chcę podkreślić, że równowaga między poziomem rozwoju dziecka i jego możliwościami a wymaganiami, jakie stawia szkoła, jest czynnikiem decydującym o sukcesie edukacyjnym.

17 Dlatego warto zwrócić uwagę, na to że Zespół Szkolno Przedszkolny w Legionowie jest bardzo dobrze przygotowany na przyjęcie sześciolatka i uwzględnia jego specyficzne potrzeby.

18


Pobierz ppt "Psycholog szkolny Kamila Budzyńska. Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google