Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

2 „Mazurek Dąbrowskiego”
Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami, Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…

3 Prezydencja Rady Unii Europejskiej
Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zwane Prezydencją trwa 6 miesięcy (od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia). Pełnią ją rotacyjnie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Państwo przewodniczące Radzie Unii Europejskiej pełni również funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Prezydencja ma zadanie m.in.: kierowanie sprawami bieżącymi Rady UE, wyznaczanie kierunków polityki UE, pełnienie funkcji mediatora w rokowaniach, a także reprezentowanie UE w stosunkach zewnętrznych. Państwo członkowskie obejmujące urząd prezydencji w Radzie przedstawia program działań, który z założenia ma zostać zrealizowany w czasie trwania ich kadencji. W związku z tym, iż w czasie pełnienia prezydencji nie wszystkie sprawy udaje się zakończyć, powstała nieformalna instytucja, TROJKA, której zadaniem jest zachowanie ciągłości prac w Radzie Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą: przewodniczący Rady UE która zakończyła swoją sześciomiesięczną kadencję, przewodniczący sprawujący kierownictwo w danym czasie oraz przewodniczący przyszłej prezydencji. Prezydencja pozostaje również w ścisłych kontaktach z innymi instytucjami Wspólnot Europejskich: Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim.

4 Polska prezydencja w Radzie UE – okres, w którym Polska przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. 01 lipca 2011 roku Polska stanęła na czele Rady Unii Europejskiej (UE). Jest to pierwsza polska prezydencja. Przez sześć miesięcy Polska będzie przewodniczyć pracom Rady UE jako pierwsze państwo tria: Rzeczpospolita Polska – Królestwo Danii– Republika Cypryjska. Sprawowanie prezydencji w Unii Europejskiej jest naturalną konsekwencją przystąpienia Polski do UE w 2004 roku i szczególnego rodzaju zobowiązaniem wynikającym ze statusu państwa członkowskiego. Obowiązek ten został wprowadzony przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 1957 roku. Polska prezydencja przypada w II połowie 2011 roku, co jest zgodne z porządkiem ustalonym jednomyślną decyzją Rady Unii Europejskiej. Obecna kolejność prezydencji została określona w Decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007 roku w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie (2007/5/WE, Euratom). Porządek sprawowania prezydencji w Radzie został ustalony do połowy 2020 roku.

5 LOGO Logiem polskiej prezydencji jest sześć kolorowych, skierowanych w górę strzałek oraz polska flaga. Całości towarzyszy napis „PL2011.eu”. Logo nawiązuje symboliką do „Solidarności”

6 Zadania państwa sprawującego prezydencję
Najważniejszym zadaniem jest przewodniczenie pracom Rady UE i jej organów pomocniczych (komitety i grupy robocze) oraz (w obecnym stanie prawnym związanym z trwającym procesem ratyfikacji Traktatu z Lizbony) przewodniczenie spotkaniom Rady Europejskiej. Realizacja tego zadania wiąże się ze zorganizowaniem w wymiarze merytorycznym i logistycznym wielu spotkań zróżnicowanych co do charakteru, miejsca i szczebla; Reprezentowanie Rady wobec innych instytucji UE, w szczególności wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego; Reprezentowanie Unii w stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, przy współpracy z wysokim przedstawicielem do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

7 Pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji w UE
W celu koordynacji zadań związanych z przygotowaniami do sprawowania prezydencji lipca 2008 roku Rada Ministrów powołała Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Funkcje tę pełni Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i wiceprzewodniczący Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

8 Priorytety prezydencji
Wśród deklaratywnych celów i priorytetów polskiej prezydencji należą: zakończenie negocjacji członkowskich z Chorwacją i podpisanie traktatu akcesyjnego, tak by członkostwo było możliwe w 2013 roku, zakończenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą i podpisanie traktatu stowarzyszeniowego, rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz polityki sąsiedztwa, przyspieszenie negocjacji członkowskich z Turcją, nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich, negocjacje budżetowe na lata 2014–2020, wzmocnienie polityki spójności, rozwój wymiaru militarnego i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, walka z nielegalną imigracją, rozwój jednolitego rynku, wspólna polityka energetyczna, wymiar bezpieczeństwa energetyki, wzrost konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej (w tym poprzez wzrost kapitału intelektualnego), zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społeczeństw Europy.

