Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspomóż tych, którzy potrzebują pomocy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspomóż tych, którzy potrzebują pomocy"— Zapis prezentacji:

1 Wspomóż tych, którzy potrzebują pomocy
Tylko miłość zbawi świat Tylko dobroczynność może ocalić świat

2 Centrum Księdza Orione Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

3 Nasz ośrodek

4 Cele naszego ośrodka Zapewnienie wyżywienia dzieciom wymagającym szczególnej opieki, pochodzącym z biednych afrykańskich rodzin. Uwrażliwianie lokalnej społeczności na potrzeby dzieci opuszczonych, niepełnosprawnych, niedożywionych oraz na konieczność opieki nad nimi . Edukacja dzieci w zakresie higieny osobistej, podstaw arytmetyki i codziennych umiejętności życiowych. Edukacja dzieci w dziedzinie wiary i moralności. Prowadzenie szkoleń zawodowych z zakresu krawiectwa i stolarstwa.

5 Historia ośrodka Krótka historia ośrodka.
Nasi pierwsi nauczyciele i dzieci. Czym zajmuje się nasz ośrodek

6 POŁOŻENIE POCZĄTEK ZGŁOSZENIA PERSONEL
NASZ OŚRODEK ZNAJDUJE SIĘ W OKRĘGU KANDARA – NA BARDZO BIEDNYM OBSZARZE ROLNICZYM, OKOŁO 60 KILOMETRÓW OD NAIROBI I 15 KILOMETRÓW OD MIASTA THIKA POCZĄTEK ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ W LUTYM W POMIESZCZENIACH KATOLICKIEJ PARAFII ŚW. PIOTRA W KABURUGI ZGŁOSZENIA OKOŁO 60 DZIECI ZOSTALO ZGŁOSZONYCH, JEDNAKŻE PROJEKT ROZPOCZĄŁ SIĘ LICZBĄ 15 PODOPIECZNYCH ZE WZGLĘDU NA BRAK TRANSPORTU. PERSONEL ZATRUDNIONO PEDAGOGA SPECJALNEGO, NAUCZYCIELA EKOLOGII, JEDNEGO ASYSTENTA I KUCHARZA

7 NASI PIERWSI NAUCZYCIELE I DZIECI

8 CZYM ZAJMUJE SIĘ OŚRODEK?
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA Personel ośrodka z oddaniem przekazuje dzieciom wiedzę w zakresie edukacji, umiejętności społecznych i podstawowych umiejętności życiowych. Personel ośrodka pilnuje aby dzieci otrzymały podstawową wiedzę dotyczącą dbania o siebie i bycia odpowiedzialnym członkiem społeczności. PROGRAM DOŻYWIANIA Ośrodek realizuje program codziennego dożywiania – dzieci otrzymują rano porcję płatków owsianych i obfity posiłek w południe. Program ten bardzo pomaga dzieciom z biednych rodzin, które nie mogą pozwolić sobie na kupno posiłku. Dzięki niemu większość dzieci pozostaje w ośrodku, gdzie mogą otrzymać podstawową edukację i nie muszą się martwić o posiłek. OPIEKA Personel z poświęceniem opiekuje się dziećmi, które mają zdeformowane kończyny i kręgosłup oraz są niepełnosprawne intelektualnie – dzieci są karmione, myte. W Centrum daje się zauważyć wielką troskę personelu o dobro podopiecznych. DODATKOWE ZAJĘCIA Personel i dzieci biorą udział w zajęciach sportowych, takich jak: piłka nożna, jogging i inne ćwiczenia fizyczne.

9 Czym zajmuje się ośrodek?

10 Akcja charytatywna UROCZYSTY OBIAD POŁĄCZONY ZE ZBIERANIEM PIENIĘDZY
Sytuacja ośrodka przed uroczystym obiadem Cel uroczystego obiadu Goście Osiągnięcia

11 Brak środków transportu przyczyniał się do słabej frekwencji uczniów.
Uroczysty obiad połączony ze zbieraniem pieniędzy zorganizowany 26 listopada 2005 r. SYTUACJA CERNTRUM PRZED UROCZYSTYM OBIADEM Brak środków transportu przyczyniał się do słabej frekwencji uczniów. Powodowało to absencję dzieci i w rezultacie postawiło ośrodek przed wyzwaniem. CEL UROCZYSTEGO OBIADU Głównym celem uroczystego obiadu było zebranie pieniędzy na zakup autobusu dla Centrum Księdza Orione. Autobus miał służyć jako upragniony środek transportu dla dzieci.

