Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOTOWOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOTOWOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKÓW"— Zapis prezentacji:

1 GOTOWOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKÓW
Psycholog szkolny Kamila Budzyńska

2 Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa teraz będzie, także nauka.

3 GOTOWOŚĆ SZKOLNA TO „(…) osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści szkolnych pierwszej klasy (…)” . W. Okoń

4 Wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej jest to :
umiejętność pokonywania trudności, samodzielność, przygotowanie do nauki czytania, pisania, matematyki. Gotowość szkolna jest to zbiór umiejętności nabytych przez sześciolatka, dzięki którym może on bez problemu podjąć naukę w pierwszej klasie.

5 Pojęcie gotowość szkolna bywa też zamiennie stosowane z terminami:
dojrzałość szkolna, przygotowanie do szkoły.

6 W ocenie gotowości szkolnej uwzględnia się trzy wymiary:
gotowość fizyczną, gotowość poznawczą, gotowość społeczno-emocjonalną.

7 Gotowość fizyczna to przede wszystkim odpowiednia do wieku sprawność ruchowa oraz odporność na zmęczenie. W początkowym okresie nauki, gdy dzieci opanowują sztukę pisania, bardzo ważna jest odpowiednia sprawność ręki. Przez cały okres przedszkolny dzieci ćwiczą siłę i sprawność mięśni dłoni, wykonując różnorodne prace plastyczne, a także codzienne czynności samoobsługowe.

8 O poznawczej gotowości do nauki świadczy poziom poznawczej aktywności dziecka, jego zainteresowanie dla wiedzy jako źródła informacji. Dziecko umysłowo dojrzałe chce się uczyć, interesuje się czytaniem i pisaniem, matematyką oraz dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje. O gotowości umysłowej dziecka stanowi również jego poziom mowy i myślenia, umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania pytań i własnych sądów, wniosków oraz ocen. Dojrzałość umysłową charakteryzuje przede wszystkim swoboda w posługiwaniu się mową.

9 Przejawem gotowości społeczno - emocjonalnej będzie między innymi:
samodzielność i zaradność, chęć i umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielem, współdziałanie w zabawie i wykonywaniu zadań, umiejętność przystosowania się do wymogów nowego środowiska oraz przestrzegania panujących zasad, rozumienie poleceń kierowanych do całej grupy, a nie tylko do pojedynczego dziecka.

10 Ważnym czynnikiem decydującym o gotowości społeczno – emocjonalnej dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej jest stan równowagi emocjonalnej umożliwiający dzieciom opanowanie reakcji tj. płacz, krzyk czy wypowiadanie się w niewłaściwych momentach.

11 PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE sześciolatek:
Jest ciekawy świata – często zadaje pytania, chętnie rozwiązuje zagadki, Potrafi wskazać podobieństwa i różnice, Bez trudu komunikuje się werbalnie – mówi o swoich potrzebach, opowiada historyjkę obrazkową, Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami – zaprasza do zabawy, pomaga innym, Jest samodzielny – nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami, wykazuje inicjatywę, stara się osiągnąć cel, Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym, Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką.

12 Jeśli sześciolatek garnie się do nauki, jest ciekawy świata i chce poznawać nowe rzeczy, a w przedszkolu przez kolejny rok będzie doskonalił nabyte już umiejętności - lepienie, wycinanie, szlaczki – to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie się nudził i może stracić motywację do nauki.

13 Dlatego ważne jest, by dać harmonijnie rozwijającemu się sześciolatkowi, możliwość maksymalnego wykorzystania jego szans przez wcześniejsze skierowanie do szkoły – ale tylko wówczas, gdy samo tego chce i przejawia pełną dojrzałość szkolną. Program pierwszej klasy jest dostosowany do możliwości poznawczych harmonijnie rozwijającego się sześciolatka.

14 ROLA RODZICÓW W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO PODJĘCIA NUKI W SZKOLE
Dbałość o rozwój fizyczny dziecka. Stymulacja ważnych sfer rozwojowych poprzez zabawę. Wzmacnianie i pozytywne nastawianie do szkoły – nie straszenie dziecka szkołą. Zachęcanie do samodzielności w działaniu, nie wyręczanie dziecka. Chwalenie nawet za drobne osiągnięcia. Dostosowanie dodatkowych zajęć do możliwości i aktualnych zainteresowań dziecka.

15 Najważniejsze jest, by dziecko, które przychodzi do pierwszej klasy, było ciekawe świata i nie bało się szkoły. jeśli dziecko boi się szkoły, to może mieć kłopoty z rozpoczęciem nauki.

16 Na zakończenie chcę podkreślić, że równowaga między poziomem rozwoju dziecka i jego możliwościami a wymaganiami, jakie stawia szkoła, jest czynnikiem decydującym o sukcesie edukacyjnym.

17 Dlatego warto zwrócić uwagę, na to że Zespół Szkolno Przedszkolny w Legionowie jest bardzo dobrze przygotowany na przyjęcie sześciolatka i uwzględnia jego specyficzne potrzeby.

18 DZIĘKUJemy ZA UWAGĘ Zespół Szkolno-Przedszkolny im
DZIĘKUJemy ZA UWAGĘ Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich ul. Jana Pawła I nr 2, Legionowo ZAPRASZAMY !!


Pobierz ppt "GOTOWOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google