9 Wydarzenia prezydencji:
Podczas 6 –cio miesięcznej prezydencji odbędą się liczne spotkania, wydarzenia i imprezy towarzyszące. Wśród zaplanowanych są: Europejska Agora w Krasnogradzie (31 czerwca) inauguracja w Warszawie (1 lipca) inauguracja w Sopocie (3 lipca) wystąpienie polskiego premiera w Parlamencie Europejskim w Strasburgu (6 lipca) wspólne obrady Rady Ministrów RP i Komisji Europejskiej w Warszawie (8 lipca) posiedzenie Rady ECOFIN w Brukseli (12 lipca) spotkanie wyższych urzędników UE – USA w Krakowie ( lipca)

10 koncerty Orkiestry (27 października – 12 listopada)
wystawa Złote Czasy Rzeczypospolitej w Madrycie Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu (8-11 września) IV Forum Inwestycyjne w Tarnowie (6-7 września) Rozszerzenie jednolitego rynku europejskiego dla Krajów Partnerskich jako impuls dla wzajemnego rozwoju gospodarczego – nowa koncepcja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w Krynicy Zdroju (9 września) Eurofi Financial Forum we Wrocławiu (14-16 września) Europejski Kongres Kobiet w Warszawie (17-18 września) szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie (29-30 września) Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie (2-4 października) Forum ministerialne Unia Europejska – Bałkany Zachodnie w Ochrydzie(3-4 października) Europejskie Forum Turystyki w Krakowie (5-7 października) Europejskie Forum Dziedzictwa we Wrocławiu (10-12 października) Konwencja Europejskiej Platformy Przeciw Ubóstwu w Krakowie ( października) Europejski Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie ( października) Spotkanie wyższych urzędników Unii dla Śródziemnomorza w Krakowie ( października) Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Bałtyckie Forum Rozwoju w Gdańsku (24-26 października)

11 Konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej w Warszawie (25-26 października)
Spotkanie ministerialne UE – USA w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości w Waszyngtonie (7 listopada) Konferencja nt. europejskiego prawa umów w Warszawie (9-10 listopada) V Europejski Szczyt ds. Równości w Poznaniu (15-18 listopada) Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu (24-25 listopada) Konferencja nt. finansowych aspektów prawa do porady adwokata w państwach członkowskich UE w Warszawie (5-6 grudnia) szczyt Unia Europejska – Indie w Delhi (grudzień) szczyt Unia Europejska – Brazylia szczyt Unia Europejska – Republika Południowej Afryki Europejskie Dni Rozwoju w Warszawie (15-16 grudnia) Wewnętrznym wydarzeniem polskim były jesienne wybory parlamentarne oraz planowany szczyt Trójkąta Weimarskiego i Rosji

12 31 grudnia 2011 roku KONIEC Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

13 1 lipca 2011 roku Polska formalnie przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Mówiąc prościej – na pół roku objęła prezydencję w UE. Jakie cele wyznaczyła sobie Polska? Poza wzrostem gospodarczym w UE priorytetami polskiej prezydencji miały być m.in. projekty zwiększające bezpieczeństwo Unii i zacieśnianie współpracy z jej sąsiadami. Pytanie, ile z tego programu udało się zrealizować, a ile jeszcze uda? Jedno jest pewne, najbliższe pół roku to dla Polski wielkie wyzwanie logistyczne, a zarazem szansa, żeby zyskać wizerunkowo.

14 HYMN UNII EUROPEJSKIEJ
"Oda do Radości" Muzyka: Ludwig van Beethoven Słowa: Friedrich von Schiller Tłumaczenie: Konstanty Ildefons Gałczyński O Radości, iskro bogów, Kwiecie Elizejskich Pól Święta na twym świętym progu Staje nasz natchniony chór. Jasność twoja wszystko zaćmi Złączy co rozdzielił los Wszyscy ludzie będą braćmi Tam gdzie twój przemówi głos. Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, Ona w splocie ludzkich rąk, Z niej najlichszy robak czerpie, W niej największy nieba krąg. Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, Ja nowinę niosę wam: Na gwiaździstym firmamencie Bliska radość błyszczy nam.


Pobierz ppt "Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google