12 GOŚCIE BIORĄCY UDZIAŁ W UROCZYSTYM OBIEDZIE

13 OSIĄGNIĘCIA DATKI Zebrano ksh i z pomocą innych darowizn z zagranicy, Ojciec Marek zakupił w grudniu 2005 Toyotę Hiace INNE OFIARY Ojciec Marek otrzymał także jeszcze inne ofiary pieniężne z zagranicy oraz z Kenii, dzięki którymuzupełniono brakującą sumę. Minister ds. Płci i Sportu ofiarował Ksh

14 WŁASNY ŚRODEK TRANSPORTU W OŚRODKU
ZAKUP BUSA ZA PIENIĄDZE ZEBRANE W CZASIE UROCZYSTEGO OBIADU PLUS INNE DATKI , OJCIEC MAREK ZAKUPIŁ W GRUDNIU 2005 TOYATĘ HIACE PRZEPISY DROGOWE BYŁA ONA WYPOSAŻONA W SIEDZENIA, PASY BEZPIECZEŃSTWA I URZĄDZENIE OGRANICZAJĄCE PRĘDKOŚĆ . BYŁA RÓWNIEŻ UBEZPIECZONA. KIEROWCA W STYCZNIU 2007 ZATRUDNIONO KIEROWCĘ KORZYŚCI ZWIĘKSZYŁA SIĘ LICZBA DZIECI PRZYJĘTYCH DO OŚRODKA SKOŃCZYŁA SIĘ CIĄGŁA ABSENCJA DZIECI

15 RÓŻNE FORMY AKTYWNOŚCI
DALSZY ROZWÓJ OŚRODKA NA CZYM POLEGA ROZWÓJ SZKOLENIA ZAWODOWE RÓŻNE FORMY AKTYWNOŚCI OŚRODKOWY LEKARZ

16 NA CZYM POLEGA ROZWÓJ WZROST LICZBY DZIECI PERSONEL DOWÓZ DZIECI
DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKA TRANSPORTU SPOWODOWAŁA WZROST LICZBY DZIECI DO 42 PERSONEL Z POWODU WZROSTU LICZBY DZIECI ZATRUDNIONO DWÓCH NOWYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU I POMOCNIKA KUCHARZA DOWÓZ DZIECI SAMOCHÓD WYKONUJE OBECNIE 2 KURSY – RANO ODBIERA DZIECI, A WIECZOREM ODWOZI JE DO DOMÓW

17 SZKOLENIA ZAWODOWE KRAWIECTWO
W ośrodku odbywają się lekcje szycia i krawiectwa lekkiego. INSTRUKTOR W ośrodku zatrudniony jest instruktor prowadzący szkolenia. PLANY NA PRZYSZŁŚC Ośrodek pracuje nad wprowadzeniem lekcji stolarstwa. CEL SZKOLENIA Prowadzone w ośrodku szkolenia umożliwią uczniom zdobycie umiejętności wykonywania rzemiosła a dzięki temu zarabiania pieniędzy i bycia niezależnymi finansowo.

18 RÓŻNE FORMY AKTYWNOŚCI
ŚRODOWISKO NATURALNE Centrum Księdza Orione zobowiązało się do sadzenia drzew i oczyszczania środowiska naturalnego. SPORT Ośrodek prowadzi różne zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. UCZENIE SIĘ Ośrodek jest również ukierunkowany na przekazywanie podopiecznym podstawowych umiejętności i wiedzy.

19 LEKARZ W CENTRUM Fizjoterapia Potrzeba sprzętu
Raz w tygodniu do ośrodka przyjeżdża fizjoterapeuta – Dr.Njorge i uczy nauczycieli podstaw fizjoterapii potrzebnej niektórym dzieciom. Potrzeba sprzętu Istnieje potrzeba zakupu sprzętu do fizjoterapii dla dzieci: poręcze, schodki, leżanki i maty. Sprzęt ten jest niezbędny do prowadzenia specjalistycznej terapii.

20 Porażenie mózgowe Niepełnosprawność intelektualna Głuchoniemi
KATEGORIE UCZNIÓW Porażenie mózgowe Niepełnosprawność intelektualna Głuchoniemi

21 KLASA DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Czym zajmuje się klasa? Pomagamy tym dzieciom w usprawnianiu ruchu, porozumiewaniu się i relacjach z innymi, oraz dbaniu o siebie. Stymulujemy je do bycia niezależnymi, na ile jest to możliwe

22 DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE
Są dwie klasy podzielone w zależności od wieku. 4-7 lat 8-13 lat

23 4-7 lat

24 4-7 lat

25 8-13 lat

26 8-13 lat

27 8-13 lat

28 8-13 lat

29 KLASA DLA GŁUCHONIEMYCH
Jest to mała grupa dzieci głuchoniemych Zajmujemy się nimi od niedawna i chcielibyśmy zapewnić im nauczycieli i inne udogodnienia, aby pomóc im w przezwyciężeniu ich niepełnosprawności.

