Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Henryka Kowalewska Zagrożenia życia dziecka poczętego a konflikty w rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Henryka Kowalewska Zagrożenia życia dziecka poczętego a konflikty w rodzinie."— Zapis prezentacji:

1

2 Ewa Henryka Kowalewska Zagrożenia życia dziecka poczętego a konflikty w rodzinie

3 cementuje małżeństwo; tworzy z małżeństwa rodzinę, pierwszą podstawową komórkę społeczną; wychowywanie swojego potomstwa jest jednym z podstawowych obowiązków i praw rodziców. Dziecko, owoc miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą:

4 Negacja dziecka: Oddzielenie miłości od prokreacji, małżeństwa i rodziny; Psychiczne odrzucenie możliwości poczęcia dziecka; Niszczenie płodności (antykoncepcja); Negatywny wpływ na prawidłowe więzi w rodzinie.

5 Poczęcie nieoczekiwanego dziecka może powodować: głęboki kryzys osobisty i w rodzinie; osłabienie więzi między małżonkami; silne poczucie zagrożenia i brak wiary we własne siły; poczucie niemożności wyjścia z trudnej sytuacji; usiłowanie cofnięcia sytuacji za wszelką cenę; spychanie z siebie odpowiedzialności; ułatwienie i usprawiedliwianie decyzji o aborcji; wywieranie presji na kobietę, aby zrobiła aborcję; walka o prawo kobiet do tzw. wolnego wyboru; zabicie dziecka poczętego.

6 Następstwa aborcji dla mężczyzny – ojca A. W sytuacji, gdy mężczyzna oponował lub nie został poinformowany informacja o fakcie może spowodować szok psychiczny; zerwanie więzi, które może prowadzić do trwałej destrukcji rodziny; agresja wobec winnych tej sytuacji; głęboki żal i wstręt do żony; poczucie okaleczenia swojej męskości; zaburzenia seksualne; poczucie bezsilności depresja.

7 Następstwa aborcji dla mężczyzny – ojca B. W sytuacji, gdy akceptował aborcję: postawy agresywne i poniżające wobec kobiet, dzieci, słabszych; seks bez trwałych więzi w licznych związkach; zaspokajanie tylko swoich potrzeb; postawy ambiwalentne lub niechęć wobec dzieci; brak odpowiedzialności ojcowskiej; topienie swoich kłopotów w alkoholu.

8 Następstwa aborcji dla kobiety - matki zakłócenia snu, zmory senne, fiksacja na kobiety brzemienne i małe dzieci albo paniczny strach przed ich wzrokiem; niekontrolowane oczekiwanie rekompensacji doświadczeń wynikających z aborcji przez szybkie zainicjowanie ponownej ciąży (potem może nastąpić kolejna aborcja), trudności z koncentracją, hiperaktywność; nieproporcjonalne histeryczne reakcje emocjonalne; obumarcie sfery emocjonalnej, poczucie bycia robotem; ciągle nawracające przeżywanie doświadczenia aborcji; agresja wobec ojca abortowanego dziecka, wobec aborcjonisty, wobec wszystkich mężczyzn i w stosunku do samej siebie,

9 Następstwa aborcji dla kobiety - matki próba rekompensaty przez zaangażowanie w działalność przeciw lub za aborcją; wielokrotne aborcje; oziębłość płciowa lub inne zakłócenia reakcji seksualnych; wchodzenie w relacje wykorzystywania kogoś lub ekstremalna uległość; długotrwałe odczuwanie utraty i pustki, depresje; lęk przed irracjonalnie pojmowaną karą; ciężkie zaburzenia poczucia własnej wartości; samoagresja w najrozmaitszych formach; nadużywanie leków, alkoholu, narkotyków; natrętne myśli samobójcze, a niekiedy usiłowanie dokonania samobójstwa. wg Monachijskiej Grupy Doradców, w oparciu o materiały amerykańskich terapeutów (m. in. Davida Reardona oraz Susan Stanford).

10 Kliniczne objawy występujące u ocaleńców od aborcji: Wina egzystencjalna: Nie powinienem pozostać przy życiu, jestem odpowiedzialny za śmierć mojego rodzeństwa. Lęk egzystencjalny: Żyję, pomimo, że jestem skazany, coś złego mi się przydarzy. Samookaleczenie, próby samobójcze, ucieczka w narkotyki są manifestacjami tego egzystencjalnego lęku. Lękowy i ambiwalentny związek z rodzicami, a później z innymi ludźmi starszej generacji. Lęk, związany z wiedzą o tym wydarzeniu: Muszę to wiedzieć, lecz zarazem boję się prawdy. Nieufność: Moi rodzice mówią, że mnie kochają, ale ja im nie ufam, nie potrafię zaufać nikomu. Właściwy jest życiowy egoizm i narcyzm.

11 Kliniczne objawy występujące u ocaleńców od aborcji: Uszczuplone zaufanie do samego siebie: Gdy dziecko nie ma zaufania do rodziców, nie jest w stanie rozwijać zaufania do samego siebie. Ci, którym było dane przeżyć aborcję, łatwo ulegają wpływowi innych. Kompleks egzystencjalnego poczucia winy: Nie powinienem żyć, po co rozwijać swoje talenty, jaki z tego pożytek? Ci, którym dane było przeżyć aborcję, nie wiedzą, czym jest miłość. Trudno jest im zbudować pełną ufności relację z Bogiem i z trudnością przychodzi im poznanie Boga jako kochającego Ojca. Dzieci z rodzin, gdzie dokonano aborcji, same przejawiają skłonność do wybierania aborcji.

12 Wnioski: Potrzebne jest: przygotowanie do życia w rodzinie, uczące młodych szacunku dla własnej płciowości i płodności oraz akceptacji życia poczętego dziecka; prawo chroniące życie ludzkie od poczęcia; pomoc kobiecie w ciąży kryzysowej, co najczęściej jest ratowaniem zagrożonej rodziny; formacja mężczyzn do roli ojca; upomnienie się o prawa ojca; przerwanie milczenia na temat następstw aborcji (również w odniesieniu do całej rodziny); zapewnienie dostępu do profesjonalnej terapii rodzinnej w sytuacjach trudności i konfliktów po utracie dziecka (także po aborcji).

13 Czym naprawdę jest aborcja i jakie są jej skutki dla kobiety, jej bliskich i całego społeczeństwa? Książka ukazuje psychiczne i fizyczne następstwa aborcji. Przekazuje opinie specjalistów nt. zespołu poaborcyjnego. Zawiera również liczne świadectwa kobiet cierpiących po aborcji.


Pobierz ppt "Ewa Henryka Kowalewska Zagrożenia życia dziecka poczętego a konflikty w rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google