30 KLASA DLA GŁUCHONIEMYCH

31 OFIARODAWCY (GŁÓWNI SPONSORZY)
BRITISH AIRWAYS. LIONS GROUP. BARCLAYS BANK. SAFARICOM INNI OFIARODAWCY I GOŚCIE

32 BRITISH AIRWAYS

33 LIONS CLUB DATKI Z LIONS CLUB-NAIROBI RUNDA.
DATKI Z LIONS CLUB - THIKA.

34 INNI OFIARODAWCY I GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY CENTRUM
Osoby Odwiedzające Centrum z Ameryki Niezwykłe Kobiety (The Amazing Women) YACA Group. Wizyta Przełożonych Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści z Włoch

35 ODWIEDZAJĄCY Z AMERYKI

36 Wizyta Przełożonego Generalnego Zgromadzenia MDBO- Orioniści
SEP (Special Education Professionals) – Profesjonaliści w Zakresie Pedagogiki Specjalnej Pomogli dostarczając specjalne krzesła i materiały dydaktyczne.

37 YACA GROUP (Stowarzyszenie Młodych Dorosłych Katolików)
Wizyta ze specjalnej jednostki w Ng’araria

38 Niezwykłe Kobiety Grupa Niezwykłych Kobiet (The Amazing Women group) przywiozła artykuły spożywcze, piłki i ubrania dla dzieci z ośrodka.

39 POTRZEBY OŚRODKA

40 BUDOWA STAŁEJ SIEDZIBY OŚRODKA KONSERWACJA NASZYCH BEZCENNYCH POJAZDÓW
Chcielibyśmy zbudować nowy ośrodek na terenie probostwa parafii. KONSERWACJA NASZYCH BEZCENNYCH POJAZDÓW Konserwacja i paliwo do naszych pojazdów są bardzo drogie, ponieważ drogi w naszym rejonie są w bardzo złym stanie, a koszty paliwa nieustannie wzrastają. ROZPOCZĘCIE NOWYCH PROJEKTÓW Aby zarobić pieniądze na prowadzenie ośrodka założyliśmy małą fermę kurzą. Wypożyczamy autobus i minibusa, aby zebrać fundusze dla ośrodka. FUNDUSZE NA POKRYCIE KOSZTÓW PROGRAMU DOŻYWIANIA. Będziemy ogromnie wdzięczni za pomoc w finansowaniu programu dożywiania, ponieważ dzięki temu będzie można nakarmić biedne dzieci. STAŁY DOCHÓD NA POKRYCIE PENSJI PERSONELU. Nasz personel z poświęceniem, dużym wysiłkiem, nakładem czasu bardzo umiejętnie służy dobru tych dzieci i nie pozostaje to niezauważone. Dobrze wykonywana praca powinna być dobrze wynagradzana i chcielibyśmy prosić o pomoc w zdobyciu środków na godziwe wynagrodzenie tych niezwykle oddanych ludzi.

41 KONSERWACJA I ZAPEWNIENIE PALIWA DO NASZEGO POJAZDU
Transport jest bardzo ważny dla ośrodka. Chcielibyśmy zaapelować o pomoc w konserwacji i zapewnieniu paliwa dla naszego pojazdu, ponieważ pozwoli to na dalsze sprawne funkcjonowanie ośrodka. ZAKUP SPECJALNYCH MATERIAŁÓW DO ZABAWY I INNEGO SPRZĘTUU DLA DZIECI SPECJALNEJ TROSKI Odbiornik telewizyjny, odtwarzacze video i DVD są dla tych dzieci bardzo ważne. Pomogą je zmotywować i zainteresować nauką. Apelujemy o pomoc w zdobyciu tych rzeczy. SPRZĘT DO FIZJOTERAPII Wyposażenie takie jak poręcze, schodki i leżanki są bardzo ważne dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie. Ogromnie pomagają w terapii i bylibyśmy bardzo wdzięczni za pomoc w ich zdobyciu. SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DLA ODDZIAŁU DLA GLUCHONIEMYCH Wyposażenie takie jak aparaty słuchowe jest bardzo ważne dla dzieci głuchoniemych, ponieważ ułatwi im naukę.

42 WNIOSEK JEŚLI NASZA PROŚBA SPOTKA SIĘ ZE ZROZUMIENIEM I POZYTYWNĄ ODPOWIEDZIĄ, NASZ OSRODEK BĘDZIE NADAL POMAGAŁ WIELU BIEDNYM DZIECIOM I NASZ CEL, KTÓRYM JEST WSPOMAGANIE ICH TAK, ABY MOGŁY ROZPOZNAC SWOJĄ WŁASNĄ WARTOŚĆ I GODNOŚĆ I MOGŁY BYĆ WARTOŚCIOWYMI CZŁONKAMI SPOŁECZNOŚCI, ZOSTANIE SPEŁNIONY. PLANUJEMY STAĆ SIĘ „LATARNIĄ MORSKĄ” OFERUJĄCĄ WIELOWYMIAROWĄ POMOC DLA DZIECI Z RÓŻNYMI RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

43 CEL PREZENTACJI Prezentacja ta ma na celu znalezienie sponsora, który zechciałby pomóc sfinansować spacer z Kaburungi do Kandara w dniu 10 marca 2007. Celem zaś spaceru jest zebranie 2.7 miliona na zakup 29-siedzeniowego autobusu

44 PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO:
Sons of Divine Providence, St Peter’s Catholic Parish, Kaburugi, P.O. Box 2212 Thika, Kenya. Numer rachunku: Barclays Bank of Kenya Ltd, Thika Branch. SWIFT-BARCKENX Don Orione Centre a/c

45 PODAJ SWOJĄ POMOCNĄ DŁOŃ
I WSPOMÓŻ TE POTRZEBUJĄCE DZIECI

46 Tłumaczenie Jan Skoczylas

47 Darczyńcy z Polski Lidia Szurgot – Zduńska Wola adopcja Faith Wangui
Henryka Zasadzka – Zduńska Wola – adopcja James NDaguri Wiesława Szenk – Zduńska Wola Koło Żywego Różańca z Łochowa przy par. św. Kazimierza – 1 dziecko Milena Jastrząbek – Zduńska Wola Małgorzata i Piotr Kaczmarek - Zduńska Wola Stanisław Rojecki – Bydgoszcz Mieczysław Felcenloben – Łask Barbara Karolczak – Zduńska Wola Joanna Stawska – Zduńska Wola Bernarda Kowalczyk – Zduńska Wola Maria Domagalska –Kaczmarek – Włoclawek Pracownicy Centrum Księdza Orione - Kalisz Elżbieta Garncarek – Opatówek Szkoła Podstawowa z Sarnowa – adopcja Eveline Ngina Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tech Mark Gładkiewicz Marek – Zduńska Wola Halina Lech- Sobczak Joanna Stawska – Zduńska Wola adopcja Peter’a Kamande

48 Wspólnota Modlitewna - Kalisz, Kościuszki:
- p. Maria Knop - p. Irena Martyna - p. Wanda Matysiak - p. Anna Skrzypczyńska - p. Maria Czaplicka - p. Henryka Chablewska - p. Anna Wolna - p. Stachyra Helena - p. Anna Kulek - p. Franciszka Szczepaniak - p. Zbawiona z córką - p. Maria Sobczak - p. Krystyna Wiśniewska - p. Zofia Śmiech - Państwo Messner - p. Łucja Antoniak - p. Helena Ignaczak - p. Czesław Olejniczak

49 Niniejsza prezentacja powstała w ubiegłym roku, poniżej pragniemy Drodzy Darczyńcy zaprezentować Wam bieżące informacje z Centrum Księdza Orione w Kenii Praca misyjna w Parafii św. Piotra w Kaburugi i praca w Centrum Księdza Orione ma na celu promowanie nowego życia w Jezusie Chrystusie naszym Zbawicielu poprzez Słowo Boże, sakramenty i działania dobroczynne. Jak mówią mieszkańcy tego regionu „Bóg jest dobry zawsze, zawsze Bóg jest dobry”. Jednakże przed mieszkańcami i misjonarzami stoi wiele wyzwań. Obecnie w sejmie przedłożono ustawę legalizującą aborcję i promującą wśród 10-latków stosunki seksualne pozamałżeńskie poprzez ogólnie dostępną w szkołach antykoncepcję.

50 …ale misjonarze nie ustają w wysiłkach na rzecz afrykańskiej ludności…
Pieniądze uzyskiwane od Darczyńców są przeznaczane na opiekę nad dziećmi, edukację, leki, żywność, obsługę, paliwo do busa dowożącego dzieci do Centrum oraz na inne bieżące potrzeby. W najbliższej przyszłości planowana jest rozbudowa dzieła w celu zapewnienia dzieciom lepszego standardu w zakresie edukacji i rehabilitacji. Dzięki pomocy finansowej darczyńców z Italii zebrane są fundusze na budowę pierwszego skrzydła nowego budynku. Na drugie oraz główne skrzydło brakuje środków.

51 Pomyślność projektu zależy od otwartości serc ludzi dobrej woli.
Nowy obiekt będzie wyposażony w biuro, pracownię komputerową, gabinet do fizykoterapii, gabinet lekarski, gabinet pielęgniarski, klasy do zajęć szkolnych i pomieszczenia do prowadzenia zajęć praktycznych (warsztatów) oraz jadalnię, hall i pomieszczenia przeznaczone na spotkania poszczególnych grup parafialnych. Pomyślność projektu zależy od otwartości serc ludzi dobrej woli. Dlatego potrzeba naszej modlitwy i wsparcia


Pobierz ppt "Wspomóż tych, którzy potrzebują pomocy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google